Predaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti (s.r.o.)

Spoločník, ktorý plánuje predať svoju firmu (napr. s.r.o.), by mal vopred poznať všetky skutočnosti, ktoré tento proces so sebou prináša. Ako sa na predaj s.r.o. pripraviť, na čo si dať pozor a čo všetko s tým súvisí?

Možnosti zbavenia sa firmy môžu byť rôzne

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a jej vznik je proces pomerne jednoduchý, rýchly a univerzálny. Ak sa chce ale spoločník svojej s. r. o. zbaviť, má pred sebou niekoľko rôznych možností, ktorých cesta k úspešnému koncu môže trvať aj veľmi dlho. Spoločník môže svoj obchodný podiel predať, firmu poslať do likvidácie, môže byť zrušená rozhodnutím súdu alebo inokedy musí na ňu vyhlásiť konkurz a podobne. Spomedzi rôznych možností zbavenia sa spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) si spoločník niekedy môže vybrať, ale inokedy mu vzhľadom na situáciu spoločnosti môže spomedzi všetkých alternatív zostávať len jediná možnosť. Nie všetky možnosti zbavenia sa obchodnej spoločnosti sú rovnako výhodné aj pre spoločníka. V článku Ako sa zbaviť firmy? nájdete zoznam siedmich spôsobov, akými sa spoločník môže svojej s. r. o. zbaviť spolu s popisom, za akých okolností je ten-ktorý spôsob použiteľný.

V akom stave musí byť s.r.o., ktorá sa ide predávať

Jednou z možností, ako sa môže spoločník svojej firmy zbaviť, je jej predaj. Predaj firmy predstavuje prevod obchodného podielu na inú osobu. V rámci všetkých možností ako sa môže spoločník svojej firmy zbaviť, je práve jej predaj pre samotného spoločníka najvýhodnejší z finančného aj časového hľadiska. Je však veľmi dôležité vedieť, že nie každá s. r. o. môže byť predateľná, ale takáto firma musí byť na takýto úkon vopred pripravená podľa presných pravidiel. V článku Kúpa a predaj s.r.o. sa okrem toho, v akom stave musí byť s.r.o. určená na predaj vrátane popisu konkrétnych kritérií dočítate aj to, prečo má niekto motiváciu kupovať existujúcu s.r.o., keď si ju môže založiť aj sám a ako tento proces kúpy a predaja s. r. o. prebieha. Ak Vás zaujíma, ako je to s kúpou a predajom účelovo na to založenej novej s.r.o., prečítajte si článok Ready-made s.r.o. a jej kúpa a predaj.

Analýza účtovníctva s.r.o. môže jej predaj úplne znemožniť

Jedným z krokov, ktorý sa uskutočňuje ešte pred samotným predajom alebo likvidáciou spoločnosti, je analýza jej najaktuálnejšej účtovnej závierky. Kritériá, ktorým by mal zodpovedať účtovný stav spoločnosti, sú pritom rovnaké tak pri predávanej ako aj likvidovanej obchodnej spoločnosti. Na základe informácií z účtovníctva s.r.o. sa môžu v súvahe odhaliť položky, ktoré by jej predaj alebo likvidáciu čiastočne obmedzovali alebo dokonca až znemožňovali a odsúdili by ju na iný spôsob zániku. V prípade predaja by mohla byť s.r.o. v dôsledku týchto položiek pre potenciálneho kupujúceho priveľmi drahá a v prípade likvidácie by musel spoločník zaplatiť vysoké zdravotné odvody z likvidačného zostatku. Riziká v účtovníctve sa najčastejšie skrývajú v majetku, ktorý spoločnosť v skutočnosti vôbec nemá a jeho výška je tak v účtovníctve len fiktívna. O tom, aké operácie vyvolávajú vznik týchto rizikových položiek a ako im do budúcnosti predchádzať, sa podrobne dočítate v článku Predaj alebo likvidácia s.r.o. a riziká v účtovníctve.

Príjmy z predaja obchodného podielu podliehajú aj dani z príjmov

Po tom, ako spoločník obchodný podiel vo svojej spoločnosti úspešne predá, nemal by zabudnúť ani na to, že si musí splniť ešte jednu s tým súvisiacu povinnosť. Príjmy z prevodu obchodného podielu v s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva patria medzi ostatné príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov. Spoločník s. r. o., ktorý predá svoj obchodný podiel, je povinný takéto príjmy priznať v daňovom priznaní typ B a zaplatiť z nich daň z príjmov. Daň z príjmov zaplatí však len zo základu dane z týchto príjmov, kde je možné uplatniť si aj daňové výdavky a tiež aj oslobodenie od dane z príjmov. Rôzne postupy zdaňovania sa aplikujú vtedy, ak príjmy z predaja obchodného podielu plynú spoločníkovi na splátky alebo ak bol predmetom vkladu do spoločnosti nepeňažný vklad. Podrobne sa o zdaňovaní príjmov z predaja firmy dočítate v článku Daň z príjmov z predaja obchodného podielu.

Z predaja obchodného podielu zaplatíte aj zdravotné odvody

Príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o. podliehajú okrem dani z príjmov aj zdravotným odvodom. Na základe podaného daňového priznania predávajúcemu obchodného podielu vypočíta jeho zdravotná poisťovňa aj nedoplatok na zdravotnom poistení, ktoré je tiež daňovým výdavkom k týmto príjmov. V riadnom daňovom priznaní, na základe ktorého sa nedoplatok na zdravotnom poistení vypočítal, už zaplatené zdravotné poistenie nie je možné uplatniť. Pre zahrňovanie zdravotných odvodov z predaja obchodného podielu do daňových výdavkov k týmto príjmom sa preto uplatňujú osobitné postupy. V článku Zdravotné odvody z predaja obchodného podielu sa o tejto téme dočítate viac.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prerušenie (pozastavenie) živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti môžete realizovať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Zbaví vás odvodových povinností a zároveň vám v budúcnosti umožní vrátiť sa k podnikaniu.

Ako skončiť s podnikaním? Rýchlo a bez rizík

Vlastníte s.r.o., ktorej sa chcete zbaviť? Aké možnosti má podnikateľ, ak chce ukončiť podnikanie? Prinášame prehľad a porovnanie výhod a nevýhod.

Priebeh exitu investora na portáli Obedovat.sk

Časť podnikateľov, ktorí sa rozhodnú predať svoj podiel vo firme, vyhľadáva kupcov aktívne. Niekedy sa však môže stať, že po vašom podniku už dlhšiu dobu „pokukuje“ potenciálny záujemca a taký sa ozve sám. Častokrát, keď to najmenej čakáte. Takýto bol aj príbeh slovenského portálu Obedovat.sk.

Zrušenie prevádzkarne možno oznámiť mestu alebo obci on-line

Ak rušíte predajňu alebo miesto, kde ste zákazníkom poskytovali služby, musíte to zo zákona povinne oznámiť príslušnému mestu alebo obci. Elektronická služba na zrušenie prevádzkarne vám to môže zjednodušiť.