Zrušenie prevádzkarne možno oznámiť mestu alebo obci on-line

Ak rušíte predajňu alebo miesto, kde ste zákazníkom poskytovali služby, musíte to zo zákona povinne oznámiť príslušnému mestu alebo obci. Elektronická služba na zrušenie prevádzkarne vám to môže zjednodušiť.

Povinnosť oznámiť zrušenie prevádzkarne mestu alebo obci

Prevádzkarňou sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Existujú aj výnimky a nie každý priestor slúžiaci na podnikanie tak nevyhnutne musí byť prevádzkarňou. Viac sa o tom, či sa priestor, v ktorom podnikáte, považuje za prevádzkareň alebo nie, môžete dočítať v článku Prevádzkareň. Mnohým podnikateľom prevádzkareň vznikne. Najčastejšie je prevádzkarňou miesto, kde predávate tovar, poskytujete zákazníkom služby alebo niečo vyrábate. Môže ňou byť napríklad obchod, kaderníctvo, reštaurácia, výrobná dielňa a mnoho iných.

Podnikateľovi sa niekedy nedarí a rozhodne sa svoju prevádzkareň zrušiť alebo iným dôvodom pre jej zrušenie môže byť presťahovanie sa do iných priestorov. V každom z týchto prípadov dochádza k zrušeniu prevádzkarne, čo je dôležité pre práva spotrebiteľov. Jednou z povinností podnikateľa pri zrušení prevádzkarne je túto skutočnosť oznámiť niekoľkým inštitúciám.

Sedem dní pred zrušením prevádzkarne to musíte oznámiť mestu alebo obci.

O tom, ktoré presne to sú, si môžete prečítať v článku Zrušenie prevádzkarne – aké sú povinnosti podnikateľa a na čo si dávať pozor pri uzavretí predajne?. Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) je podnikateľ povinný zrušenie prevádzkarne oznámiť aj mestu alebo obci, na území ktorej je prevádzkareň umiestnená, a to najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne.

Aké povinnosti plynú podnikateľovi pri zrušení prevádzkarne, nájdete v článku Povinnosti pri zrušení prevádzkarne.

Oznámiť zrušenie prevádzkarne mestu alebo obci môžete písomne alebo elektronicky (on-line)

Zrušenie prevádzkarne je pre podnikateľa častokrát udalosťou, s ktorou má veľa povinností a málo času. Musí vypratať priestor pôvodnej prevádzkarne, prípadne sa sťahovať do iného priestoru a zároveň túto skutočnosť oznamovať viacerým inštitúciám. Oznamovať treba tak zriadenie novej prevádzkarne, ako aj zrušenie pôvodnej prevádzkarne. Jednou z povinností, pri ktorej môže podnikateľ čas ušetriť, je elektronické oznámenie zrušenia prevádzkarne mestu alebo obci. Pokiaľ ide o povinnosť oznamovať príslušnému mestu alebo obci zrušenie prevádzkarne, máte podľa zákona o ochrane spotrebiteľa použiť písomnú formu, ale ak má mesto alebo obec sprístupnenú aj elektronickú službu, môžete využiť aj tú.

Čo potrebujete na on-line (elektronické) oznámenie o zrušení prevádzkarne

Elektronické oznámenie o zrušení prevádzkarne si vyžaduje disponovať určitou úrovňou zručností práce s počítačom a jeho softvérom. A to nie je všetko. Elektronické oznámenie o zrušení prevádzkarne sa podáva prostredníctvom elektronickej služby, na ktorej využitie potrebujete určitý hardvér a softvér. Na elektronické oznámenie o zrušení prevádzkarne mestu alebo obci potrebujete elektronický občiansky preukaz (eID karta), ktorý musí byť navyše elektronicky aktivovaný, tzn. musí byť na ňom aktivovaný bezpečnostný osobný kód, musíte mať čítačku čipových kariet s príslušnými ovládačmi, musíte mať na počítači nainštalovaný softvér eID klient a musíte mať na elektronickom občianskom preukaze nahraté kvalifikované certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Zistiť, či dané mesto alebo obec podporujú možnosť oznámenia o zrušení prevádzkarne on-line (elektronicky), je niekedy komplikované

Ak máte všetko vybavenie na elektronické podanie oznámenia o zrušení prevádzkarne, je nevyhnutným predpokladom na použitie tejto elektronickej služby to, aby ju dané mesto alebo obec malo zriadenú. Ako overiť dostupnosť tejto služby vo vami požadovanom meste alebo obci, je niekedy veľmi komplikované. Problémov je hneď niekoľko. Všetky elektronické služby verejnej správy by mali byť dostupné na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, z ktorého by sa potom mal ich používateľ po presmerovaní dostať na konkrétnu službu konkrétnej inštitúcie. Na službu „Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky“ sa z portálu www.slovensko.sk dostanete podľa nižšie uvedeného návodu alebo cez funkciu vyhľadávania, ktorá žiaľ nefunguje ideálne (ak zadáte do vyhľadávania presný názov tejto služby, nenájde vám žiadnu). Následne máte možnosť si vybrať niektoré mesto alebo obec zo zoznamu, ktorému chcete zrušenie prevádzkarne oznámiť.

Zistiť dostupnosť elektronickej služby môže byť komplikované.

Problém ale nastáva v tom, že v tomto zozname sa zbytočne nachádza aj niekoľko stoviek miest a obcí, ktoré túto službu nemajú zriadenú (napríklad mesto Bojnice). Ak si takéto mesto alebo obec vyberiete, budete síce presmerovaný na túto službu na stránke Dátového centra obcí a miest, ale tam zistíte, že dané mesto alebo obec túto službu nemá zriadenú. Opačným problémom zoznamu miest a obcí, z ktorých si môžete vybrať pre elektronické oznámenie zrušenia prevádzkarne, je, že v ňom chýbajú niektoré mestá a obce, ktoré takúto službu zriadenú majú (napríklad Košice alebo Bratislava – časť Staré mesto). Ako má teda podnikateľ, ktorý chce mestu alebo obci oznámiť zrušenie prevádzkarne, postupovať? Ako najlepšia možnosť sa vzhľadom nedostatky verejných portálov javí vyhľadanie elektronickej služby buď priamo na stránke daného mesta alebo obce, alebo cez internetový vyhľadávač. Menej spoľahlivou možnosťou je postupovať tak, ako keby ste chceli túto službu použiť cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, čo so sebou prináša vyššie spomínané riziko, že služba sa javí ako existujúca, no v skutočnosti ju dané mesto alebo obec má, alebo sa naopak v zozname nenachádza a pritom existuje.

Článok pokračuje pod reklamou

Návod, ako on-line (elektronicky) oznámiť zrušenie prevádzkarne mestu alebo obci

V tejto časti článku si ukážeme návod, ako elektronicky oznámiť príslušnému mestu alebo obci zrušenie prevádzkarne. K elektronickej službe sa v našom návode dostaneme cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, ktorý má v tejto súvislosti niekoľko nedostatkov, o ktorých sme písali v predchádzajúcej časti článku. Takýto spôsob umožní tým, ktorým sa nepodarilo elektronickú službu oznámenia o zrušení prevádzkarne príslušného mesta alebo obce nájsť na jej internetových stránkach alebo cez internetový vyhľadávač, overiť si dostupnosť tejto služby týmto spôsobom. V prípade, že ste boli s hľadaním elektronickej služby oznámenia o zrušení prevádzkarne úspešný, môžete niektoré kroky návodu preskočiť.

Prečítajte si tiež
  1. Vložte do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz a zapnite si aplikáciu eID klient.
  2. Prejdite na internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“ a po tom, ako zadáte váš bezpečnostný osobný kód, si vyberte podnikateľský subjekt, ktorého zrušenie prevádzkarne chcete mestu alebo obci oznámiť (napríklad štatutár právnickej osoby si vyberie konkrétnu obchodnú spoločnosť).
  3. Na stránke sa vám objaví niekoľko kategórií elektronických služieb s dvoma záložkami. Spomedzi ponúkaných elektronických služieb máte možnosť vybrať si medzi tými, ktoré sú určené občanom (pod záložkou „Občan“) a ktoré sú určené podnikateľom (pod záložkou „Podnikateľ“). V našom prípade kliknite na záložku „Podnikateľ“.

Poznámka: Ako sme spomínali v článku vyššie, rýchlejší prechod na službu „Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky“ by bol cez vyhľadávacie pole na stránke alebo cez vyhľadávač služieb, ktorý sa nachádza v pravej časti stránky pod tlačidlom „Nájsť službu“. Z dôvodu vyššie uvedených nedostatkov týchto vyhľadávačov, ktoré aj pri zadaní vhodného výrazu nenájdu požadovanú službu, si pre istotu ukážeme návod na priamy vstup do služby.

  1. Elektronické služby pre podnikateľov sú zoradené do niekoľkých kategórií. Nami hľadaná služba sa nachádza v kategórii „Administratívny a ekonomický chod podniku“, preto kliknite na toto tlačidlo. Nižšie sa zobrazí niekoľko podkategórií elektronických služieb tejto kategórie, spomedzi ktorých si kliknutím vyberieme „Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti“.
  1. Podkategória „Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti“ sa následne rozbalí na niekoľko konkrétnych elektronických služieb. Jednou z nich bude „Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky“, ktorú si kliknutím vyberieme.
  2. Kliknutím na príslušné tlačidlo máte možnosť si vybrať poskytovateľa elektronickej služby „Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky“, teda konkrétne mesto alebo obec, ktorej túto skutočnosť chcete oznámiť. Príslušné mesto alebo obec môžete v rozbaľovanom okne vyhľadať alebo príslušné mesto alebo obec vyhľadáte vpisovaním jej názvu do vyhľadávacieho poľa.
  1. Ak ste si vybrali mesto alebo obec, ktorému chcete elektronicky oznámiť zrušenie prevádzkarne, kliknite na tlačidlo „Prejsť na službu“. Následne budeme presmerovaný na internetovú stránku buď daného mesta alebo obce, alebo na internetovú stránku Dátového centra obcí a miest. My sme si na ukážku v našom návode vybrali mesto Bratislava a jeho mestskú časť Ružinov.
  1. V našom prípade sme presmerovaný na oficiálnu internetovú stránku elektronických služieb mesta Bratislava. V prípade iného mesta alebo obce budete tiež presmerovaný buď na jeho internetovú stránku alebo na portál Dátové centrum obcí a miest (v tomto prípade sa niekedy služba môže javiť ako existujúca, ale keď si vyberiete požadovaný subjekt, dostanete oznámenie, že dostupná nie je). Ďalší postup vypĺňania elektronického oznámenia zrušenia prevádzkarne závisí od toho, ako si tieto kroky nastavilo samotné mesto alebo obec. V prípade väčšiny miest a obcí bol však výzor a postup vypĺňania elektronického formuláru podobný. V našom prípade nie sme na portál elektronických služieb mesta Bratislava prihlásený, preto sa naň prihlásime kliknutím na tlačidlo „Prihlásenie“ umiestnené v pravom hornom rohu stránky. Ako mestskú časť máme prednastavenú „Hlavné mesto SR Bratislava“, preto po kliknutí na rozbaľovacie pole vyberieme „Ružinov“. Následne klikneme na vstúpenie do formuláru „Oznámenie o zrušení prevádzkarne“.
  1. Dostávame sa do samotného formuláru „Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky“. Pokračujeme jeho otvorením kliknutím na tlačidlo „Vyplniť formulár“.
  1. Dostali sme sa do formuláru „Oznámenie o zrušení prevádzkarne“, ktorý má niekoľko krokov. Najskôr sa nachádzame v časti, kde sa vypĺňajú údaje o oznamovateľovi a potom nasleduje niekoľko ďalších krokov, z ktorých v každom je potrebné uviesť nejaký údaj, ktorý bude u každého podnikateľa individuálny. Zoznam všetkých krokov oznámenia o zrušení prevádzkarne je takýto: oznamovateľ – oznámenie – reklamácia – záväzky – doručenie – vyhlásenie – finalizácia. Systém by mal niektoré údaje predvyplniť, ostatné treba vyplniť manuálne. Namiesto odoslania, ktorému predchádza jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, je tiež možné si čiastočne vyplnený formulár kedykoľvek uložiť na neskoršie odoslanie alebo doplnenie.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky