Kalkulačka na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky

Príspevok pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky za 03/2020
Pokles tržieb: %
Čistý príjem z pracovného pomeru:
Nárok na príspevok:
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Aké údaje zadávať do kalkulačky pre výpočet príspevku pre SZČO?

Spôsob výpočtu poklesu tržieb

SZČO si môže pri výpočte poklesu tržieb vybrať jeden zo štyroch spôsobov výpočtu, a to nasledovne:

  • porovnaním vykazovaného mesiaca s rovnakým mesiacom roku 2019 (napr. tržba za október 2020 porovnáva s tržbou za október 2019) - iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť minimálne od októbra 2019,
  • porovnaním priemeru tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. priemer tržieb za rok 2019 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť celý rok 2019,
  • porovnaním tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. tržba za február 2020 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020,
  • porovnaním tržby za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. tržba za september 2020 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.

  Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.

Údaje o tržbách za aktuálne obdobie a porovnávané obdobie

Údaje o tržbách sa vypĺňajú takto:

  • celková tržba za predchádzajúce obdobie podľa účtovníctva a 
  • celková tržba za aktuálne obdobie podľa účtovníctva.

Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj tovarov a služieb, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú obvykle do tržieb príjmy (skutočne zinkasované), čo je zachytené ako príjem v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku, prípadne v daňovej evidencii. Sú to sumy prijaté na bankový účet alebo do pokladnice/eKasy fyzickej osoby (ak neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva).

Kalkulačka vám dopočíta celkový pokles tržby, kategóriu poklesu tržby, aj požadovanú výšku príspevku (v nadväznosti na tento pokles).

O príspevok je možné žiadať na stránke pomahameludom.sk.

Ktorá SZČO má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu kvôli koronavírusu 

Samostatne zárobkovo činné osoby (napríklad živnostníci), ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu od 8. apríla 2020 podávať žiadosti o príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČ.

Od októbra 2020 bola spustená tzv. Prvá pomoc +, ktorá zmenila podmienky aj sumy príspevkov.

O finančnú podporu od štátu pre SZČO od októbra 2020 môže žiadať tá SZČO (napríklad živnostník, rôzne slobodné povolania a pod.), ktorá:

  • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30.6.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni,
  • nebola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30.6.2020, pričom jej odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne vznikla od 01.07.2020, alebo
  • ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny a
  • nemá svoju živnosť zrušenú alebo pozastavenú.

Dôležité informácie o príspevkoch pre SZČO aj zamestnávateľov kvôli koronavírusu

Viac informácií o podmienkach, ktoré musí splniť SZČO, ak chce žiadať o príspevok z Prvej pomoci plus si môžete prečítať v článku Prvá pomoc plus pre SZČO od októbra 2020

Informácie aj pre zamestnávateľov a ďalšie osoby nájdete v článkoch: 

Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu od októbra 2020

Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov od októbra 2020

Prvá pomoc plus: SOS dotácia, COVID príplatok a podpora v cestovnom ruchu

Aká je výška príspevkov pre SZČO a ako vám ju jednoducho vypočíta naša kalkulačka?

SZČO má nárok na príspevok náhrady straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, a to najviac v sume uvedenej v nasledovnej tabuľke (sumy sú pre uvedené od októbra v porovananí so sumami platnými do septembra 2020):

Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb od októbra 2020 Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb v mesiacoch apríl - september 2020
percentuálny pokles tržieb výška príspevku percentuálny pokles tržieb výška príspevku
menej ako 20% 0 € menej ako 20% 0 €
viac ako 20 % (20 % - 39,99 %) 270 € viac ako 20 % (20 % - 39,99 %) 180 €
viac ako 40 % (40 % - 59,99 %) 450 € viac ako 40 % (40 % - 59,99 %) 300 €
viac ako 60 % (60 % - 79,99 %) 630 € viac ako 60 % (60 % - 79,99 %) 420 €
viac ako 80 % 810 € viac ako 80 % 540 €

Pozor: Novinka od októbra 2020 je aj v tom, že SZČO môže mať súbežne uzatvorenú pracovnú zmluvu. V prípade, ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky