Cestovanie na dovolenku autom: na čo všetko myslieť?

Čo skontrolovať pred cestou, aké dokumenty mať v aute, ako postupovať pri nehode či defekte v zahraničí a čo v prípade využitia firemného auta? Súhrn podstatných informácií.

Na dovolenku do zahraničia sa mnohí rozhodnú ísť autom, ktoré ponúka najmä väčšiu flexibilitu, ako cestovanie lietadlom, autobusom či iným prepravným prostriedkom. Netreba sledovať časy odchodov, prestupy či omeškanie batožiny. Na druhej strane najmä šoféri prichádzajú o komfort a počas niekoľko hodinovej cesty musia byť nepretržite sústredení a obozretní. Rýchlo sa totiž môže stať nepríjemnosť, ktorá dovolenkovú náladu pokazí. Preto je pri vycestovaní do zahraničia autom potrebné myslieť na niekoľko vecí a viaceré z nich riešiť ešte pred odchodom.

V článku sa dočítate:

 • čo skontrolovať pred vycestovaním autom,
 • ako postupovať v prípade nehody či poškodenia auta počas pobytu v zahraničí,
 • na čo myslieť, ak sa na dovolenku cestuje na firemnom aute,
 • s čím rátať pri plánovaní dovolenkového rozpočtu.

Čo skontrolovať pred vycestovaním autom do zahraničia?

V prvom rade je dôležité skontrolovať stav vozidla, ale tiež doklady a dokumenty. Každý by mal mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré zabezpečuje náhradu škody na zdraví, majetku a ušlého zisku (ak ide o právnickú osobu, ktorá pre nehodu alebo škodu prišla o príjem, ktorý by inak získala) tretej strane, teda poškodenému, nie vodičovi. Vo všeobecnosti (nielen pri ceste do zahraničia) je vhodné je uzatvoriť aj havarijné poistenie, ktoré škody kryje priamo majiteľovi vozidla.

Je preto podstatné skontrolovať, či sú poistenia platné, či majú územnú platnosť aj v iných krajinách (najmä, či platia tam, kam sa cestuje) a či obsahujú asistenčné služby, resp. v akom rozsahu. Zoznam asistenčných služieb je vhodné mať vytlačený a mať ho v aute. Vodič tak bude vedieť, čo všetko môže využiť. Poisťovne zvyčajne ponúkajú napríklad asistenčné služby:

 • opravu na mieste v istej hodnote (napr. 100 eur),
 • odtiahnutie do najbližšieho servisu,
 • úschovu nepojazdného vozidla na niekoľko dní,
 • repatriáciu vozidla,
 • vyprostenie,
 • ubytovanie na niekoľko dní v istej hodnote (napr. 2 x 50 eur/za osobu na noc)
 • poskytnutie náhradného vozidla na istý počet dní.

Rozsah a limity krytia asistenčných služieb sa spravidla líšia podľa toho, či ide o plnenie v SR, alebo v zahraničí.

Taktiež je dôležité skontrolovať zelenú kartu – v stresovej situácii, akou je napríklad nehoda, je dobré mať ju „po ruke“ vytlačenú v aute (ideálne aj s perom), nakoľko slúži ako doklad o platnosti povinného zmluvného poistenia v SR aj zahraničí. Ďalším potrebným dokladom je správa o nehode, ideálne v anglickej verzii. Môže byť síce v akomkoľvek jazyku, no v prípade cesty do zahraničia je pre jednoduchšiu komunikáciu vhodnejšia angličtina. Podoba správy o nehode je univerzálna podľa modelu vytvoreným Európskou asociáciou poisťovní – Comité Européen des Assurances (CEA). Majiteľ auta ju dostane pri uzatváraní poistenia, prípadne ju nájde na stránke poisťovne, na stránke ministerstva vnútra alebo si ju možno stiahnuť z tohto článku – Formulár správy o nehode (slovenská verzia)/Formulár správy o nehode (anglická verzia). Ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke uvádza: „Ak má aj druhý účastník nehody toto tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Účastník nehody si preto môže jeho obsah bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť.“ Správa sa môže vypísať v akomkoľvek jazyku, dôležité je, aby ju mali obe strany obsahovo vyplnenú rovnako a správne.

Prečítajte si tiež

Ak cestujúci vyrazí na dovolenku do zahraničia firemným autom (na lízing), je vhodné mať od lízingovej spoločnosti potvrdenie - Oprávnenie k používaniu vozidla. Lízingová spoločnosť ho môže vydať už pri kúpe auta, na potvrdenie následne konateľ dopíše človeka alebo ľudí, ktorí vozidlo využijú na cestu do zahraničia. Ak ho pri kúpe nevydá, odborník odporúča oň pred vycestovaním požiadať.

Čo ešte odporúča finančný sprostredkovateľ Ladislav Smoroň svojím klientom, je uložiť si číslo na asistenčnú linku poisťovne.

Ako postupovať v prípade nehody/poškodenia auta v zahraničí?

Aj keď sa stane nehoda alebo sa poškodí auto (napr. defektom) ešte na území Slovenska, môže mať majiteľ vozidla problém s tým, na koho sa obrátiť a ako postupovať. O to viacej v zahraničí.

V prípade nehody L. Smoroň odporúča čo najpresnejšie vypísať správu o nehode (podpisujú ju obe strany, jazyk môže byť rozdielny, dôležité je, aby boli správne uvedené údaje) a kópiu odovzdať druhému účastníkovi nehody, originál si ponechať pre poisťovňu. Následne je vhodné vyhotoviť fotografie udalosti a ak majiteľ vozidla nehodu zapríčinil, je potrebné ju ohlásiť poisťovni – do 15 dní, ak sa stala na Slovensku, do 30 dní, ak v zahraničí. Ak si však cestujúci nie je istý postupom, odborník odporúča obrátiť sa na poisťovňu, v ktorej má uzatvorené PZP alebo havarijné poistenie, prípadne finančného sprostredkovateľa, s ktorým poistenie uzatváral. Oni ho budú navigovať, čo má robiť a koho kontaktovať.

Čo sa týka privolania polície, na Slovensku od 1.7.2022 platí, že táto povinnosť už nezávisí od výšky škody (v minulosti bolo potrebné zavolať políciu, ak bola odhadovaná škoda na autách vyššia ako 3990 eur). Políciu je od minulého roka potrebné volať, ak:

 • došlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby,
 • unikli z vozidla nebezpečné látky,
 • bol pri nehode poškodený cudzí majetok,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky,
 • nebol zistený vinník alebo nedošlo medzi účastníkmi k dohode, kto ním je,
 • vinník nemá PZP.
Prečítajte si tiež

Naopak, políciu netreba volať, ak sa účastníci nehody dohodli, kto je vinník, ak bezprostredne po nehode pravdivo vyplnili správu o nehode a obaja ju podpísali, ak udalosť fotograficky zdokumentovali, nehodu nahlásili poisťovniam, nikto nebol zranený, autá úplne nezablokovali premávku a mimo áut účastníkov nebol poškodený majetok ďalšej osoby. Podobne to môže platiť aj v zahraničí, no netreba na to spoliehať. L. Smoroň opäť odporúča obrátiť sa na asistenčnú linku poisťovne, ktorá bude vodiča navigovať, či políciu treba volať, alebo nie. Políciu podľa neho však treba určite volať v prípade, že sa účastníci dohody nedohodnú.

V prípade poruchy alebo poškodenia auta (napríklad v prípade živelnej udalosti alebo defektu), môže cestujúci zavolať odťahovú službu, ktorá auto odvezie do najbližšieho servisu. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť preplatiť ubytovanie, ak je napríklad servis už zatvorený a majiteľ auta sa nemá ako dopraviť do svojho hotela či penziónu a potrebuje zostať niekde cez noc. L. Smoroň preto zdôrazňuje dôležitosť ešte pred cestou overiť, čo poistka auta pokrýva a či platí v krajine, do ktorej sa cestuje.

Zároveň odborník radí mať pri ceste na dovolenku autom nielen sadu na zalepenie defektov (ktorá už dnes býva častou súčasťou výbavy auta), ale aj rezervnú pneumatiku, a to najmä pri ceste s deťmi alebo do odľahlejších destinácií.

Článok pokračuje pod reklamou

Cesta na dovolenku firemným autom

Špecifickou situáciou je vycestovanie firemným autom. Jedným z benefitov pre zamestnancov je práve poskytnutie firemného vozidla aj na súkromné účely, teda aj na dovolenku. „Či zamestnávateľ takýto benefit poskytne a za akých podmienok, závisí len na ňom. Obvykle je postup týkajúci sa používania firemných vozidiel (aj na súkromné účely) upravený v internej smernici. V nej sa uvádza najmä, akých osôb sa takýto benefit môže týkať a tiež osoby, ktoré pridelenie auta schvaľujú, či je možné auto použiť aj v zahraničí a ďalšie podmienky,“ vysvetľuje daňová poradkyňa Veronika Solíková. Napríklad je v smernici uvedené, akým spôsobom a v akej lehote zamestnanec požiada o poskytnutie auta na súkromné účely, kto a dokedy žiadosť schváli, kto má zodpovednosť za vozidlo či aké evidencie je potrebné v tejto súvislosti viesť. „Spravidla sa so zamestnancom uzatvoria aj dohody – o zverení vozidla a o hmotnej zodpovednosti.“

Prečítajte si tiež

Využívanie firemného vozidla na súkromné účely sa spája taktiež s daňovými dopadmi. Zamestnancovi sa zdaňuje tzv. nepeňažný príjem za každý, aj začatý, kalendárny mesiac, kedy mu bolo auto poskytnuté na súkromné účely, pričom nezáleží na tom, kedy ho zamestnanec použil. „Nepeňažný príjem sa vypočíta ako 1 % zo vstupnej ceny vozidla v prvom roku od jeho zaradenia do užívania, v ďalších siedmich kalendárnych rokoch sa výška vstupnej ceny znižuje každoročne o 12,5 %. Okrem dane z príjmov tento benefit podlieha aj odvodovej povinnosti,“ uvádza odborníčka.

Napríklad, ak ide o auto zaradené do firmy v roku 2020 s kúpnou cenou 25 000 eur s DPH, bude v prvom roku zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem vo výške 250 eur za každý aj začatý kalendárny mesiac, kedy mu auto bolo na súkromné účely poskytnuté. V roku 2021 by sa pre výpočet nepeňažného príjmu vstupná cena znížila o 12,5 %, čo je z 25 000 eur suma 3 125 eur. Jedno percento sa tak bude počítať zo sumy 21 875 eur, zamestnancovi sa teda zdaní 218,75 eura. V roku 2022 sa vstupná cena opäť zníži, a to na sumu 18 750 eur, pričom 1 % bude 187,50 eur, atď. Uvedené treba mať na pamäti, ak má zamestnanec na výber aj plug-in hybridné či elektrické auto, ktorého kúpna cena je zvyčajne vyššia. Detailne popísané podrobnosti aj s praktickými príkladmi približujeme v článku Firemné auto na súkromné účely - poskytnutie auta zamestnancovi.

V. Solíková ešte dodáva, že zamestnanec, ktorému je zverené firemné auto aj na súkromné účely, musí viesť evidenciu o prejazdených súkromných a služobných kilometroch. „Ak si cenu súkromne spotrebovaných pohonných látok zamestnanec hradí sám, resp. zamestnávateľ požaduje úhradu za súkromne spotrebované pohonné látky, zamestnanec z tohto titulu nedosahuje príjem, ktorý by musel zdaniť (a platiť z neho odvody).“

Pri ceste do zahraničia na firemnom aute však zamestnanca bude pravdepodobne najviac zaujímať práve to, či vozidlo má povinné poistenie, havarijné poistenie, či platí toto poistenie aj v iných krajinách a do akej výšky zamestnanec hradí v prípade škody spoluúčasť.

Náš Tip: Poistenie firemného vozidla odkontrolujte pred cestou na dovolenku zodpovedne. V praxi sa totiž môže stať, že auto síce má PZP aj havarijné poistenie s územnou platnosťou vašej destinácie, avšak asistenčné služby (napr. odťah, repatriácia vozidla) platia iba na území SR. Ak zistíte takúto skutočnosť, asistenčné služby na firemné auto, ktorým chcete na dovolenku vycestovať, si extra poistite. Je to možné samostatne alebo vrámci cestovného poistenia 

Náklady pri ceste na dovolenku autom

Ďalšou z náležitostí, ktoré je vhodné riešiť ešte pred cestou, je rozplánovanie trasy. Zistiť, cez ktoré krajiny sa bude prechádzať a aké sú tam mýtne či diaľničné poplatky. Zakúpiť si diaľničnú známku možno zväčša už vopred online, no pozor na to, z akej stránky diaľničné známky kupujete. Od priekupníkov môžu vyjsť drahšie, nakoľko si účtujú rôzne poplatky. Pre porovnanie – na oficiálnej stránke edalnice.cz je možné kúpiť 10 dňovú českú diaľničnú známku za 310 Kč (približne 13 eur), zatiaľ čo na stránke digitale-vignette-online.cz stojí 464 Kč (viac ako 19 eur).

Zdroj: edalnice.cz
Zdroj: edalnice.cz
Zdroj: digitale-vignette-online.cz
Zdroj: digitale-vignette-online.cz

Diaľničnú známku možno kúpiť tiež na hraničných priechodoch či čerpacích staniciach. Mýtne poplatky sa zasa platia pri mýtnych bránach na diaľnici, pri mýtnych mostoch a tuneloch.

V dovolenkovom rozpočte treba mať dostatočnú rezervu na palivo, prípadne na nabíjanie, ak sa cestuje elektromobilom/plug-in hybridom. Podrobnosti o výške diaľničných poplatkov či cenách palív približujeme v článku Ceny pohonných hmôt a diaľničných známok v roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Štáty EÚ, ktoré nemajú euro: meny, kurzy a na čo myslieť pri zmene/výbere hotovosti

Ktoré krajiny nepatria do eurozóny a na čo sa pripraviť pred ich návštevou? Zoznam a praktické informácie, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom na dovolenke alebo pracovnej ceste.

Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Vybavenie cestovného pasu v kocke

Aká je cena nového cestovného pasu, ako si rezervovať termín na polícii, kedy (ne)treba riešiť pas pre deti a aká je platnosť tohto dokladu? Odpovede na časté otázky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky