Minimálna mzda v roku 2020 - tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy a čistej mzdy pri minimálnej mzde v prehľadných tabuľkách.

Nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2020 sa mesačná minimálna mzda zvýšila zo súčasných 520 eur na sumu 580 eur platnú pre rok 2020. Minimálna hodinová mzda vzrastie v roku 2020 na 3,333 eur v porovnaní so sumou 2,989 platnou v roku 2019.

Porovnanie minimálnej mzdy 2020 s minimálnou mzdou 2019

Rok Mesačná minimálna mzda (v €) Hodinová minimálna mzda (v €)
2019 520 2,989
2020 580 3,333
Rozdiel 60 0,344

Minimálna mesačná mzda sa v roku 2020 zvýši o 60 eur minimálna hodinová mzda o 0,344 eur/hod.

Kkompletný prehľad minimálnej mzdy pre rok 2021, nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2021 - tabuľka.

Minimálna mzda 2020 podľa stupňa náročnosti práce

Minimálna mesačná mzda vo výške 580 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,333 eur sú v roku 2020 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. Zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere majú nárok na minimálnu mzdu pre príslušný stupeň náročnosti práce. Minimálna mzda pre príslušný stupeň náročnosti práce sa pre rok 2020 vypočíta ako koeficient minimálnej mzdy * minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti práce.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2020 podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda (v €) Minimálna hodinová mzda (v €)
1 1,0 580 3,3330
2 1,2 696 3,9996
3 1,4 812 4,6662
4 1,6 928 5,3328
5 1,8 1 044 5,9994
6 2,0 1 160 6,6660

Minimálna hodinová mzda 2020

Minimálna hodinová mzda 3,333 eur/hod. patrí v roku 2020 zamestnancovi zaradenom v 1. stupni náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín. Minimálna hodinová mzda pre nižší týždenný pracovný čas sa úmerne zvýši. Minimálna hodinová mzda pre rok 2020 pri 38,75 hod. týždennom pracovnom čase, pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase, pri 33,5 hod. týždennom pracovnom čase je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Úprava hodinovej minimálnej mzdy 2020 podľa dĺžky pracovného týždňa a stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom čase (v €) Minimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase (v €) Minimálna hodinová mzda pri 33,5 hod. týždennom pracovnom čase (v €)
1 1,0 3,4405 3,5552 3,9797
2 1,2 4,1286 4,2662 4,7756
3 1,4 4,8167 4,9773 5,5716
4 1,6 5,5048 5,6883 6,3675
5 1,8 6,1929 6,3994 7,1635
6 2,0 6,8810 7,1104 7,9594

Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (dane a odvody)

Pri hrubej mzde do 570 eur bolo možné uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Zvýšením minimálnej mzdy na 580 eur si už zamestnanci pracujúci na plný pracovný úväzok nebudú môcť v roku 2020 uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Prečítajte si tiež

Ďalšou zmenou, ktorá v roku 2020 ovplyvní výšku čistej minimálnej mzdy, je zmena výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane a zvýšenie sumy životného minima. Viac o nezdaniteľnej časti základu dane sa dozviete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, ak zarába minimálnu mzdu

Minimálna mzda 2020 (v €) Minimálna mzda 2019 bez uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (v €) Minimálna mzda 2019 s uplatnením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (v €)
Hrubá mzda 580 520 520
Odpočítateľná položka 0 0 100
Zdravotné poistenie 23,20 20,80 16,80
Sociálne poistenie 54,52 48,88 48,88
Základ dane 502,28 450,32 454,32
Nezdaniteľná časť základu dane 367,85 328,12 328,12
Zdaniteľná mzda 134,43 122,20 126,20
Preddavok na daň 25,54 23,21 23,97
Čistá mzda 476,74 427,11 430,35

Čistá mzda zamestnanca, ktorý mal v roku 2019 minimálnu mzdu 520 eur, bola v sume 427,11 eur, resp. 430,35 eur pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. V roku 2020 bude čistá mzda zamestnanca pri minimálnej mzde v sume 476,74 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2020

Zvýšením minimálnej mzdy o 60 eur v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa zvýši cena práce zamestnávateľa o 81,12 eur.

Výpočet odvodového zaťaženia zamestnávateľa pri minimálnej mzde 2020 v porovnaní s 2019

Minimálna mzda 2020 (v €) Minimálna mzda 2019 (v €)
Hrubá mzda 580 520
Zdravotné poistenie 58 52
Sociálne poistenie 146,16 131,04
Cena práce 784,16 703,04

Náš tip: Rátajte mzdy vždy podľa aktuálnej legislatívy. V program OLYMP - pre jednoduchšie mzdy a personalistiku.

Vývoj minimálnej mzdy od 2016 do 2020

Za posledných 5 rokov vzrástla minimálna mesačná mzda zo sumy 405 eur na sumu 580 eur, čo predstavuje nárast o 175 eur. Hodinová minimálna mzda v roku 2020 bola vyššia o 1,005 eur/hod. v porovnaní s rokom 2016. Viac o vývoji minimálnej mzdy sa dozviete v článku Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku.

Vývoj minimálnej mzdy od 2016 do 2020

Rok Mesačná minimálna mzda (v €) Hodinová minimálna mzda (v €)
2016 405 2,328
2017 435 2,500
2018 480 2,759
2019 520 2,989
2020 580 3,333

Najväčší nárast minimálnej mzdy za posledných 5 rokov predstavuje zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2020, keď sa v porovnaní s rokom 2019 zvýši minimálna mesačná mzda o 60 eur.

Nárast minimálnej mzdy v rokoch 2016 až 2020

Porovnávané roky Nárast minimálnej mzdy (v €) Nárast minimálnej mzdy (v %)
2016-2017 30 7,41
2017-2018 45 10,34
2018-2019 40 8,33
2019-2020 60 11,54

Vláda SR 26.8.2020 schválila navýšenie minimálnej mzdy pre rok 2021. Aká bude jej výška, nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2021 alebo Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Priemerný plat v pracovných ponukách a jeho vývoj

V ktorých odvetviach zamestnávatelia ponúkajú viac a kde, naopak, ohodnotenie práce v porovnaní s minulosťou kleslo? Rozdiely sú aj v desiatkach percent.

Porovnanie platov mužov a žien: rozdiel je v stovkách eur

Ženy zarábajú horšie – a to nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch. Kde sú platové rozdiely najmenšie a aké faktory to ovplyvňujú?

Priemerná mesačná mzda v roku 2021 a jej dopady

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde za rok 2021. Aká je jej výška, v ktorom odvetví či kraji nastal najvyšší rast a aké veličiny táto suma ovplyvní?

Daňovo-odvodové zaťaženie práce: prečo treba zrušiť „polohrubú“ mzdu?

Odvody a dane z pracovných príjmov sa majú zjednodušiť. Zmeniť však treba viac ako uvádza návrh ministra financií. O čo ide a prečo by sa Slováci mali vo väčšej miere zaujímať o skutočnú cenu ich práce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky