Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou

Od 1.7.2018 sú fyzické osoby registrované pre daň z príjmov a ich zástupcovia povinní komunikovať s finančnou správou výlučne elektronicky. Z uvedeného dôvodu finančná správa začiatkom júla 2018 zjednodušila registráciu a výrazne skrátila čas autorizácie na portáli finančnej správy.

Finančná správa začiatkom júla 2018 zjednotila registráciu a autorizáciu daňových subjektov, ktoré konajú sami za seba do jedného kroku. Zjednotenie registrácie a autorizácie do jedného kroku je výhodné pre daňové subjekty, ktoré sa registrujú prostredníctvom:

Pre daňové subjekty, ktoré sa rozhodli registrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou prostredníctvom uzavretia dohody o elektronickom doručovaní sa nič nemení, nakoľko je stále potrebné, aby osobne navštívili príslušný daňový úrad, ktorý overí údaje v registračnom formulári.

V tomto článku si popíšeme postup krokov registrácie a autorizácie, ktoré sú potrebné na vybavenie elektronickej komunikácie s finančnou správou po zmene, ktorú začiatkom júla 2018 urobila finančná správa.

Ako sa registrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou?

Ak sa chce daňový subjekt registrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou musí navštíviť webovú stránku finančnej správy, kde je potrebné kliknúť na políčko v pravom hornom rohu s názvom „Registrácia“.

Prečítajte si tiež

Registráciou získava daňový subjekt možnosť využívať elektronické služby, ktoré finančná správa poskytuje. Avšak na to, aby mohol daňový subjekt zrealizovať aj podanie dokumentu (napr. podať daňové priznanie) je potrebné vykonať autorizáciu k subjektu.

Autorizáciou sa priradia registrovanému používateľovi práva k dátam daňového subjektu.

Daňový subjekt si môže vybrať jednu z troch možností registrácie na elektronickú komunikáciu:

Registrácia vyplňovaním registračného formulára:

 • po kliknutí na políčko „registrácia“ sa zobrazí formulár, v ktorom je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou (povinné polia), ako je meno, priezvisko, rodné číslo, e-mailovú adresu a pod., okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód, ktoré si zvolí sám daňový subjekt,
 • po vyplnení registračného formulára je potrebné stlačiť tlačidlo „registrovať“,
 • o úspešnom prijatí registračných údajov bude subjekt oboznámený 1. aktivačným e-mailom. Súčasťou 1.aktivačného emailu je aktivačný link, ktorý je potrebný potvrdiť (do 24 hodín od zaslania tohto e-mailu). Potvrdením aktivačného linku subjekt potvrdil aktiváciu a systém vygeneruje 2. aktivačný e-mail, ktorý obsahuje identifikačné údaje (meno a priezvisko), ktoré daňový subjekt zadal pri registrácii,
 • ďalším krokom je samotná autorizácia daňového subjektu. Subjekt musí navštíviť registrátora (daňový úrad) kvôli uvedenej autorizácii a je potrebné, aby predložil osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas) a mal so sebou v dvoch kópiách dohodu o elektronickom doručovaní, ktorú je potrebné podpísať pre registrátorom. Dohodu si môže daňový subjekt stiahnuť na portáli finančnej správy v časti Elektronické služby – Elektronická komunikácia – Elektronické doručovanie dokumentov – dane (v časti Autorizácia používateľa na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb),
 • registrátor po overení žiadosti a dokladov vykoná autorizáciu s väzbou k registračnému ID kódu používateľa.

Registrácia s eID (občianskym preukazom s čipom) alebo KEP (kvalifikovaný elektronický podpis):

 • v prípade registrácie s eID po kliknutí na políčko „registrácia“ budete presmerovaný na Ústredný portál verejnej správy pomocou eID karty – zadaním BOK-u, do registračného formulára sa predvyplnia údaje,
 • v prípade registrácie s KEP po kliknutí na políčko „registrácia“ sa zobrazí podpisový komponent a používateľ podpíše svojim KEP-om registráciu, po podpise sa zobrazí registračný formulár s predvyplnenými údajmi,
 • predpokladom pre automatickú registráciu je zaškrtnutie políčka „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie“, ktoré je v registračnom formulári,
 • po zaškrtnutí políčka „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie“ a stlačení tlačidla „registrovať“, nasleduje krok automatickej autorizácie (t. j. stotožnenie osoby s osobou v registroch finančnej správy). Po automatickej autorizácii nasleduje vytvorenie profilu používateľa v osobnej internetovej zóne (OIZ) a vytvorenie autorizácie na osobné konanie. Tým pádom je registrácia a autorizácia na elektronickú komunikáciu s finančnou správou ukončená a daňový subjekt už nemusí navštíviť príslušný úrad,
 • v prípade, že daňový subjekt, ktorý sa registruje prostredníctvom KEP alebo eID pri dokončení registrácie nezaškrtne políčko v registračnom formulári „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia na osobné konanie“, bude mu vytvorený profil používateľa v osobnej internetovej zóne (OIZ) bez autorizácie. Daňový subjekt v ďalšom kroku zašle žiadosť o autorizáciu (cez pridanie autorizácie v záložke „moje autorizácie k subjektom“). Následne musí daňový subjekt navštíviť príslušný úrad, kde mu registrátor v systéme dokončí registráciu a spustí sa automatizovane proces autorizácie.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako má postupovať pri registrácii na elektronickú komunikáciu konateľ, s.r.o., ktorý je zároveň aj fyzickou osobou – podnikateľom?

V prípade, že konateľ, s.r.o. má zriadený prístup na elektronickú komunikáciu pre spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní (tzn., že má prístup prostredníctvom ID a hesla) a je zároveň aj fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá má tiež povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky od 1.7.2018, môže sa zaregistrovať prostredníctvom:

Prečítajte si tiež
 1. dohody o elektronickom doručovaní nasledovne:
 • s vyhotovením dvoch kópií dohody o elektronickom doručovaní navštívi registrátora (daňový úrad) s osobným identifikačným dokladom (t. j. občianskym preukazom, pasom), ktorú podpíše pred registrátorom,
 • na úrade požiada (stačí aj ústne) o priradenie daňového identifikačného čísla (DIČ) fyzickej osoby – podnikateľa k jeho ID číslu (ktoré mu bolo pridelené ako konateľovi, s.r.o.),
 • aby registrátor priradil DIČ fyzickej osoby – podnikateľa k ID číslu (ktoré mu bolo pridelené ako konateľovi) musí preukázať potvrdzovací e-mail alebo registračný formulár, ktorým mu bolo pridelené ID číslo,
 • registrátor následne vytvorí autorizáciu k daňovému subjektu a priradí DIČ fyzickej osoby – podnikateľa k ID číslu (konateľa, s.r.o.)
 1. eID alebo KEP nasledovne:
 • konateľ s.r.o. po prihlásení do osobnej internetovej zóny musí požiadať o autorizáciu fyzickej osoby – podnikateľa na elektronickú komunikáciu,
 • v osobnej internetovej zóny klikne na „Autorizácie a zastupovania“ – „Moje autorizácie k subjektom“ – „Žiadosť o autorizáciu“,
 • následne po vyplnení žiadosti o autorizáciu, má možnosť túto žiadosť odoslať prostredníctvom podpísania KEP-om alebo eID,
 • registrátor následne vytvorí autorizáciu k daňovému subjektu a priradí DIČ fyzickej osoby – podnikateľa k ID číslu (konateľa, s.r.o.).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky