Ready-made s.r.o. jej kúpa a predaj

Kúpa a predaj ready-made spoločnosti je v porovnaní s s.r.o., ktorá už určitý čas existovala, podstatne jednoduchšia a rýchlejšia. Nevýhodou pre kupujúceho a výhodou pre predávajúceho je, že takáto s.r.o. je drahšia.

V rámci seriálu článkov o kúpe a predaji obchodného podielu s.r.o. sa venujeme aj týmto témam, ktoré by Vás v tejto súvislosti mohli zaujímať:

Aká je to „ready-made“ spoločnosť s ručením obmedzeným?

Výraz ready-made spoločnosť sa používa na označenie firmy, ktorá je účelovo vytvorená na to, aby mohla byť ďalej ponúknutá potenciálnemu klientovi a okamžite predaná. Ready-made spoločnosť nemá žiadnu ekonomickú históriu a nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Medzi jediné dokumenty, ktoré ready-made spoločnosť prakticky má, tak patria predovšetkým len doklady súvisiace s jej založením ako je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o registrácii na daň z príjmov alebo aj daň z pridanej hodnoty a otváracia súvaha spoločnosti zostavená ku dňu jej vzniku.

Ready-made s.r.o. v porovnaní s s.r.o. s ekonomickou históriou

V článku Kúpa a predaj s.r.o. sme sa zaoberali predajom spoločnosti, ktorá už určitý čas existovala a teda má nejakú ekonomickú históriu. Spomínali sme, že takáto spoločnosť musí byť na predaj pripravená a jej stav ku dňu predaja musí zodpovedať určitým pravidlám. V prípade, že sa predáva iba právnická osoba a nový majiteľ nechce pokračovať v pôvodnej činnosti spoločnosti, tak medzi tieto kritériá patrí napríklad nulová výška záväzkov, spoločnosť musí byť platiteľ dane z pridanej hodnoty, dispozícia všetkých jej spoločníkov a pokiaľ je to možné, mala by mať aj čo najkratšiu ekonomickú históriu. Aby s.r.o. zodpovedala takýmto kritériám, musí prejsť určitým procesom prípravy a ku všetkým požiadavkám doložiť aj príslušné doklady, napríklad potvrdenia o bezdlžnosti od rôznych verejných inštitúcií.

Ready-made spoločnosť má v porovnaní s s.r.o., ktorá nejakú ekonomickú históriu má a už vykonávala podnikateľskú činnosť, mnoho predností. Ako sme už v úvode článku spomínali, ready-made s.r.o. žiadnu podnikateľskú činnosť nikdy nevykonávala a vznikla len nedávno. Z týchto dôvodov nemá žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. Veľmi zjednodušene povedané, v prípade s. r. o. súvaha ready-made spoločnosti pozostáva z dvoch položiek vo výške 5 000 eur – základné imanie a peňažné prostriedky (na bankovom účte alebo v pokladnici alebo ich kombinácia). V účtovníctve ešte môže figurovať nejaký výsledok hospodárenia z dôvodu nákladov súvisiacich s jej založením a vznikom a s tým súvisiace položky.

Pri takejto spoločnosti by nemali v jej účtovníctve vyskytnúť žiadne významné riziká, ktoré by predaj takejto spoločnosti akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, či dokonca znemožňovali. Pri s.r.o. s podnikateľskou históriu je existencia takýchto rizík opodstatnená a môžete si o nich viac prečítať v článku Predaj alebo likvidácia s.r.o. a riziká v účtovníctve.

V čom spočívajú prednosti kúpy a predaja ready-made spoločnosti (s.r.o.)

Vychádzajúc z toho, čo sme uviedli v predchádzajúcej časti článku, má ready-made spoločnosť pri predaji inú hodnotu, ako spoločnosť s nejakou ekonomickou históriou. Azda najväčšou prednosťou ready-made s.r.o. je, že na jej predaj ju nie je potrebné pripravovať, nie je pri nej potrebné preverovať veľa záležitostí a preto je na predaj pripravená okamžite. Hodnota ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným je preto aj omnoho vyššia a ak je aj platiteľom dane z pridanej hodnoty, v takomto stave si veľmi rýchlo nájde svojho nového majiteľa. Ready-made spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) ako platiteľ dane z pridanej hodnoty sa predáva niekedy až za desaťnásobok predajnej ceny rovnakej s.r.o., ktorá platiteľom dane z pridanej hodnoty nie je.

Predávajúci s vysokou pravdepodobnosťou bude z takéhoto predaja profitovať a kupujúci má takmer stopercentnú istotu, že si kupuje „čistú“ firmu bez rizík spojených s jej predchádzajúcou minulosťou. Vďaka kondícii, v ktorej sa ready-made s.r.o. veľmi rýchlo po svojom vzniku nachádza, nemusí na to, aby bola predateľná, prechádzať procesom opísaným v článku Kúpa a predaj s.r.o., ktorý platí pre spoločnosti s ekonomickou históriou. Jej kúpa a predaj preto prebiehajú veľmi rýchlo. Niektoré kroky ohľadom jej preverenia z článku Kúpa a predaj s.r.o. sa na ňu samozrejme z dôvodu bezpečnosti kúpy a predaja vzťahujú, napríklad preventívna analýza je súvahy a predloženie potvrdení o bezdlžnosti a pod.

Kde sa dá kúpiť ready-made spoločnosť (s.r.o.)?

Ready-made spoločnosti ich zakladatelia nepredávajú preto, že takúto s.r.o. už z nejakého dôvodu nepotrebujú a potrebujú sa jej zbaviť, ale preto, že chcú na takomto predaji zarobiť. Ak si plánujete kúpiť ready-made spoločnosť, môžete niekoľko takýchto firiem nájsť v ponuke špecializovaných spoločností, ktoré Vám s týmto procesom za províziu pomôžu a poskytnú Vám ohľadom toho komplexnú odbornú starostlivosť. Seriózna špecializovaná firma pre Vás nájde najvhodnejšiu s.r.o. podľa Vašich požiadaviek, zabezpečí jej preverenie a prostredníctvom rôznych právnych dokumentov Vám poskytne garanciu, že takáto s.r.o. je naozaj v poriadku.

TIP: Máte záujem začať podnikať prostredníctvom kúpy ready made sro? Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.

Po dohode predávajúceho a kupujúceho na zmluvných podmienkach a podpise prevodných listín nasleduje príslušný zápis zmeny spoločníkov v s. r. o. na registrovom súde, kde je možné názov tejto spoločnosti aj zmeniť podľa požiadaviek kupujúceho. Viac o procese kúpy a predaja spoločnosti z právneho hľadiska nájdete v článku Prevod obchodného podielu s. r. o. Ten, kto predá obchodný podiel, nesmie ďalej zabudnúť na to, že z takéhoto predaja bude platiť daň z príjmov aj zdravotné odvody. O týchto povinnostiach Vás bližšie informujeme v článkoch Daň z príjmov z predaja obchodného podielu a Zdravotné odvody z predaja obchodného podielu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky