Cestovné náhrady pri elektromobiloch

Zamestnanec môže pri pracovnej ceste použiť aj vlastné motorové vozidlo. V prípade, že pôjde o elektromobil alebo plug-in hybrid, tak s výpočtom cestovných náhrad bude problém.

Náhrada za používanie motorového vozidla pri pracovných cestách

Jednou zo zložiek cestovnej náhrady za pracovnú cestu zamestnanca môže byť aj náhrada za to, že zamestnanec pri pracovnej ceste použil motorové vozidlo iné než to, ktoré mu poskytol zamestnávateľ. V takomto prípade patrí zamestnancovi náhrada za používanie cestného motorového vozidla, ktorá pozostáva z dvoch zložiek:

  • zo základnej náhrady za každý 1 km jazdy a
  • z náhrady za spotrebované pohonné látky.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy je ustanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. V súčasnosti je suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá 0,193 eura a pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,053 eura.

Náhrada za spotrebované pohonné látky pri elektromobiloch a hybridoch

Najčastejšie sa v praxi na pracovné cesty používajú osobné cestné motorové vozidla. Tie môžu na svoj pohon používať rôzny druh paliva alebo zdroj energie. Najčastejšie pritom ide o benzín, naftu, benzín + LPG, nafta + CNG, benzín + elektrický pohon nie plug-in, nafta + elektrický pohon nie plug-in, benzín + elektrický pohon plug-in, nafta + elektrický pohon plug-in a výhradne elektrický pohon napájaný z batérie.

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“ v príslušnom tvare) patrí zamestnancovi náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Pri motorových vozidlách len s elektrickým pohonom napájaným z batérie však v dokladoch od vozidla nie je uvádzaný údaj o spotrebe pohonných látok. Podobne to platí aj pre plug-in hybridné motorové vozidlá, ktoré dokážu jazdiť samostatne na štandardné palivo (benzín alebo nafta) a samostatne aj na elektrickú energiu, ktorou je možné batériu takéhoto automobilu nabiť z elektrickej siete. V prípade týchto plug-in hybridných motorových vozidiel sa v jeho dokladoch uvádza len spotreba štandardných pohonných látok (benzínu alebo nafty), ale spotreba elektrickej energie v nich chýba. Tieto údaje je možné väčšinou nájsť len v informačných materiáloch výrobcu samotného vozidla.

Zákon o cestovných náhradách na elektromobily a hybridy zabúda

Zákon o cestovných náhradách v jeho súčasnom znení pri elektromobiloch a plug-in hybridných motorových vozidlách neumožňuje vypočítať náhradu za spotrebované pohonné látky, ktorá patrí zamestnancovi v prípade, ak na pracovnú cestu použije motorové vozidlo s takýmto druhom pohonu a nejde o vozidlo poskytnuté zamestnávateľom. Problémom je už spomínaná viazanosť zákona o cestovných náhradách na spotrebu pohonných látok uvádzanú v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Takýto údaj pri týchto motorových vozidlách vo vzťahu k pohonu na elektrickú energiu nie je možné nájsť. Dôvodom je to, že pri pohone na elektrickú energiu sa nehovorí o „spotrebe pohonných látok“, ale o „spotrebe elektrickej energie“ a tento údaj nie je podľa príslušnej vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky údajom uvádzaným v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákon o cestovných náhradách rieši situáciu, kedy sa v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla neuvádza údaj o spotrebe pohonných látok, ale nie situáciu, ak sa tam neuvádza údaj o spotrebe elektrickej energie.

Ako vypočítať cestovnú náhradu pri elektromobiloch a plug-in hybridoch

Bez ohľadu na to, aký druh paliva alebo zdroj energie na svoj pohon cestné motorové vozidlo iné než poskytnuté zamestnávateľom používa, vždy vie zamestnávateľ zamestnancovi pri pracovnej ceste poskytnúť aspoň základnú náhradu za každý 1 km jazdy. Pri náhrade za spotrebované pohonné látky ako druhej zložke náhrady za použitie cestného motorového vozidla je to pri elektromobiloch a plug-in hybridných motorových vozidlách zložitejšie.

Prečítajte si tiež

Jediné riešenie, ako môže zamestnávateľ zamestnancovi v súlade so zákonom o cestovných náhradách poskytnúť plnohodnotnú náhradu za použitie cestného motorového vozidla, ktorým je elektromobil alebo plug-in hybridné motorové vozidlo, je uplatnenie § 7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách. V zmysle neho môže zamestnávateľ so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Je tu však obmedzenie v tom, že takýto postup nie je možné použiť v prípade, ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa. Pre poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla pre elektromobil alebo plug-in hybridné motorové vozidlo je teda potrebné to, aby tento spôsob dopravy navrhol sám zamestnanec.

Okrem toho je akceptovateľný aj taký postup, že pri plug-in hybridnom motorovom vozidle by zamestnanec počas celej pracovnej cesty jazdil len na štandardný druh paliva (benzín alebo nafta). V prípade použitia takéhoto druhu paliva pri pracovnej ceste už zákon o cestovných náhradách poskytuje presný postup na to, ako v takomto prípade náhradu za spotrebované pohonné látky vypočítať. Takéto riešenie je však samozrejme značne nelogické, nakoľko náklady na jazdu na elektrický pohon sú omnoho lacnejšie ako náklady na jazdu na štandardné pohonné látky. Tento postup ale nie je možné uplatniť v prípade elektromobilu. Pri ňom je možné zamestnancovi poskytnúť len základnú náhradu za každý 1 km jazdy alebo postupovať podľa § 7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?

Stravné od 1. 10. 2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.10.2023 opäť zvyšuje. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvňuje aj ďalšie veličiny. Čo sa mení pre zamestnancov či SZČO?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky