Zrušenie prevádzkarne – aké sú povinnosti podnikateľa a na čo si dávať pozor pri uzavretí predajne?

Aké sú povinnosti podnikateľa pri zrušení prevádzkarne, na ktoré úrady by sa mal v tejto súvislosti obrátiť a na čo by si mal dávať pozor.

Zrušenie prevádzkarne v 7 krokoch

Postup zrušenia prevádzkarne, t.j. uzavretia kamennej predajne, reštaurácie, kozmetického salónu či iného priestoru, v ktorom podnikateľ prevádzkuje živnosť, pozostáva z nasledujúcich 7 krokov:

 1. oznámenie o plánovanom zrušení prevádzkarne spotrebiteľom
 2. oznámenie o plánovanom zrušení prevádzkarne obci
 3. fyzické uzavretie prevádzkarne
 4. oznámenie o zrušení prevádzkarne živnostenskému úradu
 5. oznámenie o zrušení prevádzkarne daňovému úradu
 6. oznámenie o zrušení prevádzkarne ďalším úradom v závislosti od druhu živnosti
 7. vysporiadanie pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami

Aké povinnosti plynú podnikateľovi pri zrušení prevádzkarne, nájdete v článku Povinnosti pri zrušení prevádzkarne.

Kedy a ako oznámiť plánované zrušenie prevádzkarne spotrebiteľom?

Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá podnikateľovi povinnosť oznámiť plánované zrušenie prevádzkarne spotrebiteľom, a to najneskôr 7 dní pred samotným zrušením. Táto povinnosť musí byť splnená vyvesením oznamu na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, obvykle teda na dverách predajne.

V tomto ozname podnikateľ uvedie dátum zrušenia prevádzkarne a informáciu o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom – t.j. hlavne o tom, kde môžu spotrebitelia uplatniť svoje reklamácie, kde si môžu vyzdvihnúť tovar, ktorý mal byť pripravený k odberu v uzatváranej predajni a pod.

Kedy a ako oznámiť plánované zrušenie prevádzkarne obci?

Spolu s oznamom pre spotrebiteľov, teda najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzkarne, musí podnikateľ odoslať oznámenie o zrušení prevádzkarne na miestne príslušný obecný úrad. Oznámenie adresované obci musí obsahovať rovnaké informácie ako v prípade oznamu pre spotrebiteľov a často býva umiestnené na webovom sídle obce (alebo mestskej časti). Ak to konkrétna obec umožňuje, podnikatelia ju môžu informovať aj elektronicky.

Kedy a ako oznámiť zrušenie prevádzkarne živnostenskému a daňovému úradu?

Živnostenskému a daňovému úradu sa oznamuje zrušenie prevádzkarne až po jej fyzickom uzavretí. Živnostenskému úradu do 15 dní a daňovému úradu do 30 dní. Dobrou správou pre podnikateľov je, že túto oznamovaciu povinnosť si môžu splniť naraz, a to prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Ak spolu s prevádzkarňou zaniká tiež funkcia zodpovedného zástupcu, živnostenskému úradu je potrebné oznámiť aj túto skutočnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorým ďalším úradom je potrebné oznámiť zrušenie prevádzkarne?

V závislosti od druhu živnosti môže mať podnikateľ oznamovaciu povinnosť aj voči ďalším úradom či organizáciám.

Ak podnikateľ napríklad prestane používať elektronickú registračnú pokladnicu, musí túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, a to do 3 pracovných dní od ukončenia prevádzky pokladnice.

Ak sa podnikateľ vo svojej prevádzkarni zaoberal výrobou potravín, ich spracovaním alebo predajom (napríklad rýchle občerstvenie, reštaurácia alebo obchod s potravinami), zrušenie prevádzkarne musí oznámiť aj miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Napokon netreba zabúdať na oznámenie zrušenia prevádzkarne obchodným partnerom, dodávateľom energií, zazmluvneným organizáciám kolektívnej správy autorských diel (napr. SOZA) ai.

Vysporiadanie pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami pri zrušení prevádzkarne

Máloktorý z podnikateľov si uvedomuje, že zrušenie prevádzkarne môže mať za následok automatický prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nového prevádzkovateľa rovnakého typu predajne.

Ako príklad možno uviesť nedávny prípad z Českej republiky, kedy podnikateľ ukončil nájom nebytových priestorov v istom obchodnom centre, kde prevádzkoval svoju kaviareň. Priestory spolu s pôvodným vybavením si vzápätí prenajal iný podnikateľ, ktorý si v nich taktiež otvoril kaviareň. Súd v danom prípade dovodil, že pri tom nastal automatický prechod práv a povinností z pracovných pomerov na nového nájomcu, ktorý tak spolu s kaviarňou prevzal aj všetky záväzky voči zamestnancom pôvodného prevádzkovateľa.

Prečítajte si tiež

Aby k takémuto automatickému prechodu nedošlo, podnikateľ rušiaci prevádzkareň by si mal z priestorov vypratať svoje pôvodné vybavenie, na ktoré boli viazané činnosti zamestnancov (v spomínanom prípade kaviarne by bol takýmto vybavením napr. kávovar).

Ak sa podnikateľ sťahuje na iné miesto a zamestnanci voči sťahovaniu nemajú námietky, podnikateľ by nemal zabúdať ani na uzavretie dodatkov k pracovným zmluvám, na základe ktorých dôjde k zmene miesta výkonu práce.

Hlavné zdroje, ktoré upravujú problematiku zrušenia prevádzkarne

 • § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb., živnostenského zákona
 • § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z., zákona o ochrane spotrebiteľa
 • § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z., zákona o správe daní (daňový poriadok)
 • § 15 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z., zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z., zákona o potravinách

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Aké sú to esenciálne obchody a služby: čo to je a aké pravidlá sa ich týkajú

Čo znamená esenciálna prevádzka, kedy môže byť obchod „esenciálnym“ a ako majú postupovať predajne, ktoré ponúkajú esenciálny aj neesenciálny sortiment?

Kde môže byť miesto podnikania a sídlo firmy?

V čom sa líši sídlo a miesto podnikania, aké možnosti má firma pri rozhodovaní o tom, akú adresu bude používať a aké praktické otázky musí riešiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky