Dovolenka v zahraničí: na čo všetko myslieť a čo nepodceniť?

Dovolenka v zahraničí: na čo všetko myslieť a čo nepodceniť?
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Tipy, ako predísť komplikáciám na dovolenke. Čo si všímať pri výbere cestovného poistenia? Čo robiť, ak sa stratí batožina? Ako postupovať pri úraze či nehode? A aké suveníry radšej nekupovať?

Mnohí chodia radi oddychovať do zahraničia, a to najmä v letnom období. No nie každý si uvedomuje, že dovolenka nie je len o zbalení kufra a dokladov, skontrolovaní platnosti pasu či občianskeho preukazu a rezervovaní ubytovania, ale aj o ďalších krokoch a praktických otázkach, na ktoré je dobré vopred myslieť. V článku sumarizujeme, na čo nezabudnúť a na čo sa pripraviť, aby bola dovolenka v zahraničí čo najviac pohodová a zbytočne sa nepredražila.

Zabezpečenie firmy pred odchodom na dovolenku

Ak odchádzate na dovolenku, nezabudnite v prvom rade zabezpečiť chod svojej firmy – rozdeliť povinnosti či určiť si svojho zástupcu v čase neprítomnosti, no netreba zabudnúť ani na elektronickú komunikáciu s úradmi cez slovensko.sk. Konateľ má pri odchode na dlhšie obdobie dve možnosti. Ak sa chce korešpondenciou zaoberať na dovolenke, je dobré mať nastavené notifikácie a v mobile stiahnuť a aktivovať aplikáciu slovensko.sk. Druhou možnosťou je splnomocniť niekoho vo firme, kto bude mať do schránky prístup.

Vhodné je tiež informovať kolegov, či vás môžu počas dovolenky kontaktovať, prípadne v akej situácii vás môžu „vyrušiť“. V e-mailovej schránke je zvyčajne možné nastaviť automatickú správu o vašej neprítomnosti, ktorá sa obratom odosiela každému, kto zašle e-mail. Osoby mimo firmy tak budú vedieť, kedy môžu počítať s vašou odpoveďou.

Poistenie cestujúcich – ak sa podcení, dovolenka môže vyjsť o tisícky eur drahšie

Ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia je vhodné riešiť cestovné poistenie. V zahraničí totiž nie sú kryté náklady na zdravotnú starostlivosť, resp. nie v celom rozsahu tak ako na Slovensku (v krajinách EÚ je v istom rozsahu zdravotná starostlivosť krytá vďaka Európskemu zdravotnému preukazu) a prístup „Mne sa to predsa nestane,“ sa už mnohým nevyplatil. Aj malá nehoda alebo nepozornosť môže znamenať navýšenie dovolenkových výdavkov o niekoľko tisíc eur.

Stačí v krajinách Európskej únie Európsky zdravotný preukaz (EZP)?

Spravidla nie, závisí od toho, čo sa stane. EZP preukaz slúži na to, aby sa k poistencovi pristupovalo ako k domácemu obyvateľovi danej krajiny (pričom sa to týka vyslovene len krajín Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Islandu). Zdravotná poisťovňa preplatí len to, čo prepláca domácim pacientom (v danej krajine) ich zdravotné poistenie. Zároveň EZP pokrýva náklady na zdravotnú starostlivosť vo verejných zdravotníckych zariadeniach, nie súkromných a len keď ide o akútne stavy (nie plánované zákroky či operácie). Nepokrýva prípadné poplatky za zdravotnú starostlivosť (napríklad poplatky za lieky či hospitalizáciu), plánovaný pôrod, prevoz pacienta po úraze či jeho pozostatkov na Slovensko, ani prevoz a pobyt rodiča, ak je jeho dieťa v zahraničí hospitalizované. Okrem toho nekryje ďalšie situácie, ktoré sa na zahraničnej dovolenke môžu stať – pátracie náklady či zodpovednosť za škodu spôsobenú inej osobe.

Čo pokrýva cestovné poistenie od komerčných poisťovní?

Vybrať si možno z rôznych balíkov, no základom býva preplatenie liečebných nákladov v inej krajine pri úrazoch či chorobe a prevoz imobilného pacienta či telesných pozostatkov naspäť na Slovensko. Zároveň si možno pripoistiť napríklad storno zájazdu, poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, trvalé následky úrazu, poistenie požičaného vozidla a podobne.

Na čo ďalšie sa zamerať pri výbere balíka cestovného poistenia?

Vhodné je všímať si limity poistného plnenia, územnú platnosť a výluky z plnenia. Limitom sa rozumie maximálna suma, ktorú poisťovňa preplatí napríklad na zdravotnú starostlivosť – v Chorvátsku môže limit 100 000 eur stačiť, no v USA to môže byť málo (a to nielen na preplatenie zdravotných nákladov, ale aj na transport človeka či pozostatkov).

Územná platnosť hovorí o tom, v akých krajinách poistenie platí. Väčšinou je možné si vybrať konkrétnu krajinu, EÚ, geografické územie Európy, svet okrem USA a Kanady alebo svet.

Pod výlukou si zasa možno predstaviť situácie, ktoré poistením nie sú kryté, resp. kedy poisťovňa nebude plniť. Najčastejšie ide o poistné udalosti, kedy poistený vycestuje do krajín, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať alebo poistná udalosť nastane pod vplyvom alkoholu, či pri trestnej činnosti. Čo sa týka športov, kryté sú väčšinou rekreačné športy, no ak sa dovolenkárovi niečo stane pri horolezectve, vodnom paraglidingu či na štvorkolkách, poistka mu úraz s vysokou pravdepodobnosťou nebude kryť (každá poisťovňa má svoj zoznam športov, ktoré kryje, kryje za príplatok alebo nekryje vôbec).

Existuje aj poistenie k platobnej karte – je dostačujúcou alternatívou k cestovnému poisteniu komerčnej poisťovne?

Ak banka ponúka cestovné poistenie k platobnej alebo kreditnej karte zadarmo ako bonus, ide síce o klasické poistenie liečebných nákladov, no od bežného cestovného poistenia sa líši nižšími limitmi poistného krytia a väčším množstvom výluk. V prípade plateného poistenia ku karte si už klient môže väčšinou vyberať z balíkov, ktoré majú limity vyššie. Problém cestovného poistenia pri platobnej karte často býva v tom, že napriek tomu, že kryje celú rodinu, netýka sa prípadov, kedy rodinný príslušníci vycestujú samostatne.

Je dobrou alternatívou cestovné poistenie, ktoré ponúka cestovná kancelária, s ktorou sa ide na dovolenku?

Finančný sprostredkovateľ Ladislav Smoroň uvádza, že pred uzavretím cestovného poistenia v rámci zájazdu s cestovnou kanceláriou je vhodné poriadne si pozrieť, čo všetko by bolo poistené, aké sú podmienky, výluky a limity plnenia. Väčšinou môže byť pre poistenca výhodnejšie uzavrieť cestovné poistenie samostatne s vybranou poisťovňou. Závisí to od cestovnej kancelárie a poisťovne.

Čo robiť, ak sa na dovolenke niečo stane, napríklad má poistenec úraz?

L. Smoroň považuje za najjednoduchšie riešenie kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, v ktorej má cestujúci uzavreté poistenie. Tá ho bude navigovať, kde nájde zmluvného lekára, prípadne, čo má poistenec robiť, ak v okolí zmluvný lekár nie je. Ak ide o malé ošetrenia, môže navštíviť najbližšie zdravotné zariadenie a za ošetrenie zaplatiť - poplatok poisťovňa poistencovi preplatí neskôr, po návrate z dovolenky. Odborník upozorňuje, aby si cestujúci v prípade, že za ošetrenie zaplatí, nezabudol nechať doklad o zaplatení, ktorý priloží k hláseniu o poistnej udalosti a na základe ktorého mu potom poisťovňa peniaze vráti.

Prečítajte si tiež

Čo v prípade, že poistenec spôsobí nejakú škodu tretej osobe, napríklad jej spôsobí úraz?

Zodpovednosť za škodu si možno pripoistiť v rámci cestovného poistenia. Poistka kryje bežnú škodu v občianskom živote, neúmyselne spôsobenú tretej osobe na zdraví či majetku, ak za ňu poistenec zodpovedá podľa právnych predpisov danej krajiny. V niektorých krajinách je povinné, napríklad v Taliansku pri lyžovaní. Medzi bežné výluky patria: škoda spôsobená pri výkone povolania, spôsobená rodinnému príslušníkovi, ak škoda vznikla v súvislosti s používaním vozidiel, leteckých modelov či dronov alebo vlastníctvom zvierat, pri požití alkoholu alebo na veciach umeleckej hodnoty, či pri šperkoch a klenotoch.

Ako postupovať pri spôsobení škody tretej osobe, aby poistenec mal krytú zodpovednosť za škodu?

L. Smoroň opäť odporúča obrátiť sa na info linku poisťovne, v ktorej má dovolenkár uzavreté cestovné poistenie, ktorá ho bude navigovať, ako postupovať. „Snažte sa vyhnúť podpisovaniu dokumentov, ktorým nerozumiete,“ varuje odborník. Vo všeobecnosti ale platí, že ak sa niečo stane, napríklad hosť rozbije v hotelovej izbe lampu, ubytovateľovi škodu zaplatí a dostane o tom doklad. Ten následne dovolenkár predloží k poistnému hláseniu a poisťovňa mu vyplatí plnenie. Pozor však – len v prípade, že cestovné poistenie zahŕňa zodpovednosť za škodu voči tretej strane.

Aktualizácia k 31.7.2023

Aké má cestujúci možnosti, ak v dovolenkovej destinácii vypukne požiar alebo sa stane iná živelná udalosť?

S takou situáciou je vhodné počítať už pred cestou. V prípade dovolenky cez cestovnú kanceláriu je dobré si poriadne preštudovať podmienky odstúpenia od zmluvy. Inou alternatívou je pripoistenie storna zájazdu v rámci cestovného poistenia (platí tak pri cestovnej kancelárii, ako aj pri ceste „na vlastnú päsť“). Zakúpiť si ho treba v dostatočnom časovom predstihu, poisťovne bežne uplatňujú tzv. čakaciu lehotu - poistenie začne platiť až o 10 – 14 dní. Všímať si treba, či ide len o storno zájazdu pred vycestovaním a priplatiť si treba ešte aj prerušenie zájazdu (ak je cestujúci už na dovolenke a musí sa domov vrátiť skôr), alebo obe situácie poisťovňa ponúka v jednom balíku. Zamerať sa treba aj na to, či poistenie kryje živelnú udalosť a skontrolovať, či daná krajina nie je pred vycestovaním v zozname krajín, kam ministerstvo zahraničných vecí neodporúča vycestovať.

Stratená, poškodená alebo omeškaná batožina pri ceste hromadnou dopravou

Ísť na dovolenku lietadlom, vlakom či autobusom sa môže zdať viac oddychové ako cestovať autom a šoférovať niekoľko hodín. No cestu a pobyt v zahraničí môže znepríjemniť omeškaná, stratená či poškodená batožina.

Ako predísť strateniu a odcudzeniu batožiny?

Je vhodné poriadne zvážiť, čo cestujúci zbalí do kufrov a tašiek, ktoré nemá počas cesty pri sebe, ale sú uložené napríklad v podpalubí lietadla. Elektroniku, šperky, krehké predmety či dôležité dokumenty a doklady je vždy lepšie mať v príručnej batožine. Pred odovzdaním kufrov na odbavenie je tiež vhodné skontrolovať, či sú všetky tašky označené štítkom s menovkou, adresou a telefónnym číslom. Pomôcť rýchlejšie vybaviť náhradu v prípade straty či poškodenia môže naskenovanie či odfotenie dokladov.

Prečítajte si tiež

Čo robiť, ak sa batožina stratí, poškodí alebo mešká?

Za stratu, poškodenie alebo omeškanie batožiny väčšinou zodpovedá prepravná spoločnosť. Poškodený by mal so situáciou prepravnú spoločnosť oboznámiť čo najskôr. Napríklad v prípade straty batožiny pri lete lietadlom je potrebné spísať PIR protokol a písomnú reklamáciu u leteckého dopravcu uplatniť do 21 dní, odkedy mala byť batožina vydaná. Najskôr sa batožina považuje za omeškanú a cestujúci má nárok na odškodnenie za kúpu nevyhnutných vecí, ktoré si pre vzniknutú situáciu musel zakúpiť. Ak sa batožina nenájde do 21 dní, má poškodený nárok na finančnú náhradu.

V akej výške má cestujúci nárok na náhradu škody pri stratenej alebo omeškanej batožine?

 • Letecká spoločnosť je povinná uhradiť cestujúcemu maximálnu výšku náhrady podľa Montrealského dohovoru v sume 1 288 SDR, čo je približne 1 600 eur.
 • Pri strate či poškodení batožiny v dôsledku dopravnej nehody počas diaľkovej cesty autobusom (najmenej 250 km), má cestujúci nárok na finančnú náhradu vo výške stanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi, avšak jej maximálny limit by nemal byť nižší ako 1 200 eur/kus batožiny.
 • V prípade cesty vlakom, ak cestujúci hodnotu stratených predmetov dokáže preukázať, má nárok na náhradu do výšky 1 200 eur/kus registrovanej batožiny. V opačnom prípade má nárok na 300 eur za každú registrovanú batožinu.
 • Ak sa takáto situácia vyskytne počas nehody lode, má cestujúci právo žiadať od dopravcu náhradu škody vo výške približne 2 700 eur za príručnú batožinu a 15 500 eur za vozidlo (vrátane batožiny ponechanej vo vozidle).

Môže pomôcť komerčné poistenie batožiny?

V tomto prípade je zvyčajne veľa výluk a limitov plnenia. Je preto dôležité pred uzavretím cestovného poistenia poriadne preštudovať poistné podmienky. Nie vždy sa môže oplatiť – napríklad, ak cestujúci stratí elektroniku v hodnote tisícok eur, no poisťovňa má nastavený limit plnenia do výšky pár stoviek eur. Byrokracia a celý proces môže byť pre poistenca časovo náročnejší ako samotné odškodné, ktoré by dostal.

Článok pokračuje pod reklamou

Cesta na dovolenku autom

Pri cestovaní na dovolenku autom je potrebné myslieť na podstatne viac vecí ako pri ceste hromadným dopravným prostriedkom. Niektoré z nich je dôležité riešiť ešte pred odchodom.

Čo skontrolovať pred vycestovaním autom?

Dôležité je overiť stav vozidla, ale tiež mať pripravené doklady a dokumenty. Každý by mal mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) a ideálne aj havarijné poistenie. Je potrebné skontrolovať, či je poistenie platné, či je jeho územná platnosť aj v krajinách, do ktorých cestuje a či obsahuje asistenčné služby (odtiahnutie auta, preplatenie náhradného auta a podobne). Taktiež je dôležité mať v aute zelenú kartu a správu o nehode v anglickom jazyku. Tá je univerzálna a majiteľ auta ju dostane pri uzatváraní poistenia.

Ak cestujúci vyrazí na dovolenku do zahraničia firemným autom (na lízing), je vhodné mať potvrdenie od lízingovej spoločnosti, že osoba má povolenie jazdiť na danom vozidle (Oprávnenie k používaniu vozidla). Môže ho dostať automaticky pri kúpe vozidla, ak sa tak nestane, je dobré žiadať ho pred vycestovaním do zahraničia – konateľ do neho vypíše osobu/ľudí, ktorí s autom vycestujú.

Čo robiť, ako postupovať v prípade nehody/poškodenia auta v zahraničí?

Ideálne je obrátiť sa na asistenčné služby v rámci PZP alebo havarijného poistenia, prípadne na poisťovňu, v ktorej má cestujúci uzavreté cestovné poistenie, ak v rámci neho má aj poistenie auta. Ak ide o nehodu, bude potrebné vyplniť správu o nehode, dať ju podpísať aj druhému účastníkovi nehody, kópiu mu odovzdať a originál si nechať pre poisťovňu.

Prečítajte si tiež

Ak by šlo napríklad o poruchu, ale aj defekt, cestujúci môže zavolať odťahovú službu, ktorá auto odvezie do najbližšieho servisu. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť preplatiť ubytovanie, ak je napríklad servis už zatvorený a majiteľ auta sa nemá ako dopraviť do svojho hotela či penziónu a potrebuje zostať niekde cez noc. Zároveň L. Smoroň radí mať pri ceste na dovolenku autom nielen sadu na zalepenie defektov, ale aj rezervnú pneumatiku, najmä, ak sa cestuje s deťmi alebo do odľahlejších destinácií.

Musí zamestnanec oznámiť zamestnávateľovi, ak sa chystá na dovolenku do zahraničia na firemnom aute?

Akým spôsobom a v akej lehote má zamestnanec požiadať o poskytnutie auta na súkromné účely, či ho možno použiť v zahraničí a ďalšie náležitosti bývajú obvykle upravené v internej smernici. Taktiež je v nej zvyčajne uvedené, kto má zodpovednosť za vozidlo či aké evidencie je potrebné v tejto súvislosti viesť. Spravidla sa so zamestnancom uzatvorí dohoda o zverení vozidla a o hmotnej zodpovednosti.

Aké daňové dopady má vycestovanie na dovolenku do zahraničia na firemnom aute?

Zamestnancovi sa zdaňuje tzv. nepeňažný príjem, a to za každý, aj začatý, kalendárny mesiac, kedy mu bolo auto poskytnuté. Okrem dane z príjmov tento benefit podlieha aj odvodovej povinnosti. Navyše, ak je zamestnancovi zverené firemné auto aj na súkromné účely, musí viesť evidenciu o prejazdených súkromných/služobných kilometroch. Pokiaľ si cenu súkromne spotrebovaných pohonných látok hradí sám, zamestnanec z tohto titulu nedosahuje príjem, ktorý by musel zdaniť (a platiť z neho odvody).

Bližšie informácie aj príklady nájdete v článku Firemné auto na súkromné účely - poskytnutie auta zamestnancovi.

S akými nákladmi počítať pri ceste na zahraničnú dovolenku autom?

V prvom rade je vhodné si pred cestou poriadne premyslieť trasu, cez aké krajiny bude cestujúci prechádzať a aké sú tam mýtne a diaľničné poplatky. Čo sa týka diaľničných známok, každý štát má inú cenu a platnosť. Zväčša si ich možno zakúpiť vopred elektronicky (pozor na to, z akého portálu známky kupujete) či priamo na hraničných priechodoch a čerpacích staniciach. Mýtne poplatky sa platia pri mýtnych bránach na diaľnici či pri mýtnych mostoch a tuneloch. Pokiaľ ide o ceny palív, neustále sa menia a v každej krajine sa líšia. Podrobnosti nájdete v článku Ceny pohonných hmôt a diaľničných známok v roku 2023.  

S akými nákladmi sa spája cesta na dovolenku do zahraničia elektromobilom?

Ušetriť môžu majitelia elektromobilov, ktorí v niektorých krajinách nemusia platiť diaľničné poplatky (napr. v Česku, je ale potrebné požiadať o výnimku). Nabíjanie v zahraničí môže stáť okolo 0,30 až 1 eur/kWh. Pokiaľ má majiteľ elektromobilu kartu na nabíjanie napríklad od ZSE Drive alebo GreenWay, môže sa v zahraničí nabiť na niektorých nabíjačkách formou roamingu a využiť na nabíjanie svoju kartu. Inak je zvyčajne potrebné sa registrovať na stránke alebo v aplikácii zahraničného prevádzkovateľa nabíjačky. Za nabíjanie potom platí na základe vystavenej faktúry či kartou online. Kde nabíjačky sú a či sú voľné, možno zistiť v aplikáciách slovenských poskytovateľov či na rôznych webových stránkach a aplikáciách, ako PlugShare alebo ChargeMap.

Volania, SMS či internet v zahraničí – pri nepozornosti sa môže dovolenka výrazne predražiť

Čo sa týka Európskej únie, zvyčajne už nie je problém s telefonovaním či dátovaním. Operátori ponúkajú roaming a dátové balíky, pričom volanie zo zahraničia alebo pripojenie na internet už nie je tak drahé ako to bolo v minulosti. No inak je to v krajinách mimo EÚ.

Prečítajte si tiež

Čo znamená bezplatný roaming a kde ho možno využiť?

Bezplatný roaming alebo roaming za domáce ceny znamená, že za volania, textové správy či využívanie dát platí používateľ v krajinách EÚ (všetky európske krajiny okrem Albánska, Čiernej hory, Severného Macedónska, Srbska, Spojeného kráľovstva, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Ukrajiny) a EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) rovnaké poplatky ako v domovskej krajine. To isté platí v prípade prijímaných hovorov a SMS.

Ako je to s volaniami, SMS-kami a dátami v krajinách mimo EÚ?

V krajinách mimo Európskej únie môžu byť poplatky za volania, správy či využívanie internetu veľmi vysoké. Napríklad v Tunisku môže 1 MB dát stáť aj 10 eur či minúta odchádzajúceho hovoru viac ako 2,50 eur. Preto je vhodné pred cestou si overiť u svojho operátora výšku poplatkov za roaming v tej-ktorej krajine. Informácie o cenách za mobilné služby možno nájsť aj na webových stránkach mobilných operátorov.  Výhodnejšie môže byť aktivovať si pred cestou niektorý z roamingových balíčkov, ktoré mobilní operátori majú v ponuke.

Na čo myslieť z pohľadu kyberbezpečnosti pri používaní internetu v zahraničí?

Používanie vlastných dát je z hľadiska používania internetu na vysokej bezpečnostnej úrovni. Práve v krajine mimo EÚ ale môžu byť veľmi nákladné, preto sa mnohí rozhodnú pripojiť k verejnej či hotelovej Wi-Fi. Ak je ale prístupový bod bez hesla, predstavuje jednoduchý prístup pre hackerov. Pri zaheslovanej Wi-Fi v hoteli či apartmáne je už situácia o niečo lepšia, no stále tu hrozí isté riziko – heslá k sieti sú dostupné pre všetkých ubytovaných hostí a prenajímatelia heslá majú dlhodobo rovnaké.

Prečítajte si tiež

Je preto vhodné najmä pri rizikových činnostiach, ako je napr. banková operácia, využívať dáta. Taktiež je dôležité mať pravidelne aktualizovaný antivírusový softvér a v prípade používania notebooku či tabletu mať aktívny firewall, ktorý v počítačovej sieti blokuje a povoľuje sieťové prenosy. K sieti je vhodné pripájať sa cez VPN a využívať šifrované pripojenie (adresa webovej stránky sa začína na HTTPS). Ďalej je vhodné vypnúť zdieľanie súborov a Wi-Fi, ak sa práve nepoužíva.

Výber a zmena hotovosti v zahraničí môže stáť zbytočne o desiatky eur viac

Dovolenkovanie v krajinách Eurozóny je z hľadiska platenia jednoduchšie, keďže všade platí rovnaká mena. Akonáhle ide o štát, v ktorom sa neplatí eurami, vystavujú sa turisti pri zmene či výbere hotovosti istému riziku.

Na čo dať pozor pri zmene eur na cudziu menu v hotovosti?

Aby sa zmena hotovosti za cudziu menu zbytočne nepredražila, je potrebné si porovnať jednotlivé kurzy, ktoré ponúkajú banky či zmenárne. Platí to pri zmene hotovosti už na Slovensku, aj pri zmene až v zahraničí. Kurzy sa totiž môžu líšiť a za tú istú sumu dovolenkár zaplatí v jednej zmenárni inak ako v druhej – napríklad za 100 eur niekde dostane 2130 tureckých lír, inde 2080 tureckých lír. Rozdiely môžu byť výrazné a cestujúci môže prísť o nemálo peňazí. Zároveň si zmenáreň môže účtovať ďalšie poplatky za výmenu. Najvýhodnejšie býva zmeniť si hotovosť ešte na Slovensku v pobočke svojej banky.

Na čo dať pozor pri výbere hotovosti z bankomatu v zahraničí?

V prvom rade je dôležité dať pozor na to, či nejde o bankomat nebankových spoločností. Tie si totiž účtujú extra poplatky, ktoré sú často určené v % z výšky vyberanej sumy. Ak ale využije na výber bankomat, ktorý prevádzkuje banka patriaca pod rovnakú materskú banku, ako je tá jeho, tento poplatok neplatí, prípadne je zvýhodnený.

Ďalej je podstatné mať na pamäti, že si pri voľbe z dvoch možností, ktoré bankomaty štandardne ponúkajú, je vždy vhodnejšie odmietnuť konverziu a zvoliť „Decline conversion“. Prípadne zvoliť možnosť zmeny v lokálnej mene, napr. „Charge in CZK“. V opačnom prípade, pri zvolení „Accept conversion“ a „Charge in EUR“ sa výber môže predražiť aj o 15 %. Podrobnosti, ako to funguje a na čo ešte myslieť, približujeme v článku Výmena peňazí a výber hotovosti v zahraničí: na čo dať pozor?

Návrat z dovolenky – pozor na suveníry

Počas pobytu na dovolenke a pri návrate na Slovensko treba mať na pamäti, že nie každý suvenír možno doviezť domov. Finančná správa v tlačovej správe informovala, že často eviduje prípady dovozu suvenírov, ktoré sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Čo je zakázané na Slovensko z dovolenky doviezť?

„Bez platných povolení nie je možné doviezť si napríklad koraly, výrobky z morských korytnačiek, kožené výrobky z chránených druhov zvierat, tradičnú čínsku medicínu (ktorá môže obsahovať časti tiel ohrozených druhov živočíchov a rastlín), šperky a iné predmety zo slonoviny či výrobky z iných častí tiel slonov, náramky z pancierov korytnačiek, kožené doplnky z krokodílej (v množstve viac ako 4 na osobu) alebo hadej kože, či kožušiny z mačkovitých šeliem (tiger, leopard, jaguár...),“ uvádza finančná správa. Zároveň odporúča poriadne si rozmyslieť, či si dovolenkár zo zahraničia dovezie živé zviera. Na ich dovoz je potrebné povolenia z krajiny vývozu aj dovozu a tie sa vydávajú len v prípade, že boli živočíchy legálne nadobudnuté.

Aké suveníry na Slovensko možno doviezť?

V batožine možno bez povolení z tretích krajín doviezť v osobnej batožine len nasledovné:

 • kaviár jeseterotvarých rýb v maximálnom množstve do 125 g na osobu v prepravných obaloch označených individuálne v súlade s legislatívou;
 • dažďové palice vyrobené z kaktusov čeľade opunciovitých max. 3 na osobu;
 • ulity krídlatca veľkého max. 3 na osobu;
 • morské koníky max. 4 mŕtve exempláre na osobu;
 • lastúry druhov čeľade Tridacnidae spp. v maximálnom množstve 3 exempláre na osobu s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3 kg (exemplárom môže byť jedna neporušená ulita alebo dve spárované polovice);
 • mŕtve spracované exempláre krokodílov, okrem mäsa a poľovníckych trofejí, max. 4 na osobu;
 • exempláre dreva „agarwood“ v maximálnom množstve 1 kg triesok, 24 ml oleja a dvoch súprav korálikov alebo modlitebných ružencov (alebo dvoch náhrdelníkov/náramkov) na osobu.

Aké sankcie hrozia za porušenie colných predpisov?

Za porušenie colných predpisov môže finančná správa uložiť pokutu do výšky 3319,39 eur. Za závažné porušenie hrozí aj trestné stíhanie a uloženie trestu odňatia slobody na 8 rokov. Ak si cestujúci chce byť istý, či na dovoz suveníru nepotrebuje povolenie, nájde podstatné informácie na stránke finančnej správy v časti Zákazy a obmedzenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?

Odškodnenie pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami v EÚ

Na čo majú cestujúci právo pri oneskorení či zrušení spojov? Ako sa líši výška odškodnenia pri leteckej, autobusovej, železničnej preprave či preprave loďou?

Cestovanie na dovolenku autom: na čo všetko myslieť?

Čo skontrolovať pred cestou, aké dokumenty mať v aute, ako postupovať pri nehode či defekte v zahraničí a čo v prípade využitia firemného auta? Súhrn podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky