Poplatky za nákup stravných lístkov

Čo by mal o stravných lístkoch vedieť zamestnávateľ a porovnanie poplatkov za ich nákup.

Stravné lístky sú jednou z možností zabezpečenia stravovania pre zamestnancov

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov majú nárok na stravné lístky zamestnanci pracujúci na základe pracovného pomeru (pracovnej zmluvy), ak v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Pre zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru zamestnávateľ stravovanie zabezpečovať nemusí.

Jedným z troch spôsobov zabezpečenia stravovania pre zamestnancov je poskytovanie stravovacích poukážok (nazývaných aj ako stravné lístky, gastrolístky alebo stravné kupóny), za ktoré si zamestnanci môžu kúpiť stravu. K nim možno pribudne čoskoro štvrtý. Nová vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zavedie peniaze ako alternatívu k stravným  lístkom.

Minimálna hodnota stravných lístkov v roku 2020

Minimálna hodnota stravného lístka je 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo je v súčasnosti 5,10 eura. Znamená to, že minimálna hodnota stravného lístka od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 je 3,83 eura.

Zamestnávateľ je povinný prispievať na gastrolístok najmenej vo výške 55 % z jeho hodnoty, čiže na stravný lístok v minimálnej hodnote 3,83 eura zamestnávateľ prispieva sumou najmenej 2,11 eura. Zvyšok hodnoty platí zamestnanec, a to najčastejšie zrážkou zo mzdy. Zamestnávateľ môže prispievať na stravný lístok aj väčšou sumou (prípadne poskytnúť zamestnancovi stravný lístok vo väčšej hodnote), ale jeho príspevok na stravovanie zamestnancov považovaný za daňový výdavok od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 je najviac 2,81 eura. Ide o 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Znamená to, že maximálna hodnota gastrolístka poskytnutého zamestnancovi, pri ktorej sa zamestnávateľovi neskracuje daňovo uznaná výška príspevku, je 5,10 eura.

Toto obmedzenie sa však dá čiastočne eliminovať vtedy, ak zamestnávateľ (aj nad rámec minimálnej výšky svojho príspevku) prispieva na stravné zamestnancov aj zo sociálneho fondu. Jeho tvorba je totiž daňovým výdavkom.

Dve podoby stravných lístkov: listinná a elektronická

Stravné lístky poskytované zamestnancom môžu mať v súčasnosti dvojakú podobu:

 • papierový stravný lístok,
 • dobíjacia stravovacia karta.

Klasické papierové stravné lístky

Papierové stravné lístky, ako vyplýva z ich označenia, majú listinnú podobu a ich vzhľad sa líši v závislosti od emitenta - spoločnosti vydávajúcej stravný lístok. Najčastejšie je možné na prednej strane gastrolístka nájsť označenie emitenta, nominálnu hodnotu stravného lístku a dátum platnosti, čiarový kód a niekedy aj reklamu. Zadná strana stravného lístku obsahuje najčastejšie všeobecné informácie a presnú identifikáciu emitenta stravného lístku. Okrem toho sa na papierovom gastrolístku nachádza aj viacero ochranných prvkov (hologram, vodoznak, prvky viditeľné len v UV spektre) brániacich jeho nedovolenej reprodukcii.

Prečítajte si tiež

Papierový stravný lístok sa používa na platenie v stravovacích zariadeniach a v predajniach potravín. Platiť stravným lístkom je však možné len tam, kde to predávajúci akceptujú, o čom je možné sa spravidla dozvedieť označením pri vstupe do predajne alebo pri pokladni príslušnou nálepkou. Aj keď legislatíva postup platenia prostredníctvom stravných lístkov neupravuje, spravidla sa zo stravného lístku hotovosť nevydáva.

Stravné lístky v podobe gastro karty

V uplynulých rokoch sa stravné lístky pretransformovali aj do podoby stravovacej karty. Stravovacia karta (niekedy nazývaná aj ako „gastrokarta“) vyzerá takmer identicky ako bežná platobná karta. Má rovnaké rozmery, obsahuje čip, magnetický pásik, je na nej vyznačené logo vydavateľa, číslo karty, dátum platnosti a aj miesto pre podpis jej držiteľa. Aj spôsob platby stravovacou kartou je totožný s tým, aký sa používa pri bankovej platobnej karte. Pri platbe je potrebné stravovaciu kartu vložiť do platobného terminálu a zadať PIN kód alebo, ak to gastrokarta umožňuje, je možné ňou platiť aj bezkontaktne. Cez mobilné aplikácie je možné platiť stravovacou kartou aj mobilom. Hotovosť z bankomatu si však zo stravovacej karty nie je možné vybrať.

Výhodou platenia stravovacou kartou je to, že je možné ňou zaplatiť presnú sumu a nevzniká tak problém s nemožnosťou vydávania hotovosti. Zamestnávateľ na portáli vydavateľa karty stravovaciu kartu pre zamestnanca pravidelne dobíja, a to všetko online, bez potreby kontaktu so zamestnancom. Pri platbách gastrokartou z jej kreditu ubúda platená suma. Ohľadom gastrokarty je tiež potrebné povedať, že aj kredit na nej má obmedzenú platnosť.

Kde je možné kúpiť gastrolístky alebo gastrokarty

Stravné lístky, či už v ich papierovej alebo elektronickej podobe je možné kúpiť výhradne u ich vydavateľov. A tých je na Slovensku hneď niekoľko.

Papierové stravné lístky poskytujú na Slovensku tieto obchodné spoločnosti:

 • DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (stravné lístky DOXX),
 • Edenred Slovakia, s.r.o. (stravné lístky Ticket Restaurant),
 • Up Slovensko, s. r. o. (stravné lístky Chéque Déjeuner).
Prečítajte si tiež

Dobíjacie stravovacie karty poskytujú na Slovensku tieto obchodné spoločnosti:

 • DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (stravovacia karta DOXX),
 • Edenred Slovakia, s.r.o. (stravovacia karta Ticket Restaurant),
 • Up Slovensko, s. r. o. (stravovacia karta Jedálny kupón Chéque Déjeuner),
 • Slovenská pošta, a.s. (stravovacia karta Poštová karta Gastro),
 • AXASOFT, a.s. (stravovacia karta Stravenka),
 • GGFS s.r.o. (stravovacia karta Callio Gastro).

Aké poplatky platí za stravné lístky zamestnávateľ

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečovať pre zamestnancov stravovanie prostredníctvom gastrolístkov (nie stravovacej karty), musí pri ich nákupe počítať s tým, že okrem ich nominálnej hodnoty bude musieť zaplatiť ich vydavateľovi aj niekoľko ďalších poplatkov. Tým, že vydavateľ stravného lístku pre zamestnávateľa sprostredkúva stravovanie poskytované jeho zamestnancom, si za túto službu môže podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov účtovať províziu vo výške maximálne 3 % z hodnoty stravovacej poukážky. Okrem tohto poplatku zaplatí zamestnávateľ pri kúpe stravného lístku častokrát aj administratívny poplatok, manipulačný alebo iný poplatok, a poštovné, poistné a balné za doručenie gastrolístkov.

Prečítajte si tiež

Okrem sprostredkovateľskej provízie, administratívneho poplatku a poštovného účtujú zamestnávateľom spoločnosti emitujúce gastrolístky aj rôzne iné poplatky v závislosti od viacerých okolností. Môže ísť napríklad o poplatok účtovaný za to, že objednávka stravných lístkov je zadaná neštandardne (osobne, telefonicky alebo e-mailom) alebo o poplatok za to, že objednávka nedosahuje určitú hodnotu.

Koľko za stravné lístky zaplatí reštaurácia pri ich spätnom vrátení aj s praktickým príkladom, nájdete v článku Poplatky za výkup gastrolístkov z pohľadu reštaurácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie ceny za nákup 20 stravných lístkov

V nasledujúcej tabuľke porovnávame konečnú cenu za nákup papierových stravných lístkov od všetkých troch emitentov stravných lístkov. V našom príklade uvažujeme s nákupom 20 gastrolístkov v najnižšej nominálnej hodnote 3,83 eura. Takéto množstvo gastrolístkov by malo postačovať na zabezpečenie stravovania pre jedného zamestnanca približne na jeden kalendárny mesiac.

Ďalej kalkulujeme so spôsobom platby bankovým prevodom, s doručením stravných lístkov na poštu a všetky ostatné aspekty objednávky simulujeme tak, aby boli poplatky pre zamestnávateľa čo najnižšie.

Položka / vydavateľ Edenred Slovakia, s.r.o. DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Up Slovensko, s. r. o.
Nominálna hodnota stravných lístkov (20 kusov x 3,83 eura) 76,60 eura 76,60 eura 76,60 eura
Provízia emitenta stravných lístkov (3 %) 2,76 eura 2,76 eura 2,76 eura
Iné poplatky účtované emitentom stravných lístkov 7,80 eura 0,00 eura 8,40 eura
Poštovné, poistné a balné stravných lístkov 4,20 eura 3,60 eura 3,54 eura
Cena spolu pre zamestnávateľa 91,36 eura 82,96 eura 91,30 eura

Poznámky: Informácie o výške jednotlivých poplatkov boli čerpané s platnosťou k 1. máju 2020 z obchodných podmienok a cenníkov alebo sadzobníkov jednotlivých emitentov stravných lístkov, alebo z reálnych údajov od konkrétnych zamestnávateľov. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH okrem nominálnej hodnoty stravných lístkov, ktoré nepodliehajú DPH.

O výhodnosti stravných lístkov rozhoduje nakupovaný objem a vedľajšie poplatky

Pri pohľade na vyššie uvedené ceny za objednávku 20 kusov stravných lístkov je možné si všimnúť, že o konečnej cene, ktorú zamestnávateľ zaplatí za stravné lístky, rozhodujú hlavne ostatné poplatky, ktoré si účtujú vydavatelia gastrolístkov a zvyčajne ide o fixné sumy. Naopak s rastúcim objemom zvyčajne klesá provízia, ktorú musí zamestnávateľ platiť.

Prečítajte si tiež

Nedá sa paušálne povedať, ktorý vydavateľ stravovacích poukážok ponúka najvýhodnejšie podmienky. Z percentuálnej provízie je možné zjednať pri väčších objemoch zľavy a dostať sa na zhruba polovičné percento (1,5%). Administratívne, manipulačné a poštové poplatky súvisiace s objednávkou sa líšia v závislosti od vydavateľa a zvyčajne ide o fixné sumy, ktoré sú menej výhodné pri menších objednávkach.,

Čo si o gastrolístkoch myslia prevádzkovatelia reštaurácií a aké riešenia navrhujú, nájdete v článku Stravenky alebo hotovosť: Čo si myslia majitelia reštaurácií?.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v jednoduchom účtovníctve, sa dočítate sa v článku.

Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky