Podnikateľský účet zadarmo bez poplatkov

Podnikateľský účet zadarmo bez poplatkov
Zdroj: Rawpixel.com

Kde možno mať podnikateľský účet bez poplatku a aké podmienky je potrebné splniť?

V článku Ako si vybrať podnikateľský účet sumarizujeme prehľad kritérií, ktoré je dobré zvažovať pri výbere podnikateľského účtu. Jedným z nich je aj cena za vedenie podnikateľského účtu a poplatky za ostatné služby. Vedenie podnikateľského účtu môže byť často aj bezplatné. Podnikateľské účty bez poplatku je možné rozdeliť na tri skupiny:

  1. podnikateľské účty, ktoré sú bez poplatkov bez dodatočných podmienok,
  2. podnikateľské účty, ktoré sú bez poplatku po splnení podmienok,
  3. podnikateľské účty, ktoré sú zadarmo na základe individuálnej zľavy pre konkrétneho klienta.

Podnikateľské účty zadarmo pre každého podnikateľa

Samostatnou skupinou sú banky, ktoré ponúkajú základné podnikateľské účty klientom bezplatne, poplatok za vedenie podnikateľského účtu je 0 eur bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Za doplnkové služby spojené s týmto podnikateľským účtom, platobnou kartou alebo inými službami si už treba priplati

Ak si chce podnikateľ otvoriť takýto bankový účet, tak na Slovensku ho ponúkajú dve banky: Fio banka a mBank.

Prečítajte si tiež

V prípade Fio banky sa tento účet volá Fio podnikateľský účet a je určený pre fyzické osoby – podnikateľov aj právnické osoby. V prípade mBank ide o mKonto Biznis, ktoré si však môžu otvoriť len fyzické osoby – podnikatelia.

Samostatnou skupinou sú podnikateľské účty, ktoré sú zadarmo dostupné každému začínajúcemu podnikateľovi po dobu 12 mesiacov od začatia podnikania. Tie nájdete v Tatra banke, či v Slovenskej sporiteľni a VÚB.

Podnikateľské účty zadarmo (bez poplatku) po splnení podmienok

Bezplatné podnikateľské účty po splnení stanovených podmienok ponúka veľká časť bankového trhu. Ale nie je podnikateľský účet ako podnikateľský účet. Jedna banka môže ponúkať aj viacero balíkov podnikateľských účtov s rôznymi službami a pre rôzne skupiny podnikateľov. Banky častokrát rozlišujú podnikateľské účty pre fyzické osoby – podnikateľov (napr. živnostníkov) a pre právnické osoby (napr. s.r.o.).

Podnikateľské účty, ktoré sú zadarmo po splnení určitých kritérií, sú založené na podmienkach napríklad, že podnikateľ musí dosiahnuť kladný mesačný obrat na účte v určitej sume, priemerný mesačný zostatok na účte podnikateľa počas mesiaca musí dosiahnuť stanovenú sumu, podnikateľ musí využívať iné produkty banky v určitej frekvencii a podobne. Veľmi často je možné sa stretnúť s tým, že podnikateľský účet je zadarmo po určitý čas, napríklad počas prvých 12 mesiacov.

Prečítajte si tiež

V Tatra banke môže mať podnikateľ Živnostenský účet zadarmo počas prvých 12 mesiacov a následne pri mesačnom kladnom obrate na účte aspoň 500 eur. VÚB banka ponúka začínajúcim podnikateľom bez ohľadu na právnu formu účty Štandard a Aktiv zadarmo počas prvých 12 mesiacov a pre všetky ostatné prípady uplatňuje 100 % zľavu z poplatku na 6 mesiacov. V Slovenskej sporiteľni môžu mať začínajúci podnikatelia Business účet pre fyzické osoby – podnikateľov a Business účet S na 12 mesiacov zadarmo. Okrem toho Business účet pre fyzické osoby – podnikateľov je zadarmo aj vtedy, ak priemerný zostatok na účte v príslušnom mesiaci bude aspoň 10 000 eur. UniCredit Bank ponúka pre živnostníkov vedenie bankového účtu U konto PODNIKATEĽ zadarmo pre tých, ktorí dosiahnu kladný mesačný obrat na účte aspoň 400 eur. Pre slobodné povolania je v tejto banke je vedenie účtu Konto PROFESIA Plus zadarmo vtedy, ak priemerný mesačný zostatok prevyšuje 6 000 eur.

Podnikateľské účty zadarmo na základe individuálnej zľavy

O niečo špecifickejším spôsobom získania podnikateľského účtu zadarmo (alebo s výraznou zľavou) je vyjednávanie s bankou. Banky obvykle umožňujú, aby obchodné miesta (resp. zamestnanci) poskytli klientom aj individuálne zľavy mimo štandardného cenníka. Vďaka tomu môže podnikateľ získať podnikateľský účet buď zadarmo, alebo s výraznou zľavou. Ako na to? Ak ste dlhodobým klientom banky a využívate v nej viacero produktov, tak jednoducho komunikujte so svojím bankárom o podmienkach.

Ak nie ste klientom oslovovanej banky, tak šanca na získanie zľavy je blízka nule. Omnoho väčšia pravdepodobnosť na získanie zľavy z podnikateľského účtu je na strane dlhoročného klienta s viacerými produktami od banky. Preto ak v banke máte osobný účet, hypotéku, investičné produkty a podobne, tak šanca na zľavu a individuálne podmienky je značná.

Poznámka: Článok je spracovaný podľa cenníkov bánk platných a účinných k 21.2.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky