Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 – príklady

Nové príplatky za prácu spôsobujú zamestnávateľom vo vybraných dňoch enormný nárast miezd aj nákladov na prácu. Pozrite si praktické príklady ich výpočtu v roku 2019.

S účinnosťou od 1.5.2018 boli zvýšené príplatky za nočnú prácu, prácu cez sviatky a víkendy. Zvyšovanie uvedených príplatkov bolo rozdelené do dvoch fáz, a to prvá fáza s účinnosťou od 1.5.2018 a druhá fáza s účinnosťou od 1.5.2019. O druhej fáze zmien sa dočítate v článku Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov od 1.5.2019 a o ďalších zmenách v Zákonníku práce si môžete prečítať v článku Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018.

Príplatok za prácu cez víkend od 1.1.2019 a od 1.5.2019

Podľa § 122a a §122b zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je príplatok za každú hodinu práce cez víkend nasledovný:

Príplatok za prácu v sobotu:

 • od 1.1.2019: 25 % minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.5.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu

Príplatok za prácu v nedeľu:

 • od 1.1.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.5.2019: 100 % minimálnej mzdy za hodinu

Uvedené príplatky sa týkajú zamestnancov v pracovnom pomere, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Príplatok za prácu cez sviatok od 1.1.2019

Podľa §122 Zákonníka práce je príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca. V prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, tak príplatok za prácu vo sviatok bude vo výške 2,989 eur/hodinu.

V prípade zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, výška príplatku za prácu vo sviatok je najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 2,989 eur.

Príplatok za nočnú prácu od 1.1.2019 a od 1.5.2019

Podľa § 123 Zákonníka práce patrí zamestnancovi príplatok za nočnú prácu v nasledovnej výške:

 • od 1.1.2019: 30 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. príplatok vo výške 0,897 eur, v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 35 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 1,046 eur,
 • od 1.5.2019: 40 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. príplatok vo výške 1,196 eur, v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. 1,495 eur.

Uvedené príplatky sa týkajú zamestnancov v pracovnom pomere, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

O tom, ako sa zvýšili príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkend od roku 2018 si môžete prečítať v článku Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkend od roku 2018 a 2019.

Prehľad minimálnej výšky príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok a v noci od roku 2019

  1.1.2019 1.5.2019
Príplatok za prácu v sobotu 0,747 eur/hod. 1,495 eur/hod.
Príplatok za prácu v nedeľu 1,495 eur/hod. 2,989 eur/hod.
Príplatok za prácu vo sviatok 2,989 eur/hod.* 2,989 eur/hod.*
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) 0,897 eur/hod. 1,196 eur/hod.
Príplatok za nočnú prácu (rizikové povolanie) 1,046 eur/hod. 1,495 eur/hod.

* výška príplatku v prípade odmeňovania zamestnanca minimálnou mzdou

Pri práci cez víkend, na ktorý pripadne sviatok dochádza k súbehu príplatkov

Podľa výkladu Národného inšpektorátu práce v prípade, ak sviatok pripadne na sobotu či nedeľu, dochádza k súbehu príplatkov. Rovnako je tomu aj v prípade nočnej práce počas víkendu či sviatku.

Príplatky za prácu v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom v roku 2019

V roku 2019 niektoré štátne sviatky pripadnú na nedeľu. To znamená, že zamestnanec, ktorý daný deň odpracuje, bude mať okrem príplatku za prácu v nedeľu nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok a môže si tak zarobiť v daný deň niekoľkonásobok svojej mzdy. Celkové náklady na daného zamestnanca sa zamestnávateľom v tieto dni dramaticky zvýšia.

Štátne sviatky pripadajúce na nedeľu v roku 2019:

 • 6. január: Zjavenie Pána,
 • 1. september: Deň Ústavy SR,
 • 15. september: Sedembolestná Panna Mária,
 • 17. november: Deň boja za slobodu a demokraciu.

To, ako sa zmení cena práce a mzda zamestnancov vo sviatok v roku 2019, ktorý pripadne na nedeľu si môžete pozrieť v nasledovných príkladoch.

Príklad výšky príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a zamestnanec zarába minimálnu mzdu v roku 2019

Peter je zamestnaný na poľnohospodárskom družstve, jeho pracovnou úlohou je kŕmenie hospodárskych zvierat. Jeho mesačná mzda je vo výške minimálnej mzdy 1. stupňa náročnosti práce, a to 520 eur. V pracovnej zmluve má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas. Na 6.1.2019 mu pripadne pracovná zmena, a to v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. Na aké príplatky má zamestnanec nárok v tento deň ?

Nakoľko deň 6.1.2019 je štátny sviatok a zároveň aj nedeľa, má nárok na tieto príplatky ku mzde:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,50 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku*, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu.

  *priemerný zárobok zamestnanca je vo výške minimálnej mzdy za hodinu
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 3,25 eur 4,35 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 1,50 eur 2,01 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 2,99 eur 3,99 eur
Spolu 7,74 eur 10,42 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 26 eur 35,13 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 12 eur 16,21 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 23,92 eur 32,29 eur
Spolu 61,92 eur 83,67 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Čistá mzda Petra v tento deň bude vo výške pribižne 43 eur, čo znamená, že v daný deň si Peter zarobí v čistom o približne 25 eur viac ako v bežný pracovný deň. Práca Petra v daný deň však zamestnávateľa stojí o taker 50 eur navyše.

Prečítajte si tiež

Ak by Peter pracoval napríklad aj v deň sviatku 1.9.2019, ktorý pripadne tiež na nedeľu, v súvislosti so zmenou výšky príplatku za nedeľu od 1.5.2019 by boli jeho príplatky v nasledovnej výške:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku (priemerný zárobok zamestnanca je vo výške minimálnej mzdy za hodinu), t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 3,25 eur 4,35 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 2,99 eur 3,99 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 2,99 eur 3,99 eur
Spolu 9,23 eur 12,44 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 26 eur 35,13 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 23,92 eur 32,29 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 23,92 eur 32,29 eur
Spolu 73,84 eur 99,79 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Čistá mzda Petra v tento deň bude vo výške takmer 52 eur, to znamená, že v daný deň si Peter zarobí v čistom o približne 33 eur viac ako v bežný pracovný deň. Práca Petra v daný deň však zamestnávateľa stojí o 65 eur naviac.

Príklad výšky príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a pracovník pracuje v noci

František pracuje ako elektrikár v nepretržitej prevádzke, kde pracujú zamestnanci na tri zmeny. Je odmeňovaný hodinovou minimálnou sadzbou pre 3. stupeň náročnosti práce, t. j. vo výške 4,1846 eur/hodinu. Na deň 6.1.2019 mu pripadne nočná pracovná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. Výška jeho priemerného zárobku je 5,20 eur/hodinu. Na aké príplatky má zamestnanec nárok v tento deň?

Nakoľko deň 6.1.2019 je štátny sviatok a zároveň aj nedeľa a v tento deň má zamestnanec nočnú zmenu, má nárok na tieto príplatky ku mzde:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,50 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 5,20 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 30 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 0,90 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,185 eur 5,62 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 1,5 eur 2,01 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 5,20 eur 7,00 eur
Príplatok za nočnú prácu 0,90 eur 1,18 eur
Spolu 11,785 eur 15,88 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 33,48 eur 45,22 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 12,00 eur 16,21 eur
Príplatok za prácu vo sviatok* 7,20 eur 14,03 eur
Príplatok za nočnú prácu 10,04 eur 9,70 eur
Spolu 63,08 eur 85,25 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi za dve hodiny práce, t.j. od 22:00 do 00:00 hod..

Právne názory na uznanie príplatku za prácu vo sviatok na nočnej zmene sa však líšia a je možné, že niektorí zamestnávatelia uplatnia osem hodín sviatku, aj keď reálne trval pri nočnej práci len dve hodiny (do polnoci). Nakoľko v § 122 Zákonníku práce je odlišná právna úprava postupu pri práci počas sviatku v porovnaní so znením zákona upravujúcim nočné zmeny počas víkendov (§ 122a, §122b), máme za to, že zamestnancovi patrí len príplatok za dve hodiny sviatku.

Prečítajte si tiež

Čistá mzda Františka v tento deň 6.1.2019 (ak je bezdetný) bude vo výške takmer 45 eur, to znamená, že v daný deň si František zarobí v čistom o približne 21 eur viac ako v bežný pracovný deň. Zamestnávateľovi sa však prácou Františka zvýši cena práce o približne 40 eur v porovnaní s bežným pracovným dňom.

Ak by František pracoval napríklad aj počas štátneho sviatku 15.9.2019, ktorý pripadne tiež na nedeľu, v súvislosti so zmenou výšky príplatku za nedeľu a za nočnú prácu od 1.5.2019 by boli jeho príplatky v nasledovnej výške:

Článok pokračuje pod reklamou
 • príplatok za prácu v nedeľu: 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 5,20 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 40% minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,2 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,185 eur 5,62 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 2,99 eur 3,99 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 5,20 eur 7,00 eur
Príplatok za nočnú prácu 1,20 eur 1,58 eur
Spolu 13,575 eur 18,32 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 33,48 eur 45,22 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 23,92 eur 32,29 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 10,40 eur 14,03 eur
Príplatok za nočnú prácu 9,60 eur 12,94 eur
Spolu 77,40 eur 104,61 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi len za dve hodiny práce, t.j. od 22:00 do 00:00 hod. Dôvod uznania len dvoch hodín príplatku za sviatok píšeme vyššie v príklade. 

Čistá mzda Františka v tento deň 15.9.2019 (ak je bezdetný) bude vo výške takmer 55 eur, to znamená, že v daný deň si František zarobí v čistom o skoro 31 eur v porovnaní s bežným pracovným dňom. Zamestnávateľovi sa však cena práce Františka zvýši o takmer 60 eur.

Pri výpočte dane nezohľadňujeme nezdaniteľnú časť na daňovníka, pretože predpokladáme, že bude odrátaná od základnej mzdy a dodatočný príjem za prácu vo sviatok bude zdanený v plnej výške.

Príklad výšky príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je zároveň štátnym sviatkom u zamestnaca pracujúceho v noci v roku 2019 s minimálnou mzdou v druhom stupni náročnosti práce

Anežka pracuje ako pokladníčka na čerpacej stanici, ktorá je otvorená nonstop. Jej mesačná mzda je vo výške 650 eur. V pracovnej zmluve má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas. V deň 6.1.2019 bude pracovať a pripadne jej pracovná zmena v čase od 20:00 hod. do 4:00 hod. Výška jej priemerného zárobku je 3,80 eur/hodinu. Na aké príplatky bude mať nárok v tento deň?

Nakoľko deň 6.1.2019 je sviatok a zároveň aj nedeľa a v tento deň má Anežka nočnú zmenu, má nárok na tieto príplatky ku mzde:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 50 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 1,50 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 3,80 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 30 % minimálnej mzdy za hodinu*, t. j. vo výške 0,90 eur/hodinu.
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,063 eur 5,46 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 1,50 eur 2,01 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 3,80 eur 5,11 eur
Príplatok za nočnú prácu 0,90 eur 1,18 eur
Spolu 10,263 eur 13,83 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 32,50 eur 43,92 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 12,00 eur 16,21 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 15,20 eur 20,52 eur
Príplatok za nočnú prácu 5,40 eur 7,27 eur
Spolu 65,10 eur 88,00 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi len za štyri hodiny práce, t.j. od 20:00 do 00:00 hod. Dôvod uznania len štyroch hodín príplatku za sviatok píšeme vyššie v príklade.

V tento deň 6.1.2019 si Anežka v čistom zarobí mzdu vo výške približne 45 eur, to znamená v čistom dostane o približne 23 eur viac ako v bežný pracovný deň. Cena jej práce zamestnávateľovi stúpne o dodatočných 44 eur, až na takmer 88 eur.

Prečítajte si tiež

Ak by Anežka pracovala napríklad aj v deň sviatku 17.11.2019, ktorý pripadne tiež na nedeľu, v súvislosti so zmenou výšky príplatku za nedeľu a za nočnú prácu od 1.5.2019 by boli jej príplatky v nasledovnej výške:

 • príplatok za prácu v nedeľu: 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t. j. vo výške 2,99 eur/hodinu,
 • príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemerného zárobku, t. j. vo výške 3,80 eur/hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu: 40% minimálnej mzdy za hodinu*, t. j. vo výške 1,2 eur/hodinu..
  Hrubá mzda za hodinu Cena práce za hodinu
Základná mzda 4,063 eur 5,493 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 2,99 eur 3,99 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 3,80 eur 5,138 eur
Príplatok za nočnú prácu 1,20 eur 1,58 eur
Spolu 12,053 eur 16,26 eur
  Hrubá mzda za 8 hodín Cena práce za 8 hodín
Základná mzda 32,50 eur 43,92 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 23,92 eur 32,29 eur
Príplatok za prácu vo sviatok 15,20 eur 20,52 eur
Príplatok za nočnú prácu 7,20 eur 9,70 eur
Spolu 78,82 eur 106,53 eur

Poznámka: Centové rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním jednotlivých položiek odvodov pri výpočte ceny práce.

Príplatok za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi len za štyri hodiny práce, t.j. od 20:00 do 00:00 hod. Dôvod uznania len štyroch hodín príplatku za sviatok píšeme vyššie v príklade.

V tento deň 17.11.2019 si Anežka v čistom zarobí približne 55 eur, to znamená v čistom o približne 32,50 eur viac ako v bežný pracovný deň. Cena práce zamestnávateľovi však výrazne stúpne, a to takmer o 63 eur.

Prehľad výšky príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či prácu v noci, s praktickými príkladmi nájdete aj v článku Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020 alebo v prihľadnej tabuľka v článku Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky