Predaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti (s.r.o.)

Spoločník, ktorý plánuje predať svoju firmu (napr. s.r.o.), by mal vopred poznať všetky skutočnosti, ktoré tento proces so sebou prináša. Ako sa na predaj s.r.o. pripraviť, na čo si dať pozor a čo všetko s tým súvisí?

Možnosti zbavenia sa firmy môžu byť rôzne

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a jej vznik je proces pomerne jednoduchý, rýchly a univerzálny. Ak sa chce ale spoločník svojej s. r. o. zbaviť, má pred sebou niekoľko rôznych možností, ktorých cesta k úspešnému koncu môže trvať aj veľmi dlho. Spoločník môže svoj obchodný podiel predať, firmu poslať do likvidácie, môže byť zrušená rozhodnutím súdu alebo inokedy musí na ňu vyhlásiť konkurz a podobne. Spomedzi rôznych možností zbavenia sa spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) si spoločník niekedy môže vybrať, ale inokedy mu vzhľadom na situáciu spoločnosti môže spomedzi všetkých alternatív zostávať len jediná možnosť. Nie všetky možnosti zbavenia sa obchodnej spoločnosti sú rovnako výhodné aj pre spoločníka. V článku Ako sa zbaviť firmy? nájdete zoznam siedmich spôsobov, akými sa spoločník môže svojej s. r. o. zbaviť spolu s popisom, za akých okolností je ten-ktorý spôsob použiteľný.

V akom stave musí byť s.r.o., ktorá sa ide predávať

Jednou z možností, ako sa môže spoločník svojej firmy zbaviť, je jej predaj. Predaj firmy predstavuje prevod obchodného podielu na inú osobu. V rámci všetkých možností ako sa môže spoločník svojej firmy zbaviť, je práve jej predaj pre samotného spoločníka najvýhodnejší z finančného aj časového hľadiska. Je však veľmi dôležité vedieť, že nie každá s. r. o. môže byť predateľná, ale takáto firma musí byť na takýto úkon vopred pripravená podľa presných pravidiel. V článku Kúpa a predaj s.r.o. sa okrem toho, v akom stave musí byť s.r.o. určená na predaj vrátane popisu konkrétnych kritérií dočítate aj to, prečo má niekto motiváciu kupovať existujúcu s.r.o., keď si ju môže založiť aj sám a ako tento proces kúpy a predaja s. r. o. prebieha. Ak Vás zaujíma, ako je to s kúpou a predajom účelovo na to založenej novej s.r.o., prečítajte si článok Ready-made s.r.o. a jej kúpa a predaj.

Analýza účtovníctva s.r.o. môže jej predaj úplne znemožniť

Jedným z krokov, ktorý sa uskutočňuje ešte pred samotným predajom alebo likvidáciou spoločnosti, je analýza jej najaktuálnejšej účtovnej závierky. Kritériá, ktorým by mal zodpovedať účtovný stav spoločnosti, sú pritom rovnaké tak pri predávanej ako aj likvidovanej obchodnej spoločnosti. Na základe informácií z účtovníctva s.r.o. sa môžu v súvahe odhaliť položky, ktoré by jej predaj alebo likvidáciu čiastočne obmedzovali alebo dokonca až znemožňovali a odsúdili by ju na iný spôsob zániku. V prípade predaja by mohla byť s.r.o. v dôsledku týchto položiek pre potenciálneho kupujúceho priveľmi drahá a v prípade likvidácie by musel spoločník zaplatiť vysoké zdravotné odvody z likvidačného zostatku. Riziká v účtovníctve sa najčastejšie skrývajú v majetku, ktorý spoločnosť v skutočnosti vôbec nemá a jeho výška je tak v účtovníctve len fiktívna. O tom, aké operácie vyvolávajú vznik týchto rizikových položiek a ako im do budúcnosti predchádzať, sa podrobne dočítate v článku Predaj alebo likvidácia s.r.o. a riziká v účtovníctve.

Ako bude prebiehať likvidácia spoločnosti po novele Obchodného zákonníka od 1.7.2020 približujeme v článku Likvidácia spoločnosti od 1.7.2020.

Príjmy z predaja obchodného podielu podliehajú aj dani z príjmov

Prečítajte si tiež

Po tom, ako spoločník obchodný podiel vo svojej spoločnosti úspešne predá, nemal by zabudnúť ani na to, že si musí splniť ešte jednu s tým súvisiacu povinnosť. Príjmy z prevodu obchodného podielu v s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva patria medzi ostatné príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov. Spoločník s. r. o., ktorý predá svoj obchodný podiel, je povinný takéto príjmy priznať v daňovom priznaní typ B a zaplatiť z nich daň z príjmov. Daň z príjmov zaplatí však len zo základu dane z týchto príjmov, kde je možné uplatniť si aj daňové výdavky a tiež aj oslobodenie od dane z príjmov. Rôzne postupy zdaňovania sa aplikujú vtedy, ak príjmy z predaja obchodného podielu plynú spoločníkovi na splátky alebo ak bol predmetom vkladu do spoločnosti nepeňažný vklad. Podrobne sa o zdaňovaní príjmov z predaja firmy dočítate v článku Daň z príjmov z predaja obchodného podielu.

Z predaja obchodného podielu zaplatíte aj zdravotné odvody

Príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o. podliehajú okrem dani z príjmov aj zdravotným odvodom. Na základe podaného daňového priznania predávajúcemu obchodného podielu vypočíta jeho zdravotná poisťovňa aj nedoplatok na zdravotnom poistení, ktoré je tiež daňovým výdavkom k týmto príjmov. V riadnom daňovom priznaní, na základe ktorého sa nedoplatok na zdravotnom poistení vypočítal, už zaplatené zdravotné poistenie nie je možné uplatniť. Pre zahrňovanie zdravotných odvodov z predaja obchodného podielu do daňových výdavkov k týmto príjmom sa preto uplatňujú osobitné postupy. V článku Zdravotné odvody z predaja obchodného podielu sa o tejto téme dočítate viac.

Aké možnosti má podnikateľ pri predaji s.r.o. a ako pri ňom postupovať v roku 2020 nájdete v článku Predaj s.r.o. v roku 2020.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Odmena likvidátora spoločnosti od 1.10.2020

Od 1. októbra a mení vyhláška, ktorá určuje odmenu likvidátora spoločnosti. Sumy výrazne narastú.

Pri predaji firmy môžete prísť aj o 30 % ceny, ak sa nepripravíte

Ako sa pripraviť na predaj firmy a akých chýb by sa mal majiteľ pri rokovaniach vyvarovať? Odpovedá expert na predaj firiem Martin Borkovič zo spoločnosti ProRate.

Je výhodnejšia likvidácia spoločnosti alebo jej zrušenie súdom?

V čom sa líši likvidácia a zrušenie spoločnosti súdom z úradnej moci? Aké zmeny čakajú podnikateľov od 1. októbra? Oplatí sa s likvidáciou čakať, alebo nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky