Kalkulačka na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky

Príspevok pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky za 03/2020
Pokles tržieb: %
Čistý príjem z pracovného pomeru:
Nárok na príspevok:
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Aké údaje zadávať do kalkulačky pre výpočet príspevku pre SZČO?

Spôsob výpočtu poklesu tržieb

SZČO si môže pri výpočte poklesu tržieb vybrať jeden z piatich spôsobov výpočtu, a to nasledovne:

 • Porovnaním tržby za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie január 2021 - predchádzajúce obdobie január 2019).
 • Porovnaním priemeru tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť počas celého roka 2019.
 • Porovnaním tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1.2.2020.
 • Porovnaním tržby za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.
 • Porovnaním tržby za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020.

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.

Údaje o tržbách za aktuálne obdobie a porovnávané obdobie

Údaje o tržbách sa vypĺňajú takto:

 • celková tržba za predchádzajúce obdobie podľa účtovníctva a
 • celková tržba za aktuálne obdobie podľa účtovníctva.

Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj tovarov a služieb, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú obvykle do tržieb príjmy (skutočne zinkasované), čo je zachytené ako príjem v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku, prípadne v daňovej evidencii. Sú to sumy prijaté na bankový účet alebo do pokladnice/eKasy fyzickej osoby (ak neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva).

Kalkulačka vám dopočíta celkový pokles tržby, kategóriu poklesu tržby, aj požadovanú výšku príspevku (v nadväznosti na tento pokles).

O príspevok je možné žiadať na stránke pomahameludom.sk.

Ktorá SZČO má nárok na príspevok na náhradu straty príjmu kvôli koronavírusu

Samostatne zárobkovo činné osoby (napríklad živnostníci), ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu od 8. apríla 2020 podávať žiadosti o príspevok na náhradu straty príjmu zo SZČ.

Od októbra 2020 bola spustená tzv. Prvá pomoc +, ktorá zmenila podmienky aj sumy príspevkov, no vo februári 2021 bola oznámená ďalšia zmena v podmienkach a príspevkoch.

O finančnú podporu od štátu pre SZČO za február 2021 a ďalšie mesiace môže žiadať tá SZČO (napríklad živnostník, rôzne slobodné povolania a pod.), ktorá:

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30.6.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni,
 • nebola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30.6.2020, pričom jej odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne vznikla od 01.07.2020, resp. od 01.02.2021 a trvá aj po tomto dni alebo
 • ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny a
 • nemá svoju živnosť zrušenú alebo pozastavenú.

Dôležité informácie o príspevkoch pre SZČO aj zamestnávateľov kvôli koronavírusu

Viac informácií o podmienkach, ktoré musí splniť SZČO, ak chce žiadať o príspevok z upravenej Prvej pomoci platnej od februára 2021 si môžete prečítať v článku Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021: nové pravidlá aj sumy.

Aká je výška príspevkov a ďalšie pravidlá, ktoré ešte platia pre žiadosti za január 2021 nájdete v článku Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov od októbra 2020.

Aká je výška príspevkov pre SZČO a ako vám ju jednoducho vypočíta naša kalkulačka?

SZČO má nárok na príspevok náhrady straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, a to najviac v sume uvedenej v nasledovnej tabuľke (uvedené sumy platné od februára 2021 sú porovnávané so sumami platnými do januára 2021 vrátane):

Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb v mesiacoch október 2020 – január 2021 Príspevok pre SZČO na náhradu straty príjmu pri poklese tržieb od februára 2021
percentuálny pokles tržieb výška príspevku percentuálny pokles tržieb výška príspevku
menej ako 20% 0 € menej ako 20% 0 €
viac ako 20 % (20 % - 39,99 %) 270 € viac ako 20 % (20 % - 29,99 %) 330 €
viac ako 40 % (40 % - 59,99 %) 450 € viac ako 30 % (30 % - 39,99 %) 420 €
viac ako 60 % (60 % - 79,99 %) 630 € viac ako 40 % (40 % - 49,99 %) 510 €
viac ako 80 % 810 € viac ako 50 % (50 % - 59,99 %) 600 €
viac ako 60 % (60 % - 69,99 %) 690 €
viac ako 70 % (70 % - 79,99 %) 780 €
viac ako 80 % 870 €

Pozor: Od októbra 2020 platí, že SZČO môže mať súbežne uzatvorenú pracovnú zmluvu. V prípade, ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Aktualizácia: Prvá pomoc je od júla 2021 napojená na opatrenia podľa Covid Automatu. Viac informácií nájdete v článku Prvá pomoc bude od 1.7.2021 prepojená na Covid automat: ako to ovplyvní nárok na príspevok?.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky