Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022
Zdroj: Pixabay.com

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Konkrétnych produktov podnikateľských účtov je na Slovensku niekoľko desiatok a vybrať si z nich nie je jednoduché. Pomôcť môže základný prehľad produktov každej banky s dôrazom na poplatky. Pri finálnom výbere je však potrebné zvážiť aj ďalšie kritériá, o ktorých píšeme v článku Ako si vybrať podnikateľský účet.

Poznámka: banky v tomto článku sú zoradené podľa abecedného poradia a článok je spracovaný podľa cenníkov bánk platných a účinných k 01.06.2022.

365.bank

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

V 365.bank si môžu podnikatelia vybrať tri balíky služieb podnikateľských účtov určených pre fyzické osoby – podnikateľov aj právnické osoby:

 1. Výhodný,
 2. Komfortný,
 3. Prémiový.

Podobne ako v prípade iných bánk, aj v 365.bank sú rozdiely medzi týmito druhmi podnikateľských účtov v tom, čo a v akom rozsahu je alebo nie je v cene balíka zahrnuté. Balík služieb Výhodný stojí 8 eur, balík služieb Komfortný stojí 18 eur a balík služieb Prémiový stojí 40 eur mesačne.

Bezhotovostné transakcie

Z pohľadu menšej firmy je možné povedať, že všetky balíky zahŕňajú dostatočný počet SEPA príkazov na úhradu za predpokladu, že sú zadávané elektronicky. V rámci balíka služieb Výhodný ich je 100, pri balíku služieb Komfortný ich je 200 a balík služieb Prémiový má v cene zahrnutých až 300 SEPA príkazov na úhradu za mesiac. Po prekročení týchto limitov sa platí za každý príkaz na úhradu 0,20 eura. V 365.bank sú bezplatné prijaté platby na účet len v rozsahu 10 platieb pri balíku služieb Výhodný, 20 platieb pri balíku služieb Komfortný a 30 platieb pri balíku služieb Prémiový. Za každú ďalšiu prijatú platbu na účet sa platí 0,25 eura. Prijatá platba realizovaná platobnou kartou (cez POS terminál) je však bez poplatku.

Hotovostné transakcie

Limity pre hotovostné vklady a výbery z účtu sú nasledovné: balík služieb Výhodný – 2 vklady a 1 výber, balík služieb Komfortný – 5 vkladov a 2 výbery, balík služieb Prémiový – 10 vkladov a 3 výbery. Mimo toho stojí vklad hotovosti 1 euro a výber hotovosti 6 eur. Ak však hotovostné operácie bude klient vykonávať na pošte a nie v 365.bank, tak za ne zaplatí aj príplatok 1,40 eura bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v rámci limitu jeho balíka služieb. V prípade hotovostných výberov platobnou kartou platí, že pri najdrahších balíkoch podnikateľských účtov sú v cene bez ohľadu na to, ako ich klient realizuje. Pri najlacnejšom balíku je v cene 10 výberov platobnou kartou v bankomate 365.bank (nad tento limit to stojí 0,30 eura) a 10 na pošte cez POS terminál (nad tento limit to stojí 3 eurá).

Ostatné

Odlišnosťou 365.bank oproti konkurencii je jej prepojenie s poštou. Vďaka tomu môžu jej klienti realizovať hotovostné operácie na najväčšom počte miest na Slovensku. Vklady a výbery hotovosti z bankového účtu je možné uskutočňovať na mnohých poštách, ktoré to umožňujú a nachádzajú sa dokonca aj v malých obciach.

ČSOB banka

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

Československá obchodná banka (ČSOB banka), podobne ako niekoľko ďalších skupín podnikajúcich v slovenskom bankovníctve, zastrešuje nielen bankovníctvo, ale aj poisťovníctvo a leasing. Využívaním služieb banky môže podnikateľ získať výhody aj pri iných produktoch skupiny, do ktorej patrí. ČSOB banka rozlišuje tri podnikateľské účty:

 1. Podnikateľské konto (7 eur mesačne),
 2. Podnikateľské konto Elektron (17 eur mesačne) a
 3. Podnikateľské konto Komplet (60 eur mesačne).

Sú určené pre fyzické osoby – podnikateľov aj právnické osoby.

Bezhotovostné transakcie

Pri Podnikateľskom konte je v cene zahrnutých 35 prijatých platieb a jedna platobná karta. Pri Podnikateľskom konte Elektron je v cene zahrnutých 100 prijatých platieb a dve platobné karty. Pri Podnikateľskom konte Komplet je v cene zahrnutých 250 prijatých platieb a dve platobné karty. Prijatá platba nad limit stojí 0,20 eura, avšak pri najdrahšom balíku sa na ďalšie platby nad limit uplatňuje zľava v závislosti od ich počtu. Odoslané platby v eurách sú bezplatné pri všetkých účtoch.

Hotovostné transakcie

Hotovostné vklady na pokladni banky sú spoplatnené sumou 3 eurá. Za vklad hotovosti na bankový účet prostredníctvom bankomatu sa však poplatok neplatí. Výber hotovosti z účtu na pobočke stojí 6 eur. Jedine pri účte Podnikateľské konto Komplet je už v cene zahrnutých 30 hotovostných vkladov a 15 hotovostných výberov. Výbery z bankomatov skupiny KBC Group vykonané platobnou kartou v eurách sú pri všetkých troch podnikateľských účtoch ČSOB banky už zahrnuté v cene. Platby kartou sú tiež súčasťou ceny každého balíka.

Ostatné

Pri účte Podnikateľské konto je možné získať 50 % zľavu z poplatku vtedy, ak v danom mesiaci podnikateľ uskutoční určitý počet platobných operácií (päť v prípade fyzickej osoby a desať v prípade právnickej osoby) a jeho kladný obrat na účte dosiahne aspoň 3 000 eur. Navyše platí, že ak si podnikateľ otvorí balík služieb Podnikateľské konto v ČSOB banke do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na podnikanie, má ho na rok bezplatne. Okrem toho banka poskytne podnikateľovi bezplatne na tri mesiace aj POS terminál a na šesť mesiacov platobnú bránu.

Fio banka

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

Fio banka podnikateľom ponúka Fio podnikateľský účet, ktorý je určený pre fyzické osoby aj právnické osoby. Jeho založenie a vedenie sú bezplatné bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Podnikateľský účet si je možné bezplatne zriadiť v 15 cudzích menách.

Bezhotovostné transakcie

Súčasťou bezplatného balíka sú všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby v eurách, bez ohľadu na to, či sú jednorazové alebo pravidelné (trvalé príkazy na úhradu). Bez poplatku sú dve platobné karty k účtu a rovnako aj nimi vykonané transakcie.

Hotovostné transakcie

Vklad v hotovosti na bankový účet v pokladnici banky je vo Fio banke bezplatný. V prípade výberu hotovosti na pobočke banky je výber bez poplatku vtedy, ak je uskutočnený aspoň vo výške 50 eur. Výber v nižšej sume je spoplatnený sumou 1 euro. Pokiaľ ide o výbery hotovosti z bankomatu, bezplatné sú prvé dva výbery v mesiaci z ktoréhokoľvek bankomatu, potom sa už za každý výber platí poplatok 1 euro.

Ostatné

Vo Fio banke sú výhodné podmienky pre platobný styk v českých korunách. Banka má 23 obchodný miest, čiže jej pobočky nie sú dostupné vo všetkých väčších mestách.

mBank

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

mBank sa profiluje ako internetová banka. Tomu zodpovedá aj veľmi malý počet kamenných obchodných miest s čím súvisia aj mnohé obmedzenia. Podnikateľom ponúka účet mKonto Biznis. Ten je však určený len pre fyzické osoby – podnikateľov. Obchodné spoločnosti si v mBank podnikateľský účet otvoriť nemôžu. Založenie a vedenie podnikateľského účtu mKonto Biznis je bez poplatku.

Bezhotovostné transakcie

Pri podnikateľskom účte mKonto Biznis sú takisto bez poplatku aj všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby, trvalé príkazy a rovnako aj inkasá. Výhodou tohto podnikateľského účtu je aj to, že ho je možné založiť aj na diaľku.

Vydanie a vedenie platobnej karty je bezplatné len počas prvých troch mesiacov. Potom platí táto podmienka:

 1. buď objem platieb zrealizovaných kartou v danom mesiaci dosiahne aspoň 70 eur, alebo
 2. bude klientovi účtovaný mesačný poplatok 1,50 eura.

Hotovostné transakcie

Hotovosť si z účtu mKonto Biznis je možné vybrať z akéhokoľvek bankomatu na svete. Platí však, že vyberaná suma musí byť aspoň 70 eur, inak sa platí poplatok 1,30 eura za každý výber. S tým, že mBank je viac internetová banka než banka s kamennými prevádzkami, súvisí aj to, že na pobočke banky nie je možné realizovať vklady a výbery hotovosti. Vklad na účet je nutné realizovať sprostredkovane cez inú banku alebo poštovým poukazom na účet.

Ostatné

Banka má na Slovensku 14 obchodný miest, ktoré sú v krajských mestách a Poprade.

Poznámka: V prípade záujmu o detailnejšie informácie o podnikateľskom účte mKonto Biznis a Fio podnikateľskom účte, si prečítajte článok Podnikateľský účet zadarmo pre každého.

Prima banka

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

V prípade Prima banky sú k dispozícii dva podnikateľské účty:

 1. Podnikateľský účet určený pre fyzické osoby a 
 2. Firemný účet určený pre právnické osoby.

V prípade oboch je poplatok za ich vedenie 6,90 eura mesačne. Okrem určenia týchto podnikateľských účtov podľa právnej formy podnikania sú medzi týmito účtami len dva rozdiely. Pri Podnikateľskom účte určenom pre fyzické osoby sú v jeho cene zahrnuté aj vydanie a vedenie platobnej karty a zriadenie, zmena a prehodnotenie povoleného prečerpania na účte. Pri Firemnom účte určenom pre právnické osoby sú tieto služby spoplatnené, takže za vydanie a vedenie najlacnejšej debetnej platobnej karty právnické osoby v Prima banke zaplatia mesačný poplatok 1 euro (iné druhy platobných kariet sú spoplatnené vyššou sumou).

Bezhotovostné transakcie

Za jednorazové aj trvalé platobné príkazy v Prima banke klient neplatí poplatok. Takisto sú v cene každého podnikateľského účtu zahrnuté aj platby kartou.

Hotovostné transakcie

Čo sa týka hotovostných operácií, tak výbery z bankomatov Prima banky sú bezplatné. Ak sa bude výber hotovosti realizovať na pobočke banky, bude klientovi účtovaný poplatok 4 eurá. Na druhej strane, vklad hotovosti na pobočke banky je spoplatnený sumou 1,50 eura. Ak však za deň suma vkladov alebo výberov v hotovosti na pobočke banky presiahne 5 000 eur, tak sa platí poplatok vo výške 0,10 % z hodnoty vkladu alebo výberu.

Ostatné

Ako je možné si všimnúť, v Prima banke majú podnikatelia veľa služieb zahrnutých v cene účtu bez obmedzenia rozsahu ich využívania.

Článok pokračuje pod reklamou

Slovenská sporiteľňa

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

Slovenská sporiteľňa podnikateľom ponúka štyri druhy účtov. Podnikateľský účet je určený pre fyzické osoby – podnikateľov a jeho cena je 7 eur mesačne. Pre obchodné spoločnosti sú určené tieto účty s nasledujúcimi poplatkami: Business účet S (8 eur mesačne), Business účet M (20 eur mesačne) a Business účet L (40 eur mesačne).

Bezhotovostné transakcie

Jednotlivé podnikateľské účty sa ďalej od seba odlišujú tým, koľko transakcií (bezhotovostný vklad na účet, jednorazové príkazy na úhradu, trvalé príkazy na úhradu, platby kartou, výbery hotovosti kartou v bankomatoch skupiny ERSTE Group) je zahrnutých v cene. Pri Podnikateľskom účte určenom pre fyzické osoby – podnikateľov je toto množstvo neobmedzené. Business účet S má 50 transakcií, Business účet M má 200 transakcií a Business účet L má 500 transakcií zahrnutých v cene za vedenie účtu. Za transakcie nad limit sa platí 0,20 eura.

Hotovostné transakcie

Jedine pri Podnikateľskom účte pre fyzickú osobu – podnikateľa je vklad hotovosti na účet na pobočke spoplatnený sumou 3 eurá. Pri Business účtoch pre právnické osoby stojí vklad hotovosti na účet na pobočke banky 6 eur. Výber hotovosti na pobočke banky je pri všetkých účtoch spoplatnený sumou 6 eur. Pri Podnikateľskom účte určenom pre fyzické osoby je v cene jedna platobná karta, k účtom pre právnické osoby sú bezplatne vydávané dve platobné karty. Vklady hotovosti prostredníctvom platobnej karty cez bankomat sú rovnako bezplatné. Výbery hotovosti z bankomatov ERSTE Group sú pri Podnikateľskom účte pre fyzické osoby – podnikateľov bezplatné v neobmedzenom počte. Pri Business účtoch pre právnické osoby je táto služba súčasťou spomínaných limitov 50, 200 a 500 transakcií podľa druhu účtu. Ak bude tento limit prekročený, účtuje sa poplatok 0,20 eura za každý ďalší výber hotovosti z bankomatu.

Ostatné

V prípade Podnikateľského účtu pre fyzické osoby – podnikateľov a Business účtu S banka neúčtuje klientovi poplatok za vedenie účtu počas prvého roka od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti. Slobodné povolania majú 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu počas prvých troch mesiacov od jeho založenia. Okrem toho Slovenská sporiteľňa poskytne 100 % zľavu z poplatku fyzickým osobám - podnikateľom za Podnikateľský účet a 50 % zľavu z poplatku obchodným spoločnostiam za Business účet vtedy, ak v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci bol zrealizovaný príslušný počet transakcií na účte. Tento počet je pre Podnikateľský účet minimálne 25 transakcií, pre Business účet S je to minimálne 51 transakcií, pre Business účet M je to minimálne 201 transakcií a pre Business účet L je to minimálne 501 transakcií. Za transakcie sa na tieto účely považujú napríklad prijaté a odoslané bezhotovostné platby, platby kartou, výbery hotovosti realizované kartou.

Tatra banka

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

Tatra banka ponúka klientom štyri balíky podnikateľských účtov:

 1. Živnostenský účet (7 eur mesačne),
 2. Tatra Business (7 eur mesačne),
 3. Tatra Business Premium (19 eur mesačne) a 
 4. Tatra Corporate (19 eur mesačne).

Živnostenský účet je určený len pre fyzické osoby – podnikateľov a je možné ho založiť aj online. Tento účet je bez poplatku počas prvých 12 mesiacov a následne, ak podnikateľ dosiahne kladný obrat na účte aspoň 500 eur mesačne. Účty Tatra Business, Tatra Business Premium a Tatra Corporate sú jeden rok bezplatné, ak si ich podnikateľ zriadi do jedného roka od vzniku obchodnej spoločnosti. Benefit bezplatného účtu na jeden rok môžu získať aj skôr založené jednoosobové obchodné spoločnosti, ak si podnikateľ zriadi účet cez mobilnú aplikáciu Tatra banky. Sú určené pre právnické osoby, ale založiť si ich môže aj fyzická osoba – podnikateľ.

Bezhotovostné transakcie

Jednotlivé druhy podnikateľských účtov v Tatra banke sa od seba odlišujú tým, aké služby sú zahrnuté v ich cene (napríklad počet transakcií, počet výberov z bankomatu a podobne). Tzv. „automatizované transakcie“ (patria medzi ne napríklad prijaté platby, odoslané platby, trvalé príkazy, platby kartou) sú bez obmedzenia zahrnuté v cene balíkov Živnostenský účet a Tatra Business Premium. Pri účte Tatra Business je v cene zahrnutých 20 a pri účte Tatra Corporate je v cene zahrnutých 250 automatizovaných transakcií. Nad tento limit sa platí poplatok 0,20 eura za transakciu.

Hotovostné transakcie

V prípade účtu Tatra Business sú v cene balíka zahrnuté len dva výbery hotovosti z bankomatov (za každý ďalší výber sa platí poplatok 1 euro), v prípade ostatných účtov je ich počet neobmedzený. Ak sa ale výber hotovosti z bankomatu uskutoční mobilom, tak je vždy bez poplatku. Pre všetky podnikateľské účty v Tatra bank platí, že vklad hotovosti na účet v pobočke banky stojí 5 eur, cez bankomat 2,50 eura. Výber hotovosti v pobočke banky je spoplatnený sumou 5 eur.

Ostatné

Prečítajte si tiež

Výhodou podnikateľského účtu v Tatra banke je vysoká úroveň a komplexná ponuka iných služieb určených pre podnikateľov. Jedným z benefitov sú nízke mesačné náklady – podnikateľa účet nemusí stáť nič po dobu 12 mesiacov a s poplatkami za vedenie účtu si netreba robiť starosti ani neskôr, pokiaľ je prekročená suma stanoveného mesačného obratu. Keďže sa každé euro „hodí“, o to viac na začiatku podnikania, preto Tatra banka prejavuje svoj proklientský prístup aj v tejto oblasti. K živnostenskému účtu je možné získať financovanie a využiť ho na zariadenie prevádzky či nákup zásob. Tatrabanka tiež podnikateľom okrem bankových produktov prináša aj benefity a zľavy u partnerských firiem, ktoré uľahčia štart podnikania, napríklad zľavu na fakturačný softvér, či domény a webstránky za zvýhodnenú cenu.

UniCredit Bank

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

UniCredit Bank ponúka podnikateľom tri druhy podnikateľských účtov:

 1. Konto PROFESIA Plus,
 2. U Konto PODNIKATEĽ,
 3. U Konto BUSINESS.

Prvý z nich je určený pre slobodné povolania, druhý je určený pre živnostníkov s ročným obratom do 400 000 eur a tretí je určený pre všetkých ostatných podnikateľov (teda aj pre právnické osoby) s ročným obratom do 400 000 eur. Konto PROFESIA Plus je bezplatné v prípade priemerného mesačného zostatku prevyšujúceho 6 000 eur, inak sa za jeho vedenie platí 6 eurový poplatok. Účet U Konto PODNIKATEĽ je bezplatný v prípade kladného mesačného obratu vo výške aspoň 400 eur, inak sa zaň platí poplatok 8 eur mesačne. A napokon je tu U Konto BUSINESS, za ktorého vedenie sa platí 5 eur mesačne. Ak však pri tomto balíku bude prekročený mesačný celkový obrat 100 000 eur, banka začne účtovať poplatok 2 eurá za každých prekročených 2 000 eur.

Bezhotovostné transakcie

Balíky podnikateľských účtov UniCredit Bank sa okrem poplatku za vedenie účtu od seba odlišujú napríklad počtom bezhotovostných transakcií zahrnutých v cene účtu, poplatkami za hotovostné operácie na pokladni banky, počtom platobných kariet vydávaných k účtu. Pri účte Konto PROFESIA Plus je v cene len 20 prijatých a odoslaných platieb na účet. Potom sa platí 0,15 eura za každú platbu. U ostatných účtov je v ich mesačnom poplatku zahrnutý neobmedzený počet prijatých a odoslaných platieb. K účtu U Konto Podnikateľ je bez poplatku vydanie a vedenie jednej platobnej karty, pri U Konto BUSINESS sú to tri platobné karty a pri U Konto PROFESIA Plus je to jedna platobná karta.

Hotovostné transakcie

Výhodou v UniCredit banke pre niektoré firmy môže byť to, že vklad hotovosti v banke je pri všetkých účtoch bezplatný s výnimkou účtu U Konto BUSINESS. Aj pri ňom však je v cene zahrnutých 10 vkladov hotovosti na účet (za ďalšie sa platí 7 eur v prípade právnickej osoby a 2 eurá v prípade fyzickej osoby – podnikateľa). Výbery hotovosti na pobočke pri všetkých účtoch stoja 7 eur. Výbery hotovosti platobnou kartou z bankomatov skupiny UniCredit Group sú pre všetky účty bezplatné bez obmedzenia. Navyše pri účtoch U Konto Podnikateľ a U Konto BUSINESS sú dva výbery a pri účte U Konto PROFESIA Plus sú tri výbery hotovosti aj z cudzích bankomatov zadarmo.

Ostatné

Okrem týchto troch typov účtov pre podnikateľov UniCredit Bank ponúka účet aj pre tých, ktorých ročný obrat presahuje 400 000 eur. Pre týchto podnikateľov má banka osobitný sadzobník poplatkov. Napríklad vedenie účtu stojí 3,29 eura mesačne, prijatá platba 0,24 eura, odoslaná platba 0,24 eura, vklad a výber hotovosti z účtu na pobočke banky 7 eur, zriadenie internetbankingu je za poplatok 100 eur a potom sa mesačne platí 12 eur, výber hotovosti z bankomatu stojí 0,30 eura. Na druhej strane, týmto klientom banka venuje individuálnu starostlivosť.

VÚB banka

Druhy podnikateľských účtov a ich poplatky

VÚB banka rozlišuje tri balíky podnikateľských účtov odstupňované podľa náročnosti klientov, ktorým sú určené:

 1. Štandard (7 eur mesačne),
 2. Aktiv (11 eur mesačne) a
 3. Premium (19 eur mesačne).

Jednotlivé typy účtov sú určené rovnako pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj pre právnické osoby.

Na účty Štandard a Aktiv sa pre začínajúcich podnikateľov a novovzniknuté obchodné spoločnosti uplatňuje 100 % zľava z poplatku za vedenie účtu na 12 mesiacov. Pre všetkých ostatných podnikateľov (napríklad podnikatelia, ktorí nie sú začínajúci alebo ktorí si vybrali účet Premium) platí 100 % zľava z poplatku na šesť mesiacov.

Bezhotovostné transakcie

Pri účte Štandard sa podnikateľ musí uspokojiť s tým, že v cene balíka je len 15 transakcií. Pri účte Aktiv je zase v jeho cene zahrnutých 100 transakcií. Najvyšší balík služieb Premium má počet transakcií neobmedzený. Do počtu transakcií sa pritom započítavajú prijaté a odoslané bezhotovostné SEPA platby, platby kartou a výbery kartou v bankomatoch vlastnej banky. Po prekročení týchto limitov sa platí poplatok, napríklad 0,18 eura za prijatú SEPA platbu, 0,22 eura za odoslanú SEPA platbu zadanú cez internetbanking alebo za platbu kartou. Pokiaľ ide o výber hotovosti z bankomatu VÚB banky nad limit, tak ten je spoplatnený sumou 0,30 eura.

Hotovostné transakcie

Vklad hotovosti na pobočke banky stojí 5 eur, ale ak by bol uskutočnený prostredníctvom bankomatu, tak je bez poplatku. Výber hotovosti na obchodnom mieste banky stojí 6 eur. Od sumy 10 000 eur sa poplatok počíta ako 0,01 % zo sumy vkladu alebo výberu s prihliadnutím na minimálnu výšku poplatku. V prípade účtu Premium sa na vklady a výbery hotovosti na pobočke banky uplatňuje 10 % zľava.

Ostatné

Osobitosťou VÚB banky, akú neponúka žiadna z iných bánk, je možnosť zostaviť si vlastný podnikateľský účet. Ide o takzvaný Flexibiznis účet. Výsledná cena za jeho vedenie závisí od toho, aké služby v ňom chce mať klient zahrnuté a v akom množstve si ich chce predplatiť. Na základe toho sa zaradí do určitej kategórie s poplatkom za účet od 7 do 85 eur.

Ktorý podnikateľský účet si vybrať?

Vybrať si správny podnikateľský účet je vždy záležitosťou subjektívnych potrieb podnikateľa. Preto nie je možné zostaviť univerzálny rebríček podnikateľských účtov od najlepšieho po najhorší, ktorým by sa mohli riadiť všetci podnikatelia. Takisto aj z dôvodu rozsahu tohto článku nie je možné porovnať parametre všetkých produktov podnikateľských účtov všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku.

Namiesto všeobecného rebríčka bánk pre vás máme na záver tipy od finančného sprostredkovateľa Ladislava Smoroňa:

 • Pri výbere banky sa riaďte vašimi aktuálnymi potrebami, ale myslite taktiež na budúce potreby, najmä v oblasti potreby úverového financovania. Získať úverové zdroje pre podnikanie je najľahšie v banke, v ktorej má podnikateľ históriu. Bezplatný podnikateľský účet v tzv. internetovej banke môže byť na prvý pohľad lákavý, ale zvážte, či nie je lepšie mať banku, ktoré ponúka širšie spektrum služieb (napr. investičné úvery (s podporou EÚ), kontokorentné úvery, bankové záruky a pod.)  
 • Ak potrebujete pre vaše podnikanie využívať hotovostné operácie, vyberajte aj podľa dostupnosti pobočiek.
 • Využívanie balíkov služieb k účtom je ekonomicky výhodné, ale skontrolujte si, či neplatíte zbytočne za niečo, čo nevyužívate a nepriplácate si za položky, ktoré využívate.  
 • Aspoň raz za dva roky prehodnoťte, či sa nezmenili vaše potreby alebo sadzobník poplatkov banky, prípadne zloženie služieb zahrnuté v balíku k účtu.
 • Ak potrebujete (v budúcnosti budete potrebovať) úverové produkty, prípadne iné komplikovanejšie bankové produkty, banku vyberajte aj podľa dostupnosti tzv. firemného bankového poradcu. Nie každý pracovník banky je vyškolený na prácu s firemnými klientmi a nemusí vám bude vedieť poradiť. 
 • Aj pri podnikateľskom účte môžete (najmä vo veľkých bankách) využiť službu presun účtu. Nová banka prevedie na nový účet zostatok finančných prostriedkov, presunie trvalé príkazy a inkasá a pôvodný účet zruší za vás.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?

Podnikateľský účet zadarmo bez poplatkov

Kde možno mať podnikateľský účet bez poplatku a aké podmienky je potrebné splniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky