Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 – príklady

Nové príplatky za prácu spôsobujú zamestnávateľom vo vybraných dňoch enormný nárast miezd aj nákladov na prácu. Pozrite si praktické príklady ich výpočtu v roku 2019.

S účinnosťou od 1.5.2018 boli zvýšené príplatky za nočnú prácu, prácu cez sviatky a víkendy. Zvyšovanie uvedených príplatkov bolo rozdelené do dvoch fáz, a to prvá fáza s účinnosťou od 1.5.2018 a druhá fáza s účinnosťou od 1.5.2019. O druhej fáze zmien sa dočítate v článku Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov od 1.5.2019 a o ďalších zmenách v Zákonníku práce si môžete prečítať v článku Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018.

Príplatok za prácu cez víkend od 1.1.2019 a od 1.5.2019

Podľa § 122a a §122b zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je príplatok za každú hodinu práce cez víkend nasledovný:

Príplatok za prácu v sobotu:

 • od 1.1.2019: 25 % minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.5.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu

Príplatok za prácu v nedeľu:

 • od 1.1.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.5.2019: 100 % minimálnej mzdy za hodinu

Uvedené príplatky sa týkajú zamestnancov v pracovnom pomere, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Príplatok za prácu cez sviatok od 1.1.2019

Podľa §122 Zákonníka práce je príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca. V prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, tak príplatok za prácu vo sviatok bude vo výške 2,989 eur/hodinu.

V prípade zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, výška príplatku za prácu vo sviatok je najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 2,989 eur.

Príplatok za nočnú prácu od 1.1.2019 a od 1.5.2019

Podľa § 123 Zákonníka práce patrí zamestnancovi príplatok za nočnú prácu v nasledovnej výške:

 • od 1.1.2019: 30 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. príplatok vo výške 0,897 eur, v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 35 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 1,046 eur,
 • od 1.5.2019: 40 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. príplatok vo výške 1,196 eur, v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 1,495 eur.

Uvedené príplatky sa týkajú zamestnancov v pracovnom pomere, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

O tom, ako sa zvýšili príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkend od roku 2018 si môžete prečítať v článku Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkend od roku 2018 a 2019.

Prehľad minimálnej výšky príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok a v noci od roku 2019

  1.1.2019 1.5.2019
Príplatok za prácu v sobotu 0,747 eur/hod. 1,495 eur/hod.
Príplatok za prácu v nedeľu 1,495 eur/hod. 2,989 eur/hod.
Príplatok za prácu vo sviatok 2,989 eur/hod.* 2,989 eur/hod.*
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) 0,897 eur/hod. 1,196 eur/hod.
Príplatok za nočnú prácu (rizikové povolanie) 1,046 eur/hod. 1,495 eur/hod.

* výška príplatku v prípade odmeňovania zamestnanca minimálnou mzdou

Pri práci cez víkend, na ktorý pripadne sviatok dochádza k súbehu príplatkov

Podľa výkladu Národného inšpektorátu práce v prípade, ak sviatok pripadne na sobotu či nedeľu, dochádza k súbehu príplatkov. Rovnako je tomu aj v prípade nočnej práce počas víkendu či sviatku.

Príplatky za prácu v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom v roku 2019

V roku 2019 niektoré štátne sviatky pripadnú na nedeľu. To znamená, že zamestnanec, ktorý daný deň odpracuje, bude mať okrem príplatku za prácu v nedeľu nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok a môže si tak zarobiť v daný deň niekoľkonásobok svojej mzdy. Celkové náklady na daného zamestnanca sa zamestnávateľom v tieto dni dramaticky zvýšia.

Štátne sviatky pripadajúce na nedeľu v roku 2019:

 • 6. január: Zjavenie Pána,
 • 1. september: Deň Ústavy SR,
 • 15. september: Sedembolestná Panna Mária,
 • 17. november: Deň boja za slobodu a demokraciu.

To, ako sa zmení cena práce a mzda zamestnancov vo sviatok v roku 2019, ktorý pripadne na nedeľu si môžete pozrieť v nasledovných príkladoch.

Príklad výšky príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a zamestnanec zarába minimálnu mzdu v roku 2019

Peter je zamestnaný na poľnohospodárskom družstve, jeho pracovnou úlohou je kŕmenie hospodárskych zvierat. Jeho mesačná mzda je vo výške minimálnej mzdy 1. stupňa náročnosti práce, a to 520 eur. V pracovnej zmluve má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas. Na 6.1.2019 mu pripadne pracovná zmena, a to v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. Na aké príplatky má zamestnanec nárok v tento deň ?

Nakoľko deň 6.1.2019 je štátny sviatok a zároveň aj nedeľa, má nárok na tieto príplatky ku mzde:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,50 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku*, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu.

  *priemerný zárobok zamestnanca je vo výške minimálnej mzdy za hodinu
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 3,25 eur 4,35 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 1,50 eur 2,01 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 2,99 eur 3,99 eur
Spolu 7,74 eur 10,42 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 26 eur 35,13 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 12 eur 16,21 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 23,92 eur 32,29 eur
Spolu 61,92 eur 83,67 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Čistá mzda Petra v tento deň bude vo výške pribižne 43 eur, čo znamená, že v daný deň si Peter zarobí v čistom o približne 25 eur viac ako v bežný pracovný deň. Práca Petra v daný deň však zamestnávateľa stojí o taker 50 eur navyše.

Prečítajte si tiež

Ak by Peter pracoval napríklad aj v deň sviatku 1.9.2019, ktorý pripadne tiež na nedeľu, v súvislosti so zmenou výšky príplatku za nedeľu od 1.5.2019 by boli jeho príplatky v nasledovnej výške:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku (priemerný zárobok zamestnanca je vo výške minimálnej mzdy za hodinu), t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 3,25 eur 4,35 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 2,99 eur 3,99 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 2,99 eur 3,99 eur
Spolu 9,23 eur 12,44 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 26 eur 35,13 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 23,92 eur 32,29 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 23,92 eur 32,29 eur
Spolu 73,84 eur 99,79 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Čistá mzda Petra v tento deň bude vo výške takmer 52 eur, to znamená, že v daný deň si Peter zarobí v čistom o približne 33 eur viac ako v bežný pracovný deň. Práca Petra v daný deň však zamestnávateľa stojí o 65 eur naviac.

Príklad výšky príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a pracovník pracuje v noci

František pracuje ako elektrikár v nepretržitej prevádzke, kde pracujú zamestnanci na tri zmeny. Je odmeňovaný hodinovou minimálnou sadzbou pre 3. stupeň náročnosti práce, t. j. vo výške 4,1846 eur/hodinu. Na deň 6.1.2019 mu pripadne nočná pracovná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. Výška jeho priemerného zárobku je 5,20 eur/hodinu. Na aké príplatky má zamestnanec nárok v tento deň?

Nakoľko deň 6.1.2019 je štátny sviatok a zároveň aj nedeľa a v tento deň má zamestnanec nočnú zmenu, má nárok na tieto príplatky ku mzde:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,50 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 5,20 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 30 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 0,90 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,185 eur 5,62 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 1,5 eur 2,01 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 5,20 eur 7,00 eur
Príplatok za nočnú prácu 0,90 eur 1,18 eur
Spolu 11,785 eur 15,88 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 33,48 eur 45,22 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 12,00 eur 16,21 eur
Príplatok za prácu vo sviatok* 7,20 eur 14,03 eur
Príplatok za nočnú prácu 10,04 eur 9,70 eur
Spolu 63,08 eur 85,25 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi za dve hodiny práce, t.j. od 22:00 do 00:00 hod..

Právne názory na uznanie príplatku za prácu vo sviatok na nočnej zmene sa však líšia a je možné, že niektorí zamestnávatelia uplatnia osem hodín sviatku, aj keď reálne trval pri nočnej práci len dve hodiny (do polnoci). Nakoľko v § 122 Zákonníku práce je odlišná právna úprava postupu pri práci počas sviatku v porovnaní so znením zákona upravujúcim nočné zmeny počas víkendov (§ 122a, §122b), máme za to, že zamestnancovi patrí len príplatok za dve hodiny sviatku.

Prečítajte si tiež

Čistá mzda Františka v tento deň 6.1.2019 (ak je bezdetný) bude vo výške takmer 45 eur, to znamená, že v daný deň si František zarobí v čistom o približne 21 eur viac ako v bežný pracovný deň. Zamestnávateľovi sa však prácou Františka zvýši cena práce o približne 40 eur v porovnaní s bežným pracovným dňom.

Ak by František pracoval napríklad aj počas štátneho sviatku 15.9.2019, ktorý pripadne tiež na nedeľu, v súvislosti so zmenou výšky príplatku za nedeľu a za nočnú prácu od 1.5.2019 by boli jeho príplatky v nasledovnej výške:

Článok pokračuje pod reklamou
 • príplatok za prácu v nedeľu: 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 5,20 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 40% minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,2 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,185 eur 5,62 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 2,99 eur 3,99 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 5,20 eur 7,00 eur
Príplatok za nočnú prácu 1,20 eur 1,58 eur
Spolu 13,575 eur 18,32 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 33,48 eur 45,22 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 23,92 eur 32,29 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 10,40 eur 14,03 eur
Príplatok za nočnú prácu 9,60 eur 12,94 eur
Spolu 77,40 eur 104,61 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi len za dve hodiny práce, t.j. od 22:00 do 00:00 hod. Dôvod uznania len dvoch hodín príplatku za sviatok píšeme vyššie v príklade. 

Čistá mzda Františka v tento deň 15.9.2019 (ak je bezdetný) bude vo výške takmer 55 eur, to znamená, že v daný deň si František zarobí v čistom o skoro 31 eur v porovnaní s bežným pracovným dňom. Zamestnávateľovi sa však cena práce Františka zvýši o takmer 60 eur.

Pri výpočte dane nezohľadňujeme nezdaniteľnú časť na daňovníka, pretože predpokladáme, že bude odrátaná od základnej mzdy a dodatočný príjem za prácu vo sviatok bude zdanený v plnej výške.

Príklad výšky príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je zároveň štátnym sviatkom u zamestnaca pracujúceho v noci v roku 2019 s minimálnou mzdou v druhom stupni náročnosti práce

Anežka pracuje ako pokladníčka na čerpacej stanici, ktorá je otvorená nonstop. Jej mesačná mzda je vo výške 650 eur. V pracovnej zmluve má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas. V deň 6.1.2019 bude pracovať a pripadne jej pracovná zmena v čase od 20:00 hod. do 4:00 hod. Výška jej priemerného zárobku je 3,80 eur/hodinu. Na aké príplatky bude mať nárok v tento deň?

Nakoľko deň 6.1.2019 je sviatok a zároveň aj nedeľa a v tento deň má Anežka nočnú zmenu, má nárok na tieto príplatky ku mzde:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,50 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 3,80 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 30 % minimálnej mzdy za hodinu*, t. j. vo výške 0,90 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,063 eur 5,46 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 1,50 eur 2,01 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 3,80 eur 5,11 eur
Príplatok za nočnú prácu 0,90 eur 1,18 eur
Spolu 10,263 eur 13,83 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 32,50 eur 43,92 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 12,00 eur 16,21 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 15,20 eur 20,52 eur
Príplatok za nočnú prácu 5,40 eur 7,27 eur
Spolu 65,10 eur 88,00 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi len za štyri hodiny práce, t.j. od 20:00 do 00:00 hod. Dôvod uznania len štyroch hodín príplatku za sviatok píšeme vyššie v príklade.

V tento deň 6.1.2019 si Anežka v čistom zarobí mzdu vo výške približne 45 eur, to znamená v čistom dostane o približne 23 eur viac ako v bežný pracovný deň. Cena jej práce zamestnávateľovi stúpne o dodatočných 44 eur, až na takmer 88 eur.

Prečítajte si tiež

Ak by Anežka pracovala napríklad aj v deň sviatku 17.11.2019, ktorý pripadne tiež na nedeľu, v súvislosti so zmenou výšky príplatku za nedeľu a za nočnú prácu od 1.5.2019 by boli jej príplatky v nasledovnej výške:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 3,80 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 40% minimálnej mzdy za hodinu*, t. j. vo výške 1,2 eur/hodinu..
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,063 eur 5,493 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 2,99 eur 3,99 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 3,80 eur 5,138 eur
Príplatok za nočnú prácu 1,20 eur 1,58 eur
Spolu 12,053 eur 16,26 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 32,50 eur 43,92 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 23,92 eur 32,29 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 15,20 eur 20,52 eur
Príplatok za nočnú prácu 7,20 eur 9,70 eur
Spolu 78,82 eur 106,53 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi len za štyri hodiny práce, t.j. od 20:00 do 00:00 hod. Dôvod uznania len štyroch hodín príplatku za sviatok píšeme vyššie v príklade.

V tento deň 17.11.2019 si Anežka v čistom zarobí približne 55 eur, to znamená v čistom o približne 32,50 eur viac ako v bežný pracovný deň. Cena práce zamestnávateľovi však výrazne stúpne, a to takmer o 63 eur.

Prehľad výšky príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či prácu v noci, s praktickými príkladmi nájdete aj v článku Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020 alebo v prihľadnej tabuľka v článku Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky