Dane a účtovníctvo

Čo musí obsahovať faktúra?
Ján Benko | 24.07.2015

Čo musí obsahovať faktúra?

Faktúra je účtovným aj daňovým dokladom. Čo musí faktúra obsahovať je stanovené v niekoľkých zákonoch. Tu nájdete súhrnný prehľad.

DPH podvodníci s bločkami?
Finančná správa SR | 24.07.2015

DPH podvodníci s bločkami?

Z dôvodu obchádzania kontrolných výkazov začala finančná správa kontrolnú akciu bez časového obmedzenia
Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2016 (schválená)
Ján Benko | 21.07.2015

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2016 (schválená)

Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, ktorou sa nahradí reprodukčná obstarávacia cena reálnou hodnotou. Taktiež sa preberajú ďalšie ustanovenia novej účtovnej smernice EÚ.

Občania nahlasujú porušenia zákona o pokladniciach
Finančná správa SR | 21.07.2015

Občania nahlasujú porušenia zákona o pokladniciach

Počas uplynulého polroka trnavskí daniari v rámci kontrolnej činnosti elektronických registračných pokladníc (ERP) vykonali takmer 500 kontrol a na mieste uložili pokuty vo výške 10 200 eur. Veľká časť kontrol sa uskutočnila na základe podnetov od občanov, ktorí nemohli bloček z ERP zaregistrovať do Národnej bločkovej lotérie.
Výpočet paušálnych výdavkov autorov a umelcov (slobodných povolaní) v roku 2015
Zuzana Varmusová | 20.07.2015

Výpočet paušálnych výdavkov autorov a umelcov (slobodných povolaní) v roku 2015

Príjmy autorov a umelcov je možné rozdeliť do dvoch kategórií. Autori a umelci môžu mať v súlade s § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) v zdaňovacom období príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti aj príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015
Zuzana Varmusová | 20.07.2015

Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015

Ako vypočítať výšku paušálnych výdavkov, ktorú si môže uplatniť daňovník v roku 2015, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2015
Zuzana Varmusová | 16.07.2015

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2015

Paušálne výdavky sú jedným z nástrojov daňovej optimalizácie podnikateľov - fyzických osôb. Komu sa oplatí využiť paušálne výdavky v roku 2015 a pre koho naopak táto možnosť výhodná nie je.

Paušálne výdavky v roku 2015
Zuzana Varmusová | 14.07.2015

Paušálne výdavky v roku 2015

Uplatňovanie paušálnych výdavkov pre podnikateľov - fyzické osoby je jedným z nástrojov daňovej optimalizácie. Dôležité informácie o uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2015 sa dozviete v nasledujúcom článku.