Kde kúpiť gastrolístky a ako si vybrať ich poskytovateľa v roku 2016

Povinnosťou zamestnávateľa je zamestnancom poskytovať stravovanie. Stravné lístky sú obľúbeným spôsobom, ako si môže zamestnávateľ túto povinnosť plniť. Môžu byť vo forme papierových lístkov alebo dobíjacej stravnej karty.

Stravné lístky ako jeden zo spôsobov zabezpečenia stravovania zamestnancom

Povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom stravovanie je uvedená priamo v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Stravovanie sa zabezpečuje poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako jedenásť hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
  • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.

Práve posledná možnosť poskytovania stravovania pre zamestnancov, teda poskytovanie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (ďalej len „poskytovateľ stravných lístkov“), sa realizuje prostredníctvom stravovacích poukážok alebo inak povedané prostredníctvom stravných lístkov alebo gastrolístkov.

Minimálna hodnota stravného lístka v roku 2016 predstavuje 3,15 eura

Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie zamestnancov v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Dôležité však je, že pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom stravných lístkov sa cenou jedla rozumie hodnota stravného lístka. Hodnota stravovacej poukážky, resp. stravného lístka alebo gastrolístka, musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Prečítajte si tiež

Keďže v roku 2016 je výška stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 4,20 eura, minimálna hodnota stravného lístku v roku 2016 predstavuje 3,15 eura (75 % z 4,20 eura). Hodnota stravného lístku však samozrejme môže byť aj vyššia. Povinnosťou zamestnávateľa v roku 2016 je tak prispievať zamestnancovi na stravný lístok v sume najmenej 1,73 eura (55 % z 3,15 eura). Zamestnávateľ však môže zamestnancovi prispievať na stravný lístok aj vyššou sumou, najviac však sumou 2,31 eura (55 % z 4,20 eura). Zvyšok hodnoty stravného lístku si platí zamestnanec, avšak zamestnávateľ môže nad rámec svojho príspevku na stravovanie prispievať zamestnancom aj zo sociálneho fondu, ktorého tvorba v stanovenej výške je uznaným daňovým výdavkom.

Stravné lístky je možné kúpiť vo forme papierových lístkov alebo dobíjacej stravnej karty

Možnosti, ako poskytovať stravovanie zamestnancom prostredníctvom stravných lístkov, sú dve. Jednou z nich sú klasické papierové stravné lístky a druhou možnosťou sú stravné lístky v podobe stravnej karty. Okrem nominálnej hodnoty samotného stravného lístku však ako zamestnávateľ zaplatíte poskytovateľovi stravných lístkov aj poplatok. Poskytovateľ stravných lístkov si podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov môže účtovať poplatok za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. Niektorí poskytovatelia stravných lístkov si okrem toho účtujú aj administratívny poplatok. Ak si gastrolístok od jeho poskytovateľa neprevezmete priamo na odbernom mieste, je potrebné počítať aj s poštovnými a balnými nákladmi.

Článok pokračuje pod reklamou

Papierové stravné lístky

Firiem, ktoré sú oprávnené na Slovensku sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom gastrolístkov, je niekoľko a v závislosti od toho sa líšia aj podoby papierových stravných lístkov. Všeobecne však možno povedať, že na prednej strane stravného lístku je umiestnené logo poskytovateľa stravných lístkov, nominálna hodnota stravného lístku, rok, pre ktorý stravný lístok platí, čiarový kód, QR kód, prípadne priestor pre reklamu. Proti zneužitiu sú papierové stravné lístky chránené rôznymi ochrannými prvkami ako napríklad bezpečnostný hologram, vodoznak, mikrotexty, ochranná grafika, farebné prvky svietiace v UV spektre a podobne. Zadná strana stravného lístku už obsahuje ochranných prvkov menej, ale väčšinou je na nej uvedený účel stravného lístku, identifikačné informácie o jeho poskytovateľovi a platnosť stravného lístku s termínom spravidla do konca príslušného kalendárneho roka.

Ak zamestnávateľ gastrolístok do konca príslušného roka nepoužije, je možné ho v lehote podľa podmienok poskytovateľa tohto stravného lístku vymeniť za stravné lístky pre ďalší rok. Vydávanie hotovosti pri platbe stravnými lístkami slovenská legislatíva jednoznačne neupravuje. Na niektorých stravných lístkoch je dokonca vyslovene uvedené, že sa z nich hotovosť nevydáva, na niektorých takáto informácia nie je. Dôležité sú tiež aj zmluvné podmienky medzi poskytovateľom stravného lístku a konkrétnym obchodníkom, ktorý ho pri platbe prijíma. Pre zamestnancov môže byť nevýhodou používania papierových stravných lístkov to, že v niektorých obchodoch im pri platbe stravnými lístkami za nákup v sume nižšej ako je ich nominálna hodnota odmietnu vydať hotovosť, čím prichádzajú o nevyužitú hodnotu stravného lístku. Pri stravných lístkoch je ešte dôležité povedať, že nimi nie je možné platiť na všetkých obchodných miestach, ale iba v tých prevádzkach, s ktorými má poskytovateľ stravného lístka uzatvorenú zmluvu. Aj táto skutočnosť, týkajúca sa siete akceptovaných miest, by mala zohrávať úlohu pri kúpe stravných lístkov od konkrétneho poskytovateľa.

Stravné lístky v podobe dobíjacej stravnej karty

Moderným spôsobom zabezpečenia stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov sú dobíjacie stravné karty. Zo všetkých sprostredkovateľov stravovacích služieb poskytujú na Slovensku dobíjacie stravné karty len dvaja - Edenred Slovakia, s.r.o. (dobíjacia stravná karta Ticket Restaurant) a GGFS s.r.o. (dobíjacia stravná karta Callio Gastro). Dobíjacia stravná karta vyzerá takmer rovnako ako štandardná plastová bankomatová karta s čipom a magnetickým prúžkom a dokonca sa aj podobne používa. Je na nej uvedené logo poskytovateľa stravných lístkov, meno držiteľa karty, číslo karty, platnosť karty a tiež sa podpisuje. Je možné ňou platiť v obchodoch, avšak nie je možné z nej vyberať hotovosť v bankomatoch a ani sa z nej hotovosť pri platbách nevydáva. Na druhej strane, doplatok v hotovosti pri platbe stravnou kartou možný je. Platba sa uskutočňuje prostredníctvom POS terminálu po zadaní PIN kódu (niektorými je možné platiť dokonca aj bezkontaktne). Platiť dobíjacou stravnou kartou je možné len u obchodníkov, ktorí túto možnosť poskytovateľa dobíjacej stravnej karty akceptovali.

Prečítajte si tiež

V porovnaní so štandardnými papierovými stravnými lístkami majú dobíjacie stravné karty niekoľko výhod. Pre zamestnávateľa je výhodou, že nemusí pravidelne kupovať papierové stravné lístky, platiť poštovné náklady a preberať zásielky, ale jednoducho len požadovanou hodnotou zamestnancovi dobije stravnú kartu cez online účet zriadený u poskytovateľa stravnej karty. Na tomto online účte má zamestnávateľ aj prehľad o čerpaní hodnôt na stravnej karte a jej aktuálnom zostatku. Zamestnávateľovi odpadáva aj manipulácia s papierovými stravnými lístkami ako napríklad ich úschova, počítanie stravných lístkov, vydávanie stravných lístkov pre zamestnancov v časovom predstihu a podobne. S dobíjacou stravnou kartou je spojená aj vyššia bezpečnosť a pri jej strate alebo odcudzení je možné ju okamžite zablokovať. Pre zamestnancov je výhodou jednoduchá manipulácia a rovnako aj to, že kartou je možné platiť presné sumy a dokonca aj nižšie sumy ako je najnižšia nominálna hodnota papierového stravného lístku.

Na ktorých miestach a akým spôsobom sa dajú kúpiť stravné lístky

Stravné lístky nie sú bežnou ceninou a je možné ich kúpiť výhradne priamo u konkrétneho poskytovateľa stravných lístkov. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia štyri obchodné spoločnosti, u ktorých je možné gastrolístky zakúpiť: Edenred Slovakia, s. r. o., DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., VAŠA Slovensko, s. r. o. (piata spoločnosť GGFS s. r. o. poskytuje len dobíjaciu stravnú kartu). Ak si chcete kúpiť stravné lístky u niektorého z vyššie uvedených poskytovateľov, je potrebné navštíviť ich internetovú stránku a objednať si ich. Objednávku je vo všetkých prípadoch možné vykonať aj bez predchádzajúcej registrácie.

V objednávacom formulári uvediete svoje identifikačné údaje ako zamestnávateľ, kontaktnú osobu na prevzatie stravných lístkov a vyberiete si jeden zo spôsobov platby (bankový prevod, platobná karta, hotovosť pri osobnom odbere alebo dobierke). Potom je potrebné zvoliť jeden zo spôsobom dopravy (osobný odber, pošta, kuriér). Najdôležitejším je však výber gastrolístkov, kde si zvolíte príslušnú nominálnu hodnotu (najmenej 3,15 eura) a počet lístkov, ktoré si v príslušnej nominálnej hodnote požadujete zakúpiť. Je treba počítať s tým, že celková suma objednávky nebude zahŕňať súčet nominálnych hodnôt stravných lístkov a poštovné, ale poskytovateľ stravných lístkov Vám môže fakturovať aj odmenu (najviac 3 % z hodnoty stravných lístkov) a častokrát aj administratívny poplatok.

Najvýhodnejšie stravné lístky v roku 2016

Z hľadiska výhodnosti jednotlivých poskytovateľov stravných lístkov pre zamestnávateľa, sú najdôležitejším parametrom zmluvná odmena, administratívne poplatky a poštovné náklady, ktoré si poskytovateľ stravných lístkov účtuje nad rámec ich nominálnej hodnoty. Ako najvýhodnejší poskytovateľ stravných lístkov pre zamestnávateľa z nášho porovnania vzišla spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Obchodníci, ktorí prijímajú stravné lístky namiesto hotovosti, predkladajú stravné lístky jednotlivým poskytovateľom stravných lístkov na preplatenie. Aj tu zohráva dôležitú úlohu výška zmluvnej odmeny a ďalších poplatkov s tým spojených. V našom porovnaní boli všetci poskytovatelia stravných lístkov pri ich predložení na preplatenie pre obchodníka rovnako výhodní. Podrobnejšie informácie s konkrétnymi číslami o týchto porovnaniach stravných lístkov pre zamestnávateľa aj obchodníka nájdete v článku Porovnanie stravných lístkov v roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky