Automatické predĺženie žiadosti o ošetrovné a pokračujúca PN kvôli koronavírusu – ako postupovať?

Ako aktuálne postupovať pri predĺžení žiadosti o ošetrovné (tzv. OČR-ku) po uplynutí 14 – dňovej lehoty? Ako postupovať pri prechode dočasnej PN do ďalšieho mesiaca?

Postup pri predĺžení žiadosti o ošetrovné (tzv. OČR-ku) po uplynutí 14 – dňovej lehoty

Sociálna poisťovňa informuje rodičov, ktorí si uplatnili nárok na ošetrovné na dieťa do 11 rokov veku (t. j. dieťa, ktoré má ku dňu podania žiadosti najviac 10 rokov + 364 dní), že počas vyhláseného núdzového stavu, ktorým budú zatvorené školské a predškolské zariadenia kvôli koronavírusu, automaticky predĺži každú žiadosť o ošetrovné, a to po uplynutí aktuálne uplatnených 14 dní OČR-ky.

Uvedené znamená, že v súčasnej dobe si rodič dieťaťa do 11 rokov veku (t. j. 10 rokov + 364 dní) mohol uplatniť nárok na ošetrovné od 16.03.2020 do 29.03.2020, t. j. 14 kalendárnych dní. Ak bude núdzový stav trvať aj po tomto termíne, rodič dieťaťa do 11 rokov veku si nemusí opätovne podávať žiadosť o ošetrovné od 30.03.2020, nakoľko to za neho Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti.

Ak si však chce uplatniť nárok na ošetrovné iný rodič, musí podať novú žiadosť o ošetrovné. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v prípade, ak sa potrebujú rodičia vystriedať na OČR-ke, môžu tak urobiť najneskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Potrebné informácie o nároku na ošetrovné pre koronavírus nájdete v článku OČR a zatvorené školy a škôlky pre koronavírus

Rodičom na OČR- ke zamestnávateľ neprerušuje povinné sociálne poistenie

Prečítajte si tiež

V prípade, ak potreba ošetrovania trvá dlhšie ako 10 dní, zamestnávateľ je štandardne povinný zamestnancovi prostredníctvom tlačiva „Registračný list fyzickej osoby – prerušenie“, prerušiť povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, a to od 11. dňa potreby ošetrovania dieťaťa.

Sociálna poisťovňa však pristúpila na základe odporúčania Ústredného krízového štábu k rozhodnutiu, že počas trvania ošetrovného nad 10 dní kvôli koronavírusu sa nebude takýmto rodičom prerušovať povinné sociálne poistenie a zamestnávateľ nie je povinný zasielať Sociálnej poisťovni „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“.

Článok pokračuje pod reklamou

Osoby, ktoré sú na dočasnej PN kvôli koronavírusu, nemusia posielať na Sociálnu poisťovňu Preukaz o trvaní PN

Ak osobe, ktorej bola priznaná dočasná pracovná neschopnosť, bude táto pracovná neschopnosť trvať aj v nasledujúcim kalendárnom mesiaci, musí požiadať lekára o vystavenie tlačiva „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, ktoré je potrebné čo najskôr odovzdať pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa však oznámila, že ak dočasná PN bola priznaná osobe pre koronavírus, nemusí Sociálnej poisťovni doručiť „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, ani navštíviť lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN totiž doručí Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár.

Prečítajte si tiež

Pre iné osoby neuznané dočasne PN pre koronavírus (ale kvôli inej diagnóze), tak platí, že musia sami odovzdať Sociálnej poisťovni (poštou alebo do schránky na pobočke) tento „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, ktorý im vystavil lekár.

Vyššie uvedené platí pre osoby, ktoré sú dočasne PN napr. od 10.3.2020 a dočasná PN im stále ešte trvá. Neplatí to pre osoby, ktoré boli dočasne PN napr. od 10.3.2020 do 24.3.2020, nakoľko obdobie PN je počas jedného kalendárneho mesiaca.

Najčastejšie otázky o dočasnej PN, či OČR pre koronavírus nájdete v článku 10 otázok o OČR a PN v súvislosti s koronavírusom pre zamestnancov alebo 10 otázok o OČR a PN živnostníkov a SZČO v súvislosti s koronavírusom

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírusu

Zamestnávatelia a SZČO si môžu odložiť splatnosť odvodov za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie určené nariadením Vlády SR. Aké sú podmienky na odklad platby odvodov?

Zdaňovanie (príležitostných) príjmov za predaj rúšok u fyzickej osoby

Ako fyzická osoba zdaní príjem z predaja rúšok? Kedy je šitie a predaj rúšok podnikaním a kedy ide len o príležitostnú činnosť a je možné oslobodenie od dane?

Ako majú postupovať zamestnanci a SZČO, ktorí počas koronakrízy nemohli vycestovať do zahraničia?

V súvislosti s koronakrízou väčšina zamestnancov, ktorí inak pracujú v zahraničí (alebo striedavo v zahraničí a na Slovensku) momentálne nemôžu vycestovať a zostali v SR, pričom môžu pracovať z domu. Pre nich platia nasledujúce pravidlá.

Výzva špičkových ekonómov: Treba urýchlene konať, už včera bolo neskoro!

Vyhlásenie slovenských ekonómov Ľuboša Pástora, Gabriela Eichlera, Michala Horvátha, Eleny Kohútikovej, Ivana Mikloša, Ľudovíta Ódora, Jána Oravca, Ivana Šramka a Juraja Šterna k aktuálnej situácii v súvislosti s koronakrízou.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky