Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020

Ako má postupovať zamestnávateľ a SZČO pri žiadaní príspevku za apríl 2020? Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach od mája 2020? Prinášame ich prehľad.

S účinnosťou od 14. mája 2020 došlo k zmene niektorých podmienok v opatreniach týkajúcich sa príspevkov od štátu, ktorými chce štát pomôcť zamestnávateľom udržať pracovné miesta a živnostníkom, nahradiť ich príjem, ktorý poklesol, a to v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) počas mimoriadneho stavu.

V článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze sme vám priniesli prehľad významných opatrení, ktoré boli zavedené štátom a podmienky na ich získanie. Tieto podmienky sa však zmenili a tieto zmeny si popíšeme bližšie v článku.

Naďalej vám však odporúčame sledovať webovú stránku pomahameludom.sk, kde nájdete všetky aktuálne podmienky na získanie jednotlivých príspevkov podľa opatrení.

Ako postupovať pri podávaní žiadostí o príspevok za apríl 2020?

Webový portál pomahameludom.sk zverejnil aj informácie o tom, ako majú postupovať zamestnávatelia a SZČO, ktorí za apríl 2020 žiadajú o príspevok podľa jednotlivých opatrení, a to nasledovne:

1. zamestnávateľ a SZČO, ktorý za apríl 2020 žiada o príspevok podľa toho istého opatrenia, ako za marec 2020, postupuje nasledovne:

 • príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zasiela už len vyplnený výkaz (žiadosť o poskytnutie príspevku nie), avšak v opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá,
 • do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody (ak už máte uzatvorenú dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ešte nemáte číslo dohody, je možné zaslať výkaz aj bez tohto čísla).

2. zamestnávateľ a SZČO, ktorý za apríl 2020 žiada o príspevok podľa iného opatrenia, ako za marec 2020, alebo žiada o pomoc prvýkrát, postupuje nasledovne:

 • príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zasiela žiadosť o poskytnutie príspevku aj vyplnený výkaz za apríl 2020 (v opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá),
 • riadi sa inštrukciami uvedenými vo zverejnených dokumentoch.

Žiadosti a výkazy za apríl 2020 je možné zaslať najneskôr do 31.5.2020. Možnosť žiadať o príspevky za apríl bola spustená v sobotu 16. mája 2020.

Aktualizácia: Ministerstvo práce predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadostí o príspevky za apríl až do 30. júna a za máj do 31. júla. Viac informácií nájdete v článku Žiadosti o príspevky v predĺženom termíne pre zamestnávateľov za apríl a máj 2020.

Zhrnutie aktuálne platných opatrení – príspevkov od štátu v súvislosti s koronavírusom

Prečítajte si tiež

V súčasnosti je možné využiť niektoré z piatich opatrení, ktorými môže zamestnávateľ, podnikateľ, či občan požiadať o príspevok od štátu. Ide o tieto opatrenia:

 • opatrenie č. 1: príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov (vrátane SZČO – zamestnávateľov), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“),
 • opatrenie č. 2: paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia ÚVZ SR alebo ktorým poklesli tržby najmenej o 20 %,
 • opatrenie č. 3: príspevok na mzdu zamestnanca pre zamestnávateľov (vrátane SZČO – zamestnávateľov), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,
 • opatrenie č. 4: príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO a jednoosobové s. r. o., ktoré o d 13.3.2020 nemajú žiaden iný príjem,
 • opatrenie č. 5: SOS dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR občanom, ktorí sa počas pandémie ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

V prípade príspevkov, pri ktorých sa prihliada na pokles tržieb (SZČO - opatrenie č. 2, zamestnávateľ - opatrenie č. 3B), je potrebné za apríl mať pokles tržieb aspoň vo výške 20 % (za marec stačilo 10 %) a sumy príspevkov sú dvojnásobné oproti marcu, od 180 eur do 540 eur. Pri opatreniach č. 4 a 5 je suma príspevku za apríl vo výške 210 eur.

Náš tip: Vypočítajte si, aký máte percentuálny pokles tržieb, ale aj na akú výšku príspevku máte pri tomto poklese nárok, využitím našej Kalkulačky na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Prevádzky, ktoré museli povinne zatvoriť kvôli koronavírusu, čaká nový typ príspevku na nájomné. Bližšie informácie nájdete v článku Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusu.

Zmena vo výške poskytovaného príspevku na zamestnanca

Výška poskytovaného príspevku na zamestnanca sa mení v opatrení č. 3B, a to tak, že podľa nových pravidiel platí, že mesačná výška príspevku, o ktorú môže požiadať zamestnávateľ je 80 % hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb.

Podľa starých pravidiel platilo, že zamestnávateľ (aj SZČO – zamestnávateľ) mohol požiadať o príspevok vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb, bez obmedzenia 80-tich percent hrubej mesačnej mzdy.

Tí zamestnávatelia, ktorí si uplatňujú príspevok podľa opatrenia č. 3B, pocítia zmenu, ak si budú uplatňovať nárok na príspevky na zamestnancov s hrubým príjmom pod 675 €.

Prečítajte si tiež

Príklad na zmenu výšky príspevku pri opatrení č. 3B

Celkový hrubý príjem zamestnanca za mesiac apríl 2020 je vo výške 650 €. Zamestnávateľ si chce uplatniť nárok na príspevok podľa opatrenia č. 3B pri poklese tržieb nad 80 %. Výška paušálneho príspevku na jedného zamestnanca pri poklese tržieb nad 80 % je 540 €. Na akú výšku príspevku má zamestnávateľ nárok podľa opatrenia č. 3B podľa starých a nových pravidiel?

 • podľa starých pravidiel: výška príspevku by bola 540 €, t. j. výška paušálneho príspevku pri poklese tržieb nad 80 %,
 • podľa nových pravidiel: výška príspevku bude 80 % z hrubej mzdy, t. j. 80 % z 650 € = 520 €.

Ako môžeme vidieť zamestnávateľ podľa nových pravidiel dostane príspevok na náhradu mzdy zamestnanca o 20 € menej, ako podľa starých pravidiel.

Viac informácií o podmienkach na jednotlivé príspevky spolu s praktickými príkladmi si môžete prečítať v článku Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov - príklady alebo Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO - príklady

Upozorňujeme, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa dňa 17.5.2020 ospravedlnilo za chyby vo výkazoch, ktoré nastali pri Opatrení č. 1 a Opatrení č. 3A, kde bola ohraničená výška príspevku taktiež len na 80 % hrubej mesačnej mzdy zamestnanca (nie priemernej, ako je to podľa aktuálne platných podmienok). Ministerstvo informuje, že ak žiadatelia podali cez víkend chybné výkazy k opatreniu č. 1 a č. 3A, aby si stiahli a vyplnili nové (už opravené) výkazy a opätovne ich zaslali.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena v súbehu poskytovaných príspevkov pre zamestnávateľov

Tieto nové pravidlá boli zavedené najmä z dôvodu, že so súhlasom Vlády SR môžu byť otvorené znova niektoré prevádzky za dodržania prísnych podmienok, to znamená, že zamestnávateľ, ktorý doteraz žiadal o príspevok podľa opatrenia č. 1, lebo mal povinne zatvorené prevádzky rozhodnutím ÚVZ SR, môže požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 3A alebo 3B, za dodržania dole uvedených podmienok.

Ten zamestnávateľ, ktorý má jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o príspevok len v rámci jedného opatrenia (opatrenie č. 1, č. 3A alebo č. 3B).

Ten zamestnávateľ, ktorý má dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3, avšak na iné prevádzky. Ak zamestnávateľ bude žiadať o príspevky podľa dvoch opatrení v jednom mesiaci, pričom jeden z nich bude žiadosť o príspevok podľa Opatrenia č. 3B, bude percentuálny pokles tržieb určovať za všetky prevádzky spolu (vedené pod jedným IČO).

Zmeny v podmienkach nároku na príspevok podľa opatrenia č. 4 – pre SZČO a jednoosobové s. r. o.

O príspevok podľa Opatrenia č. 4 doteraz mohli žiadať okrem SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny, aj fyzické osoby, ktoré sú jediným spoločníkom s. r. o., zároveň konateľom a nie sú jej zamestnancom (tzv. jednoosobové s. r. o.). Podmienkou bolo, aby tieto osoby nemali od 13.03.2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti.

Podľa nových pravidiel nastali tieto zmeny:

 • o príspevok podľa Opatrenia č. 4 môže žiadať len taká tzv. jednoosobová s. r. o., ktorá nemá žiadnych zamestnancov,
 • o príspevok podľa Opatrenia č. 4A môže žiadať tá SZČO, ktorá nemá nielen od 13.03.2020 žiaden iný príjem, ale od 01.04.2020, resp. 01.05.2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti,
 • o príspevok podľa Opatrenia č. 4B môže žiadať tá fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v s. r. o. a zároveň je jej konateľom, ktorá nemá nielen od 13.03.2020 žiaden iný príjem, ale od 01.04.2020, resp. 01.05.2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti,
 • žiadateľ o príspevok, ktorý nemá príjem od 13.03.2020, musel doložiť žiadosť do 15.05.2020,
 • žiadateľ o príspevok, ktorý nemá príjem od 01.04.2020, musí doložiť žiadosť do 31.05.2020,
 • žiadateľ o príspevok, ktorý nemá príjem od 01.05.2020, musí doložiť žiadosť do 30.06.2020,
 • nie je možné žiadať o poskytnutie príspevku súbežne v rámci Opatrenia č. 4A (pre SZČO) a 4B (pre tzv. jednoosobovú s. r. o.).

Ďalšie zmeny v opatreniach

Nastali aj iné zmeny v opatreniach, a to nasledovné:

 • v prípade, ak zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť o poskytnutie príspevku prostredníctvom opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych dní (napr. v mesiaci, v ktorom mal zamestnávateľ časť mesiaca zatvorené prevádzky na základe rozhodnutia ÚVZ SR a mal nárok na príspevok podľa Opatrenia č. 1 a časť mesiaca otvorené prevádzky na základe rozhodnutia Vlády SR a mal nárok na príspevok podľa Opatrenia č. 3A, resp. 3B),
 • nie je možné poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 a súbežne v rámci opatrenia č. 4 – pre SZČO.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky