Meranie rýchlosti internetu

Sťahovanie
Mbps
Odosielanie
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms


Pripojenie na internet

Podľa záverov štúdie DIGITAL 2019: GLOBAL DIGITAL OVERVIEW zverejnenej v januári 2019 na datareportal.com priemerne trávia ľudia na internete 6 hodín a 42 minút. Zo všetkých Slovákov, ktorí sa pripájajú na internet, sa až 80% používateľov pripája každý deň. Ďalších 15% sa pripojí aspoň raz za týždeň. Tieto čísla predstavujú obrovskú príležitosť pre online podnikateľov. Ešte nikdy nebolo ľahšie založiť si blog, vlog alebo e-shop. 

Prečo je rýchlosť internetu dôležitá

Rýchlosť a kvalita pripojenia na internet vo veľkom ovplyvňujú efektivitu práce. Rýchly internet je dôležitý v čase, kedy firmy prechádzajú na zdieľané úložiská dát. Potreba kooperácie medzi zamestnancami núti firmy ukladať všetky dáta online čo spôsobuje ich nedostupnosť v čase výpadku pripojenia na internet alebo dlhé načítavanie v prípade pomalého internetu.

Komunikácia v práci, videokonferencie či zahraničné pracovné cesty si dnes nevieme predstaviť bez spoľahlivého a dostatočne rýchleho internetu. Nekvalitné pripojenie na internet môže dokonca spôsobovať problémy aj pri tlači, pri práci s e-mailami, kancelárskymi balíkmi a inými nástrojmi.

Meranie rýchlosti pripojenia na internet (speed test)

Test rýchlosti internetu sa realizuje jednoducho sťahovaním dát (download) zo servera a následne posielaním dát (upload) na server. Čím dlhšie necháme bežať takýto test, tým reprezentatívnejšie výsledky získame.  Väčšina nástrojov vykonáva test rýchlosti internetu len niekoľko sekúnd, preto sa pre dôveryhodnejší a objektívnejší výsledok odporúča speed test niekoľko krát opakovať. Rýchlosť pripojenia závisí na rôznych okolnostiach, preto sa môžu namerané hodnoty meniť v závislosti od času.

Ak sa aj po opakovaných meraniach v teste zobrazujú neuspokojivé hodnoty, treba hľadať príčinu. Často pomôže reštartovanie modemu/routra, prípadne telefonát poskytovateľovi internetu. Trh ponúka lepšie a horšie routery, ktoré sa odlišujú dosahom a kvalitou pripojenia. WIFI signál sa najlepšie šíri v otvorenom priestore a steny, hlavne starších budov, vedia veľmi efektívne blokovať tento signál. Čim bližšie k WIFI routru sa zariadenie nachádza, tým lepšie.

Okrem vyššie uvedeného merajú niektoré nástroje aj ping (ping test). Ide o test, kedy sa zisťuje či je dostupný určitý server, a ako dlho trvá, kým sa počítač s ním spojí. Táto hodnota niekedy nazývaná aj latencia, je veľmi dôležitá, napr. pre hráčov počítačových hier, pre obchodníkov na burzách, pri GPS systémoch, v telekomunikáciách, zdravotníctve a pod.

Čo vplýva na rýchlosť internetu

Na rýchlosť internetu vplýva viacero faktorov, ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín:

 1. faktory vplývajúce na rýchlosť internetu, ktoré používateľ nedokáže ovplyvniť (spôsob pripojenia, počet používateľov pripojených na sieťové zariadenia, kvalita a kapacita routra/switchu...)
 2. faktory vplývajúce na rýchlosť internetu, ktoré používateľ dokáže ovplyvniť (lokalita, počasie, kapacita siete, hustota bezdrôtových sietí v rámci objektu...).

Pri výbere pripojenia je dôležité vedieť, že poskytovatelia internetu vo svojich propagačných materiáloch uvádzajú maximálnu rýchlosť, ktorú môžu ich zákazníci dosahovať. Táto rýchlosť bohužiaľ pri rezidenčných službách nie je garantovaná. Rozdiely medzi udávanými a skutočnými hodnotami môžu byť mimo ideálnych podmienok markantné. Typickým príkladom je zlé počasie a bezdrôtové pripojenie. Stretol sa s tým už pravdepodobne každý používateľ. Medzi ďalšie dôvody nižšej rýchlosti internetového pripojenia zaraďujeme podľa dôležitosti:

 • silné (frekventované) hodiny počas dňa,
 • hustota bezdrôtových sietí v rámci určitého objektu,
 • starý alebo nekvalitný sieťový prvok (router, switch),
 • lokalita,
 • počet používateľov pripojených na sieťové zariadenia,
 • veľké akcie s množstvom ľudí,
 • nedostatočne izolovaný sieťový kábel,
 • nekvalitná prípojka od poskytovateľa pripojenia,
 • kapacita siete,
 • iné.

Pri zdieľaní pripojenia viacerými používateľmi je dôležité vedieť, ako sa toto zdieľanie prejaví na rýchlosti. Ukážeme si to na jednoduchom príklade.

Povedzme, že rodina Surferových má pripojenie s rýchlosťou 10 Mbps. Ak je manžel Ján sám doma a pozerá video vo vysokom rozlíšení, môže tak za ideálnych podmienok robiť pri rýchlosti 10 Mbps. Keď však príde domov manželka Zuzana a rovnako začne sledovať video vo vysokom rozlíšení, Janova rýchlosť pripojenia sa zníži na 5 Mbps a Zuzanina bude rovnako 5 Mbps. V momente, keď sa pripojí na internet syn Samuel a začne hrať svoje obľúbené hry, rýchlosť všetkých pripojených používateľov bude 3,33 Mbps. Problém začne vznikať, ak si Zuzana ešte popri pozeraní videí spustí v pozadí televíziu alebo si Ján nastaví nahrávanie športového kanála. Podľa možností všetko vo vysokom rozlíšení. Zrazu začne niektoré video sekať a dlhšie sa načítavať, veľmi pravdepodobne niekoho odpojí z WIFI.

Z tohto jednoduchého príkladu vyplýva záver, že rýchlosť pripojenia sa delí rovnomerne medzi všetkých pripojených používateľov. Deje sa to však iba v tom prípade, keď všetci používatelia aktívne používajú pripojenie a reálne sťahujú nejaké dáta. Ak bude v našom príklade Zuzana iba čítať správy, Ján a Samuel si budú deliť rýchlosť 10 Mbps iba napoly. Preto niekedy až tak veľmi nezáleží koľko ľudí je pripojených, ale skôr to, či aktívne využívajú pripojenie.

Druhy pripojenia na internet

Poznáme niekoľko drôtových (káblových, pevných) a bezdrôtových spôsobov pripojenia na internet. Z dôvodu zjednodušenia uvádzame iba najpoužívanejšie spôsoby a typy pripojenia.

Bezdrôtové pripojenie na internet

Môžeme ho rozdeliť na štandardné mobilné dáta, ktoré sa používajú predovšetkým v mobilných telefónoch a satelitné pripojenie. Oba typy patria medzi bezpečnejšie typy pripojenia. Ide o typ pripojenia, ktorý nie je ani najlacnejší ani najrýchlejší. Všetko záleží od operátora a lokality.

1. Mobilné dáta

Najbežnejším poskytovateľom mobilného internetu je telekomunikačný operátor. Dnes takmer všetky mobilné telefóny obsahujú čip podporujúci bezdrôtové, mobilné pripojenie na internet. Rýchlosť, dostupnosť a cena pripojenia závisí od konkrétneho operátora. Vo všeobecnosti platí čím menej zaľudnená oblasť, tým je pravdepodobnejšie pomalšie pripojenie. Operátori spomínajú rôzne hodnoty pokrytia územia SR. Pri 4G uvádza Telekom a Orange 94%, O2 97% a 4ka približne 75% pokrytia populácie (údaje sú zo septembra 2019). Zákazníci, ktorí na pripojenie na internet využívajú mobilné dáta majú často obmedzené množstvo, ktoré možno využiť pri dohodnutej rýchlosti. Po prečerpaní dát sa rýchlosť zníži na minimum a je prakticky nepoužiteľná na bežnú prácu. 

Ako sme už načrtli vyššie, dôležitým aspektom pripojenia je aj typ siete, ktorú využíva zariadenie. Pre ilustráciu uvádzame rozdiely v rýchlosti medzi 3G / 4G / 5G.

3G 4G* 5G
Max. rýchlosť Do 3,1 Mbps Do 100 Mbps Do 10 Gbps

*4G LTE dosahuje rýchlosť až do 1 Gbps (1000 Mbps). 

3G predstavuje starší typ siete, na Slovensku sa využíva od roku 2006. Umožňuje používanie videohovorov a dnes sa používa hlavne ako sekundárna sieť pokiaľ je 4G sieť preťažená alebo nedostupná. 4G, resp. LTE, je sieť súčasnosti. Dokáže poskytovať veľké rýchlosti prakticky na celom území SR. Táto technológia predstavuje najlepšiu a najdostupnejšiu sieť, ktorú kedy ľudia vytvorili. Do nástupu a rozšírenia 5G s nami ešte nejaký rok pobudne. 5G siete poskytujú obrovské rýchlosti a pripravujú infraštruktúru na internet veci. V súčasnosti sa objavujú prvé zariadenia s 5G čipmi a stavajú sa prvé siete vhodné na komerčnú prevádzku. 

Nevýhodou mobilných dát je je okrem rýchlosti aj cena, ak sa pripájate v zahraniční mimo EÚ.

2. Satelitné pripojenie na internet

Nejde o bežne využívaný typ pripojenia z viacerých dôvodov. Prvým je vysoká jednotková cena za prenesené dáta, druhým je potreba špeciálneho hardvéru a tretím dôvodom sú časté obmedzenia v počte prenesených dát. Satelitné pripojenie ešte môžeme rozdeliť na pevné a mobilné. Ako z názvov vyplýva, pevné znamená, že anténa, ktorú potrebujete bude pevne uchytená na dome alebo byte. V tomto zmysle nejde o pravé mobilné pripojenie. O takom pripojení môžeme hovoriť iba vtedy, ak máte satelitný telefón alebo modem, ktorý prijíma internet bezdrôtovo, prostredníctvom satelitu.

Obrovskou výhodou satelitného pripojenia je široká dostupnosť aj v odľahlých oblastiach. Tento typ pripojenia môže byť základom modernej budúcnosti, kde ľudia budú môcť žiť viac na vidieku alebo odľahlých miestach a pritom plnohodnotne pracovať z domu.

Pevné pripojenie na internet

Ide o typ pripojenia, pri ktorom je poskytovateľom internetu zapojený fyzický kábel s príslušným hardvérom, najčastejšie routrom, priamo do firmy alebo bytu. Podľa konkrétneho typu internetu sa používajú rôzne druhy káblov. Môže ísť o klasický sieťový, koaxiálny alebo optický kábel. Dôležitá je aj hrúbka a tienenie kábla. Medzi pevné pripojenie zaraďujeme hlavne:

 1. DSL/ADSL,
 2. Optické pripojenie na internet.

DSL / ADSL

Za čudnými skratkami komerčne známeho pevného internetu sa skrývajú rôzne technológie a vylepšenia zvyšujúce rýchlosti a priepustnosť linky, po ktorej sú poskytované služby. Ide o nasledovníka starého ISDN (dial-up pripojenia). V rámci jedného pripojenia je možné súčasne používať pevnú telefónnu linku, televíziu a internet. Tento spôsob prístupu je veľmi rozšírený hlavne na dedinách, kde je vybudovaná infraštruktúra, avšak nie je tam ešte dostupný optický internet. Rýchlosť internetu záleží od použitej technológie a konkrétneho operátora či lokality. Výhodou tohto pevného internetu je široká dostupnosť a viacero poskytovateľov služieb. 

Optický internet

Hlavným rozdielom optického internetu v porovnaní s iným pevným pripojením je, že dáta sa vo vnútri kábla hýbu takmer svetelnou rýchlosťou. Tento typ pripojenia dokáže poskytovať obrovské rýchlosti - stovky Mbits. Dokáže to robiť na väčšie vzdialenosti a spotrebuje pritom menej energie ako DSL. Z povahy média je veľmi dôležité, aby sa tenký optický kábel veľmi neohýbal, pretože by mohol prestať fungovať. Aj z tohto dôvodu často poskytovatelia internetu dotiahnu optickú prípojku do technickej miestnosti v rámci bytu alebo ulice a ďalej je internet vedený iným typom kábla. Tie sú lacnejšie a menej náchylné na poškodenie. Veľmi často sa používajú štandardné sieťové káble rôznej kategórie. Podľa týchto kategórií vieme určiť maximálnu prenosovú rýchlosť.

Rýchlosť pripojenia na internet

Kľúčovou otázkou pri pripojení na internet je rýchlosť. Veľa ľudí však nevie, či je tá alebo oná rýchlosť pomalá, resp. rýchla. Nevedia, aké číslo je priemerné, ako rýchlo sa im niečo stiahne z internetu, či ako dlho bude trvať, kým pošlú rodinné fotky do cloudu. Preto vám prinášame pomôcku ako posúdiť vašu rýchlosť.

Priemerná rýchlosť mobilného pripojenia na Slovensku je 32,67 Mbps. Priemerná rýchlosť pevného pripojenia na Slovensku je 50,80 Mbps (údaje z 01/2019). Mbps označuje skratku Megabit Per Second. Nie je to to isté ako MBps, kde MB označuje MegaByte. Mbps sa používa pri rýchlosti internetu a celkovo pri prenose dát po sieti a MBps sa používa pri kopírovaní dát na disk. 1 Byte je 8 bitov. Preto pri odhadovaní rýchlosti sťahovania je však pre vás zaujímavé poznať MBps, preto vašu rýchlosť pripojenia vydeľte číslom 8. Nezabúdajte, že udávané rýchlosti sú za optimálnych podmienok a bežne kolíšu.

Ak má video 500 MB, pri rýchlosti 50 Mbps ho stiahnete za optimálnych podmienok približne za 1 minútu a 20 sekúnd.

Pri rýchlosti pripojenia sa väčšinou udávajú 2 čísla. Prvé, hlavné, je rýchlosť sťahovania (download) a druhé, je rýchlosť nahrávania dát (upload). Často sa tieto 2 hodnoty veľmi líšia. Ľudia sa zaujímajú hlavne o download, lebo ten udáva, ako rýchlo sa sťahujú dáta zo servera na váš počítač. Dátami môžu byť video / audio, textové dokumenty, jednoducho hocijaký obsah. Čím vyššie číslo je uvádzané, tým lepšie. Naopak upload používate, ak nahrávate súbory do cloudu, na facebook a pod. Rovnako platí čím vyššie číslo, tým lepšie.

Pri rýchlosti nemôžeme zabudnúť spomenúť FUP. FUP (Fair Use Policy) predstavuje umelé obmedzenie rýchlosti, ktoré zaviedli poskytovatelia internetového pripojenia ako odpoveď na obrovské množstvo prenesených dát niektorých používateľov. Bránia sa tým, že takýto používatelia nadmerne zaťažujú ich infraštruktúru a tým obmedzujú ostatných používateľov. Tento limit odporúčame preveriť každému záujemcovi o pripojenie na internet. Do úvahy treba zobrať počet zariadení a spôsob využívania týchto zariadení. Netreba zabúdať na čoraz väčšie využívanie videí v rozlíšení 4K, internet vecí a iné.

Firemní zákazníci by si mali dávať pozor aj na nedostupnosť služby. Z času na čas (záleží od operátora) realizujú poskytovatelia pripojenia odstávky. Tie môžu trvať aj niekoľko hodín. Pripočítajte k tomu ešte aj neplánované poruchy z dôsledku vrtochov počasia. Kritické systémy by preto mali mať zabezpečené duplicitné pripojenie do siete.

Lokálne pripojenie (LAN)

Na rýchlosť pripojenia do internetu vplýva aj spôsob, akým sa zariadenie pripája na internet. V prípade, že zariadenie (počítač, notebook, mobilný telefón) je pripojené na router alebo switch, môžeme rozlišovať bezdrôtové a káblové pripojenie zariadenia. Mobilný telefón sa dá pripojiť iba bezdrôtovo, ale väčšie zariadenia možno prepojiť aj káblom. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody.

Pripojenie pomocou sieťového kábla väčšinou poskytuje stabilnejšie a rýchlejšie pripojenie. Takýto typ pripojenia je odolnejší na rôzne druhy rušenia. Za jeho najväčšiu slabinu môžeme považovať takmer nulovú mobilitu. Novšie zariadenia navyše nedisponujú sieťovým portom a je možné ich pripojiť iba bezdrôtovo, prípadne pomocou rôznych typov redukcií.

WIFI ako zástupca bezdrôtového lokálneho pripojenia poskytuje vo firmách či domácnostiach flexibilitu. Pri WIFI je potrebné veľmi dbať na bezpečnosť. Odporúčame sa uistiť, že v nastaveniach svojho routra máte zapnuté šifrovanie, najbezpečnejšie je v súčasnosti WPA2-PSK (AES).

Okrem toho je veľkým bezpečnostným rizikom pripájať sa na verejné a nešifrované WIFI. Ktokoľvek v danej sieti vie čítať všetky nešifrované prenášané dáta. Ak sú tieto dáta nešifrované, ľahko možno prečítať obsah komunikácie. Preto na dovolenkách vybavujte podstatné veci a realizujte citlivé operácie ako platby na internete výlučne cez mobilné dáta so zapnutou službou VPN.

Pri WIFI je ešte potrebné zmieniť fakt, že funguje v dvoch rôznych frekvenciách a to 2,4GHz a 5GHz. Každá frekvencia má svoje výhody a nevýhody. 5GHz nie je tak často používaná a preto túto frekvenciu neruší toľko zariadení, podporuje vyššie rýchlosti, ale nepoužíva sa v najlacnejších zariadeniach a nemá taký veľký dosah ako 2,4GHz. 5GHz sieť sa označuje aj ako Wi-Fi 802.11 ac a je vhodná na zariadenia v rámci jednej miestnosti nakoľko signál zle prechádza cez prekážky akými sú napr. steny. 2,4GHz frekvencie je najpoužívanejšia, obsahuje najviac rušení, funguje však na všetkých WIFI zariadeniach a má dlhší dosah.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky