Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov od 1.5.2019

Ako sa mení výška príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či v noci a aká bude ich výška od mája 2019? Prinášame prehľad a porovnanie.

Národná rada Slovenskej republiky zvýšila príplatky za prácu cez sviatky, víkendy a za prácu v noci s účinnosťou od 1.5.2018. Zvyšovanie príplatkov bolo rozdelené do dvoch fáz:

 • prvá z nich je účinná už od 1.5.2018,
 • druhá fáza zvyšovania príplatkov je účinná od 1.5.2019.

Príplatky za prácu cez víkend, sviatky či za nočnú prácu upravuje § 122 až § 123 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov sa týkajú všetkých zamestnancov

Nová výška príplatkov od 1.5.2019 sa týka zamestnancov zamestnaných:

 • v trvalom pracovnom pomere (t.j. na pracovnú zmluvu),
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov).

O príplatkoch dohodárov za prácu cez víkend, vo sviatok a za nočnú prácu od 1.5.2019 si môžete prečítať v článku Príplatky pre dohodárov od 1.5.2019

Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2019

Nárok na príplatok za prácu cez víkend (t.j. za prácu v sobotu a v nedeľu) má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere ako aj zamestnanec zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Zamestnancovi za každú odpracovanú hodinu v sobotu alebo v nedeľu patrí od 1.5.2019 nasledovný príplatok:

Príplatok za prácu v sobotu Príplatok za prácu v nedeľu
Percentuálna sadzba príplatku do 30.4.2019 25 % minimálnej mzdy v €/hod. 50 % minimálnej mzdy v €/hod.
Nominálna výška príplatku do 30.4.2019 najmenej 0,747 €/hod. najmenej 1,495 €/hod.
Percentuálna sadzba príplatku od 1.5.2019 50 % minimálnej mzdy v €/hod. 100 % minimálnej mzdy v €/hod.
Nominálna výška príplatku od 1.5.2019 najmenej 1,495 €/hod. najmenej 2,989 €/hod.

Uvedené znamená, že príplatky za prácu cez víkend sa od 1. mája 2019 zdvojnásobia.

Je potrebné však upozorniť aj na to, že je možné podľa Zákonníka práce dohodnúť aj nižšiu sumu príplatku, a to v prípade ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne cez víkend.

Zníženie príplatku za prácu v sobotu je možné na výšku 45 % minimálnej mzdy v € za hodinu (t.j. 1,345 €/hod.) a zníženie príplatku za prácu v nedeľu je možné na výšku najmenej 90 % minimálnej mzdy v € za hodinu (t.j. 2,69 €/hod.).

Zníženie príplatkov za prácu počas víkendov je potrebné dohodnúť v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve podľa podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Príplatok za prácu cez sviatok od 1.5.2019

V prípade príplatku za prácu cez sviatok sa od 1.5.2019 žiadna zmena neudeje a výška príplatku ostáva rovnaká.

Zamestnanec, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer má nárok na príplatok za prácu cez sviatok najmenej vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Uvedené znamená, že ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, výška príplatku za prácu cez sviatok bude 2,989 €/hod.

Prečítajte si tiež

Výška príplatku za prácu cez sviatok najmenej vo výške minimálnej mzdy, t.j. 2,989 €/hod. patrí zamestnancom, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Aká bude výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok, ale aj ako zmenou si prejde od roku 2021, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Príplatok za prácu v noci od 1.5.2019

Rovnaký nárok na príplatok za prácu v noci, t.j. za nočnú prácu má zamestnanec zamestnaný na trvalý pracovný pomer ako aj zamestnanec na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Výška príplatku za nočnú prácu je vyššia, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu. Zamestnanec má nárok za každú odpracovanú hodinu v noci na nasledovnú výšku príplatku od 1.5.2019

Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) Príplatok za nočnú prácu (rizikové povolanie)
Percentuálna sadzba príplatku do 30.4.2019 30 % minimálnej mzdy v €/hod. 35 % minimálnej mzdy v €/hod.
Nominálna výška príplatku do 30.4.2019 najmenej 0,897 €/hod. najmenej 1,046 €/hod.
Percentuálna sadzba príplatku od 1.5.2019 40 % minimálnej mzdy v €/hod. 50 % minimálnej mzdy v €/hod.
Nominálna výška príplatku od 1.5.2019 najmenej 1,196 €/hod najmenej 1,495 €/hod.

Od 1.5.2019 sa teda príplatok za prácu v noci, v prípade vykonávania nerizikovej práce zvýši o 10 percentuálnych bodov (o 0,299 €/hod). a v prípade vykonávanie rizikovej práce sa príplatok zvýši o 15 percentuálnych bodov (o 0,449 €/hod.).

Aj tu platí, že v prípade ak si to povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú a je potrebné, aby sa prevažná čas práce vykonávala v noci, je možné prostredníctvom dohody v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve znížiť príplatok za nočnú prácu na najmenej 35 % minimálnej mzdy v € za hodinu (t.j. 1,046 €/hod.). Upozorňujeme však, že takéto zníženie sadzby príplatku za nočnú prácu nie je možné v prípade rizikového povolania.

Za prácu v noci sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou ráno.

Prehľad zmeny minimálnej výšky príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu od 1.5.2019

Minimálne výšky príplatkov sa od 1.5.2019 menia nasledovne:

od 1.5.2019 do 30.4.2019 Zvýšenie o
Príplatok za prácu v sobotu 1,495 €/hod. 0,747 €/hod. 0,748 €/hod.
Príplatok za prácu v nedeľu 2,989 €/hod. 1,495 €/hod. 1,494 €/hod.
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) 1,196 €/hod. 0,897 €/hod. 0,299 €/hod.
Príplatok za nočnú prácu (rizikové povolanie) 1,495 €/hod. 1,046 €/hod. 0,449 €/hod.

Na Podnikajte.sk nájdete aj komplexnú tabuľku príplatkov platnú od 1.5.2019 na stiahnutie.

Aká bude hodinová mzda zamestnanca počas víkendov, sviatkov a nočnej práce od 1. 5. 2019

Aká bude výška mzdy zamestnanca od 1.5. 2019,ak zamestnanec bude pracovať cez víkend, vo sviatok či v noci, jeho hrubá hodinová sadzba uvedieme v nasledujúcom príklade.

Prvý príklad bude zamestnanec, ktorý poberá minimálnu mzdu. Jeho základná odmena vo výške minimálnej hodinovej sadzby pre 1.stupeň náročnosti práce je 2,989 €. Aká bude jeho mzda po zohľadnení príplatkov?

Hrubá hodinová mzda zamestnanca s minimálnou mzdou pri práci počas víkendu, sviatku a v noci:

Základná mzda za 1 hod. Príplatok za 1 hod. Celková hrubá hodinová mzda
Práca v sobotu 2,989 € 1,495 € 4,484 €
Práca v nedeľu 2,989 € 2,989 € 5,978 €
Práca vo sviatok 2,989 € 2,989 € 5,978 €
Práca v noci (nerizikové povolanie) 2,989 € 1,196 € 4,185 €
Práca v noci (rizikové povolanie) 2,989 € 1,495 € 4,484 €

Uveďme si príklad pri hodinovej sadzbe 5 €/hod., pričom priemerná hodinová sadzba zamestnanca je tiež 5 €/hod. a zamestnanec nevykonáva rizikovú prácu. O koľko sa mu zvýši hodinová mzda, ak bude pracovať:

 • v sobotu,
 • v nedeľu,
 • vo sviatok,
 • v noci,
 • v nedeľu, ktorá pripadne na sviatok, prípadne
 • v nedeľu, ktorá pripadne na sviatok a zamestnanec má nočnú zmenu?

Hrubá hodinová mzda zamestnanca cez víkend, vo sviatok a v noci:

Základná mzda za 1 hod. Príplatok za 1 hod. Hrubá hodinová mzda
Práca v sobotu 5 € 1,495 € 6,495 €
Práca v nedeľu 5 € 2,989 € 7,989 €
Práca vo sviatok 5 € 5 € 10,00 €
Práca v noci 5 € 1,196 € 6,196 €

Hrubá hodinová mzda zamestnanca v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom:

Základná mzda za 1hod. 5 €
Príplatok za prácu v nedeľu za 1 hod. 2,989 €
Príplatok za prácu vo sviatok za 1 hod. 5 €
Spolu hrubá hodinová mzda 12,989 €

Zamestnávateľa pri hrubej mzde necelých 13 eur, stojí zamestnanec v cene práce približne 17,5 eura za hodinu.

Hrubá hodinová mzda zamestnanca v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom a zamestnanec pracuje na nočnej zmene:

Základná mzda za 1hod. 5 €
Príplatok za prácu v nedeľu za 1 hod. 2,989 €
Príplatok za prácu vo sviatok za 1 hod. 5 €
Príplatok za prácu v noci za 1 hod. 1,196 €
Spolu hrubá hodinová mzda 14,185 €

Zamestnávateľa stojí zamestnanec s hrubou hodinovou mzdou presahujúcou 14 eur, takmer 20 eur za hodinu.

Prezrite si nominálnu aj percentuálnu výšku príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok a v noci v roku 2020 v prihľadnej tabuľke, ktorú nájdete v článku Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na porovnanie výšky príplatkov u zamestnancov od 1.5.2019 a do 30.4.2019

Príklad č.1 – predavačka s minimálnou mzdou pracujúca počas víkendov

Jana je predavačka a je odmeňovaná mesačnou mzdou vo výške minimálnej mzdy 1. stupňa náročnosti práce, a to vo výške 520 €. Jej týždenný pracovný čas je 40 hodín. Na deň 5.5.2019, t.j. na nedeľu jej pripadne pracovná zmena so začiatkom od 6:30 hod. do 14:30 hod. V akej výške dostane príplatky za tento deň ? A ako sa zvýšia náklady zamestnávateľa v porovnaní s výškou príplatkov s platnosťou do 30.4.2019?

Jana má za tento deň nárok na príplatok za prácu v nedeľu, a to vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t.j. za každú odpracovanú hodinu má nárok vo výške 2,989 €/hod.

Hrubá mzda za hodinu od 1.5.2019 Cena práce pre zamestnávateľa za 1 hod. od 1.5.2019
Základná mzda 3,25 € 4,35 €
Príplatok za prácu v nedeľu 2,989 € 3,99 €
Spolu 6,24 € 8,39 €
Hrubá mzda za deň 5.5.2019 (8 hodín) Cena práce pre zamestnávateľa za deň 5.5.2019
Základná mzda 26 € 35,13 €
Príplatok za prácu v nedeľu 23,92 € 32,29 €
Spolu 49,92 € 67,44 €
Cena práce pre zamestnávateľa do 30.4.2019 za 1 hodinu Cena práce pre zamestnávateľa od 1.5.2019 za 1 hodinu Zvýšenie ceny práce za 1 hodinu o
Základná mzda 4,35 € 4,35 € -
Príplatok za prácu v nedeľu 1,99 € 3,99 € 2,05 €
Spolu 6,34 € 8,39 € 2,05 €

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Náklady zamestnávateľa za danú zamestnankyňu by do 30.4.2019 predstavovali sumu za celý odpracovaný deň 51,28 €, pričom od 1.5.2019 náklady zamestnávateľa predstavujú sumu 67,44 €, čo je o 32,31 € viac ako v bežný pracovný deň a o 16,16 € viac v porovnaní s príplatkami platnými do 30.4.2019.

Príklad č. 2 – pokladník na čerpacej stanici pracujúci v noci

Prečítajte si tiež

Peter je zamestnaný ako pokladník na čerpacej stanici. Jeho mesačná mzda je vo výške navrhovanej minimálnej mzdy pre rok 2020, t.j. výške 600 eur a jeho týždenný pracovný čas je 40 hodín. Na deň 8.5.2019, t.j. sviatok (streda) mu pripadne pracovná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod.. Jeho priemerný zárobok je vo výške 3,60 €/hod. V akej výške dostane Peter príplatky za tento deň? A ako sa zvýšia náklady zamestnávateľa v porovnaní s výškou príplatkov s platnosťou do 30.4.2019?

Peter má nárok za odpracovanú zmenu v deň 8.5.2019 nárok na:

 • príplatok za prácu cez sviatok vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, t.j. vo výške 3,60 €/hod,
 • príplatok za nočnú prácu vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu, t.j. vo výške 1,196 €/hod. 
 • Nakoľko je Peter zamestnaný na čerpacej stanici, kde je nepretržitá prevádzka, má nárok na príplatok za prácu cez sviatok v celkovom počte odpracovaných hodín (t. j. 8 hodín). Z uvedeného vyplýva, že je potrebné pri výpočte príplatku za prácu cez sviatok na nočnej zmene vychádzať z toho, o aké pracovisko ide a či zamestnanec má nárok na príplatok za prácu cez sviatok na nočnej zmene počas celého trvania zmeny alebo len za tie hodiny, ktoré reálne odpracoval v deň sviatku (napr. od 22:00 hod. do 24:00 hod.). Viac informácií o tom, ako sa počítajú príplatky za prácu cez sviatok na nočnej zmene si môžete prečítať v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?
Hrubá mzda za hodinu od 1.5.2019 Cena práce pre zamestnávateľa za 1 hod. od 1.5.2019
Základná mzda 3,75 € 5,03 €
Príplatok za prácu cez sviatok 3,60 € 4,83 €
Príplatok za nočnú prácu 1,196 € 1,57 €
Spolu 8,55 € 11,51 €
Hrubá mzda za deň 8.5.2019 (8 hodín) Cena práce pre zamestnávateľa za deň 8.5.2019
Základná mzda 30 € 40,55 €
Príplatok za prácu cez sviatok 28,80 € 38,91 €
Príplatok za nočnú prácu 9,568 € 12,89 €
Spolu 68,37 € 92,40 €
Cena práce pre zamestnávateľa do 30.4.2019 za 1 hodinu Cena práce pre zamestnávateľa od 1.5.2019 za 1 hodinu Zvýšenie ceny práce za 1 hodinu o
Základná mzda 5,03 € 5,03 € -
Príplatok za prácu cez sviatok 4,83 € 4,83 € -
Príplatok za nočnú prácu 1,17 € 1,57 € 0,48 €
Spolu 11,03 € 11,51 € 0,48 €

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Náklady zamestnávateľa pri hrubej mzde, ktorá by bola platná do 30.4.2019 by predstavovali sumu za celý odpracovaný deň 89,15 €. Od 1.5.2019 však náklady zamestnávateľa predstavujú za tento odpracovaný deň sumu 92,40 €, čo je o 3,25 € viac v porovnaní s príplatkami platnými do 30.4.2019 a o 51,85 € viac ako v bežný pracovný deň.

Výšku príplatkov v roku 2021 podľa automatického vzorca nájdete v článku Príplatky od 1.1.2021 podľa automatického vzorca minimálnej mzdy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky