Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Mzdové veličiny pre rok 2024

Dôležité čísla v podnikaní pre zamestnávateľov v roku 2024 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Oblasť podnikania Veličina a jej stručný popis Suma/percento
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 1. stupeň náročnosti práce – mesačná 750 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 1. stupeň náročnosti práce – hodinová (40 h/t) 4,310 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 1. stupeň náročnosti práce – hodinová (38,75 h/t) 4,449 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 1. stupeň náročnosti práce – hodinová (37,5 h/t) 4,597 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 2. stupeň náročnosti práce – mesačná 866 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 2. stupeň náročnosti práce – hodinová (40 h/t) 4,977 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 2. stupeň náročnosti práce – hodinová (38,75 h/t) 5,138 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 2. stupeň náročnosti práce – hodinová (37,5 h/t) 5,309 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 3. stupeň náročnosti práce – mesačná 982 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 3. stupeň náročnosti práce – hodinová (40 h/t) 5,644 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 3. stupeň náročnosti práce – hodinová (38,75 h/t) 5,826 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 3. stupeň náročnosti práce – hodinová (37,5 h/t) 6,020 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 4. stupeň náročnosti práce – mesačná 1 098 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 4. stupeň náročnosti práce – hodinová (40 h/t) 6,310 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 4. stupeň náročnosti práce – hodinová (38,75 h/t) 6,514 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 4. stupeň náročnosti práce – hodinová (37,5 h/t) 6,731 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 5. stupeň náročnosti práce – mesačná 1 214 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 5. stupeň náročnosti práce – hodinová (40 h/t) 6,977 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 5. stupeň náročnosti práce – hodinová (38,75 h/t) 7,202 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 5. stupeň náročnosti práce – hodinová (37,5 h/t) 7,442 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 6. stupeň náročnosti práce – mesačná 1 330 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 6. stupeň náročnosti práce – hodinová (40 h/t) 7,644 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 6. stupeň náročnosti práce – hodinová (38,75 h/t) 7,891 eur
Minimálna mzda Minimálna mzda v hrubom pre 6. stupeň náročnosti práce – hodinová (37,5 h/t) 8,154 eur
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v sobotu 2,155 eur
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v sobotu – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 50 %
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v sobotu – znížený 1,9395 eur
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v sobotu – znížený – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 45 %
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v nedeľu 4,310 eur
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v nedeľu – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 100 %
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v nedeľu – znížený 3,879 eur
Mzdový príplatok Mzdový príplatok za prácu v nedeľu – znížený – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 90 %
Mzdový príplatok Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci 1,724 eur
Mzdový príplatok Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 40 %
Mzdový príplatok Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci 2,155 eur
Mzdový príplatok Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 50 %
Mzdový príplatok Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci – znížený 1,5085 eur
Mzdový príplatok Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci – znížený – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 35 %
Mzdový príplatok Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska – zamestnanec 0,862 eur
Mzdový príplatok Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska – zamestnanec – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 20 %
Mzdový príplatok Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 0,862 eur
Mzdový príplatok Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 20 %
Mzdový príplatok Príplatok za prácu vo sviatok – dohodár 4,310 eur
Mzdový príplatok Príplatok za prácu vo sviatok – dohodár – sadzba z minimálnej mzdy za hodinu 100 %
Daňový bonus na dieťa Maximálna výška daňového bonusu pre jedno vyživované dieťa vo veku do 18 rokov (mesačne) – vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 18 rokov 140 eur
Daňový bonus na dieťa Maximálna výška daňového bonusu pre jedno vyživované dieťa vo veku nad 18 rokov (mesačne) 50 eur
Daňový bonus na dieťa Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 1 dieťati 20 %
Daňový bonus na dieťa Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 2 deťoch 27 %
Daňový bonus na dieťa Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 3 deťoch 34 %
Daňový bonus na dieťa Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 4 deťoch 41 %
Daňový bonus na dieťa Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 5 deťoch 48 %
Daňový bonus na dieťa Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 6 a viac deťoch 55 %
Príspevok zamestnávateľa Maximálny príspevok zamestnávateľa pri plnom úväzku zamestnanca na rekreáciu zamestnancov a športovú činnosť dieťaťa (55 % z výdavkov preukázaných zamestnancom) 275 eur
Príspevok zamestnávateľa Maximálny dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie (mesačne) 4 eur/m2 a súčasne max. 360 eur
Odvody Maximálny príjem, pri ktorom sa uplatňuje tzv. odvodová odpočítateľná položka (sociálne poistenie) u študentov vykonávajúcich práce na základe dohody o brigádnickej práci študenta a u dôchodcov pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce 200 eur
Odvody Maximálna odvodová odpočítateľná položka (sociálne poistenie) pri sezónnej práci 652 eur
Odvody Maximálna suma odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie zamestnanca 380 eur
Odvody Hranica príjmu, od ktorého je odpočítateľná položka na zdravotné poistenie zamestnanca nulová 570 eur
Odvody Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre účely sociálneho poistenia neurčený
Odvody Minimálny vymeriavací základ zamestnávateľa pre účely sociálneho poistenia neurčený
Odvody Maximálny vymeriavací základ zamestnanca pre účely sociálneho poistenia – s výnimkou úrazového poistenia 9 128 eur
Odvody Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa pre účely sociálneho poistenia – s výnimkou úrazového poistenia 9 128 eur
Odvody Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre účely zdravotného poistenia neurčený
Odvody Minimálny vymeriavací základ zamestnávateľa pre účely zdravotného poistenia neurčený
Odvody Maximálny vymeriavací základ zamestnanca pre účely zdravotného poistenia neurčený
Odvody Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa pre účely zdravotného poistenia neurčený
Odvody Minimálny odvod na zdravotné poistenie zamestnanca 40,32 eur
Stravné Minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka) 5,85 eur
Stravné Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca – ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie od 1.10.2023 3,22 eur
Stravné Maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca – ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie od 1.10.2023 4,29 eur
Stravné Sadzba stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 5 – 12 hodín od 1.10.2023 7,80 eur
Stravné Sadzba stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 12 – 18 hodín od 1.10.2023 11,60 eur
Stravné Sadzba stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní nad 18 hodín od 1.10.2023 17,40 eur
Stravné Sadzba stravného pri zahraničných pracovných cestách v trvaní do 6 hodín (vrátane) – určené zo základnej sadzby stravného pre danú krajinu 25 %
Stravné Sadzba stravného pri zahraničných pracovných cestách v trvaní nad 6 až 12 hodín (vrátane) – určené zo základnej sadzby stravného pre danú krajinu 50 %
Stravné Sadzba stravného pri zahraničných pracovných cestách v trvaní nad 12 hodín – určené zo základnej sadzby stravného pre danú krajinu 100 %
Stravné Sadzba krátenia stravného ak zamestnávateľ počas pracovnej cesty zabezpečil zamestnancovi raňajky – zo sumy 17,40 eur 25 %
Stravné Sadzba krátenia stravného ak zamestnávateľ počas pracovnej cesty zabezpečil zamestnancovi obed – zo sumy 17,40 eur 40 %
Stravné Sadzba krátenia stravného ak zamestnávateľ počas pracovnej cesty zabezpečil zamestnancovi večeru – zo sumy 17,40 eur 35 %
Prečítajte si tiež

Súčasťou konsolidačného balíčka vlády SR bolo aj zvýšenie sadzieb zdravotných odvodov pre zamestnávateľov na prechodné obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2027. Aké sadzby zdravotných odvodov platia od 1.1.2024 u zamestnávateľa a zamestnanca, uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Sadzba zdravotných odvodov od 1.1.2024
Zdravotné odvody u zamestnanca bez zdravotného postihnutia Zamestnanec 4 %
Zamestnávateľ 11 %
Zamestnanec so zdravotným postihnutím Zamestnanec 2 %
Zamestnávateľ 5,5 %

Dôležité sumy veličín pre fyzické aj právnické osoby nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024.

Tip: Podrobnejšie informácie o odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca v roku 2024 si prečítajte v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024. Vyskúšajte aj našu mzdovú kalkulačku pre rok 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky