Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízy

Vláda predstavila prvých 7 opatrení, ktorých cieľom je prvá pomoc pre podnikateľov, živnostníkov a zamestnávateľov zasiahnutých krízou spôsobenou koronavírusom.

 1. Štát preplatí 80 % hrubej mzdy zamestnancov tým firmám, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne zatvorené.
 2. Príspevky pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronakríze.
 3. Bankové záruky za úvery do 500 miliónov eur mesačne.
 4. Zamestnanci v karanténe a rodičia na OČR dostanú 55 % z hrubej mzdy.
 5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % (v prípade marca 20 %).
 6. Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 (v prípade marca 20 %).
 7. Možnosť odpočtu celej daňovej straty z minulých období.

Výsledok schvaľovania Národnej rady Slovenskej republiky približujeme v nasledujúcich článkoch: 

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Preplatenie 80 % hrubej mzdy zamestnancov firmám, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne zatvorené

Zamestnanci, ktorí nepracujú budú dostávať 80 % svojej mzdy. Hrubú mzdu preplatí zamestnávateľovi štát (čistá mzda, odvody zamestnanca, daň z príjmov zamestnanca). Zamestnávateľ, ale bude musieť platiť odvody.

Kompenzácie pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronakríze

Kľúčovou podmienkou, od ktorej závisí, či bude zamestnávateľovi alebo SZČO poskytnutý od štátu príspevok, je skutočnosť, či a o koľko tejto firme poklesli tržby. Príspevok sa bude týkať iba zamestnancov, ktorí nepracujú.

Prepočty sú na celý mesiac (apríl), kedy platia karanténne opatrenia.

 • Pokles tržieb viac ako 20 %, príspevok 180 eur,
 • Pokles tržieb viac ako 40 %, príspevok 300 eur,
 • Pokles tržieb viac ako 60 %, príspevok 420 eur,
 • Pokles tržieb viac ako 80 %, príspevok 540 eur.

Prvé dve opatrenia podľa informácií ministra Krajniaka dotknú  800 000 zamestnancov a 200 000 SZČO.  Príjem žiadostí o podporu bude od 6. apríla 2020 a prostriedky sa začnú vyplácať 15. apríla.

Praktické príklady na výpočet príspevku pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby, nájdete v článku Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO - príklady.

Ako požiadať o príspevok uřcený pre podporu podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu, nájdete v článku Ako požiadať o príspevok pre SZČO, ktorej poklesli tržby alebo musela zatvoriť kvôli koronavírusu.

Odklad platenia preddavkov a odpočet celej daňovej straty

Prečítajte si tiež

Opatrenia číslo 6. a 7.  pomáhajú firmám získať čas a týkajú sa najmä firiem, ktoré majú za sebou dobrý rok s vysokým ziskom a teraz cítia zásadné zhoršenie.

Firmy, ktoré mali v rokoch 2014 – 2018 stratu, ktorú si doteraz nezapočítali, si môžu túto stratu uplatniť celú naraz.

Kedy budú opatrenia proti koronakríze realitou?

Všetky predstavené opatrenia budú schvaľované v skrátenom legislatívnom konaní. Konkrétne znenia zákonov budú predstavené v pondelok a schválené vládou a parlamentom majú byť schválené v utorok.

Parlament schválil návrh zákona "lex korona", ktorý upravuje lehotu na podanie daňových priznaní, hlásení o vyúčtovaní dane a mnoho ďalších. Viac informácií nájdete v článku Lex korona - mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.

Ďalším schváleným opatrením parlamentom je odklad platby odvodov. Aké sú podmienky, či nový termín platby odvodov, nájdete v článku Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírusu.

Prečítajte si tiež

Vláda SR 14. apríla 2020 oznámila ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov korona krízy a počíta aj so zavedením tzv. kurzarbeit, ktorý sa týka najmä zamestnávateľov. Viac informácií o tom, čo je kurzarbeit, nájdete v článku Čo je kurzarbeit a akú podobu bude mať na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky