Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.

Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zistíme, ak poznáme:

 • sumu základu dane (čiastkového základu dane), a
 • výšku sadzby dane.

Ako však vypočítať základ dane (čiastkový základ dane) a ktorú sadzbu dane použiť? Odpoveď na tieto otázky nájdete v článku. Upozorňujeme však, že v tomto článku sa budeme venovať výpočtu dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 bez živnosti.

O tom, kedy ide o zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti a na živnosť v roku 2021 píšeme v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021.

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vypočítame, ak od zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti odpočítame preukázateľné výdavky.

Keďže ide o príjem podľa § 6 ods. 3 zákona, fyzická osoba – prenajímateľ si môže uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 € (pozor, ak má príjmy aj podľa § 8 ods. 1 písm. a) – príjmy z príležitostných činností prihliada aj na tento príjem v prípade oslobodenia). To znamená, že do výpočtu základu dane (čiastkového základu dane) vstupuje zdaniteľný príjem už znížený o sumu, ktorá je oslobodená. Napr. ak zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti bude vo výške 10 500 €, v daňovom priznaní uvedie fyzická osoba príjem znížený o sumu, ktorá je oslobodená, t. j. sumu 10 000 € (10 500 – 500).

V prípade príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti, t. j. podľa § 6 ods. 3 zákona nie je možné uplatniť tzv. paušálne výdavky – percentom z príjmov. Do preukázateľných výdavkov môže zahrnúť fyzická osoba – prenajímateľ také výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním jeho zdaniteľných príjmov, avšak záleží aj na tom, či fyzická osoba má alebo nemá zaradenú nehnuteľnosť, ktorú prenajíma do obchodného majetku. Viac informácií sa dozviete v stále platnom článku Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2020.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme na to, že ak fyzická osoba uplatnila oslobodenie od dane z príjmov pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti, je povinná upraviť aj výšku daňových výdavkov uplatňovaných pri prenájme nehnuteľnosti, a to rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom. Čo to znamená, si ukážeme na praktickom príklade v závere tohto článku.

Keďže ide o tzv. pasívny príjem nie je možné pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti:

 • vykázať daňovú stratu a preto daňové výdavky je možné uplatniť len do výšky príjmov. V prípade, ak sú výdavky vyššie ak príjmy, na rozdiel sa neprihliada a základ dane (čiastkový základ dane) bude nulový,
 • uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,
 • uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa.
Článok pokračuje pod reklamou

Sadzba dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Sadzba dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti – bez živnosti v roku 2021, ktorá sa uplatní pri výpočte dane z príjmov zo zisteného základu dane je nasledovná:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. sumu 37 981,94 € (vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. sumu 37 981,94 € (t. j. 37 981,95 € a viac).

Príklad na použitie správnej sadzby dane z príjmov zo zisteného základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona:

Jana prenajíma viaceré nehnuteľnosti, pri ktorých poskytuje len základné služby a dosahuje teda príjem z prenájmu nehnuteľnosti – bez živnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona). Jej príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 dosiahli výšku 60 000 € a základ dane 42 000 € . Akú sadzbu dane z príjmov má použiť pri výpočte dane z príjmov?

Jana pri výpočte dane z príjmov použije nasledovnú sadzbu:

 • 19 % na časť základu dane vo výške 37 981,94 €, a
 • 25 % na časť základu dane, ktorá prevyšuje sumu 37 981,94 €, teda na sumu 4 018,06 € (42 000 – 37 981,94 €).

Výpočet dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Ak poznáme výšku základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona, vieme ktorú sadzbu dane z príjmov použiť (v závislosti od výšky základu dane 19 %, resp. 25 %) a vypočítať tak daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti.

Príklad na výpočet dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Mária prenajíma nehnuteľnosť – svoj byt a poskytuje len základné služby, dosahuje teda príjem z prenájmu nehnuteľnosti – bez živnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona). Pre výpočet dane z príjmov za rok 2021 potrebujeme poznať nasledovné:

 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti: 10 500 € (v daňovom priznaní si ešte túto sumu zníži o 500 €, ktorá je oslobodená od dane),
 • preukázateľné výdavky: 3 000 € (výšku musí v daňovom priznaní upraviť v rovnakom pomere, v akom si zníži sumu zdaniteľných príjmov),
 • v roku 2021 nemala iné druhy príjmov (bola dobrovoľne nezamestnanou osobou a platila si preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške).

Aká bude výška základu dane z príjmov p. Márie a akú výšku dane z príjmov je povinná za rok 2021 zaplatiť?

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Suma (výpočet)
Príjmy z prenájmu 10 500 €
Zdaniteľné príjmy (po odpočítaní sumy oslobodenej od dane) 10 000 € (10 500 – 500)
Uplatnené preukázateľné výdavky 2 857,14 € (10 000/10 500)*3 000 €
Základ dane podľa § 6 zákona 7 142,86 € (10 000 – 2 857,14)
Sadzba dane z príjmov 19 %
Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti 1 357,14 (7 142,86 * 0,19)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky