Ako podať daňové priznanie v roku 2021 elektronicky (online)

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, musíte podať daňové priznanie elektronicky. Pomôžte si naším postupom na podanie daňového priznania v roku 2021 online.

Fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 207,10 € alebo vykázala daňovú stratu a takmer každá právnická osoba, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. V článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020? sme vám priniesli okrem informácií, kto je povinný, resp. kto nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, aj informácie, komu sa podanie daňového priznania môže oplatiť (ak mu povinnosť nevznikla).

V tomto článku sa dozviete:

 • komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie výhradne elektronicky,
 • aké spôsoby registrácie na elektronickú komunikáciu poznáme, a
 • ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v roku 2021 (za rok 2020) elektronicky v jednotlivých krokoch (obdobný postup sa dá použiť aj pre ostatné typy daňových priznaní k dani z príjmov, len je potrebné zvoliť si v katalógu formulárov správne tlačivo).

Spôsoby podania daňového priznania k dani z príjmov v roku 2021 (za rok 2020)

Fyzická alebo právnická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020:

 • elektronicky, alebo
 • listinne.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021) však majú povinnosť podať výlučne elektronicky:

 • všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o., a. s.), ako aj ich zástupcovia, a
 • všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostníci) a ich zástupcovia.

V prípade, ak by právnická alebo fyzická osoba, ktorá má povinnosť komunikovať so správcom dane (t. j. daňovým úradom) výlučne elektronicky, podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v listinnej forme, nebude sa naň prihliadať.

Ostatné právnické osoby (napr. občianske združenia, neziskové organizácie) a fyzické osoby (napr. zamestnanci, fyzická osoba s príjmami z prenájmu) si môžu spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov v roku 2021 (za rok 2020), vybrať.

Pozor na podanie daňového priznania k dani z príjmov v roku 2021 (za rok 2020) živnostníka s prerušenou/ukončenou živnosťou

U živnostníka, ktorý v priebehu roku 2020 alebo 2021 prerušil (pozastavil) živnosť platí, že sa naďalej považuje za fyzickú osobu – podnikateľa a teda je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky. Znamená to, že fyzická osoba s prerušenou živnosťou musí podať daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2021 (za rok 2020) elektronicky.

Prečítajte si tiež

Naopak, u živnostníka, ktorý svoju živnosť zrušil a ukončil tým svoju podnikateľskú činnosť platí, že sa už nepovažuje za fyzickú osobu – podnikateľa, a teda daňové priznanie k dani z príjmov nemusí podať elektronicky. Táto fyzická osoba si môže vybrať, či podá daňové priznanie elektronicky alebo listinne. Ak má však vybavenú elektronickú komunikáciu, odporúčame ju naďalej využiť a podať tak daňové priznanie elektronicky.

Spôsoby elektronickej komunikácie s daňovým úradom v roku 2021

Fyzická alebo právnická osoba má na výber z nasledovných spôsobov registrácie na elektronickú komunikáciu so správcom dane a následného prihlasovania do svojej osobnej internetovej zóny:

 • registrácia s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID),
 • registrácia s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
 • registrácia s vyplňovaním registračného formulára (je možné len v prípade fyzickej osoby).

Pri registrácii vám pomôžu aj naše články Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, kde nájdete postup ako vybaviť elektronickú komunikáciu pre živnostníka, či konateľa, s. r. o.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v roku 2021 (za rok 2020) elektronicky (online) – postup

V postupe sa zameriame na základné kroky podania daňového priznania k dani z príjmov – typ B, pričom na obsahové vyplnenie jednotlivých oddielov v daňovom priznaní poukazujeme v článkoch na praktických príkladoch (tieto články si uvedieme ďalej v postupe).

1. krok: zadáme webovú adresu finančnej správy do prehliadača a prihlásime sa na portál finančnej správy do svojej osobnej internetovej zóny. V pravom hornom rohu klikneme na ikonu „Prihlásenie“, pričom si vyberieme spôsob, ktorým sme sa zaregistrovali a ktorým sa chceme prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

2. krok: po prihlásení sa nám zobrazí Osobná internetová zóna. Tlačivo daňového priznania, ktoré budeme vypĺňať nájdeme v Katalógu formulárov (nájdeme v časti „Katalógy“).

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

3. krok: v Katalógu elektronických formulárov nájdeme sekciu Správa daní a následne rozklikneme Daň z príjmov fyzickej osobyDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) a vyberieme aktuálne tlačivo, t. j. DPFOBv20 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021), a to kliknutím na zápisník.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

4. krok: najdôležitejším krokom je správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. To, ako vyplniť správne daňové priznanie nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2020 (ak uplatňujete paušálne výdavky) alebo Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor (ak si uplatňujete preukázateľné výdavky).

Článok pokračuje pod reklamou

5. krok: po vyplnení všetkých potrebných a povinných oddielov skontrolujeme, či sme daňové priznanie k dani z príjmov vyplnili správne. Na ľavej lište nájdeme ikonu „Kontrolovať“. Po kliknutí na túto ikonu, systém skontroluje, či máme daňové priznanie vyplnené správne. Ak je všetko v poriadku vyskočí oznamovacie okno s textom „Oznámenie – Kontrola formulára prebehla úspešne“. V prípade, ak niečo v poriadku nie je, vyskočí okno s upozornením na vykonané chyby, ktoré je potrebné opraviť a následne dať ešte raz vyplnené tlačivo skontrolovať.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

6. krok: v prípade, ak vaše daňové priznanie obsahuje okrem 3 povinných príloh, ktoré sú súčasťou každého daňového priznania k dani z príjmov – typu B aj ďalšie prílohy (napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky a pod.), je potrebné ich pripojiť.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že kontrola, ktorú sme pred týmto krokom vykonali, vás neupozorní na skutočnosť, že povinné prílohy pripojené nemáte. Prílohu, resp. prílohy pripojíte do časti Prílohy, ktoré nájdete na ľavej lište formulára daňového priznania. Po stlačení na ikonu Prílohy je potrebné kliknúť na Správa príloh – Pridať novú prílohu z disku a následne je potrebné kliknúť na tlačidlo s tromi bodkami (...) a vybrať predmetnú prílohu dvojklikom a stlačiť Načítať zo súboru. V prípade, ak sa príloha správne načítala, zobrazí sa vám v tejto Správe príloh Zoznam naviazaných príloh, ktorá bude obsahovať vami načítanú prílohu.

Postup podania daňového priznania. <br> Poznámka: účtovná závierka nie je súčasťou povinných príloh daňového priznania, nakoľko sa podáva samostatne
Postup podania daňového priznania.
Poznámka: účtovná závierka nie je súčasťou povinných príloh daňového priznania, nakoľko sa podáva samostatne

7. krok: ak máme formulár daňového priznania vyplnený správne, vykonanú kontrolu a aj pripojené prílohy, ostáva nám posledný krok, a tým je podanie daňového priznania k dani z príjmov. Na ľavej lište daňového priznania máme na výber podanie daňového priznania:

Prečítajte si tiež
 • EZ-ou (t. j. elektronickou značkou) – vyberá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prihlásila pomocou ID a hesla alebo pomocou eID. V tomto prípade je potrebné kliknúť na ikonu Podpísať a podať EZ-ou, alebo
 • KEP-om (t. j. kvalifikovaným elektronickým podpisom) – vyberá fyzická alebo právnická osoba, ak vlastní KEP. V tomto prípade je potrebné najprv kliknúť na Podpísať KEP-om a keď je dokument podpísaný, následne kliknúť na Podať podpísané KEP-om.

Po kliknutí na podanie EZ-ou alebo KEP-om vyskočí oznamovacie okno, v ktorom je uvedené, za aký daňový subjekt podávate daňové priznanie, je potrebné ho Potvrdiť.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

8. krok: ak sme daňové priznanie k dani z príjmov v poriadku podali, ostáva nám ešte kontrola odoslania daňového priznania a jeho prijatia portálom Finančnej správy, a to tak, že sa vrátime do Osobnej internetovej zóny a v časti História komunikácie klikneme na Prijaté dokumenty. V tejto časti nájdeme prijaté dokumenty a potvrdenia, po kliknutí na lupu pri podanom daňovom priznaní sa nám zobrazí Detail podania, kde by sme mali nájsť Stav spracovania: Prijaté a potvrdené.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky