Realitná činnosť formou živnosti

Ako by ste mali postupovať pri začatí podnikania v realitnej činnosti, ak ste sa ako fyzická osoba rozhodli pre podnikanie formou živnosti.

Získanie živnostenského oprávnenia pre realitnú činnosť

V článku Ako založiť realitnú kanceláriu? sme Vás oboznámili s tým, že vykonávanie realitnej činnosti je viazanou živnosťou, kde sa okrem splnenia všeobecných podmienok vyžaduje aj splnenie osobitných podmienok, ktoré sme v tomto článku tiež podrobne opísali. Ak sa rozhodnete založiť vlastnú realitnú kanceláriu ako fyzická osoba – živnostník a spĺňate všeobecné a osobitné podmienky, je potrebné pre získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení túto živnosť ohlásiť.

Možnosti ohlásenia živnosti na realitnú činnosť

Pre ohlásenie živnosti na realitnú činnosť máte niekoľko možností:

  • osobne – na okresnom úrade na odbore živnostenského podnikania,
  • elektronicky – cez Ústredný portál verejnej správy na stránke www.slovensko.sk,
  • využitím sprostredkovateľa – špecializovaná firma za Vás vybaví všetky záležitosti ohľadom ohlásenia živnosti bez toho, aby ste museli úrady osobne navštevovať. Ak sa rozhodnete pre založenie živnosti cez náš portál Podnikajte.sk, za získanie živnosti pre vykonávanie realitnej činnosti zaplatíte 36,50 eur, kde v tejto cene máte zahrnutých aj 20 voľných živností a osvedčenie o živnostenskom oprávnení budete mať do piatich pracovných dní.

Oprávnenie podnikať (vykonávať realitnú činnosť) Vám vzniká už odo dňa ohlásenia živnosti alebo od iného dátumu, ktorý v ohlásení živnosti uvediete.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobné ohlásenie realitnej činnosti (živnosti) na jednotnom kontaktnom mieste

Pri osobnom ohlásení živnosti, ako už vyplýva z názvu, je potrebné aby ste prišli na okresný úrad a jeho odbor živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto) osobne. Základným úkonom, ktorý budete musieť urobiť, je vyplnenie formulára ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu doma alebo priamo na jednotnom kontaktnom mieste. V tomto dokumente uvediete všetky svoje identifikačné údaje počnúc menom, priezviskom, akademickými titulmi, rodným číslom, pohlavím, miestom narodenia, štátnou príslušnosťou až po Vaše bydlisko a podobne. Vo formulári pre ohlásenie živnosti tiež uvediete napríklad aj obchodné meno, miesto podnikania, predmety podnikania (realitná činnosť), údaje o zodpovednom zástupcovi, ak sa ustanovuje, údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov pre potreby overenia bezúhonnosti a iné.

Dôležitou súčasťou ohlásenia budú doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť (vysokoškolský diplom v požadovanom smere alebo vysvedčenie o maturitnej skúške vrátane preukázania päťročnej praxe v realitnej sfére). Okrem toho bude potrebné predložiť spolu s formulárom ohlásenia živnosti aj doklad preukazujúci zaplatenie správneho poplatku vo výške 15 eur za viazanú živnosť, akou je vykonávanie realitnej činnosti (za voľnú živnosť sa platí správny poplatok vo výške 5 eur). Najjednoduchšie zaplatenie tohto poplatku preukážete E-kolkom, ktorý si kúpite v budove jednotného kontaktného miesta alebo môžete využiť aj inú možnosť úhrady správneho poplatku.

Ak ešte nie ste evidovaný v systéme povinného verejného zdravotného poistenia ako samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ) a nie ste registrovaný ako podnikateľ na daňovom úrade pre daň z príjmov, ste povinný tak po získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení urobiť, avšak po vyplnení príslušných častí formulára to jednotné kontaktné miesto urobí za Vás.

Článok pokračuje pod reklamou

Elektronické ohlásenie realitnej činnosti (živnosti)

Zaujímavou možnosťou získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre realitnú činnosť je elektronické ohlásenie živnosti. Elektronické ohlásenie živnosti (realitnej činnosti) sa podáva na stránke Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Pri elektronickom ohlásení živnosti pre realitnú činnosť sa vypĺňa elektronický formulár pre ohlásenie živnosti s rovnakými údajmi ako pri osobnom podaní. Výhodou tohto spôsobu ohlásenia živnosti je, že za viazanú živnosť, akou je napríklad realitná činnosť, zaplatíte poplatok len 7,50 eur (polovičný v porovnaní s osobným podaním). Jedinou možnou bariérou elektronického ohlásenia živnosti na realitnú činnosť je nevyhnutnosť disponovať elektronickým občianskym preukazom, tzv. eID kartou, bez ktorého do tohto portálu nie je možné aktívne vstúpiť.

Elektronický občiansky preukaz je však len jednou z podmienok. Okrem neho budete potrebovať aj hardvérové a softvérové vybavenie, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí prepojenie elektronického občianskeho preukazu s počítačom a jeho plnohodnotné využitie v prostredí portálu cez zaručený elektronický podpis. Bližšie o používaní a technických požiadavkách využívania elektronického občianskeho preukazu nájdete v článku Elektronický občiansky preukaz.

Pre komplexné informácie o získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení v roku 2015 si prečítajte náš článok Založenie živnosti v roku 2015.

Ak by ste chceli podnikať ako právnická osoba a založiť si realitnú spoločnosť, jednotlivým krokov jej založenia sa bližšie venujeme v článku Založenie realitnej kancelárie formou  s. r. o.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti po založení živnosti

Aké povinnosti treba splniť po získaní živnostenského oprávnenia a pri otvorení prevádzky? Čo čaká živnostníka vo vzťahu k zdravotnej či Sociálnej poisťovni a voči daňovému úradu?

Ako založiť firmu na Slovensku

Chcete si založiť firmu a rozmýšľate nad vhodnou právnou formou? Čo je potrebné splniť pri založení podnikania jednotlivca či obchodnej spoločnosti a aké sú medzi nimi rozdiely?

Voľné živnosti od roku 2021

Vo februári 2021 bol aktualizovaný zoznam voľných živností. Ktoré činnosti doň patria a aké podmienky je potrebné splniť na ich prevádzkovanie?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021

Komu sa viac oplatí živnosť a komu s.r.o.? Aké kritériá zvažovať pri rozhodovaní a aké zmeny nastali od roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky