Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku v minulosti, akým spôsobom sa určovala a ako sa menila na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami?

Téma minimálnej mzdy je predovšetkým na prelome leta a jesene každý rok často diskutovanou témou. A to väčšinou preto, že zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nenájdu zhodu na jej výške v ďalšom období a následne do celého procesu zasahuje vláda.

V článku sa dočítate:

  • kedy bola zavedená minimálna mzda na Slovensku,
  • aká sa vyvíjala výška minimálnej mzdy a kto o nej rozhodoval.

Vývoj právnej úpravy minimálnej mzdy na Slovensku

Do roku 1990 minimálna mzda na našom území neexistovala. Prvýkrát bola pre slovenských zamestnancov uzákonená na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy a platiť začala prvýkrát od 25. marca 1991 (minimálna mesačná mzda bola vtedy 2 000 korún československých). Toto nariadenie upravovalo minimálnu mzdu v Československu až do 10. februára 1992.

Následne minimálnu mzdu na Slovensku (spočiatku aj v celom Československu) s účinnosťou od 11. februára 1992 upravovalo nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde. Tento predpis upravoval minimálnu mzdu aj v období existencie samostatnej Slovenskej republiky, až do 31. marca 1996 (minimálna mesačná mzda na konci platnosti tohto nariadenia bola na úrovni 2 450 slovenských korún).

Napokon bol prijatý zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý začal minimálnu mzdu upravovať od 1. apríla 1996 (vtedy bola minimálna mesačná mzda 2 700 slovenských korún). Tento predpis upravoval na Slovensku minimálnu mzdu až do 31. januára 2008 (vtedy bola minimálna mesačná mzda 8 100 slovenských korún). Následne bol tento zákon o minimálnej mzde zrušený a nahradený zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý upravuje minimálnu mzdu aj v súčasnosti. Od vtedy nastala zmena v tom, že suma minimálnej mzdy na príslušný rok nie je uvedená priamo v zákone o minimálnej mzde, ale v nariadení vlády. Minimálnu mzdu od vtedy teda už neschvaľuje parlament, ale iba vláda.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku. Poznámka: Na účely prevedenia československých korún a slovenských korún do meny euro bol použitý konverzný kurz 30,126 KČS/EUR a 30,126 SKK/EUR.
Rok Minimálna mzda v pôvodnej mene Minimálna mzda v eurách
1991 2 000 korún československých 66,39 eura
1995 2 450 slovenských korún 81,33 eura
2000 4 000 slovenských korún 132,78 eura
2005 6 500 slovenských korún 215,76 eura
2010 - 307,70 eura
2015 - 380 eur
2020 - 580 eur

Ako sa určovala minimálna mzda v rokoch 2009 až 2020

Spôsob valorizácie minimálnej mzdy je upravený v zákone č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“ v príslušnom tvare). Mechanizmus valorizácie funguje tak, že najskôr o novej sume minimálnej mzdy rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov a ak sa dohodnú, vláda bude rozhodovať o nimi dohodnutej minimálnej mzde. Ak sa nedohodnú, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“ v príslušnom tvare) predloží na rokovanie tripartity (zástupcovia vlády, zamestnávateľov a zamestnancov) vlastný návrh minimálnej mzdy.

Prečítajte si tiež

V prípade, že na rokovaní tripartity dôjde k dohode na navrhnutej minimálnej mzde, o tejto sume bude rozhodovať vláda. Naopak, ak sa tripartita nedohodne, minimálna mzda sa na základe návrhu predloženého ministerstvom práce určí najmenej vo výške podľa vzorca a napokon ju schvaľuje vláda.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákon o minimálnej mzde bol platný a účinný v priebehu celého obdobia rokov 2009 až 2020. V priebehu tohto obdobia sa zákon o minimálnej mzde aj niekoľkokrát menil, ale žiadna z týchto zmien sa netýkala procesu úpravy sumy minimálnej mzdy – bol vždy rovnaký.

Zamestnávatelia a zamestnanci sa nikdy nedohodli, o minimálnej mzde vždy rozhodla vláda

Z dôvodových správ k nariadeniam vlády, ktorými sa ustanovovala suma minimálnej mzdy na roky 2009 až 2020 vyplýva, že k dohode na sume minimálnej mzdy medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov v tomto období nikdy nedošlo. V rámci procesu určovania minimálnej mzdy potom nasledovali rokovania tripartity. Na tripartite taktiež zástupcovia vlády, zamestnávateľov a zamestnancov nikdy nedospeli k súhlasu s výškou minimálnej mzdy navrhovanej ministerstvom práce pre roky 2009 až 2020.

Prečítajte si tiež

Z tohto dôvodu bola pre roky 2009 až 2020 minimálna mzda vždy určovaná tak, že ministerstvo práce predložilo na rokovanie tripartity a následne na rokovanie vlády návrh vlastnej sumy minimálnej mzde, ktorý následne vláda schválila.

Podrobnejší mechanizmus úpravy sumy minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde popisujeme v článku Zmena výšky minimálnej mzdy - aký je ideálny spôsob?

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku v rokoch 2009 až 2020

Na nasledujúcom grafe je znázornená výška minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej v rokoch 2009 až 2020 (za posledných 12 rokov). Ako je možné vidieť, minimálna mesačná mzda sa na Slovensku kontinuálne zvyšovala v každom z týchto rokov.

Vývoj minimálnej mzdy v eurách na Slovensku
Vývoj minimálnej mzdy v eurách na Slovensku

Zaujímavé je pozrieť sa na to, o koľko percent sa minimálna mzda na príslušný rok zvýšila v porovnaní s minimálnou mzdou platnou v predchádzajúcom roku. Na grafe nižšie nie je možné prehliadnuť skutočnosť, že najvýraznejší medziročný nárast minimálnej mzdy za posledných 12 rokov na Slovensku nastal v roku 2009, keď sa minimálna mzda platná pre rok 2008 v sume 241,19 eura (pôvodne 8 100 slovenských korún) zvýšila na sumu 295,50 eura platnú pre rok 2009. Druhý najvyšší medziročný nárast minimálnej mzdy následne nastane medzi rokmi 2019 a 2020, keď v roku 2020 minimálna mzda vzrastie na sumu 580 eur, čo je o 11,54 % viac v porovnaní s minimálnou mzdou 520 eur platnou v roku 2019.

Percentuálny vývoj minimálnej mzdy na Slovensku
Percentuálny vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Poznámka: Pre určenie percentuálneho nárastu minimálnej mesačnej mzdy v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 bola minimálna mzda platná na rok 2008 v sume 8 100 slovenských korún prevedená do meny euro na hodnotu 241,19 eur konverzným kurzom 33,583 SKK/EUR, ktorý bol podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platný k 31. decembru 2007.

Ako sa vyvíjala minimálna mzda u našich susedov sa dočítate v článku Vývoj minimálnej mzdy v Česku, Maďarsku a Poľsku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ponúk na vianočné brigády pribúda: hľadajú sa predajcovia kaprov aj vianoční škriatkovia

Ako sa na ponukách práce odráža predvianočné obdobie, aký zárobok zamestnávatelia ponúkajú brigádnikom a na čo myslieť pri zamestnávaní na dohodu?

Trendy v benefitoch pre zamestnancov: čím si ich chcú firmy získať?

Ako vyzerá ponuka zamestnaneckých benefitov vo firmách? Zamestnávatelia sa snažia zaujať zamestnancov finančnými bonusmi, rozšíreným parkovaním či flexibilným pracovným časom.

Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách (návrh)

Ministerstvo práce predstavilo návrh opatrenia, ktoré opäť zvýši stravné pri tuzemských pracovných cestách. Ako sa zmenia sumy diét a ako to ovplyvní výdavky na stravu zamestnancov či SZČO?

Príplatky za prácu a minimálne mzdové nároky v roku 2023 (návrh)

Od roku 2023 sa navrhuje zvýšenie príplatkov za prácu cez víkend či nočnú prácu a ich opätovné naviazanie na minimálnu mzdu. Zvýšiť by sa mali aj minimálne mzdové nároky. Na aké sumy a čo na návrh hovoria zamestnávatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky