Automatické predĺženie žiadosti o ošetrovné a pokračujúca PN kvôli koronavírusu – ako postupovať?

Ako aktuálne postupovať pri predĺžení žiadosti o ošetrovné (tzv. OČR-ku) po uplynutí 14 – dňovej lehoty? Ako postupovať pri prechode dočasnej PN do ďalšieho mesiaca?

Postup pri predĺžení žiadosti o ošetrovné (tzv. OČR-ku) po uplynutí 14 – dňovej lehoty

Sociálna poisťovňa informuje rodičov, ktorí si uplatnili nárok na ošetrovné na dieťa do 11 rokov veku (t. j. dieťa, ktoré má ku dňu podania žiadosti najviac 10 rokov + 364 dní), že počas vyhláseného núdzového stavu, ktorým budú zatvorené školské a predškolské zariadenia kvôli koronavírusu, automaticky predĺži každú žiadosť o ošetrovné, a to po uplynutí aktuálne uplatnených 14 dní OČR-ky.

Uvedené znamená, že v súčasnej dobe si rodič dieťaťa do 11 rokov veku (t. j. 10 rokov + 364 dní) mohol uplatniť nárok na ošetrovné od 16.03.2020 do 29.03.2020, t. j. 14 kalendárnych dní. Ak bude núdzový stav trvať aj po tomto termíne, rodič dieťaťa do 11 rokov veku si nemusí opätovne podávať žiadosť o ošetrovné od 30.03.2020, nakoľko to za neho Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti.

Ak si však chce uplatniť nárok na ošetrovné iný rodič, musí podať novú žiadosť o ošetrovné. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v prípade, ak sa potrebujú rodičia vystriedať na OČR-ke, môžu tak urobiť najneskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Informácie, či majú rodičia nárok na OČR aj keď nepošlú deti späť do školy a škôlky, nájdete v článku Pandemická OČR po otvorení škôl a škôlok od 1. júna 2020.

Rodičom na OČR- ke zamestnávateľ neprerušuje povinné sociálne poistenie

Prečítajte si tiež

V prípade, ak potreba ošetrovania trvá dlhšie ako 10 dní, zamestnávateľ je štandardne povinný zamestnancovi prostredníctvom tlačiva „Registračný list fyzickej osoby – prerušenie“, prerušiť povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, a to od 11. dňa potreby ošetrovania dieťaťa.

Sociálna poisťovňa však pristúpila na základe odporúčania Ústredného krízového štábu k rozhodnutiu, že počas trvania ošetrovného nad 10 dní kvôli koronavírusu sa nebude takýmto rodičom prerušovať povinné sociálne poistenie a zamestnávateľ nie je povinný zasielať Sociálnej poisťovni „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“.

Článok pokračuje pod reklamou

Osoby, ktoré sú na dočasnej PN kvôli koronavírusu, nemusia posielať na Sociálnu poisťovňu Preukaz o trvaní PN

Ak osobe, ktorej bola priznaná dočasná pracovná neschopnosť, bude táto pracovná neschopnosť trvať aj v nasledujúcim kalendárnom mesiaci, musí požiadať lekára o vystavenie tlačiva „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, ktoré je potrebné čo najskôr odovzdať pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa však oznámila, že ak dočasná PN bola priznaná osobe pre koronavírus, nemusí Sociálnej poisťovni doručiť „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, ani navštíviť lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN totiž doručí Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár.

Prečítajte si tiež

Pre iné osoby neuznané dočasne PN pre koronavírus (ale kvôli inej diagnóze), tak platí, že musia sami odovzdať Sociálnej poisťovni (poštou alebo do schránky na pobočke) tento „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, ktorý im vystavil lekár.

Vyššie uvedené platí pre osoby, ktoré sú dočasne PN napr. od 10.3.2020 a dočasná PN im stále ešte trvá. Neplatí to pre osoby, ktoré boli dočasne PN napr. od 10.3.2020 do 24.3.2020, nakoľko obdobie PN je počas jedného kalendárneho mesiaca.

Najčastejšie otázky o dočasnej PN, či OČR pre koronavírus nájdete v článku 10 otázok o OČR a PN v súvislosti s koronavírusom pre zamestnancov alebo 10 otázok o OČR a PN živnostníkov a SZČO v súvislosti s koronavírusom

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky