Výdavky na stravovanie živnostníkov a iných SZČO od 1.3.2021

Za akých podmienok si SZČO môžu od 1. marca 2021 uplatniť výdavky na stravovanie a ako sa ich dotkla zmena zákonníka práce, ktorá k stravným lístkom umožnila ako alternatívu peňažný príspevok?

Výdavky na stravovanie živnostníkov a iných SZČO od 1. marca 2021

Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare) sú pre daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovým výdavkom aj výdavky na stravu za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Z uvedeného teda vyplýva, že daňovým výdavkom SZČO sú aj výdavky preukázateľne vynaložené na stravu, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, maximálne vo výške ako pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

V roku 2021 si môže SZČO za každý odpracovaný deň uplatniť daňový výdavok vo forme stravného vo výške maximálne 5,10 eura.

SZČO si nemôže uplatniť výdavky na stravovanie za ten deň, v ktorom:

  • jej súčasne vzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti (keď jej vzniká nárok na stravovanie v postavení zamestnanca), alebo
  • si uplatňuje výdavky na stravovanie vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva.

Viac informácií o tom, na aké stravné má po novom živnostník nárok sa dozviete v článku Živnostníci, pozor na finančný príspevok, vyvarujte sa problémom s daňovým úradom.

Možnosti preukazovania výdavkov na stravovanie SZČO od 1. marca 2021

Prečítajte si tiež

Zákon o dani z príjmov neustanovuje to, akým spôsobom má SZČO preukazovať daňové výdavky vynaložené na stravovanie. Postačuje preto, aby výdavok na stravovanie SZČO spĺňal všeobecné podmienky definície daňového výdavku. Musí byť teda vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka.

Vo všeobecnosti môže SZČO preukazovať výdavky na stravovanie:

  • dokladmi o nákupe jedla, akými sú napríklad pokladničné doklady alebo faktúry,
  • dokladmi o nákupe stravovacích poukážok (alebo o dobití stravovacej karty).
Prečítajte si tiež

Pri druhej z týchto možností platí, že stravné lístky ako daňové výdavky na stravu nie je možné uplatniť spätne. Napríklad výdavok za nákup stravných lístkov nakúpených (alebo výdavok za dobitie stravovacej karty dobitej) 10. januára 2021 je možné použiť na uplatnenie daňových výdavkov na stravovanie za odpracované kalendárne dni počnúc najskôr 10. januárom 2021. Dôvodom je preukázateľnosť – výdavkom za nákup stravných lístkov (alebo výdavkom za dobitie stravovacej karty) z 10. januára 2021 už logicky nie je možné preukázať, že sa vynaložil na stravu nakúpenú pred týmto dňom.

Finančný príspevok na stravovanie od 1.3.2021 pre živnostníkov a iné SZČO zmenu nepriniesol

Od 1. marca 2021 si môžu niektorí zamestnanci vybrať medzi tým, či im bude zamestnávateľ zabezpečovať stravovanie poskytovaním stravovacej poukážky alebo im namiesto toho bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie.

Finančný príspevok na stravovanie pre SZČO nie je riešením, zostávajú im pôvodné možnosti.

Mnohým fyzickým osobám s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v tejto súvislosti napadla otázka, či si aj oni môžu uplatňovať za každý odpracovaný deň ako výdavok na stravovanie sumu vo výške zodpovedajúcej sume finančného príspevku na stravovanie. Podľa aktuálnej legislatívy to však nie je možné. Dôvodom je, že „paušálne“ uplatňovanie výdavkov na stravovanie SZČO vo výške finančného príspevku na stravovanie zamestnancov nespĺňa definíciu daňového výdavku. Ak by si SZČO za každý odpracovaný deň zahrnula do daňových výdavkov sumu zodpovedajúcu finančnému príspevku na stravovanie bez toho, aby tento výdavok vedela preukázať nejakým dokladom, išlo by o porušenie zákona.

Aby bol výdavok SZČO na stravovanie aj daňovým výdavkom, musí spĺňať aj podmienku preukázateľnosti. To znamená, že k daňovému výdavku na stravovanie musí existovať doklad, ktorý dokazuje vynaloženie tohto výdavku na stravu. Pre živnostníkov a iné SZČO tak naďalej zostávajú len dve možnosti preukazovania výdavkov na stravu: dokladmi z nákupu jedla alebo dokladmi z nákupu stravovacích poukážok (alebo dobitia stravovacích kariet).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky