Obchodné meno

Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko a môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Práva k obchodnému menu systematicky zaraďujeme medzi práva priemyselného vlastníctva. Ochranou tohto inštitútu sa právne úpravy zaoberali takpovediac od jeho vzniku. Treba uviesť, že pojmu obchodné meno predchádzal historicky zaužívanejší pojem „firma“, ktorý v sebe zhŕňal všetky prvky obchodného mena, ako ho poznáme dnes. Firma, teda označenie, pod ktorým obchodníci prevádzkovali svoju činnosť.

V obchodno-právnej teórii sa pre tvorbu obchodného mena vytvorilo niekoľko princípov, ktoré obchodné meno charakterizujú a pred inými označeniami mu určujú isté výnimočné postavenie. Ide o nasledovné zásady:

  • zásada nezameniteľnosti: Obchodné meno nesmie byť príliš všeobecné, nesmie byť zameniteľné nielen v písanej forme, ale aj foneticky, prípadne iným spôsobom umožňujúcim zameniteľnosť v hospodárskej súťaži
  • zásada pravdivosti: Obchodné meno musí poskytovať pravdivý obraz o podnikateľskom subjekte, ktorý je jeho nositeľom. K tomu slúžia princípy tvorby mena – meno, fantazijné či zmiešané), ktoré majú podnikateľa charakterizovať a podať aspoň približný obraz o druhu podniku a jeho forme. Pravdivosť obchodného mena sa odráža aj v povinnosti v prípade fyzických osôb používať svoje meno a priezvisko v nezmenenej forme bez zavádzajúcich doplnkov a v prípade právnických osôb povinnosť používať dodatok obchodného mena, označujúci formu obchodnej spoločnosti, resp. družstva. Taktiež povinnosť používať dodatok ako „v likvidácii“ alebo „v konkurze“ spoločnosťami postihnutými týmito skutočnosťami, je možné považovať za princíp pravdivosti obchodného mena.
  • zásada úplnosti: Zásadou úplnosti rozumieme povinnosť uvádzať obchodné meno tak, ako to vyžaduje zákon, teda v jeho úplnej a nedeformovanej podobe.)
  • zásada jednotnosti: Každý subjekt je oprávnený mať len jedno obchodné meno, výlučné a nezameniteľné s menami iných subjektov. Obchodné meno je potrebné používať v tej istej forme, ako je zapísané v obchodnom registri.)
Článok pokračuje pod reklamou


Obchodné meno fyzickej osoby

Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Ak ide o fyzickú osobu, stačí na odlíšenie obchodného mena uvedenie iného miesta podnikania. Ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu; to isté platí pri nadobudnutí podniku na základe zmluvy od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, za podmienok ustanovených v § 481 ods. 2. Obchodného zákonníka.

Ak podnikateľom je fyzická osoba, ktorá zmenila svoje meno, môže používať v obchodnom mene aj svoje skoršie meno s dodatkom obsahujúcim nové meno.

Náš tip: Pri tvorbe obchodného mena použite živnostenský register, aby ste zistili, či už rovnaké obchodné meno niekto nepoužíva. Nájdete ho na stránke www.zrsr.sk

 

Obchodné meno právnickej osoby

Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy.

Obchodné meno právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu s podnikom, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba obchodné meno prevezme. Ak nástupnícka právnická osoba má inú právnu formu, musí sa zmeniť dodatok v súlade s jej právnou formou.

Prevod obchodného mena bez súčasného prevodu podniku je neprípustný. Prevod obchodného mena je možný aj pri prevode časti podniku, ak bude podnikateľ zostávajúcu časť prevádzkovať pod iným obchodným menom alebo táto časť zanikne likvidáciou.

Náš tip: Pri tvorbe obchodného mena použite obchodný register, aby ste zistili, či už rovnaké obchodné meno niekto nepoužíva. Nájdete ho na stránke www.orsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Najbláznivejšie názvy slovenských firiem

Vymyslieť dobrý názov firmy nie je len tak. Zvyčajne mu predchádzajú dlhé dni až týždne analýz a brainstormingu. Niekedy však stačí k názvu pristupovať s vtipom a originálne meno je na svete.

Ako vytvoriť účinný názov a logo spoločnosti

Čaká vás kreovanie nového loga a názvu firmy alebo uvažujete o ich zmene? Praktický návod ako na to poskytol Jozef Šétaffy na príklade vizuálu reštaurácií Pizza Mizza, ktoré spoluvlastní.

Perfektné meno pre váš biznis

Prinášame pár užitočných rád a inšpirácií, ktoré vám pomôžu s výberom správneho mena pre Vaše podnikanie.

Vyberáme meno pre novorodenca (názov firmy alebo meno produktu)

Jedným z prvých krokov pri štarte podnikania, alebo uvedenia produktu je výber vhodného mena. Väčšinu dobrých mien už niekto, bohužiaľ, použil, ale stále je z čoho vyberať. Dobrý názov môže byť najcennejšou zložkou značky. Vďaka nemu si vás zákazníci ľahko zapamätajú, odlíšia od konkurencie. Dobrý názov urýchli rast vášho biznisu. Voľbou nevhodného mena si naopak narobíte veľa problémov a bude vás stáť veľa času, energie, vysvetľovania a ušlých ziskov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky