Cestovné poistenie pri ceste do zahraničia: na čo myslieť?

Čo všetko by malo cestovné poistenie zahŕňať, kedy a čo je vhodné si pripoistiť a čo si treba skontrolovať pred cestou do zahraničia vlastným autom? Tipy a rady od odborníka z praxe.

Letná sezóna sa, prirodzene, spája s dovolenkami v zahraničí. Avšak, pred cestou (a to aj v inom období a pri inom účele – pracovná cesta, nákupy, jednodňový výlet...) treba myslieť na viaceré náležitosti a predísť tak zbytočným nákladom. Jednou z týchto náležitostí je aj poistenie. Finančný sprostredkovateľ Ladislav Smoroň pre Podnikajte.sk priblížil, čo netreba podceňovať ohľadom cestovného poistenia aj na čo myslieť pri vycestovaní do zahraničia vlastným vozidlom.

Krátkodobé cestovné poistenie môže zachrániť „peňaženku“

Rovnako ako doma, aj v zahraničí sa môže stať, že človek ochorie, stane sa mu úraz alebo ho môže spôsobiť druhej osobe. Avšak, náklady na zdravotnú starostlivosť v inej krajine nie sú pokryté tak, ako je to na Slovensku. A európsky zdravotný preukaz nemusí stačiť. Prečo?

Európsky zdravotný preukaz (alebo preukaz zdravotného poistenia) zabezpečuje, že k poistencovi budú pristupovať ako k rezidentovi danej krajiny. To znamená, že ak v niektorej z európskych krajín občania bežne doplácajú za vyšetrenie alebo hospitalizáciu, bude rovnako platiť aj poistenec zo Slovenska. Vďaka tomuto preukazu má cestovateľ pokryté náklady na zdravotnú starostlivosť len vo vybraných (verejných) zdravotníckych zariadeniach, a to len na úkony spojené s akútnym ochorením a stavom ohrozujúcim život. Naopak, nekryje pôrod, ani náklady na transport – prevoz pacienta alebo jeho pozostatkov späť na Slovensko (čo môže stáť aj tisícky eur) či prevoz a pobyt rodiča, ak je dieťa v zahraničí hospitalizované.

Predísť zbytočným výdavkom preto pomáha cestovné poistenie z komerčných poisťovní. Na výber je z viacerých možností balíkov a pripoistení podľa vlastných preferencií. Základom každého cestovného poistenia je preplatenie liečebných nákladov v zahraničí – teda za úrazy alebo ochorenia, a tiež prevoz imobilného pacienta alebo telesných pozostatkov naspäť na Slovensko.

Odborník však dodáva, že k liečebným nákladom je zvyčajne možné pripoistiť:

 • storno zájazdu,
 • batožinu,
 • zodpovednosť za škodu,
 • pátracie náklady a zásah horskej služby (aj v SR),
 • trvalé následky úrazu,
 • smrť úrazom,
 • poistenie požičaného vozidla.

Špeciálna situácia nastala v súvislosti s pandémiou, ktorá patrí vo všeobecnosti medzi typické výluky z poistenia, ale väčšina poisťovní upravila krytie liečebných nákladov spojených s Covidom-19 cez verejný prísľub. Kvalitné cestovné poistenie v súvislosti s Covid-19 krylo napríklad okrem samotných liečebných nákladov v zahraničí aj dodatočné náklady na ubytovanie z dôvodu nariadenej karantény, či dodatočné náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko.

Komplikácie pre dovolenkárov nastávali aj v prípade už zaplatených zájazdov – mohlo sa stať, že ochorenie človeku diagnostikovali tesne pred dovolenkou a on neodišiel. Vtedy pomohlo poistenie storna zájazdu, ktoré krylo aj Covid-19. Storno zájazdu sa však môže oplatiť aj pre prípadné iné ochorenia, ktoré by znemožnili dovolenkárovi vycestovať.

Okrem toho, čo poisťovňa kryje, je vhodné sa zamerať na limity poistného plnenia a výluky z neho – čiže situácie, kedy nie je poskytnuté poistné plnenie. Napríklad limit za poistenie liečebných nákladov v desiatkach tisíc eur môže stačiť v európskej krajine, niekde inde (napr. USA) ale môže byť zdravotná starostlivosť oveľa nákladnejšia a limit poistenia nemusí stačiť.

Čo sa týka výluk, ide o situácie, ktoré poistenie nekryje. Pre lepší prehľad v tabuľke nižšie uvádzame detailné príklady plnenia z (pri)poistení v cestovnom poistení a zároveň uvádzame najčastejšie prípady výluk. Je dôležité uviesť, že podmienky poistenia a konkrétne výluky závisia od konkrétnej poisťovne a produktu, môžu sa líšiť (dokonca môžu byť odlišné v celoročnom a krátkodobom poistení jednej poisťovne).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Poistenie Čo je predmetom poistenia (záleží od konkrétnej poisťovne) Bežné výluky (záleží od konkrétnej poisťovne)
Storno zájazdu
 • zrušenie cesty
 • zmeškanie odjazdu
 • predčasný návrat
 • začiatok ochorenia pred začiatkom poistenia
 • odkladná zdravotná starostlivosť
 • zlá geopolitická, klimatická a epidemiologická situácia v cieľovej krajine
 • Batožina
 • poškodenie, zničenie alebo odcudzenie, v súvislosti so živelnou udalosťou, vlámaním do uzamknutého dopravného prostriedku
 • strata dokladov
 • dôsledok úrazu alebo dopravnej nehody
 • batožina, ktorá bola zverená dopravcovi
 • cennosti, peniaze, alkohol, zvieratá
 • škoda spôsobená rodinným príslušníkom
 • batožina neuzamknutá, viditeľná zvonku
 • absentuje policajný protokol
 • Zodpovednosť za škodu
 • škoda spôsobená tretej osobe na zdraví alebo na majetku, za ktorú poistený podľa právnych predpisov danej krajiny zodpovedá
 • škoda spôsobená:
  -pri výkone povolania
  - rodinnému príslušníkovi
  - v súvislosti s používaním vozidiel, leteckých modelov, či dronov
  - na požičaných veciach
  - vlastníctvom zvierat
 • v súvislosti s držaním nehnuteľnosti
 • Pátracie náklady/zásah horskej služby v SR
 • náklady na pátranie a vyhľadanie v horských oblastiach
 • prepravu (pozemnú alebo leteckú) do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
 • požitie alkoholu, omamných látok
 • nedodržiavanie predpisov a pokynov
 • úmyselné zneužitie horskej služby
 • Trvalé následky úrazu/smrť úrazom
 • úraz, ktorý poistený utrpí v priebehu cesty a zanechá trvalé následky, prípadne spôsobí smrť
 • požitie alkoholu, omamných látok
 • porušenie predpisov; prevádzkou štvorkolky; páchaním trestného činu
 • úrazy v dôsledku choroby, srdečných alebo cievnych mozgových príhod (napr. utopenie v dôsledku cievnej mozgovej príhody)
 • únavové zlomeniny
 • Poistenie požičaného vozidla
 • uhradenie spoluúčasti z havarijného poistenia
 • ak bolo vozidlo požičané v SR a nelicencovanej auto požičovni
 • nebolo vozidlo havarijne poistené
 • ak neboli k nehode privolaní policajti
 • Častou výlukou z poistenia je aj účasť na rizikových aktivitách a športoch. To znamená, že rekreačné športy, ako bicyklovanie či korčuľovanie sú bežne v poistení kryté, naopak potápanie, plachtenie, paragliding či zoskoky z lietadiel bývajú z poistenia vylúčené. „Niektoré rizikové športy (napríklad windsurfing, freeride, jachting) si ale je možné vo vybraných poisťovniach pripoistiť,“ dodáva L. Smoroň.

  Pre ilustráciu zároveň uvádza prehľad športov, ktoré bežne poistené nie sú a ktoré sa dajú poistiť, ako aj zoznam bežne nepoistiteľných športov. Zoznam konkrétnych športov a to, či sa dajú pripoistiť, záleží od konkrétnej poisťovne.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Rizikové športy, ktoré sa dajú pripoistiť
 • jazda na bicykli mimo vyznačených cyklotrás
 • jazda na skateboarde/longboarde
 • jazda na koni
 • jazda na vodnom/snežnom skútri
 • flyboarding
 • jachting
 • motokáry
 • skialpinizmus
 • wakeboarding
 • parasailing
 • jet surfing
 • potápanie do 20 metrov s inštruktorom
 • rybárčenie z člnu
 • skoky do vody
 • surfing, windsurfing
 • trampolína
 • maratón
 • Nepoistiteľné rizikové športy
 • profesionálny šport
 • horolezectvo
 • štvorkolky
 • letecké športy
 • spartan race
 • potápanie pod ľadom
 • ultratrail
 • vodný paragliding
 • výpravy do miest s extrémnymi klimatickými alebo prírodnými podmienkami
 • Poistiť sa možno na konkrétny čas (napr. trvanie dovolenky), no existujú aj celoročné poistky, ktoré sa môžu „hodiť“, keď človek cestuje častejšie (napr. na pracovné cesty alebo nákupy v tzv. prihraničí).

  Poistenie možno kúpiť samostatne, alebo ako doplnkový produkt, napr. k platobnej karte (prípadne ku kreditnej karte). Ide o klasické poistenie liečebných nákladov s možnými pripoisteniami, od bežného produktu sa ale bežne líši nižšími limitmi poistného krytia, či rozsiahlejšími výlukami.

  „Je taktiež dobré vedieť, že spravidla je poistenie nutné uzatvoriť ešte pred odjazdom poisteného (poistených) zo SR, ináč môže byť považované za neplatné,“ dodáva odborník.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Aktualizácia k 26.7.2023

  Poistenie a živelná udalosť – čo robiť, ak sa v dovolenkovej destinácii napríklad rozšíri požiar?

  Živelné pohromy sú v zásade nepredvídateľnou udalosťou a ťažko s nimi vopred počítať. Preto je lepšie sa na ne pripraviť a myslieť na to, že sa môže v dovolenkovej destinácii napríklad rozšíriť požiar či prehnať tornádo.

  V prvom rade, ak cestujúci využije služby cestovnej kancelárie, L. Smoroň odporúča poriadne si preštudovať podmienky odstúpenia od zmluvy. Hoci zákon č. 170/2018 Z. z. hovorí, že cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, bližšie legislatíva nedefinuje, o aké okolnosti ide. Môže sa stať, že ak cestujúci nechce vycestovať len z dôvodu obáv živelnej udalosti, môže mu byť účtovaný poplatok za odstúpenie.

  Inou alternatívou je pripoistenie storna zájazdu tak v prípade cestujúcich cez cestovnú kanceláriu, ako aj „na vlastnú päsť“. Pri ňom je dôležité skontrolovať, či storno pokrýva aj živelnú udalosť. Treba však mať na pamäti, že storno zájazdu poisťovne poskytujú rôzne:

  • storno pred vycestovaním a prerušenie zájazdu počas dovolenky (keď sa cestujúci vráti z dovolenky skôr) v jednom balíku,
  • iba storno pred vycestovaním, takže prerušenie zájazdu je potrebné si extra pripoistiť.

  Odborník apeluje, aby si cestujúci, ktorí sa spoliehajú na komerčné cestovné poistenie, odkontrolovali pripoistenie batožiny a storna, pričom sa treba zamerať aj na to, či kryje živelnú udalosť a prerušenie zájazdu. Ak nie, je vhodné vybrať si vyšší balík poistenia. V neposlednom rade treba mať tiež na mysli, že ak si storno cestujúci kúpi neskôr ako dovolenku (napríklad až o niekoľko dní, keď zistí, že v destinácii vypukol požiar), poisťovne bežne uplatňujú tzv. čakaciu lehotu, to znamená, že poistenie začne platiť až o 10 – 14 dní. 

  Zároveň odporúča nespoliehať sa na cestovné poistenie napríklad pri karte z banky.

  Dôležité je tiež skontrolovať, či daná krajina nie je pred vycestovaním v zozname krajín, kam sa podľa ministerstva zahraničných vecí neodporúča vycestovať. Ak by v tomto zozname totiž daná destinácia bola, poisťovňa by klientovi plnenie nevyplatila.

  Príklad požiaru v dovolenkovej destinácii a krytia poistením

  V Grécku vypukol požiar a dovolenkárov evakuovali. Z hotela si stihli zobrať len pas a domov odcestovali iným lietadlom. Ak majú poistenú batožinu a poistenie storna, resp. prerušenia zájazdu s krytím živelnej udalosti, poisťovňa im preplatí batožinu, let domov a zaplatenú dovolenku.

  Cesta vlastným autom – čo si treba skontrolovať, aby sa dovolenka nepredražila?

  Počas dovolenkovej sezóny môže byť na cestách zvýšený počet áut, pretože mnohí sa rozhodnú navštíviť dovolenkovú destináciu vlastnou dopravou. Pred odchodom na dovolenku je preto vhodné venovať pozornosť nielen kontrole vozidla, ale aj potrebným dokladom a dokumentom.

  „Každý držiteľ vozidla musí mať zo zákona (na automobil) uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na náhradu škôd na zdraví (a nákladov pri usmrtení), majetku a ušlého zisku poškodeným, t. j. tretej strane, teda nie vodičovi (držiteľovi vozidla),“ uvádza L. Smoroň. Preto (a platí to nielen pri zahraničnej ceste) je podľa neho dôležité odkontrolovať:

  • či je poistenie platné (napríklad už len to, že je poistník v omeškaní s platbou, môže zapríčiniť, že poisťovňa bude v prípade poistnej udalosti krátiť plnenie),
  • územnú platnosť (niektoré, najmä lacnejšie poistky majú územnú platnosť iba SR a ČR, t. j. poisťovne preplatia škody iba na území SR a ČR),
  • asistenčné služby (bežne aj poistenie PZP obsahuje asistenčné služby, ktoré kryjú napríklad  odtiahnutie auta, preplatenie náhradného ubytovania alebo náhradného auta a pod., a to nielen v prípade nehody, ale aj poruchy, preto je dôležité odkontrolovať aké asistenčné služby sú v PZP zahrnuté a či a s akými limitmi krytia platia v zahraničí),
  • zelenú kartu a správu o nehode v anglickom jazyku.

  Havarijné poistenie zase slúži na ochranu v prípade škody na vlastnom vozidle, najmä v prípadoch havárie, živelnej udalosti, ale aj krádeže (celého alebo časti vozidla) alebo lúpeže. Ak vozidlo nie je havarijne poistené, majiteľ vozidla si škodu na vlastnom aute napríklad v prípade nehody, ktorú zaviní, musí hradiť sám.

  Ak má vozidlo, ktorým sa cestuje na dovolenku, platné havarijné poistenie, odborník odporúča skontrolovať:

  • územnú platnosť (niektoré, najmä lacnejšie poistky môžu mať územnú platnosť iba SR, prípadne okolité štáty),
  • asistenčné služby (najmä odtiahnutie vozidla, oprava defektu, strata kľúčov, ubytovanie alebo náhradné vozidlo),
  • krytie opráv v zahraničí (nie všetky poisťovne kryjú, resp. kryjú bez obmedzení to, že si v zahraničí nechá cestujúci opraviť poškodený automobil).

  V prípade cesty do zahraničia firemným autom (na lízing) je tiež dôležité mať potvrdenie od lízingovej spoločnosti, že daná osoba má povolenie na aute jazdiť.

  Ďalšie výdavky – diaľničné známky, mýtne poplatky a pohonné hmoty

  Pri ceste do zahraničia vlastným dopravným prostriedkom netreba zabudnúť na to, že cesty sú rovnako ako na Slovensku, aj v iných krajinách spoplatnené. Avšak rôzni sa to, a tak pri plánovaní trasy je potrebné si zistiť, kadiaľ cesta do cieľovej destinácie vedie. Pozrieť sa, ktoré cesty (prípadne aj tunely či horské priechody) sú spoplatnené a akým spôsobom. Následne si treba zakúpiť diaľničné známky – zvyčajne možno už vopred elektronicky, ale aj na hraničných priechodoch či čerpacích staniciach. Mýtne poplatky možno zaplatiť tiež pri mýtnych bránach na diaľnici alebo pri mýtnych mostoch a tuneloch. Prehľad cien a možností zakúpenia diaľničných známok, a tiež prehľad cien za pohonné hmoty v okolitých krajinách či v Slovákmi obľúbenom Chorvátsku, približujeme v článku Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt: s čím rátať pri ceste do zahraničia?

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Vybavenie cestovného pasu v kocke

  Aká je cena nového cestovného pasu, ako si rezervovať termín na polícii, kedy (ne)treba riešiť pas pre deti a aká je platnosť tohto dokladu? Odpovede na časté otázky.

  Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

  Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

  Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

  Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

  Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

  Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky