Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2018 používala motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie je povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Finančná správa informuje na svojej webovej stránke o rozposielaní predvyplnených daňových priznaní k tejto dani do elektronickej schránky.

Povinnosť platenia dane z motorových vozidiel za rok 2018

Daň z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný platiť daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorá v danom roku používala motorové vozidlo na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Daňovník platí daň z motorových vozidiel v týchto prípadoch:

  • ak je držiteľom vozidla a je zapísaný v doklade,
  • ak má v doklade ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • ak používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • ak používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
  • ak je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Termín podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je daňovník povinný podať do 31. januára 2019. V tomto termíne je daňovník taktiež aj povinný zaplatiť výslednú sumu daňovej povinnosti.

Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo bez likvidácie, daňovník na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, či daňovník, ktorý zomrel alebo ukončil podnikanie má osobitne upravené zdaňovacie obdobie, ako aj lehotu na podanie daňového priznania.

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel v elektronickej schránke na portáli finančnej správy za rok 2018

Vďaka úspešnosti predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2017, aj tento rok zabezpečila finančná správa predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel pre daňovníkov, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017. Ide o benefit finančnej správy pre 160 000 daňových subjektov.

Podľa tlačovej správy finančnej správy si daňovníci nájdu toto predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v časti Prijaté dokumenty v ich osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy. Tento dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania ako aj samotný výpočet dane. Úlohou daňovníka je tak toto predvyplnené daňové priznanie skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2018. Po vykonaní tohto úkonu je povinný daňovník takto predvyplnené daňové priznanie, ktoré aktualizoval alebo skontroloval, podať.

V roku 2019 prvýkrát fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 výlučne elektronicky

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 podávajú výlučne elektronicky tieto daňové subjekty:

  • platiteľ DPH,
  • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • fyzická osoba – podnikateľ (registrovaná pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Iné daňové subjekty (napr. neziskové organizácie a pod.) môžu daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 podať poštou alebo osobne, doručením do podateľne na daňovom úrade.

Informácie o dani z motorových vozidiel, či o tom ako vyplniť daňové priznanie k tejto dani si môžete prečítať v našich článkoch:

Daň z motorových vozidiel za rok 2018

Sadzba dane z motorových vozidiel za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 v príkladoch

Výpočet predpokladanej a pomernej časti dane z motorových vozidiel za rok 2018 - príklady

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Otváracie hodiny daňových úradov sa predlžujú, pribúdajú aj miesta na odovzdanie priznaní

Finančná správa v posledných dňoch na podanie daňového priznania posilňuje úradné hodiny na svojich úradoch. Zároveň rozširuje aj počet miest, na ktorých môžu daňovníci priznanie odovzdať.

Daňové priznanie študenta za rok 2018

Postup študenta pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov, ktorý mal v roku 2018 príjmy len zo závislej činnosti.

10 tipov k daňovému priznaniu živnostníka za rok 2018

V článku vám prinášame 10 tipov, ktoré sa môžu hodiť predovšetkým živnostníkom pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018

Výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý zistí právnická osoba zo svojho účtovníctva sa nerovná automaticky základu dane, z ktorého sa vypočíta daň z príjmov v roku 2018. Ako postupovať pri úprave výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky