Ready-made s.r.o. jej kúpa a predaj

Kúpa a predaj ready-made spoločnosti je v porovnaní s s.r.o., ktorá už určitý čas existovala, podstatne jednoduchšia a rýchlejšia. Nevýhodou pre kupujúceho a výhodou pre predávajúceho je, že takáto s.r.o. je drahšia.

V rámci seriálu článkov o kúpe a predaji obchodného podielu s.r.o. sa venujeme aj týmto témam, ktoré by Vás v tejto súvislosti mohli zaujímať:

Aká je to „ready-made“ spoločnosť s ručením obmedzeným?

Výraz ready-made spoločnosť sa používa na označenie firmy, ktorá je účelovo vytvorená na to, aby mohla byť ďalej ponúknutá potenciálnemu klientovi a okamžite predaná. Ready-made spoločnosť nemá žiadnu ekonomickú históriu a nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Medzi jediné dokumenty, ktoré ready-made spoločnosť prakticky má, tak patria predovšetkým len doklady súvisiace s jej založením ako je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o registrácii na daň z príjmov alebo aj daň z pridanej hodnoty a otváracia súvaha spoločnosti zostavená ku dňu jej vzniku.

Ready-made s.r.o. v porovnaní s s.r.o. s ekonomickou históriou

V článku Kúpa a predaj s.r.o. sme sa zaoberali predajom spoločnosti, ktorá už určitý čas existovala a teda má nejakú ekonomickú históriu. Spomínali sme, že takáto spoločnosť musí byť na predaj pripravená a jej stav ku dňu predaja musí zodpovedať určitým pravidlám. V prípade, že sa predáva iba právnická osoba a nový majiteľ nechce pokračovať v pôvodnej činnosti spoločnosti, tak medzi tieto kritériá patrí napríklad nulová výška záväzkov, spoločnosť musí byť platiteľ dane z pridanej hodnoty, dispozícia všetkých jej spoločníkov a pokiaľ je to možné, mala by mať aj čo najkratšiu ekonomickú históriu. Aby s.r.o. zodpovedala takýmto kritériám, musí prejsť určitým procesom prípravy a ku všetkým požiadavkám doložiť aj príslušné doklady, napríklad potvrdenia o bezdlžnosti od rôznych verejných inštitúcií.

Ready-made spoločnosť má v porovnaní s s.r.o., ktorá nejakú ekonomickú históriu má a už vykonávala podnikateľskú činnosť, mnoho predností. Ako sme už v úvode článku spomínali, ready-made s.r.o. žiadnu podnikateľskú činnosť nikdy nevykonávala a vznikla len nedávno. Z týchto dôvodov nemá žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. Veľmi zjednodušene povedané, v prípade s. r. o. súvaha ready-made spoločnosti pozostáva z dvoch položiek vo výške 5 000 eur – základné imanie a peňažné prostriedky (na bankovom účte alebo v pokladnici alebo ich kombinácia). V účtovníctve ešte môže figurovať nejaký výsledok hospodárenia z dôvodu nákladov súvisiacich s jej založením a vznikom a s tým súvisiace položky.

Pri takejto spoločnosti by nemali v jej účtovníctve vyskytnúť žiadne významné riziká, ktoré by predaj takejto spoločnosti akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, či dokonca znemožňovali. Pri s.r.o. s podnikateľskou históriu je existencia takýchto rizík opodstatnená a môžete si o nich viac prečítať v článku Predaj alebo likvidácia s.r.o. a riziká v účtovníctve.

V čom spočívajú prednosti kúpy a predaja ready-made spoločnosti (s.r.o.)

Vychádzajúc z toho, čo sme uviedli v predchádzajúcej časti článku, má ready-made spoločnosť pri predaji inú hodnotu, ako spoločnosť s nejakou ekonomickou históriou. Azda najväčšou prednosťou ready-made s.r.o. je, že na jej predaj ju nie je potrebné pripravovať, nie je pri nej potrebné preverovať veľa záležitostí a preto je na predaj pripravená okamžite. Hodnota ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným je preto aj omnoho vyššia a ak je aj platiteľom dane z pridanej hodnoty, v takomto stave si veľmi rýchlo nájde svojho nového majiteľa. Ready-made spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) ako platiteľ dane z pridanej hodnoty sa predáva niekedy až za desaťnásobok predajnej ceny rovnakej s.r.o., ktorá platiteľom dane z pridanej hodnoty nie je.

Predávajúci s vysokou pravdepodobnosťou bude z takéhoto predaja profitovať a kupujúci má takmer stopercentnú istotu, že si kupuje „čistú“ firmu bez rizík spojených s jej predchádzajúcou minulosťou. Vďaka kondícii, v ktorej sa ready-made s.r.o. veľmi rýchlo po svojom vzniku nachádza, nemusí na to, aby bola predateľná, prechádzať procesom opísaným v článku Kúpa a predaj s.r.o., ktorý platí pre spoločnosti s ekonomickou históriou. Jej kúpa a predaj preto prebiehajú veľmi rýchlo. Niektoré kroky ohľadom jej preverenia z článku Kúpa a predaj s.r.o. sa na ňu samozrejme z dôvodu bezpečnosti kúpy a predaja vzťahujú, napríklad preventívna analýza je súvahy a predloženie potvrdení o bezdlžnosti a pod.

Kde sa dá kúpiť ready-made spoločnosť (s.r.o.)?

Ready-made spoločnosti ich zakladatelia nepredávajú preto, že takúto s.r.o. už z nejakého dôvodu nepotrebujú a potrebujú sa jej zbaviť, ale preto, že chcú na takomto predaji zarobiť. Ak si plánujete kúpiť ready-made spoločnosť, môžete niekoľko takýchto firiem nájsť v ponuke špecializovaných spoločností, ktoré Vám s týmto procesom za províziu pomôžu a poskytnú Vám ohľadom toho komplexnú odbornú starostlivosť. Seriózna špecializovaná firma pre Vás nájde najvhodnejšiu s.r.o. podľa Vašich požiadaviek, zabezpečí jej preverenie a prostredníctvom rôznych právnych dokumentov Vám poskytne garanciu, že takáto s.r.o. je naozaj v poriadku.

TIP: Máte záujem začať podnikať prostredníctvom kúpy ready made sro? Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.

Po dohode predávajúceho a kupujúceho na zmluvných podmienkach a podpise prevodných listín nasleduje príslušný zápis zmeny spoločníkov v s. r. o. na registrovom súde, kde je možné názov tejto spoločnosti aj zmeniť podľa požiadaviek kupujúceho. Viac o procese kúpy a predaja spoločnosti z právneho hľadiska nájdete v článku Prevod obchodného podielu s. r. o. Ten, kto predá obchodný podiel, nesmie ďalej zabudnúť na to, že z takéhoto predaja bude platiť daň z príjmov aj zdravotné odvody. O týchto povinnostiach Vás bližšie informujeme v článkoch Daň z príjmov z predaja obchodného podielu a Zdravotné odvody z predaja obchodného podielu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?

Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára. Aké podmienky treba splniť?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Jednoduchší prevod obchodného podielu a založenie s.r.o. online

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu už netreba a po schválení novely Obchodného zákonníka sa od 1.1.2023 zjednoduší založenie s.r.o. Čo bude platiť po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky