Podnikateľský účet zadarmo pre každého ponúka Fio banka a mBank

Podnikateľský účet zadarmo pre každého ponúka Fio banka a mBank
Zdroj: Pexels.com
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Porovnanie kľúčových parametrov podnikateľských účtov v bankách, ktoré ponúkajú bezplatné podnikateľské účty. Čo dostane podnikateľ-SZČO zadarmo?

Podnikateľských účtov zadarmo je viac, ale...

Na účely tohto článku chápeme podnikateľským účtom zadarmo účet osobitne určený pre podnikateľov, ktorého založenie a vedenie je bez poplatku bez toho, aby musel podnikateľ k tomu splniť akékoľvek ďalšie podmienky alebo aby bol účet vedený bez poplatku (zadarmo) len po obmedzenú dobu. Ku dňu spracovania tohto článku (17. január 2022) založenie a vedenie podnikateľského účtu zadarmo bez akýchkoľvek ďalších podmienok a pre akéhokoľvek klienta z radov SZČO ponúkali na Slovensku dve banky: Fio banka a mBank.

Okrem Fio banky a mBank ponúkajú podnikateľské účty zadarmo aj iné banky, ale nulový poplatok za ich založenie a vedenie je limitovaný časom (napríklad prvých 12 mesiacov) alebo podmienený splnením určitých kritérií (napríklad kladný mesačný obrat na účte aspoň 500 eur). Podnikateľský účet zadarmo teda ponúkajú aj iné banky, ale nie každý podnikateľ spĺňa podmienky na to, aby ho bez poplatku aj skutočne mal.

Cena za založenie a vedenie podnikateľského účtu by nemala byť jediným kritériom pri jeho výbere. Najdôležitejšie kritériá, na ktoré by mal podnikateľ prihliadať pri výbere podnikateľského účtu, popisujeme v článku Ako si vybrať podnikateľský účet.

Bezplatný Fio podnikateľský účet

Fio banka ponúka podnikateľom bezplatný účet s názvom „Fio podnikateľský účet“. Je určený pre fyzické osoby – podnikateľov a aj právnické osoby. Pri tomto bankovom účte je jeho založenie a vedenie úplne zadarmo a je možné si ho založiť v 15 svetových menách. Zaujímavosťou je to, že číslo bankového účtu si môže klient vymyslieť aj sám, ak také číslo už nepoužíva niekto iný a za predpokladu, že takéto číslo bankového účtu bude spĺňať normy Národnej banky Slovenska.

Platobné operácie s podnikateľským účtom

Všetky platby (prichádzajúce a odchádzajúce transakcie) v eurách a v českých korunách sú zadarmo. Žiadna iná banka na Slovensku vo vzťahu k českým korunám takúto výhodu neponúka. Je to prínos predstavujúci úsporu v nákladoch pre tých podnikateľov, ktorí často obchodujú s partnermi z Českej republiky v tamojšej mene. Založenie, zmena alebo zrušenie trvalého príkazu alebo príkazu k inkasu je taktiež zadarmo. Spoplatnené sú ale prípady, ak chce klient zadávať alebo meniť platobné operácie na pobočke banky.

Internetbanking a moderné bankovníctvo

K Fio podnikateľskému účtu poskytuje banka aj internetbanking a smartbanking prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. V rámci internetbankingu má klient široké možnosti správy svojho účtu, vykonávania platobných operácií, zmeny limitov platobnej karty, vďaka ktorým musí navštíviť kamennú pobočku banky len vo výnimočných prípadoch. Výpis z bankového účtu je možné v rámci internetbankingu stiahnuť vo viacerých formátoch. Dostupný je klasický formát PDF, ale aj formáty, prostredníctvom ktorých je možné výpis z bankového účtu importovať do účtovníctva (napríklad formát súboru XML).

Majitelia firmy ocenia možnosť pridať k podnikateľskému účtu oprávnenie aj pre ďalšiu osobu (napríklad pre iného zamestnanca). Tá nemusí mať účet vo Fio banke, postačuje aby jej na pobočke zriadili prístup do internetbankingu. Táto osoba sa bude môcť prihlasovať aj do internetbankingu a podnikateľ ako majiteľ účtu tejto osobe pridelí jedno z troch úrovní oprávnení, v rámci ktorého bude môcť s účtom nakladať. Na výber sú tieto oprávnenia:

  1. len sledovať účet,
  2. sledovať účet a zadávať pokyny,
  3. sledovať účet, zadávať pokyny a podpisovať pokyny.

V súvislosti s modernými technológiami je vhodné spomenúť aj službu API Bankovníctvo, ktorá je k podnikateľskému účtu zadarmo. API Bankovníctvo umožňuje prenos údajov (výpisy z účtu, pohyby na účte, príkazy na úhradu) medzi bankou a treťou aplikáciou bez nutnosti prihlasovať sa do internetbankingu. Táto služba sa môže hodiť e-shopom, ktoré takto vedia, kedy zákazník uhradil objednávku a môžu ju vybaviť. Taktiež si takto môže vymieňať informácie o pohyboch na účte aj banka a účtovný softvér podnikateľa.

Notifikácie k podnikateľskému účtu

K podnikateľskému účtu vo Fio banke možno bezplatne dostávať e-mailové notifikácie a tzv. „push“ notifikácie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tieto informujú o pohyboch na účte, o denných zostatkoch na účte, o transakciách uskutočnených platobnou kartou, o prekročení stanoveného limitu zostatku na účte a podobne. Všetky tieto notifikácie možno nastavovať, meniť a rušiť v internetbankingu. Ak by chcel klient prijímať notifikácie vo forme SMS správ, je to už za poplatok vo výške 0,05 eura za každú SMS správu.

Platobné karty k podnikateľskému účtu

K podnikateľskému účtu je bezplatne vydaná a aj vedená platobná karta MasterCard Business Contactless, s ktorou možno vykonávať aj bezkontaktné platby. Prostredníctvom nej je možné dvakrát mesačne bezplatne vybrať hotovosť z akéhokoľvek bankomatu na svete. Tretí a každý ďalší výber z bankomatu v rovnakom mesiaci sú spoplatnené sumou 1 euro. K jednému podnikateľskému účtu môžu byť zadarmo vydané a vedené dve platobné karty pre rôznych držiteľov. Každá ďalšia je vydávaná a obnovovaná za poplatok 3,50 eura.

Peniaze z Fio podnikateľského účtu je možné si prostredníctvom platobnej karty vybrať aj cez službu CashBack u obchodníkov, ktorí ju poskytujú. Stačí k tomu uskutočniť nákup aspoň v sume 5 eur, zaplatiť ho kartou a požiadať obchodníka aj o výber hotovosti z účtu. Takto je možné si pri jednom nákupe bezplatne vybrať najviac 50 eur.

Vklady a výbery z bankového účtu na pobočke

Vklad hotovosti na bankový účet priamo v pobočke banky je bezplatný, ak ho vykoná sám podnikateľ (v prípade právnických osôb člen štatutárneho orgánu) alebo ním oprávnená osoba. Ak by vklad hotovosti na bankový účet podnikateľa chcela vo Fio banke vykonať tretia osoba (napríklad jeho zákazník), tak za to zaplatí poplatok vo výške 3 eurá. Výber hotovosti z bankového účtu v pobočke banky v sume najmenej 50 eur je tiež bezplatný. Ak bude takto vyberaná suma do 50 eur, tak poplatok za tento výber bude 1 euro. V súvislosti s výberom hotovosti z bankového účtu je potrebné výbery dosahujúce sumu aspoň 1 500 eur ohlásiť banke vopred. S narastajúcou sumou výberu rastie aj počet pracovných dní, ktoré musia uplynúť medzi ohlásením a uskutočnením výberu. Napríklad výber hotovosti v sume 10 000 eur je potrebné ohlásiť dva pracovné dni vopred.

Článok pokračuje pod reklamou

Bezplatný účet od mBank – mKonto Biznis

Bezplatný podnikateľský účet od mBank má názov „mKonto Biznis“. Podnikateľom mBank prostredníctvom tohto účtu ponúka jeho založenie a vedenie úplne bez poplatku. Hneď na úvod k tomuto typu bezplatného podnikateľského účtu je potrebné uviesť, že mKonto Biznis je možné zriadiť len pre fyzickú osobu, právnická osoba (napríklad s.r.o.) si v mBank účet nemôže otvoriť.

Platobné operácie s podnikateľským účtom

S podnikateľským účtom mKonto Biznis sú všetky prichádzajúce a všetky odchádzajúce platby v eurách zadarmo. Rovnako je s týmto účtom zadarmo aj založenie, zmena alebo zrušenie trvalého príkazu na úhradu alebo príkazu k inkasu. Všetky platobné operácie sú zadarmo, ale je nutné ich vykonať cez internetbanking. Inak to bude za poplatok.

Internetbanking a moderné bankovníctvo

Samozrejmosťou k podnikateľskému účtu mKonto Biznis je aj elektronické bankovníctvo, čiže internetbanking. Aj ten je v mBank k tomuto účtu zadarmo. Ako náhrada internetbankingu v mobilnom zariadení poslúži mobilná aplikácia určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Pokiaľ ide o internetbanking, je možné v ňom zadávať bežné platobné príkazy, spravovať trvalé príkazy a inkasá, meniť limity pre platobnú kartu. Z internetbankingu si je samozrejme možné stiahnuť výpis z bankového účtu nielen vo formáte PDF, ale aj vo formáte určenom na import do účtovníctva (napríklad formát súboru XML).

Prečítajte si tiež

Aj napriek tomu, že mKonto Biznis je možné zriadiť len pre fyzické osoby – podnikateľov, je možné, aby majiteľ tohto účtu oprávnil maximálne štyri osoby, ktoré budú mať možnosť s týmto účtom disponovať (tzv. „disponenti“). Majiteľ účtu určí rozsah oprávnení, ktoré bude môcť disponent s účtom vykonávať. Sú však len dve možnosti: buď bude disponent môcť nakladať s účtom v rovnakom rozsahu ako majiteľ účtu, alebo bude disponent môcť nakladať s účtom len prostredníctvom platobnej karty, ktorá mu bude osobitne vydaná.

Aj mBank umožňuje prenos údajov (napríklad v podobe výpisov z účtu, pohybov na účte alebo príkazov na úhradu) medzi bankou a aplikáciou tretej strany bez nutnosti prihlasovať sa do internetbankingu prostredníctvom rozhrania API. Táto služba je zadarmo.

Notifikácie k podnikateľskému účtu

Informácie ohľadom toho, čo sa deje s prostriedkami uloženými na mKonto Biznis, dostáva podnikateľ aj prostredníctvom notifikácií. Notifikácie sa týkajú predovšetkým pohybov na účte a transakcií vykonaných s platobnou kartou. Môžu mať podobu SMS notifikácií, e-mailových notifikácií a tzv. „push“ notifikácií prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ak chce byť podnikateľ v reálnom čase informovaný o každom pohybe na účte, môže na to použiť buď SMS notifikácie alebo push notifikácie prostredníctvom mobilnej aplikácie. SMS notifikácie nie sú zadarmo. Buď si podnikateľ predplatí paušál, v ktorom má 30 SMS notifikácií za cenu 2 eurá za mesiac, alebo bude platiť za každú SMS notifikáciu 0,20 eura (táto cena sa účtuje aj po presiahnutí limitu paušálu). Push notifikácie mobilnej aplikácie sú zadarmo. E-mailové notifikácie sú zadarmo tiež, ale je možné ich dostávať len ako denný súhrn pohybov na účte za predchádzajúci deň. Neinformujú teda o pohyboch na účte v reálnom čase, keď k nim skutočne dôjde.

Platobné karty k podnikateľskému účtu

K podnikateľskému účtu mKonto Biznis je bezplatne vydávaná jedna platobná karta MasterCard, s ktorou je možné vykonávať aj bezkontaktné platby. Vydanie tejto platobnej karty je zadarmo, ale jej vedenie zadarmo byť nemusí. Bez splnenia akýchkoľvek podmienok je vedenie platobnej karty zadarmo počas prvých troch mesiacov. V nasledujúcich mesiacoch platí, že ak objem platieb vykonaných platobnou kartou dosiahne výšku aspoň 70 eur, bude v tomto mesiaci vedená zadarmo. Inak sa účtuje poplatok 1,50 eura. Vedenie karty je zadarmo aj vtedy, ak má podnikateľ v mBank aj nejaký úverový produkt. K jednému podnikateľskému účtu je možné mať aj viac platobných kariet. Dodatková platobná karta pre disponenta sa vydáva za jednorazový poplatok 8 eur, ktorý sa platí znovu až po skončení platnosti a obnovení tejto platobnej karty. Vedenie tejto dodatkovej platobnej karty bude zadarmo len vtedy, ak objem ňou vykonaných platieb v príslušnom mesiaci dosiahne výšku aspoň 70 eur, inak si bude mBank účtovať poplatok 1,50 eura.

Prečítajte si tiež

Hotovosť je z účtu možné vyberať z ktoréhokoľvek bankomatu na svete s rovnakými podmienkami. Ak bude vyberaných z účtu mKonto Biznis aspoň 70 eur (alebo ekvivalent 70 eur v inej mene), je tento výber zadarmo. Nezávisí pritom na tom, koľkokrát v mesiaci sa takýto výber uskutoční. Ak ale bude z bankomatu vyberaná menšia suma, platí sa za tento výber poplatok 1,30 eura. Také isté podmienky týkajúce sa výberov z účtu platia aj pre dodatkovú platobnú kartu.

Alternatívou k výberom peňazí z bankomatov je využitie služby CashBack. Pri platbe kartou u obchodníka poskytujúceho službu CashBack (býva označený logom) v sume aspoň 5 eur ho je možné požiadať aj o výber hotovosti z účtu maximálne vo výške 50 eur. Táto služba je bezplatná a pri výbere nižších súm to môže byť výhodnejšie ako výber z bankomatu.

Vklady a výbery z bankového účtu na pobočke

Ohľadom vkladov a výberov z bankového účtu je mBank špecifickou bankou. Dôvodom je, že vklady a výbery hotovosti z bankového účtu na pobočke mBank nie je možné uskutočniť. Preto je potrebné pri uskutočňovaní vkladov a výberov hotovosti v mBank postupovať inak.

Pri vklade peňazí na mKonto Biznis sú najbežnejšími tieto možnosti:

  • vložiť peniaze na svoj podnikateľský účet v inej banke a následne ich bezhotovostne previesť na svoj účet mKonto Biznis v mBank,
  • v inej banke vložiť peniaze priamo na účet mKonto Biznis (ak to banka umožňuje),
  • poslať peniaze na svoj účet na pošte s použitým poštového poukazu na účet.

Ak nepočítame do úvahy výbery uskutočnené platobnou kartou z bankomatu alebo pri využití služby CashBack, tak je možné si peniaze z mBank vybrať v pokladnici inej banky po ich predchádzajúcom prevedení na bankový účet vedený v tejto inej banke. Alternatívou je možnosť si ich nechať vyplatiť poštovým poukazom na výplatu.

Porovnanie podnikateľských účtov zadarmo

V nasledujúcej tabuľke porovnávame základné parametre podnikateľských účtov, ktoré sú zadarmo pre každého klienta.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Fio banky a mBank
Porovnávacie kritérium Fio podnikateľský účet mKonto Biznis
Porovnávacie kritérium pre aké právne formy podnikateľov sa dá účet otvoriť pre fyzické osoby – podnikateľov a aj právnické osoby mKonto Biznis len pre fyzické osoby – podnikateľov
založenie a vedenie účtu zadarmo zadarmo
bežné príkazy, trvalé príkazy, príkazy k inkasu zadarmo (cez internetbanking alebo smartbanking) zadarmo (cez internetbanking alebo smartbanking)
internetbanking a smartbanking (mobilná aplikácia) zadarmo zadarmo
možnosť udeliť oprávnenie inej osobe na disponovanie s účtom je to možné zadarmo je to možné zadarmo
prepojenie bankového účtu s aplikáciami tretích strán (API) je to možné zadarmo je to možné zadarmo
SMS notifikácie nie je to zadarmo (túto službu ale nie je nutné využívať) nie je to zadarmo (túto službu ale nie je nutné využívať)
e-mailové notifikácie zadarmo zadarmo (len ako denný súhrn za predchádzajúci deň)
notifikácie v mobilnej aplikácii zadarmo zadarmo
vydanie platobnej karty zadarmo zadarmo
vedenie platobnej karty zadarmo zadarmo, ak transakcie vykonané platobnou kartou mesačne dosiahnu sumu aspoň 70 eur
výbery z bankomatu prvé dva výbery v mesiaci sú zadarmo z akéhokoľvek bankomatu na svete všetky výbery v sume najmenej 70 eur sú zadarmo z akéhokoľvek bankomatu na svete
vydanie a vedenie viacerých platobných kariet k účtu áno, dve karty zadarmo vydanie a obnovenie ďalšej karty je spoplatnené sumou 8 eur
vklady hotovosti na pobočke je možné uskutočniť zadarmo nie je možné uskutočniť vôbec
výbery hotovosti na pobočke je možné uskutočniť zadarmo, ak bude suma najmenej 50 eur nie je možné uskutočniť vôbec

Bankový účet s nulovým poplatkom za jeho založenie a vedenie ponúkajú na Slovensku dve banky: Fio banka a mBank. Cena však nie je jediný parameter pri výbere podnikateľského účtu. Kvalita a rozsah bankou poskytovaných služieb, možnosti financovania podnikateľských aktivít, poplatky za iné služby využívané podnikateľom v súvislosti s bankovým účtom, dostupnosť pobočkovej siete sú len niektoré z parametrov, ktoré môžu byť pre konkrétneho podnikateľa pri výbere podnikateľského účtu dôležité.

Zároveň treba zdôrazniť, že podnikateľ môže mať podnikateľský účet zadarmo aj v iných bankách. Častokrát na to postačuje splniť jednoduché podmienky ako je napríklad dosiahnuť kladný obrat na účte 500 eur za mesiac. A netreba zabúdať ani na individuálne zľavy, ktoré môžu banky klientom poskytnúť.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Fio banky a mBank

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky