Účet pre živnostníka a iné SZČO

Čo je potrebné na založenie podnikateľského účtu pre živnostníka, ako je možné živnostenský účet založiť on-line a koľko založenie trvá? Sumár dôležitých informácií pre živnostníkov a ďalšie fyzické osoby – podnikateľov.

Aké doklady si treba pripraviť na založenie účtu pre živnostníka

Banky zvyčajne pri podnikateľských účtoch rozlišujú medzi tým, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Ak hovoríme o fyzických osobách, ktoré podnikajú, najčastejšie ide o živnostníkov, no sú aj ďalšie skupiny osôb, ktoré patria medzi tzv. samostatne zárobkovo činné osoby (napríklad umelci, športovci, advokáti, daňoví poradcovia a pod.).

Občiansky preukaz je základným dokladom, ktorý je potrebný na založenie podnikateľského účtu pre živnostníka či inú fyzickú osobu podnikateľa. Okrem toho, bude banka preukázanie, že osoba, ktorá zakladá účet je skutočne podnikateľom alebo inou samostatne zárobkovo činnou osobou. To znamená, že živnostník bude musieť pri zakladaní podnikateľského účtu banke predložiť osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo výpis zo živnostenského registra (môže byť požiadavka, aby nebol starší ako napríklad 6 týždňov). Ak niekto vykonáva inú činnosť, bude musieť banke predložiť iný doklad, ktorým jej vykonávanie preuká že. Napríklad finančný sprostredkovateľ si bude musieť k tomu pripraviť osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska.

Ako prebieha založenie podnikateľského účtu živnostníka

Ak má podnikateľ už vybratú konkrétnu banku a konkrétny produkt - podnikateľský účet, môže požiadať o založenie. Fyzické osoby – podnikatelia si môžu účet určený na podnikanie založiť:

  1. osobne alebo
  2. online.

V závislosti od zvolenej formy je mierne odlišný aj postup. Zároveň je potrebné dodať, že nie vo všetkých bankách je možné využiť obe možnosti založenia živnostenského účtu. Niektoré banky fungujú len tradičným spôsobom a návšteve pobočky sa nevyhnete, ale sú aj banky, kde založenie podnikateľského účtu na diaľku možné je. Takisto je možné sa stretnúť s tým, že založenie účtu je možné len na diaľku.

Založenie účtu pre živnostníka osobne v pobočke banky

Pri tradičnom spôsobe založenia podnikateľského účtu pre živnostníka či inú SZČO postačuje prísť s občianskym preukazom a dokladom preukazujúcim vykonávanie podnikateľskej činnosti na ktorékoľvek obchodné miesto príslušnej banky. Tam je potrebné požiadať o zriadenie podnikateľského účtu, predložiť banke doklad totožnosti a doklady preukazujúce vykonávanie podnikateľskej činnosti. Pri nich je dobré spomenúť, že v dnešnej dobe nemusí ísť len o listinné originály alebo odpisy. Niektoré banky akceptujú aj ich elektronickú formu, ale zväčša nie akúkoľvek. Musia byť pre banku hodnoverné, čo znamená, že buď boli priamo vydané oprávnenou inštitúciou a sú podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou (najčastejšie je to formát PDF, ASICE a ASICS), alebo boli z listinnej podoby do elektronickej podoby prevedené zaručenou konverziou.

Prečítajte si tiež

Po predložení potrebných dokladov bude nasledovať príprava zmluvnej dokumentácie. K tomu bude s vami pracovník banky konzultovať niektoré legislatívne otázky a otázky týkajúce sa nastavení služieb (napríklad či chce klient papierový alebo elektronický výpis z účtu, či chce štandardnú alebo nejakú prémiovú platobnú kartu). Následne na počkanie pracovník banky predloží na podpis jeden alebo niekoľko dokumentov. Vo všeobecnosti pôjde o zmluvy týkajúce sa zriadenia a vedenia účtu, internetbankingu a platobných kariet. Pripojením podpisu klienta na tieto dokumenty je celý proces založenia podnikateľského účtu dokončený.

K osobnému spôsobu založenia živnostenského účtu v banke zaraďujeme aj takú možnosť založenia účtu, ak najskôr na internetovej stránke banky vyplníte online formulár (prípadne po ktorého vyplnení vás ešte bude banka telefonicky kontaktovať) a napokon bude aj tak potrebné ísť osobne na pobočku banky predložiť vyššie spomínané doklady a podpísať pripravenú zmluvnú dokumentáciu.

Článok pokračuje pod reklamou

Založenie účtu pre živnostníka na diaľku (online)

Niektoré banky ponúkajú fyzickým osobám aj možnosť založiť si podnikateľský účet na diaľku. Príkladom je líder v inováciách na bankovom trhu, ktorým je Tatra banka. Aj v prípade on-line založenia účtu môže byť proces v rámci jednotlivých bánk odlišný a takisto existujú aj rôzne spôsoby, akým sa vykoná. Popíšeme dva najbežnejšie.

Založenie živnostenského účtu online bez fyzického podpisovania zmlúv

Výhradne elektronickým spôsobom založenia podnikateľského účtu na diaľku je spôsob, ak napríklad cez online formulár alebo mobilnú aplikáciu banky požiadate o zriadenie účtu a následne prechádzate jednotlivými krokmi tejto žiadosti. V rámci tohto procesu budete zadávať svoje osobné údaje a súhlasy s ich spracúvaním. V niektorom z ďalších krokov bude nasledovať overenie napríklad cez verifikačný kód odoslaný SMS správou a až následne bude možné v žiadosti pokračovať. Keďže v tomto prípade nepredkladá klient banke občiansky preukaz, bude ho musieť naskenovať alebo odfotiť mobilom a následne bude cez kameru počítača alebo mobilu overený pomocou tvárovej biometrie.

Prečítajte si tiež

Nasledovať budú rôzne súhlasy a možnosti nastavenia služieb. Klient má časový priestor si prečítať zmluvné podmienky (môžu byť zvlášť pre účet, zvlášť pre internetbanking a zvlášť pre platobné karty) a ak budete s nimi súhlasí, podpíš ich napríklad PIN kódom, ktorý mu banka poskytne po overení identity v niektorom z predošlých krokov. Potom je účet pripravený na používanie. Posledné, čo musí klient urobiť, je banke sprístupniť doklady preukazujúce vykonávanie podnikateľskej činnosti. A to v elektronickej podobe podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou príslušnej inštitúcie (najčastejšie teda vo formáte PDF, ASICE a ASICS) alebo ako výsledok zaručenej konverzie ich buď pošlete banke e-mailom, alebo ich nahrať online bankou určeným spôsobom.

Napríklad pri zakladaní živnostenského účtu v Tatra banke úplne trvá samotný proces len niekoľko minút a postačuje smartfón. Okrem osobných údajov podnikateľa či overenia pomocou tvárovej biometrie (pokiaľ nejde už o existujúceho klienta banky), je potrebné zadať napríklad počet zamestnancov alebo zodpovedať niekoľko doplňujúcich otázok v zmysle zákona na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Stačí pár kliknutí a podnikateľ má funkčný nový účet prakticky okamžite - môže naň ihneď prijať peniaze a po tom, čo banke elektronicky doručí doklad preukazujúci podnikanie, môže účet využívať plnohodnotne.

Zdĺhavejším a komplikovanejším spôsobom je založenie účtu pre živnostníka online s podpisovaním zmlúv pred poštovým kuriérom

Ďalšou častou možnosťou založenia živnostenského účtu na diaľku je ten, ak najskôr vyplníte na stránke banky formulár žiadosti o založenie podnikateľského účtu. Klient uvedie potrebné osobné údaje, vyberie si z ponúkaných možností týkajúcich sa podnikateľského účtu (napríklad akým spôsobom chce dostávať notifikácie ohľadom pohybov na účte), vysloví súhlasy so zmluvnými podmienkami. Banka v krátkom čase pripraví zmluvnú dokumentáciu.

O pár dní na to podnikateľa navštívi kuriér, v ktorého prítomnosti klient podpíše zmluvy. Zároveň si overí aj jeho totožnosť, odfotí občiansky preukaz a prevezme od doklady preukazujúce vykonávanie podnikateľskej činnosti. Jeden exemplár podpísaných zmlúv nechá kuriér klientovi, zvyšok vezme naspäť banke. Keď si banka podpísané zmluvy preberie a overí, oznámi podnikateľovi, že podnikateľský účet bol úspešne aktivovaný, sprístupní heslo do internetbankingu a účet možno začať používať.

Od kedy možno začať používať živnostenský účet

V prípade, že bude klient podnikateľský účet zakladať osobne, bude ho mať aktívny hneď ako podpíše zmluvnú dokumentáciu. Od tohto momentu ho je možné naplno používať. Ak ale bude zakladať podnikateľský účet na diaľku, tam to môže byť iné. Pri založení živnostenského účtu cez online platformu alebo mobilnú aplikáciu a podpísaní potrebnej dokumentácie (napríklad prostredníctvom PIN kódu), bude účet rovnako aktívny hneď. Ak ale proces založenia účtu na diaľku prebehne najskôr vyplnením online žiadosti a následným ručným podpísaním zmluvnej dokumentácie v listinnej podobe, tak účet bude aktivovaný až potom, ako zmluvnú dokumentáciu prevezme a spracuje banka. Treba počítať s dvomi až piatimi pracovnými dňami odo dňa podpísania zmlúv zo strany klienta.

Čo však expresné nebude, sú platobné karty k podnikateľskému účtu pre živnostníka. Je potrebné ich totiž vyrobiť. Štandardná doba na vydanie platobnej karty, ktorá uplynie od vtedy, čo podpíšete zmluvy, je do 10 pracovných dní. Je možnosť si nechať platobné karty doručiť poštou alebo si ich prebrať osobne v banke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?

Podnikateľský účet zadarmo bez poplatkov

Kde možno mať podnikateľský účet bez poplatku a aké podmienky je potrebné splniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky