Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne otvára schému pomoci „de minimis" pre sektor cestovného ruchu. Ide o výzvu za mesiace január a február 2022 pre podnikateľov, ktorí žiadosť nestihli včas podať alebo im bola pre zásadné nedostatky zamietnutá.

Čas na poslanie žiadosti je len niekoľko dní

Podnikatelia by s podaním žiadosti nemali vyčkávať. Túto možnosť totiž majú len do piatka 11. novembra 2022.

„Túto schému sme otvorili pre pretrvávajúci dopyt podnikateľov v cestovnom ruchu o možnosť požiadať o príspevok. Chcela by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu a aby si ich nezabudli dôkladne skontrolovať pred ich samotným podaním. Budeme sa snažiť, aby boli príspevky vyplatené čo najskôr," zdôraznila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.

Aké sú podmienky nároku?

Podmienky zostávajú rovnaké ako pri predošlých výzvach. Nárok na príspevok majú tí podnikatelia, ktorým sa tržby prepadli o viac ako 40 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou, v tomto prípade teda s januárom a februárom 2019.

Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti, ktoré súvisia s vývozom do tretích krajín či členských štátov. Taktiež na činnosti, ktoré súvisia s inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou alebo ktoré súvisia s pomocou podmienenou uprednostnením používania domáceho tovaru pred dovážaným.

Výška pomoci pre jednu firmu nesmie presiahnuť 200 tisíc eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny a dva predchádzajúce fiškálne roky. Výška príspevku je 1,44 až 10 % z čistého obratu v oprávnenom období. Rozdelený je nasledovne:

  • Cestovné kancelárie 6 %,
  • Cestovné agentúry 3,6 %,
  • Ostatné činnosti 10 %.

Zdroj: mindop.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky