Volania a dáta v zahraničí v roku 2023: na čo dať pozor

Volania a dáta v zahraničí v roku 2023: na čo dať pozor
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Praktické tipy, na čo myslieť pred odchodom do zahraničia a prehľad cien mobilných služieb v krajinách mimo EÚ.

Mnohí už možno zabudli, že ešte pred pár rokmi znamenalo prekročenie hraníc automaticky problém s volaním na Slovensko, resp. stálo násobne viac ako hovory v domácej sieti a rovnako to bolo s pripojením na internet. Dnes už nielen pri pracovných cestách do susedných štátov, ale aj počas dovolenkovania v Chorvátsku či Bulharsku na roaming a drahšie mobilné služby netreba myslieť. Operátori ich ponúkajú za rovnaké ceny ako doma. Preto pri vycestovaní do krajín mimo EÚ mnohí zabúdajú, že aj poslanie SMS-ky či pár minút strávených na sociálnych sieťach ich môže stáť desiatky eur. V článku preto približujeme, na čo myslieť ešte pred odchodom a na čo dať pozor počas pobytu v zahraničí, aby sa zbytočne nepredražil.

Bezplatný roaming: čo to je a ako funguje pri paušále či pri kredite?

V krajinách Európskej únie (všetky európske krajiny okrem Albánska, Čiernej hory, Severného Macedónska, Srbska, Spojeného kráľovstva, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Ukrajiny a Turecka) a Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) platí bezplatný roaming. To znamená, že v týchto štátoch stoja volania, textové správy či dáta rovnako ako v domovskej krajine. To isté platí pri poplatkoch za prijímané hovory či SMS.

A aj keď za využívanie dát v krajinách EÚ/EHP používateľ nezaplatí nič navyše, je potrebné mať na pamäti, že mobilní operátori musia zabezpečiť, aby mali všetci zákazníci počas cestovania v rámci Európskej únie prístup k roamingu za domáce sadzby. Na stránke europa.eu, ktorá je webovým sídlom EÚ s cieľom uľahčiť riešenie situácií počas pobytu občanov v iných členských štátoch, sa uvádza, že z tohto dôvodu operátori môžu uplatňovať spravodlivé, odôvodnené a primerané kontrolné mechanizmy, ktoré zákazníkom zabránia zneužívať pravidlá. Volania a textové správy nie sú síce nijak obmedzené, no existujú pravidlá a obmedzenia objemu dát, ktoré môžu byť účtované za domácu cenu – závisia od typu zmluvy, ktorú má s operátorom používateľ uzavretú.

To znamená, že niekedy môže byť používateľovi účtovaný príplatok za dátový roaming, ktorý sa rovná stropu pre celoeurópske veľkoobchodné dátové služby. V roku 2022 išlo o maximálnu sumu vo výške 2 eur (+ DPH) /GB dát, táto suma sa bude postupne znižovať a do roku 2027 má byť obmedzená na 1 eur (+ DPH)/GB. Aktuálne, pre rok 2023, platí strop 1,80 eur (+ DPH) za 1 GB dát.

Bezplatný roaming a limit dát v prípade predplatenej karty

Pokiaľ má používateľ telefónu predplatenú kartu s kreditom a za mobilné služby platí vopred, môže mobil využívať v iných krajinách EÚ bez ďalších poplatkov. Ak platí jednotkovú cenu a domáca jednotková cena za 1 GB dát je nižšia ako maximálny strop pre celoeurópske veľkoobchodné dátové služby, operátor môže objem dát v roamingu obmedziť. Na stránke europa.eu sa uvádza že, pokiaľ mobilný operátor uplatní limit na objem dát, jeho výška by mala zodpovedať najmenej objemu, ktorý používateľ získa vydelením zostávajúceho kreditu na predplatenej karte sumou maximálneho stropu. Kredit si môže následne počas cestovania navýšiť.

Pre ilustráciu, ak má používateľ predplatenú kartu s kreditom 12 eur (vrátane DPH) a pri odchode na dovolenku do Chorvátska má na karte zvyšný kredit 9 eur (bez DPH), počas dovolenky môže využiť objem dát 5 GB (9 eur/1,8 eur = 5).

Článok pokračuje pod reklamou

Bezplatný roaming a limit dát v prípade zmluvne obmedzených dát

V prípade zmluvne dohodnutých obmedzených dát, môže používateľ internet využívať v zahraničí (v krajinách EÚ/EHP) bez extra poplatkov. Objem dát má obmedzený v zmysle zmluvy. Ak je ale jednotková cena mobilných dát za 1 GB v zmluve veľmi nízka (v desiatkach centov), operátor môže počas využívania roamingu uplatniť limit primeraného využívania dát. Teda limit môže byť nižší ako domáci povolený objem dát. Operátor o tejto skutočnosti musí používateľa vopred informovať a po dosiahnutí limitu je účtovaný dodatočný poplatok (obmedzený stropom pre veľkoobchodné dátové služby).

Bezplatný roaming a limit dát v prípade zmluvne neobmedzených dát

Ak má používateľ zmluvne dohodnutý paušál mobilných služieb, ktorý zahŕňa neobmedzené dáta, operátor musí zákazníkovi poskytnúť veľký objem roamingových dát. Presný objem závisí od ceny, ktorú používateľ platí za služby – objem dát musí byť aspoň dvojnásobkom objemu, ktorý získa, ak vydelí svoju zmluvnú cenu za mobilné telefónne služby (bez DPH) stropom pre veľkoobchodné roamingové dátové služby. Operátor musí používateľovi oznámiť, aký je jeho povolený limit dát v roamingu a opäť sú pri prekročení účtované poplatky.

Napríklad, ak v roku 2023 používateľ platí za neobmedzené volania, SMS a dáta 36 eur (bez DPH), na dovolenke v Chorvátsku môže využiť neobmedzené volania a správy, no dáta v objeme 40 GB (2 x (36/1,80 eur) = 40).

Roaming na lodi či v lietadle

Pri cestovaní lietadlom alebo loďou, je vhodné mať na pamäti, že pokiaľ je používateľ pripojený k pozemnej mobilnej sieti (v prístave, na letisku a podobne), nie sú mu účtované dodatočné poplatky.

Prečítajte si tiež

Ak sú ale služby poskytnuté cez pripojenie na satelitné systémy, neuplatnia sa pravidlá EÚ a sú účtované vysoké poplatky za neregulované roamingové služby. Pomôcť môže letecký režim, ktorý sa na palube lietadla zapína aj kvôli bezpečnosti alebo je vhodné si počas plavby loďou deaktivovať roaming.

Roaming v krajinách mimo EÚ/EHP

Egypt, Tunisko, Turecko či iné exotické krajiny patria k obľúbeným dovolenkovým destináciám mnohých Slovákov. No dovolenkári sa neraz pozabudnú, zapnú si v takej krajine internet a prezerajú sociálne siete, zverejňujú fotografie a videá či posielajú správy známym. A potom im príde faktúra v desiatkach až stovkách eur alebo v okamihu prídu o celý kredit. Ešte pred vycestovaním do krajiny mimo EÚ a EHP je preto vhodné skontrolovať, koľko si za volania, SMS-ky či internet účtuje daný operátor.

Informácie možno nájsť na webových stránkach mobilných operátorov. Pre ilustráciu približujeme ceny služieb v niektorých obľúbených dovolenkových destináciách mimo EÚ, v prípade troch slovenských mobilných operátorov (ceny sa môžu mierne líšiť v závislosti od toho, či má zákazník paušál, alebo dobíjaciu kartu, prípadne predplatený balík služieb).

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z webových stránok operátorov, ceny platné k 31.5.2023
Ceny mobilných služieb v roku 2023 pri vycestovaní do Turecka
Operátor Cena za odchádzajúce volania Cena za prichádzajúce volania Cena za SMS/MMS správy Cena za dáta
Orange 2,7485 eur/min. 0,9506 eur/min. 0,3950 eur/0,5021 eur pre Prima Karty 9,9181 eur/MB
O2 0,50 eur/min. 0,50 eur/min. 0,35 eur 5 eur/MB
Telecom 1,95 eur/min. 0,99 eur/min. 0,39 eur 0,49 eur/MB
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z webových stránok operátorov, ceny platné k 31.5.2023
Ceny mobilných služieb v roku 2023 pri vycestovaní do Tuniska
Operátor Cena za odchádzajúce volania Cena za prichádzajúce volania Cena za SMS/MMS správy Cena za dáta
Orange 2,7485 eur/min. 0,9506 eur/min. 0,3950 eur/0,5021 eur pre Prima Karty 9,9181 eur/MB
O2 2,50 eur/min. 2,50 eur/min. 0,35 eur 9 eur/MB
Telecom 3,94 eur/min. 1,95 eur/min. 0,39 eur 10 eur/MB
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z webových stránok operátorov, ceny platné k 31.5.2023
Ceny mobilných služieb v roku 2023 pri vycestovaní na Seychely
Operátor Cena za odchádzajúce volania Cena za prichádzajúce volania Cena za SMS/MMS správy Cena za dáta
Orange 3,9431 eur/min. 0,9506 eur/min. 0,3950 eur/0,5021 eur pre Prima Karty 11,9096 eur/MB
O2 2,50 eur/min. 2,50 eur/min. 0,35 eur (ale len SMS) -
Telecom 3,94 eur/min. 1,95 eur/min. 0,39 eur 10 eur/MB
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z webových stránok operátorov, ceny platné k 31.5.2023
Ceny mobilných služieb v roku 2023 pri vycestovaní do Thajska
Operátor Cena za odchádzajúce volania Cena za prichádzajúce volania Cena za SMS/MMS správy Cena za dáta
Orange 3,9431 eur/min. 0,9506 eur/min. 0,4754 eur/0,6360 eur pre Prima Karty 11,9096 eur/MB
O2 0,50 eur/min. 0,50 eur/min. 0,35 eur (ale len SMS) 5,00 eur/MB
Telecom 1,95 eur/min. 0,99 eur/min. 0,39 eur 0,49 eur/MB

Výhodnejšie môže byť aktivovať si pred cestou niektorý z roamingových balíčkov, ktoré mobilní operátori majú v ponuke.

Čo sa týka ostrovov, ktoré sú obľúbenými dovolenkovými destináciami Slovákov, na mnohých miestach platí bezplatný roaming. Napríklad Kanárske ostrovy a Baleárske ostrovy patria pod autonómne spoločenstvo Španielska, preto tu cestujúci platia za mobilné služby rovnako ako doma. Overiť si ceny roamingu však treba napr. v prípade ostrovu Bali v Indonézii či pri ceste na Bahamy a Kubu v Karibskom mori.

Zdroje: europa.eu, webové stránky mobilných operátorov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?

Odškodnenie pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami v EÚ

Na čo majú cestujúci právo pri oneskorení či zrušení spojov? Ako sa líši výška odškodnenia pri leteckej, autobusovej, železničnej preprave či preprave loďou?

Dovolenka v zahraničí: na čo všetko myslieť a čo nepodceniť?

Tipy, ako predísť komplikáciám na dovolenke. Čo si všímať pri výbere cestovného poistenia? Čo robiť, ak sa stratí batožina? Ako postupovať pri úraze či nehode? A aké suveníry radšej nekupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky