Prihlásenie motorového vozidla elektronicky cez internet (návod)

Ako prihlásiť motorové vozidlo on-line? Prinášame vám podrobný návod, ako na elektronický zápis nového držiteľa a vlastníka auta.

Zmena držby a vlastníctva vozidla elektronicky (on-line)

Hovorene nazývaný prepis motorového vozidla je podľa odbornej terminológie „prevod držby a/alebo vlastníctva motorového vozidla na inú osobu“. Ide o evidenčný úkon, ktorým sa mení držiteľ a/alebo vlastník motorového vozidla.

Každý prepis motorového vozidla teda pozostáva z dvoch evidenčných úkonov: odhlásenie vozidla (žiadosť o prevod držby a/alebo vlastníctva vozidla na inú osobu) a prihlásenie vozidla (žiadosť o zápis nového držiteľa a/alebo vlastníka vozidla).

V článku Prepis vozidla elektronicky v roku 2020 sme okrem iného vysvetlili aj to, že kompletný postup prepisu motorového vozidla závisí od viacerých okolností. Z dôvodu rôznorodých situácií, ktoré môžu pri celom procese odhlásenia a následného prihlásenia vozidla vznikať, sa v tomto článku budeme venovať len prihláseniu vozidla elektronicky.

Postup popísaný v nasledujúcich častiach tohto článku je možné použiť pri každom nadobudnutí motorového vozidla vtedy, ak sa na prevod držby a vlastníctva vozidla nepoužije žiadosť o priamy prevod držby a vlastníctva vozidla na inú osobu. To znamená, že podľa tohto návodu môžete bez ohľadu na iné okolnosti (či prihlasujete auto v rámci rovnakého okresu alebo medzi rôznymi okresmi) postupovať vtedy, ak najskôr v prvom kroku pôvodný vlastník vozidla toto vozidlo odhlási a budúci vlastník si toto vozidlo neskôr prihlási (odhlásenie vozidla a prihlásenie vozidla sú oddelené evidenčné úkony s dvomi žiadosťami).

Nezabudnite, že prihlásiť vozidlo musíte do 30 dní odo dňa, keď bolo odhlásené. V opačnom prípade budete na prihlásenie vozidla potrebovať aj odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“, nie starší ako 15 dní. 

Ako dočasne odhlásiť vozidlo elektronicky nájdete v článku Dočasné odhlásenie vozidla online.

Čo potrebuje nový držiteľ a/alebo vlastník na prihlásenie vozidla online?

Na to, aby ste mohli elektronicky prihlásiť vozidlo do evidencie a ušetriť tak aj na správnych poplatkoch, potrebujete byť vybavený určitým softvérom a hardvérom nevyhnutným na podávanie elektronických žiadostí.

Ako najdôležitejšiu vec potrebujete mať elektronický občiansky preukaz, teda eID kartu. Aby ste mohli takýto elektronický občiansky preukaz používať pri elektronických službách, potrebujete ho mať aktivovaný na elektronickú komunikáciu. To znamená, že musíte mať na ňom zadaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Pre podpisovanie elektronických žiadostí ďalej musíte mať na elektronickom občianskom preukaze nahraté aj certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a poznať svoj PIN kód pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP PIN). Všetky tieto kódy a certifikáty vám do eID karty bezplatne nahrajú na oddelení dokladov Policajného zboru.

Pokiaľ ide o hardvér, okrem počítača budete potrebovať aj čítačku čipových kariet, do ktorej budete pri podávaní a podpisovaní online žiadosti vkladať eID kartu.

Aby všetok spomínaný hardvér navzájom spolu komunikoval a umožňoval vám vytváranie a podpisovanie žiadostí, vyžaduje sa určitý softvér. Konkrétne potrebujete ovládač na čítačku čipových kariet, aplikáciu EAC MW klient a balík aplikácii D.Suite/eIDAS. Všetok tento softvér je možné si bezplatne stiahnuť z Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

Potrebujete eID kartu, čítačku čipových kariet, elektronickú schránku a osobitné programy.

V neposlednom rade musíte mať svoju elektronickú schránku dostupnú na portáli slovensko.sk aktivovanú na elektronické doručovanie. Do nej vám budú prichádzať správy týkajúce sa samotného procesu spracovania vašej žiadosti o prihlásenie vozidla.

Postup prihlásenia motorového vozidla elektronicky cez internet

Celý postup prihlásenia motorového vozidla cez elektronickú žiadosť bude pozostávať z nasledujúcich krokov, ktoré si v článku podrobne popíšeme:

  1. spustenie elektronickej žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla,
  2. vyplnenie elektronickej žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla,
  3. odoslanie elektronickej žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla,
  4. oznámenie o prijatí žiadosti do elektronickej schránky,
  5. uhradenie správneho poplatku za prihlásenie vozidla,
  6. potvrdenie o spracovaní žiadosti o prihlásenie vozidla,
  7. osobná návšteva okresného dopravného inšpektorátu,
  8. oznámenie čísla technického preukazu a evidenčného čísla poisťovni,
  9. doručenie osvedčenia o evidencii časť I (malý technický preukaz).

Krok 1: Spustenie elektronickej žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla

Nevyhnutnou podmienkou na to, aby ste mohli prihlásiť vozidlo aj elektronicky, je to, že k nadobúdanému vozidlu musí byť vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 (takzvaný „malý technický preukaz“ s elektronickým čipom).

Na prihlásenie vozidla je potrebné použiť elektronickú službu s názvom Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla. K tejto službe sa môžete dostať rôznym spôsobom.

Nepriamo sa k nej môžete dostať cez portál slovensko.sk, cez nasledujúce časti: Životné situácie – Doprava – Evidencia vozidla – Elektronické služby evidencie vozidiel a následne vyberiete službu Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla. Priamo sa k tejto službe môžete dostať cez stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde v menu stránky vyberiete Elektronické služby. Ďalej v ľavom paneli zvolíte Životné udalosti – Vozidlá a tam si vyberiete službu Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla môže podať jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola pri odhlásení vozidla označená ako budúci vlastník vozidla (ak sa použije splnomocnenie, môže o prihlásenie vozidla požiadať aj iná osoba, než budúci vlastník). Znamená to, že ak napríklad vozidlo kúpila obchodná spoločnosť, podať žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla je oprávnený len jej štatutárny orgán (napríklad konateľ s. r. o.).

Krok 2: Vyplnenie elektronickej žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla

Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla (žiadosť o prihlásenie vozidla) sa začína zadaním evidenčného čísla vozidla. Sem zadávate ešte pôvodné evidenčné číslo (takzvanú ŠPZ-ku), ktoré vozidlo v čase podania žiadosti má. Alternatívne je možné do čítačky čipových kariet vložiť elektronické osvedčenie o evidencii časť I a systém by si údaje mal načítať sám, avšak naša skúsenosť hovorí o tom, že nie vždy to musí každému fungovať.

Po zadaní alebo načítaní evidenčného čísla vozidla stlačte tlačidlo Pokračovať.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

V druhom kroku vypĺňania žiadosti o prihlásenie vozidla budete musieť zadávať viacero údajov, ale všetky sú pomerne jednoduché a rýchlo ich vyplníte.

Jedna z informácií, ktorú musíte v žiadosti zadať, sa týka výšky správneho poplatku (jeho zníženia) za zápis nového držiteľa vozidla. Prechod myšou nad otáznik pri každej z možností vám o nej povie viac. Väčšina bežných občanov a podnikateľov si bude najčastejšie vyberať spomedzi možností Štandardný poplatok a Vozidlo s hybridným pohonom.

V našom prípade volíme možnosť štandardný poplatok.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

V ďalšej časti elektronickej žiadosti o prihlásenie vozidla musíte zvoliť správnu informáciu týkajúcu sa tabuliek s evidenčným číslom vozidla (ŠPZ-tiek). Aj v tomto prípade vám k jednotlivým možnostiam môže výrazne pomôcť nápoveda, ktorá sa vám zobrazí pri prechode kurzora myši nad príslušný otáznik. Po označení jednotlivých možností sa vám budú zobrazovať pod nimi odlišné dodatočné informácie. Napríklad v našom prípade o rozmere tabuliek s evidenčným číslom.

V prípade, že ide o zmenu držiteľa a vlastníka v rámci rovnakého okresu (napríklad predávajúci a aj kupujúci sú z rovnakého okresu) a želáte si ponechať pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, zvoľte možnosť Ponechanie tabuliek s evidenčným číslom (táto možnosť vám poplatok nenavýši). Ak by ste ale napríklad do okresu Levice prihlasovali vozidlo, ktoré predtým bolo evidované na banskobystrických evidenčných číslach, musíte zvoliť inú možnosť, napríklad Pridelenie tabuliek s evidenčným číslom dopravným inšpektorátom (náhodné pridelenie). Táto možnosť už zvyšuje poplatok. Výška tohto poplatku je pre osobné motorové vozidlá pri elektronickej žiadosti 16 eur spolu pre obe tabuľky s evidenčným číslom so štandardnými rozmermi 52 cm x 11 cm.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Nasledujúca časť sa týka vydania osvedčenia o evidencii časť I (malý technický preukaz). Môžete si vybrať, či si ho prídete prevziať na okresný dopravný inšpektorát (ak nezaškrtnete žiadne políčko) alebo vám bude doručený poštou. Doručenie poštou je bezplatné a po označení tejto možnosti budete musieť už len vypísať akúkoľvek adresu na území Slovenskej republiky, kam vám ju poštový kuriér má priniesť (napríklad sídlo obchodnej spoločnosti). Štandardná lehota, do kedy vám bude osvedčenie o evidencii časť I doručené, je 30 dní. Väčšinou je však táto lehota omnoho kratšia (niekedy len pár pracovných dní). Ak zvolíte možnosť Urýchlené vydanie do 2 pracovných dní, budete ho mať skôr, ale poplatok za takéto expresné vydanie a doručenie je 15 eur.

Ďalej zadajte e-mailovú adresu a telefónne číslo. Na tie vám polícia zašle informáciu o tom, že vaša žiadosť je spracovaná a môžete prísť na okresný dopravný inšpektorát, aby ste si tam vyzdvihli osvedčenie o evidencii časť II (takzvaný veľký technický preukaz) a ak dochádza aj k vydávaniu nových evidenčných čísel, tak aj tie.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Posledným údajom, ktorý je potrebné uviesť, je to, či je vozidlo zakúpené na leasing alebo nie.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Kde a dokedy je potrebné prepísať vozidlo po skončení leasingu nájdete v článku Prepis vozidla po skončení leasingu.

Krok 3: Odoslanie elektronickej žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla

Posledná časť žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla vás informuje o výške správneho poplatku, ktorý budete musieť za celý proces prihlásenia vozidla zaplatiť. Na jeho výšku vplýva hlavne výška samotného poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla (závisí od výkonu motora a veku vozidla), ďalej skutočnosť, či budete meniť aj evidenčné čísla na vozidle, a od toho, či žiadate o expresné vydanie osvedčenia o evidencii časť I.

Výhodou je, že celkovú výšku správneho poplatku si môžete kedykoľvek prepočítať (neaktualizuje sa vždy automaticky) po stlačení tlačidla Prepočítať poplatok vtedy, ak niečo v žiadosti zmeníte.

Prehľad všetkých poplatkov za prepis vozidla, pri ktorom dochádza k zmene držiteľa nájdete v článku Poplatky za prepis auta.

V našom prípade za prihlásenie vozidla z iného okresu s výkonom motora do 80 kW platíme poplatok 16,50 eura a za vydanie štandardných tabuliek s evidenčným číslom 8 eur za každú tabuľku s evidenčným číslom (spolu 32,50 eura).

Prečítajte si tiež

Výšku týchto správnych poplatkov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov a ich konkrétnu výšku nájdete v časti VI. Doprava (najmä položky 65 a 76). Veľkou výhodou elektronických žiadostí je, že pri nich je výška správnych poplatkov 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka (ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie ustanovené inak), najviac však znížená o 70 eur. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol, a ak suma prevyšujúca celé euro je väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol (správny poplatok, ktorého suma prevyšujúce celé číslo sa rovná sume 50 centov, sa nezaokrúhľuje).

Keby sme v našom prípade podávali klasickú papierovú žiadosť o prihlásenie vozidla, zaplatili by sme za zápis držiteľa motorového vozidla 33 eur a za vydanie každej tabuľky s evidenčným číslom 16,50 eura, čiže za celé prihlásenie vozidla spolu 66 eur.

Podrobnú tabuľku s výškou jednotlivých poplatkov spojených s prihlásením vozidla nájdete v článku Prepis (odhlásenie a prihlásenie) motorového vozidla.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Posledným krokom je odoslanie žiadosti, čo vykonáte stlačením tlačidla Potvrdiť a odoslať. Predtým si však všetky údaje uvedené v žiadosti pozorne skontrolujte, pretože neskôr ich nie je možné zmeniť. Po potvrdení a odoslaní žiadosti budete vyzvaný k podpísaniu žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Zadáte váš KEP PIN kód a vaša žiadosť bude odoslaná do elektronickej podateľne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok pokračuje pod reklamou

Krok 4: Oznámenie o prijatí žiadosti do elektronickej schránky

Do pár minút po úspešnom odoslaní žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla vám do elektronickej schránky od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príde správa o tom, že vaša žiadosť bola úspešne podaná.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Krok 5: Uhradenie správneho poplatku za prihlásenie vozidla

Následne vám do elektronickej schránky v priebehu nasledujúcich hodín alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň príde ďalšia správa, ktorá bude obsahovať platobné inštrukcie pre zaplatenie správneho poplatku – dôležité je nielen číslo účtu, ale aj variabilný symbol. Akým spôsobom správny poplatok zaplatíte, je na vás.

Najrýchlejšie priradenie úhrady správneho poplatku k vašej žiadosti však zaručuje platba platobnou kartou. Tú vykonáte po stlačení zeleného tlačidla Zaplatiť, ktoré sa bude nachádzať priamo v elektronickej správe. Budete presmerovaný na klasickú platobnú bránu, kde zadáte údaje o platobnej karte a uhradíte správny poplatok rovnako, ako keď platíte platobnou kartou cez internet za bežné veci.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Po tom, ako uhradíte správny poplatok, vám do elektronickej schránky bude doručená ďalšia správa. Tá bude potvrdzovať uhradenie správneho poplatku. Podnikatelia si budú môcť v tejto elektronickej správe po stlačení tlačidla Uložiť účtovný doklad stiahnuť aj potvrdenie o uhradení správneho poplatku. Kedy vám spáva potvrdzujúca úhradu správneho poplatku bude doručená, to závisí predovšetkým od vami zvoleného spôsobu platby. V prípade úhrady platobnou kartou cez spomínané zelené tlačidlo Zaplatiť by vám potvrdenie o úhrade malo prísť do pár hodín od vykonania platby.

Dôležité je, že aj keď vám príde potvrdenie o úspešnom vykonaní úhrady správneho poplatku, na dopravný inšpektorát ešte nechoďte. Vaša žiadosť v tejto fáze ešte nie je kompletne spracovaná a na dopravnom inšpektoráte by vás ešte nevybavili.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Krok 6: Potvrdenie o spracovaní žiadosti o prihlásenie vozidla

Správou, na ktorú musíte pred návštevou dopravného inšpektorátu počkať, je správa od ministerstva vnútra, v ktorej vám polícia oznámi, že papierové osvedčenie o evidencii časť II (a prípadne aj tabuľky s evidenčným číslom) sú pre vás pripravené na vydanie na okresnom dopravnom inšpektoráte. Toto oznámenie o spracovaní žiadosti vám príde aj ako SMS správa na telefónne číslo, ktoré ste zadali v elektronickej žiadosti. V tejto SMS správe bude dokonca uvedené aj číslo vášho nového osvedčenia o evidencii časť II a prípadne aj číslo vašich nových ŠPZ-tiek, ak sa vydávajú nové evidenčné čísla.

Po doručení tejto elektronickej správy a SMS správy už môžete ísť na dopravný inšpektorát.

Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti
Návod na vyplnenie elektronickej žiadosti

Krok 7: Osobná návšteva okresného dopravného inšpektorátu

Posledný úkon, ktorý vás pre úspešné ukončenie celého procesu žiadosti o zápis nového držiteľa čaká, je návšteva dopravného inšpektorátu a vybavenie potrebných záležitostí. Áno, aj pri elektronickej žiadosti o prihlásenie vozidla sa návšteve dopravného inšpektorátu nevyhnete z dôvodu, že papierové osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz) si musíte ísť osobne vyzdvihnúť na príslušný okresný dopravný inšpektorát. Ak dochádza aj k vydaniu nových tabuliek s evidenčným číslom (ŠPZ-tiek), tak aj tie si musíte prevziať osobne a zároveň odovzdať tie, ktoré boli na vozidle doteraz.

Ďalším dôvodom, kvôli ktorému musíte navštíviť dopravný inšpektorát, je obhliadka vozidla na účely kontroly VIN čísla vozidla. Vykonáva sa bez ohľadu na to, či vozidlo nadobúdate z rovnakého okresu alebo z iného okresu. Obhliadka vozidla je úplne prvým úkonom, ktorý musíte na dopravnom inšpektoráte absolvovať ešte pred vyzdvihnutím osvedčenia o evidencii časť II. Poverený príslušník Policajného zboru vo vašom prípade – v prípade elektronickej žiadosti o zápis nového držiteľa – potvrdenie o zhode VIN čísla vozidla zapísaného v dokladoch od vozidla s VIN číslom vyrazeným na karosérii samotného vozidla spolu s pečiatkou uvedie priamo do pôvodného osvedčenia o evidencii časť II (papierového veľkého technického preukazu).

Prečítajte si tiež

Potom môžete ísť do budovy okresného dopravného inšpektorátu a na automate pre vydanie poradového čísla si zvolíte príslušný evidenčný úkon. Po vyvolaní vášho poradového čísla na pracovisku polície odovzdáte pôvodné osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ak dochádza aj vydaniu nových evidenčných čísiel, tak aj pôvodné ŠPZ-ky.

Veľmi dôležité je to, aby ste pred návštevou dopravného inšpektorátu uzatvorili poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (takzvané povinné zmluvné poistenie). Potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia totižto musíte pri prihlásení vozidla tiež na okresnom dopravnom inšpektoráte ukázať. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla postačuje predložiť napríklad aj vo forme z e-mailu vytlačenej takzvanej bielej karty, ak ste povinné zmluvné poistenie uzatvorili online. Po tom, ako si príslušník Policajného zboru z potvrdenia zaznamená číslo povinného zmluvného poistenia, bude vám vrátené.

Na polícii vám bude okamžite vydané nové osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz). A ak dochádza aj k vydaniu nových evidenčných čísiel (napríklad pri prihlásení vozidla z iného okresu), budú vám hneď vydané aj tie. O úspešnom prihlásení vozidla vám hneď príde správa aj do elektronickej schránky.

Poznámka: Navrhovaná novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov počíta s tým, že v budúcnosti by už pri prihlasovaní vozidla na základe elektronickej služby osobná návšteva dopravného inšpektorátu nemusela byť vôbec nutná. Nevykonávala by sa už ani obhliadka vozidla a nové osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II (a ak sa menia, tak aj nové tabuľky s evidenčným číslom) by novému vlastníkovi doručil priamo na jeho adresu poštový kuriér. Zároveň by poštový kuriér od nového vlastníka prevzal staré osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II (a ak sa menia, tak aj staré tabuľky s evidenčným číslom). Zmeny ešte musí schváliť vláda a parlament. Platiť by mohli začať od 1. novembra 2019, ale termín sa ešte môže zmeniť.

Krok 8: Oznámenie čísla technického preukazu a evidenčného čísla poisťovni

Poisťovni, v ktorej ste uzatvorili povinné zmluvné poistenie, bude po úspešnom prihlásení vozidla potrebné oznámiť číslo osvedčenia o evidencii časť II (číslo veľkého papierového technického preukazu). V prípade, že vo vašom prípade na vozidle došlo aj k zmene evidenčných čísiel (ŠPZ-tiek), je potrebné poisťovni oznámiť aj nové evidenčné čísla. Ide o údaje, ktoré pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia pred prihlásením vozidla ešte nemusíte mať k dispozícii, ale poisťovňa ich potrebuje poznať.

Prečítajte si tiež

Ak ste však povinné zmluvné poistenie uzatvárali až po tom, ako vám od Polície prišla potvrdzujúca SMS správa, v ktorej už bolo uvedené číslo vášho nového osvedčenia o evidencii časť II a prípadne aj vašich nových evidenčných čísel a tieto údaje ste uviedli už pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia, tak poisťovni oznamovať už nič nemusíte.

Krok 9: Doručenie osvedčenia o evidencii časť I (malý technický preukaz)

Úplne posledné, na čo si budete musieť v súvislosti s vašim novonadobudnutým vozidlom počkať, je vyhotovenie a doručenie osvedčenia o evidencii časť I (malého technického preukazu s elektronickým čipom). Spôsob jeho doručenia závisí od toho, čo ste zadali v samotnej elektronickej žiadosti o prihlásenie vozidla.

Ak ste označili, že osvedčenie o evidencii časť I si žiadate doručiť na vami zvolenú adresu, poštový kuriér vám ho ako doporučenú zásielku doručí priamo na túto adresu. O pohybe tejto zásielky však budete informovaný na základe notifikačných SMS správ a e-mailov, takže budete presne vedieť, kedy vám malý technický preukaz bude doručovaný.

Prečítajte si tiež

Ak ste v žiadosti o prihlásenie vozidla neoznačili možnosť doručenia osvedčenia o evidencii časť I na adresu, bude vám doručený priamo na okresný dopravný inšpektorát a na základe SMS správy budete vyzvaný k jeho prevzatiu.

Call centrum ministerstva vnútra vám vždy ochotne pomôže

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa elektronických žiadostí na úseku evidencie vozidiel vám odporúčame obrátiť sa na call centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je dostupné na telefónnom čísle 0800 222 222 v pracovných dňoch, v čase od 08:00 do 18:00. Na základe viacnásobnej pozitívnej skúsenosti môžeme povedať, že pracovníci sa vám vždy budú snažiť ochotne poradiť, či už ide o výber správnej elektronickej služby týkajúcej sa evidencie vozidiel, samotné vypĺňanie elektronických formulárov alebo o informovanie sa o stave spracovania vašej žiadosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky