Žiadosti o príspevky v predĺženom termíne pre zamestnávateľov za apríl a máj 2020

Ministerstvo práce predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadostí a výkazov na príspevky za apríl až do 30. júna. O príspevky za máj 2020 bude možné žiadať do konca júla.

V rámci pomoci podnikateľom na prekonanie krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny spustený projekt na podporu udržania zamestnanosti a podnikania SZČO. V rámci tejto prvej pomoci sa postupne spustila možnosť žiadať o rôzne typy príspevkov podľa jednotlivých opatrení:

 • Opatrenie č. 1 - príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, na náhradu mzdy vo výške 80 %
 • Opatrenie č. 2 – príspevok pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci)
 • Opatrenie č. 3 - príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (dve možné alternatívy – 3A a 3B)
 • Opatrenie č. 4 – príspevok SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem
 • Opatrenie č. 5 – SOS dotácia občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu

Viac informácií o jednotlivých príspevkoch, ale aj ďalších opatreniach pre podnikateľov, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze

Termíny na podanie žiadostí a výkazov o príspevky kvôli koronavírusu za apríl a máj 2020

Štandardne platí, že žiadosť (či už len výkaz) pre poskytnutie finančného príspevku pre podnikateľov je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku. Prvotne bol predĺžený termín na podávanie žiadostí za marec, a to až do 15. mája 2020. Od 16. mája sa začali podávať žiadosti a výkazy za apríl a v tomto prípade už naozaj len do konca mesiaca, teda do 31. mája 2020.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadostí a výkazov za mesiac apríl do 30. júna 2020. Vychádza tak v ústrety  zamestnávateľom, ktorí o príspevky nestihli požiadať včas.

Zamestnávatelia, ktorí nestihli podať žiadosti a výkazy za apríl do konca mája, ich môžu úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zaslať do 30. júna 2020. Predĺžený termín sa týka opatrení 1, 3A a 3B. Aprílové výkazy sú tak opäť dostupné na stránke www.pomahameludom.sk.

Prečítajte si tiež

Úrady práce už prijímajú aj žiadosti a výkazy za mesiac máj. Aj v tomto prípade Ministerstvo predlžuje zamestnávateľom termín o jeden mesiac. Májové žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1, 3A a 3B  je teda potrebné zaslať najneskôr do 31. júla 2020.

Predĺženie termínov na podanie žiadostí a výkazov sa SZČO netýkajú

Ministerstvo práce upozorňuje, že posuny termínov sa opatrení 2, 4 a 5 netýkajú, pretože tam nevzniká potreba spracovať mzdy za zamestnancov za predchádzajúci mesiac. Ak ste teda napríklad živnostník a výkaz za apríl ste do 31. mája nestihli podať, nemôžete tak už urobiť.

Na akú výšku príspevku má nárok živnostník, si ľahko vypočítajte v našej kalkulačke na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup pri podávaní žiadostí a výkazov o príspevky kvôli koronavírusu za máj 2020

 1. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí v máji žiadajú opakovane o pomoc v rámci toho istého opatrenia
 • zašlú príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz. V opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá,
 • do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vám bolo pridelené.

2. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí si vyberajú iné opatrenie ako za predchádzajúce mesiace, alebo žiadajú o pomoc prvýkrát

 • zašlú príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz za máj. V opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá,
 • ak ste už raz požiadali o príspevok v rámci opatrenia 3A, nie je možné žiadať za máj o príspevok v rámci opatrenia 3B a naopak,
 • pri podávaní žiadosti postupujte podľa inštrukcií uvedených vo zverejnených dokumentoch na stránke pomahameludom.sk.
Prečítajte si tiež

Pri výbere medzi opatrením 1 a 3 v máji je rozhodujúce, či bola vaša prevádzka povinne zatvorená prevažnú časť mesiaca. Ak ste teda mohli otvoriť už 6. mája 2020, vyberáte si opatrenie 3. Ak ste mohli otvoriť až 20. mája 2020, môžete ešte využiť opatrenie 1.

Ešte raz zopakujeme, že výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia 2 (pre SZČO) za mesiac máj je možné zasielať najneskôr do 30. júna 2020.

Žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B) za mesiac máj je možné zasielať najneskôr do 31. júla 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Investičný fond pre sociálnu ekonomiku: Sociálni Inovátori do projektov investujú 10 miliónov eur

Ako bude investovanie fungovať v praxi, kto sa môže zapojiť a ako postupovať v prípade záujmu o získanie investície?

Výzva Fondu SK-NIC pre Malé projekty 2022: 200 000 eur na podporu inovatívnych nápadov

Pre záujemcov je pripravená suma 2 500 – 10 000 eur na jeden projekt. Kto sa môže zapojiť a aké sú podmienky?

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky