Kalkulačka na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky

Príspevok pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky za 3/2020
Pokles tržieb: %
Nárok na príspevok:
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Aké údaje zadávať do kalkulačky pre výpočet príspevku pre SZČO?

Spôsob výpočtu poklesu tržieb

SZČO si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

  • Ak SZČO vykonávala zárobkovú činnosť minimálne od 1.3.2019, resp. celý rok 2019 si môže každý mesiac vybrať jednu z dvoch nasledujúcich možností, podľa toho, pri ktorej má vyšší pokles tržieb:

- porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. vykazované obdobie je 03/2020 - predchádzajúce obdobie je 03/2019) - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019,

- porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

  • SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začala vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020 - porovnáva tržbu za február 2020 s tržbou za aktuálny mesiac. 

Údaje o tržbách za aktuálne obdobie a porovnávané obdobie

Údaje o tržbách sa vypĺňajú takto:

  • celková tržba za predchádzajúce obdobie podľa účtovníctva a 
  • celková tržba za aktuálne obdobie podľa účtovníctva.

Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj tovarov a služieb, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú obvykle do tržieb príjmy (skutočne zinkasované), čo je zachytené ako príjem v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku, prípadne v daňovej evidencii. Sú to sumy prijaté na bankový účet alebo do pokladnice/eKasy fyzickej osoby (ak neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva).

Kalkulačka vám dopočíta celkový pokles tržby, kategóriu poklesu tržby, aj požadovanú výšku príspevku (v nadväznosti na tento pokles).

O príspevok je možné žiadať na stránke pomahameludom.sk.

Ktorá SZČO má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu kvôli koronavírusu

Samostatne zárobkovo činné osoby (napríklad živnostníci), ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo ktorým poklesli tržby, môžu od 8. apríla 2020 podávať žiadosti o príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČO.

O finančnú podporu od štátu pre SZČO môže žiadať tá SZČO (napríklad živnostník, rôzne slobodné povolania a pod.), ktorá:

  • v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci);
  • bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni (t.j. platí si ako SZČO odvody do Sociálnej poisťovne), alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny (pojem "odvodové prázdniny" vysvetľuje štátny tajomník Ministerstva práce J. Mihál vo vzťahu k živnostníkom a ďalším SZČO, ktorí začali podnikať v roku 2019 alebo až v roku 2020 a zatiaľ im podľa zákona o sociálnom poistení nemohlo vzniknúť povinné poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni. Povinné poistenie takýmto SZČO podľa zákona totiž vzniká najskôr od 1.7., na základe výšky príjmov za predchádzajúci rok);
  • nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer a nemá svoju živnosť zrušenú alebo pozastavenú.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

UPOZORNENIE: Za obdobie od 1. októbra 2020 bude možné žiadať o podporu z novej Prvej pomoci+, ktorá navyšuje sumy príspevkov v súvislosti s opatreniami v druhej vlne pandémie koronavírusu. Viac informácií nájdete v článku Prvá pomoc plus pre podnikateľov - korona príspevky pre druhú vlnu

Dôležité informácie o príspevkoch pre SZČO aj zamestnávateľov kvôli koronavírusu

Viac informácií o podmienkach, ktoré musí splniť SZČO, ak chce žiadať o príspevok si môžete prečítať v článkoch:

Ak je SZČO zároveň zamestnávateľom, môže žiadať aj o príspevky na svojich zamestnancov. Viac informácií sa dozviete v článkoch:

Aká je výška príspevkov pre SZČO a ako vám ju jednoducho vypočíta naša kalkulačka?

SZČO má nárok na príspevok náhrady straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, a to najviac v sume uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb v mesiaci marec 2020 Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb v mesiaci apríl 2020
percentuálny pokles tržieb výška príspevku percentuálny pokles tržieb výška príspevku
menej ako 10 % 0 € menej ako 20% 0 €
viac ako 10 % (10 % - 19,99 %) 90 € viac ako 20 % (20 % - 39,99 %) 180 €
viac ako 20 % (20 % - 29,99 %) 150 € viac ako 40 % (40 % - 59,99 %) 300 €
viac ako 30 % (30 % - 39,99 %) 210 € viac ako 60 % (60 % - 79,99 %) 420 €
viac ako 40 % 270 € viac ako 80 % 540 €


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky