Založenie firmy (obchodnej spoločnosti) v zahraničí

Kedy je na podnikanie v zahraničí nutné založiť si v danej krajine firmu a na čo pri tomto kroku nezabudnúť?

Prečo založiť v zahraničí firmu alebo kedy na podnikanie v cudzine slovenská firma nestačí?

Dôvodov, ktoré vedú slovenských podnikateľov k založeniu firmy v zahraničí, je viacero. Priaznivejší daňový systém, lepšie podnikateľské prostredie alebo častokrát aj vyhnutie sa obchodným bariéram medzi domácou a zahraničnou krajinou. Hlavným dôvodom vo väčšine prípadov je predovšetkým expanzia firmy a rozširovanie podnikania na zahraničné trhy.

Predávať tovary z tuzemska do zahraničia je možné aj v prípade, že pôsobíte len na Slovensku a v zahraničí nemáte žiadne obchodné zázemie. V takomto prípade však budete pravdepodobne obmedzený len na to, že svoje tovary len fyzicky prepravíte zo Slovenska k zahraničnému odberateľovi. Ak by ste chceli mať v zahraničí aj určité zázemie (sklady, predajne, prípadne výrobu a podobne), už by ste sa založeniu firmy alebo zriadeniu stálej prevádzkarne v zahraničí nevyhli.

S poskytovaním služieb slovenským podnikateľským subjektom so slovenskými oprávneniami na podnikanie v zahraničí to tiež také jednoduché nie je. Na základe inštitútu cezhraničného poskytovania služieb je možné, aby slovenský podnikateľ (napríklad s. r. o.) poskytoval na základe slovenského oprávnenia na podnikanie aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie.

Takto je však možné služby v zahraničí poskytovať len dočasne, resp. príležitostne. Pre určenie dočasnosti poskytovania služby sa prihliada na početnosť, pravidelnosť a trvanie poskytovania služby. Aj v prípade cezhraničného poskytovania služieb môžete naraziť na niekoľko regulačných obmedzení. Ak budete mať v zahraničí založenú firmu alebo stálu prevádzkareň, vyhnete sa im.

V niektorých prípadoch sa preto pri expanzii na zahraničné trhy založeniu podnikateľského subjektu v zahraničí nemožno vyhnúť.

Výber typu obchodnej spoločnosti v zahraničí

Ak zistíte, že je založenie firmy v zahraničí nevyhnutnosťou a máte vybranú krajinu, do ktorej chcete expandovať, musíte si zodpovedať otázku, prostredníctvom akej právnej formy podnikania tam budete podnikať. Predpokladajme, že v zahraničí chcete svoju činnosť vykonávať ako právnická osoba. V tomto prípade si v zahraničnej krajine založíte obchodnú spoločnosť. Typy obchodných spoločností sa môžu odlišovať od tých, ktoré používame na Slovensku.

Pre výber druhu obchodnej spoločnosti v zahraničí by ste mali zvažovať tieto otázky:

 • Aká je minimálna výška základného imania (kapitálu) spoločnosti?
 • Aká je minimálna výška vkladu každého spoločníka do základného imania?
 • Aký je spôsob a výška ručenia za záväzky spoločnosti pre spoločnosť a jej spoločníkov?
 • Aký je minimálny a maximálny počet spoločníkov danej spoločnosti?
 • Aké sú minimálne zákonne vytvárané orgány danej spoločnosti?
 • Aká výška poplatkov je spojená so založením a vznikom spoločnosti?
 • Aká flexibilita je spojená s predajom obchodného podielu danej spoločnosti?
 • Aké špecifické povinnosti sú spojené s fungovaním príslušného druhu spoločnosti?
 • Aké fondy musí povinne vytvárať obchodná spoločnosť a ako môže s nimi nakladať?
 • Je zoznam vlastníkov obchodnej spoločnosti verejne dostupný alebo je anonymný?
 • Existujú nejaké obmedzenia v použití zisku obchodnej spoločnosti?

Pre zodpovedanie týchto otázok budete potrebovať poznať legislatívu príslušnej krajiny, v ktorej si budete chcieť založiť obchodnú spoločnosť. To môže znamenať aj potrebu znalosti cudzieho jazyka. Častokrát je však omnoho jednoduchšie využiť služby odborníka z príslušnej krajiny, ktorý vám s výberom konkrétneho typu obchodnej spoločnosti v zahraničí pomôže.

Založiť si v zahraničí firmu alebo kúpiť existujúcu spoločnosť?

Nadobudnúť obchodnú spoločnosť sídliacu v zahraničí je možné viacerými spôsobmi.

 1. Prvým z nich je ten, že si založíte novú obchodnú spoločnosť.
 2. Druhým spôsobom je kúpa už existujúcej obchodnej spoločnosti (tzv. „ready made spoločnosť“). Každý z týchto spôsobov je v niečom odlišný a každý má svoje výhody aj nevýhody.

Ak sa rozhodnete pre prvú možnosť a založíte si novú obchodnú spoločnosť v zahraničí, čaká vás viacero administratívnych a registračných povinností. Pripravte sa na to, že budete musieť spisovať zakladateľské dokumenty, získavať oprávnenia na podnikanie, vybavovať rôzne registrácie. Od vtedy, čo začnete so zakladaním firmy, až do momentu, keď budete môcť skutočne podnikať, určite uplynie nie málo času. Výhodou však je to, že budete mať „čistú firmu“, z ktorej histórie vám nehrozia žiadne riziká.

Druhou možnosťou je kúpiť si v zahraničí už existujúcu spoločnosť, čo v praxi znamená kúpiť si podiel v existujúcej zahraničnej spoločnosti a celú ju prevziať. Samozrejmosťou je možnosť zmeniť jej obchodné meno podľa vášho želania. Tento spôsob nadobúdania firmy je v praxi častokrát využívaný. Jeho najväčšou výhodou je to, že už nebudete musieť absolvovať takmer žiadne administratívne a registračné povinnosti a v pomerne krátkom čase od vášho rozhodnutia budete môcť reálne podnikať. Nevýhodou sú riziká, ktoré vyplývajú z ekonomickej histórie spoločnosti v podobe možných porušení záväzkov alebo predpisov. Preto je potrebné si kupovanú spoločnosť predtým poriadne preveriť.

V prípade zakladania alebo kúpy spoločnosti v zahraničí zvážte využitie služieb poradcu

Založenie alebo kúpa firmy v zahraničí nie je v žiadnom prípade jednoduchá záležitosť. Zahraničné legislatívne prostredie a jazykové bariéry prakticky neumožňujú bežnému slovenskému podnikateľovi absolvovať všetky procesy spojené so zakladaním firmy v zahraničí vo vlastnej réžii bez toho, aby ste niekde urobili chybu. To isté platí aj v prípade kúpy zahraničnej firmy, kde neznalosť tunajšieho prostredia ešte viac umocňuje prípadné riziká spojené s jej kúpou (neviete určiť, na čo si máte dať pozor, čo všetko a ako si máte overiť).

Z vyššie uvedených dôvodov je najlepším riešením pri zakladaní alebo kúpe firmy v zahraničí využiť služby špecialistu z danej krajiny, ktorý sa touto činnosťou zaoberá. Táto služba síce nebude zadarmo, ale umožní vám založiť si v zahraničí spoločnosť v čo najkratšom možnom čase s hladkým priebehom vybavenia všetkých úvodných povinností bez toho, aby ste pri niečom urobili chybu. Vás to bude stáť minimum času a administratívy. To isté bude platiť aj v prípade, že sa rozhodnete ísť cestou kúpy ready made zahraničnej spoločnosti. S pomocou poradcu v čo najväčšej možnej miere minimalizujete riziká spojené s kúpou existujúcej spoločnosti.

Založenie firmy v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku

Slovenskí podnikatelia pri zahraničnej expanzii zvyčajne najskôr smerujú do susedných krajín, ktoré sú členmi Európskej únie. Česko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko sú geograficky najbližšie a z hľadiska počtu potenciálnych zákazníkov sú to väčšie trhy ako Slovensko. Rakúsko láka najmä kúpnou silou zákazníkov, v Česku zas minimálna jazyková bariéra a mnohé formálne záležitosti si často vedia vybaviť podnikatelia aj svojpomocne. Poľsko okrem veľkosti trhu zaujme aj 9 % daňou z príjmov pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľov s obratom do 2 miliónov eur (sadzba DPH je 23 %). Výška dane z príjmov poteší aj pri expanzii do Maďarska, kde je sadzba pre právnické osoby 9 % bez ohľadu na výšku obratu (sadzba DPH je tu už ale 27 %) a pri jednom z druhov pracovnoprávnych vzťahov sa neplatí takmer žiadne sociálne poistenia a zdravotné poistenie.

V susedných krajinách je možné si vybrať viacero typov obchodných spoločností. Najčastejšie však ide v závislosti od veľkosti podnikania o obdobu slovenskej živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame základné parametre obdôb slovenskej s. r. o.

Porovnanie základných parametrov podnikania formou „s.r.o.“ v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a na Slovensku

Krajina Typ obchodnej spoločnosti Minimálne základné imanie (kapitál) Minimálny počet spoločníkov Maximálny počet spoločníkov
Slovensko spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) 5 000 eur 1 50
Česko společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 1 česká koruna (približne 0,04 eura) 1 neobmedzený
Poľsko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z. o. o.) 5 000 poľských zlotých (približne 1 123 eur) 1 neobmedzený
Maďarsko Korlátolt Felelõsségû Társaság (Kft.) 3 000 000 maďarských forintov (približne 8 383 eur) 1 neobmedzený
Rakúsko Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 35 000 eur (10 000 eur pre startupy) 1 neobmedzený

Ohľadom postupu založenia s.r.o. v zahraničí sme pre vás pripravili tieto články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako podať colné vyhlásenie pri zásielke z tretích krajín do 150 eur od 1.7.2021 (návod)

Návod, ako krok za krokom postupovať pri dovoze tovaru v hodnote do 150 eur z tretích krajín, napríklad z Číny, pri ktorom treba od 1.7.2021 platiť DPH a podávať colné vyhlásenie.

Clo a DPH pri zásielkach z tretích krajín: začali platiť nové e-commerce pravidlá

Vo všetkých krajinách Európskej únie už platia nové pravidlá pre preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Čo sa mení?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?

Dovoz z tretích krajín po 1.7.2021: ako sa bude podávať colné vyhlásenie?

Finančná správa sa pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie. Koho sa budú nové povinnosti týkať a ako bude fungovať nový systém podávania colných vyhlásení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky