Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku v minulosti, akým spôsobom sa určovala a ako sa menila na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami?

Téma minimálnej mzdy je predovšetkým na prelome leta a jesene každý rok často diskutovanou témou. A to väčšinou preto, že zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nenájdu zhodu na jej výške v ďalšom období a následne do celého procesu zasahuje vláda.

V článku sa dočítate:

  • kedy bola zavedená minimálna mzda na Slovensku,
  • aká sa vyvíjala výška minimálnej mzdy a kto o nej rozhodoval.

Vývoj právnej úpravy minimálnej mzdy na Slovensku

Do roku 1990 minimálna mzda na našom území neexistovala. Prvýkrát bola pre slovenských zamestnancov uzákonená na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy a platiť začala prvýkrát od 25. marca 1991 (minimálna mesačná mzda bola vtedy 2 000 korún československých). Toto nariadenie upravovalo minimálnu mzdu v Československu až do 10. februára 1992.

Následne minimálnu mzdu na Slovensku (spočiatku aj v celom Československu) s účinnosťou od 11. februára 1992 upravovalo nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde. Tento predpis upravoval minimálnu mzdu aj v období existencie samostatnej Slovenskej republiky, až do 31. marca 1996 (minimálna mesačná mzda na konci platnosti tohto nariadenia bola na úrovni 2 450 slovenských korún).

Napokon bol prijatý zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý začal minimálnu mzdu upravovať od 1. apríla 1996 (vtedy bola minimálna mesačná mzda 2 700 slovenských korún). Tento predpis upravoval na Slovensku minimálnu mzdu až do 31. januára 2008 (vtedy bola minimálna mesačná mzda 8 100 slovenských korún). Následne bol tento zákon o minimálnej mzde zrušený a nahradený zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý upravuje minimálnu mzdu aj v súčasnosti. Od vtedy nastala zmena v tom, že suma minimálnej mzdy na príslušný rok nie je uvedená priamo v zákone o minimálnej mzde, ale v nariadení vlády. Minimálnu mzdu od vtedy teda už neschvaľuje parlament, ale iba vláda.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku. Poznámka: Na účely prevedenia československých korún a slovenských korún do meny euro bol použitý konverzný kurz 30,126 KČS/EUR a 30,126 SKK/EUR.
Rok Minimálna mzda v pôvodnej mene Minimálna mzda v eurách
1991 2 000 korún československých 66,39 eura
1995 2 450 slovenských korún 81,33 eura
2000 4 000 slovenských korún 132,78 eura
2005 6 500 slovenských korún 215,76 eura
2010 - 307,70 eura
2015 - 380 eur
2020 - 580 eur

Ako sa určovala minimálna mzda v rokoch 2009 až 2020

Spôsob valorizácie minimálnej mzdy je upravený v zákone č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“ v príslušnom tvare). Mechanizmus valorizácie funguje tak, že najskôr o novej sume minimálnej mzdy rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov a ak sa dohodnú, vláda bude rozhodovať o nimi dohodnutej minimálnej mzde. Ak sa nedohodnú, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“ v príslušnom tvare) predloží na rokovanie tripartity (zástupcovia vlády, zamestnávateľov a zamestnancov) vlastný návrh minimálnej mzdy.

Prečítajte si tiež

V prípade, že na rokovaní tripartity dôjde k dohode na navrhnutej minimálnej mzde, o tejto sume bude rozhodovať vláda. Naopak, ak sa tripartita nedohodne, minimálna mzda sa na základe návrhu predloženého ministerstvom práce určí najmenej vo výške podľa vzorca a napokon ju schvaľuje vláda.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákon o minimálnej mzde bol platný a účinný v priebehu celého obdobia rokov 2009 až 2020. V priebehu tohto obdobia sa zákon o minimálnej mzde aj niekoľkokrát menil, ale žiadna z týchto zmien sa netýkala procesu úpravy sumy minimálnej mzdy – bol vždy rovnaký.

Zamestnávatelia a zamestnanci sa nikdy nedohodli, o minimálnej mzde vždy rozhodla vláda

Z dôvodových správ k nariadeniam vlády, ktorými sa ustanovovala suma minimálnej mzdy na roky 2009 až 2020 vyplýva, že k dohode na sume minimálnej mzdy medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov v tomto období nikdy nedošlo. V rámci procesu určovania minimálnej mzdy potom nasledovali rokovania tripartity. Na tripartite taktiež zástupcovia vlády, zamestnávateľov a zamestnancov nikdy nedospeli k súhlasu s výškou minimálnej mzdy navrhovanej ministerstvom práce pre roky 2009 až 2020.

Prečítajte si tiež

Z tohto dôvodu bola pre roky 2009 až 2020 minimálna mzda vždy určovaná tak, že ministerstvo práce predložilo na rokovanie tripartity a následne na rokovanie vlády návrh vlastnej sumy minimálnej mzde, ktorý následne vláda schválila.

Podrobnejší mechanizmus úpravy sumy minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde popisujeme v článku Zmena výšky minimálnej mzdy - aký je ideálny spôsob?

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku v rokoch 2009 až 2020

Na nasledujúcom grafe je znázornená výška minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej v rokoch 2009 až 2020 (za posledných 12 rokov). Ako je možné vidieť, minimálna mesačná mzda sa na Slovensku kontinuálne zvyšovala v každom z týchto rokov.

Vývoj minimálnej mzdy v eurách na Slovensku
Vývoj minimálnej mzdy v eurách na Slovensku

Zaujímavé je pozrieť sa na to, o koľko percent sa minimálna mzda na príslušný rok zvýšila v porovnaní s minimálnou mzdou platnou v predchádzajúcom roku. Na grafe nižšie nie je možné prehliadnuť skutočnosť, že najvýraznejší medziročný nárast minimálnej mzdy za posledných 12 rokov na Slovensku nastal v roku 2009, keď sa minimálna mzda platná pre rok 2008 v sume 241,19 eura (pôvodne 8 100 slovenských korún) zvýšila na sumu 295,50 eura platnú pre rok 2009. Druhý najvyšší medziročný nárast minimálnej mzdy následne nastane medzi rokmi 2019 a 2020, keď v roku 2020 minimálna mzda vzrastie na sumu 580 eur, čo je o 11,54 % viac v porovnaní s minimálnou mzdou 520 eur platnou v roku 2019.

Percentuálny vývoj minimálnej mzdy na Slovensku
Percentuálny vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Poznámka: Pre určenie percentuálneho nárastu minimálnej mesačnej mzdy v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 bola minimálna mzda platná na rok 2008 v sume 8 100 slovenských korún prevedená do meny euro na hodnotu 241,19 eur konverzným kurzom 33,583 SKK/EUR, ktorý bol podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platný k 31. decembru 2007.

Ako sa vyvíjala minimálna mzda u našich susedov sa dočítate v článku Vývoj minimálnej mzdy v Česku, Maďarsku a Poľsku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti do 31.8.2020

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020.

Pracovné prostredie po pandémii: aké zmeny ho čakajú?

Pandémia ochorenia COVID-19 donútila firmy prijať rýchle zmeny zaužívaných spôsobov práce. Ktoré z nich pretrvajú a ako bude vyzerať naša práca a pracoviská?

5 týždňov dovolenky pre mladých rodičov – aké sú problémy v praxi?

Od 1.1.2020 majú mladí rodičia nárok na 5 týždňov dovolenky. Aké praktické problémy môžu vzniknúť s vyššou výmerou dovolenky a ako pri nich postupovať?

Príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusu

Štát preplatí zamestnávateľom, ktorí znížia mzdy, približne tri štvrtiny ceny práce. Praktické príklady na výpočet príspevku na mzdy zamestnancov v prevádzkach, ktoré sú kvôli koronavírusu povinne zatvorené.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky