Podanie daňového priznania za rok 2019

Prehľad, ktorý vám pomôže pri podávaní daňového priznania, ako je termín na podanie daňového priznania, aký typ tlačiva si vybrať, či akou formou podať priznanie za rok 2019.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 majú povinnosť podať spravidla:

 • všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (napr. s. r. o.),
 • fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. ak zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 1 968,68 €,
 • fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli hranicu 1 968,68 €, ale vykázali daňovú stratu.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 má povinnosť podať však aj napr. daňovník nezaložený na podnikanie, ak v roku 2019 dosiahol príjmy podliehajúce dani z príjmov, či fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2019 len príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania - podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ak požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale v ustanovenej lehote (do 17.2.2020) mu nepredložila požadované doklady, a iné.

Upozorňujeme, že fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie aj v tom prípade, ak ju na to správca dane vyzve (ak jej predtým povinnosť podania nevznikla).

Ako zostaviť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto nemusí daňové priznanie podať približujeme v článku Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021).

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019?

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Uvedené znamená, že za rok 2019 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2020.

Daňovník však môže využiť možnosť odkladu termínu na podanie daňového priznania, a to najviac o celé tri kalendárne mesiace (max. do 30. júna 2020) alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (max. do 30. septembra 2020), ak mu plynuli príjmy zo zdroja v zahraničí.

O odklad termínu daňového priznania nie je potrebné žiadať (iba v prípade daňovníka, ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka), stačí nový termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov len oznámiť, a to do 31. marca 2020.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Do kedy je potrebné zaplatiť daň z príjmov za rok 2019?

Daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za rok 2019 je splatná v deň termínu na podanie daňového priznania.

Ak daňovník neodloží termín na podanie daňového priznania za rok 2019 a podá ho v ustanovenom termíne, t. j. do 31. marca 2020, v tento dátum je daň z príjmov aj splatná.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak daňovník odloží daňové priznanie napr. do 30. júna 2020 a podá daňové priznanie k dani z príjmov skôr, napr. 15. mája 2020, splatnosť dane je až termín na podanie daňového priznania, t. j. 30. júna 2020.

Ako zaplatiť daň z príjmov a ako túto platbu označiť si môžete prečítať v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020.

Aké tlačivo daňového priznania je potrebné použiť pri podávaní daňového priznania za rok 2019?

Poznáme nasledovné typy tlačív daňového priznania:

 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Ako môžeme vidieť, pre právnické osoby je dostupný len jeden typ tlačiva daňového priznania, naopak fyzické osoby si vyberú tlačivo daňového priznania, a to podľa toho aké zdaniteľné príjmy v roku 2019 dosiahli.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A podáva tá fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania (podľa § 5 zákona).

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B podáva fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy, ako len zo závislej činnosti, t. j. ak dosiahla príjmy:

 • podľa § 6: z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • podľa § 7: z kapitálového majetku,
 • podľa § 8: ostatné príjmy.
Prečítajte si tiež

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je potrebné použiť tlačivá formulárov pre dané zdaňovacie obdobie. Pre rok 2019 sa oproti minulému roku menilo tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Vzory aktuálnych tlačív daňových priznaní k dani z príjmov platných pre rok 2019 (v roku 2020) nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov je možné podať:

 • listinnou formou,
 • elektronicky.

Povinnosť elektronického podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa vzťahuje na:

 • všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o.) a ich zástupcov,
 • všetky fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostník) a ich zástupcov.

Ak daňovník nemá zriadenú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou, mal by tak urobiť čo najskôr. Návod na registráciu pre elektronickú komunikáciu prinášame v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Postup na elektronického podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Prečítajte si tiež

Daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať so správcom dane elektronicky, sa však môžu dobrovoľne zaregistrovať a podať daňové priznanie elektronickou formou. Ak si tieto osoby vyberú možnosť podania daňového priznania listinnou formou, odporúčame vyplniť formulár vo svojom počítači, a to cez portál Finančnej správy, ktorý sám upozorňuje na možné chyby v daňovom priznaní a vypočíta automatické sumy, ktoré sa majú v jednotlivých riadkoch daňového priznania uviesť.

Ako podať daňové priznanie za rok 2019 online - videonávod

Aké sú povinné prílohy daňového priznania za rok 2019?

Medzi povinné prílohy daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby patrí napr. rodný list, či potvrdenie o návšteve školy. To, ktoré prílohy musí fyzická osoba priložiť k daňovému priznaniu si môžete prečítať v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019 alebo Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Napriek tomu, že to nie je povinnou prílohou, má právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, povinnosť v termíne na podanie daňového priznania uložiť aj účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 nájdete aj v našej téme Daňové priznanie za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky