Ako založiť podnikateľský účet

Čo je potrebné na založenie podnikateľského účtu, ako prebieha a koľko trvá, kým účet možno začať používať?

Doklady potrebné na založenie podnikateľského bankového účtu

Banky častokrát rozlišujú niekoľko druhov bankových účtov. Jedným z kritérií, podľa ktorých sa bankové účty členia, je to, či ide o osobný účet alebo podnikateľský účet. Pre založenie podnikateľského účtu platia aj osobitné obchodné podmienky. Pri zakladaní podnikateľského účtu budete určite potrebovať niektoré doklady, ktoré možno rozdeliť na dve skupiny:

  1. doklady preukazujúce vykonávanie podnikateľskej činnosti a 
  2. doklady preukazujúce totožnosť osôb zakladajúcich podnikateľský účet.

Doklady preukazujúce vykonávanie podnikateľskej činnosti

V prípade, že je podnikateľský subjekt právnickou osobou (obchodnou spoločnosťou), bude potrebné v banke pri zakladaní podnikateľského účtu predložiť výpis z obchodného registra. V prípade, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa bude potrebné pri zakladaní podnikateľského účtu predložiť doklady, ktoré preukážu vykonávanie podnikateľskej činnosti. O aký doklad pôjde, to záleží od toho, akej činnosti sa podnikateľ venuje. Napríklad živnostník bude predkladať výpis zo živnostenského registra alebo osvedčenie o živnostenskom oprávnení, lekár bude zase pri zakladaní podnikateľského účtu predkladať licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydanú Slovenskou lekárskou komorou a podobne.

Prečítajte si tiež

V prípade dokladov preukazujúcich vykonávanie podnikateľskej činnosti môže mať banka aj určité požiadavky týkajúce sa maximálnej doby uplynutej odo dňa ich vydania. Väčšinou v prípade výpisu z obchodného registra alebo výpisu zo živnostenského registra nesmie byť tento výpis starší než niekoľko týždňov (najčastejšie je to 6 alebo 12 týždňov).

Doklady totožnosti osôb zakladajúcich podnikateľský účet

Okrem spomínaných dokladov preukazujúcich podnikateľskú činnosť bude klient potrebovať občiansky preukaz. V prípade fyzických osôb – podnikateľov je zrejmé, že pôjde o občiansky preukaz podnikateľa. V prípade právnických osôb to bude občiansky preukaz osoby (alebo osôb) oprávnenej (alebo oprávnených) konať za danú právnickú osobu. Či v prípade právnickej osoby pôjde o občianske preukazy jednej alebo viacerých osôb, to závisí od toho, či môžu štatutári (ak ich je v obchodnej spoločnosti viacero) konať samostatne alebo musia konať spoločne. V prípade, že musia konať spoločne, mali by byť všetci prítomní pri zakladaní účtu.

Ako prebieha založenie podnikateľského bankového účtu

Priebeh založenia podnikateľského účtu závisí od toho, či tento podnikateľský účet budete zakladať osobne alebo „na diaľku“, teda bez osobnej návštevy pobočky banky.

Založenie podnikateľského účtu osobne v banke

Založenie podnikateľského účtu osobnou návštevou obchodného miesta banky je pomerne jednoduchý proces, ktorý sa veľmi nelíši od zakladania osobného bankového účtu. Podnikateľ príde osobne do banky a požiada o založenie podnikateľského bankového účtu. V prípade, že banka ponúka viacero produktov pre podnikateľské účty, tak si musí vybrať ten, o ktorý má záujem. Následne pracovník banky požiada podnikateľa o predloženie potrebných dokladov (občiansky preukaz a doklad preukazujúci vykonávanie podnikateľskej činnosti).

Pri založení účtu je potrebný doklad preukazujúci podnikanie.

Potom nasleduje podpis zmluvy o založení a vedení podnikateľského účtu a väčšinou aj ohľadom vydania platobnej karty. Týmto je proces založenia podnikateľského účtu hotový. Pri osobnej návšteve banky je možné hneď vložiť hotovosť na tento bankový účet, prípadne bude prevedená na tento účet z iného bankového účtu.

Článok pokračuje pod reklamou

Založenie podnikateľského účtu on-line

Pri fyzických osobách – podnikateľoch je možné si podnikateľský bankový účet v niektorých bankách založiť aj na diaľku. V prípade zakladania podnikateľského účtu na diaľku postup závisí od konkrétnej banky. Prvý krok je však spoločný – podnikateľ musí online vyplniť žiadosť o zriadenie podnikateľského účtu.

Prečítajte si tiež

Doklady potrebné k založeniu podnikateľského účtu banke tiež sprístupní online, a to buď nahratím do online formulára, alebo odoslaním na e-mailovú adresu. Zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa založenia podnikateľského účtu a vydania platobných kariet podpíše klient buď prostredníctvom nejakého verifikačného kódu, osobne na pobočke banky, alebo mu bude doručená poštovým kuriérom. V tomto prípade ju hneď v jeho prítomnosti podpíše a kuriér jedno jej vyhotovenie prevezme a doručí naspäť banke.

O tom, ako je možné si účet založiť online už za 4 minúty a o ďalších užitočných digitálnych službách si prečítajte v článku Živnostenský účet v Tatra banke možno založiť on-line: aké sú ďalšie benefity?

Ako dlho trvá založenie podnikateľského bankového účtu

Založenie podnikateľského bankového účtu je pomerne rýchla záležitosť. Akonáhle prejdete vyššie uvedeným procesom zavŕšeným podpisom zmluvnej dokumentácie, váš účet môžete ihneď začať využívať. To znamená, že podnikateľský bankový účet máte hneď aktívny, hneď naň môžete vkladať peniaze, uskutočňovať s ním platobné transakcie, prihlasovať sa do internetbankingu a podobne. Jediné, čo nebudete mať pri zakladaní podnikateľského účtu ihneď k dispozícii, je platobná karta. Jej vydanie obvykle niekoľko dní trvá. Väčšinou vám však bude doručená poštou do 10 pracovných dní odo dňa založenia bankového účtu. V niektorých bankách je však podmienkou, že táto lehota sa začne počítať až od vtedy, ako na bankový účet vložíte nejaké prostriedky. Niekedy podnikateľ nemusí čakať, kým mu príde fyzická karta. Napríklad Tatra banka poskytuje virtuálnu debetnú kartu. Tú si môže klient uložiť v Google Pay alebo Apple Pay, využívať ju na internetové platby či na výbery z bankomatov. 


Máte záujem o podnikateľský účet alebo pri jeho výbere potrebujete poradiť?

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť Tatra banka, a. s., IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.   


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia bankových účtov s pomocou predvyplneného tlačiva od 15.11.2021

Platitelia DPH musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Pomôže im vzor tlačiva, ktorý bude doručený do ich schránok na portáli finančnej správy.

Živnostenský účet v Tatra banke možno založiť on-line: aké sú ďalšie benefity?

Ako si založiť živnostenský účet za štyri minúty a čo podnikateľ spolu s účtom získa, prezradil Igor Dubina, produktový manažér Tatra banky.

Výhody podnikateľského účtu

Prečo by podnikateľ-fyzická osoba mal mať na podnikanie radšej osobitný podnikateľský účet, než miešať osobné financie s financiami z biznisu.

Musí mať s.r.o. podnikateľský účet?

Musí mať s. r. o.-čka zriadený podnikateľský účet? Môže používať na podnikanie osobný účet svojho majiteľa? Odpovede na časté otázky z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky