Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?

Ako sa chrániť pred infekciou?

 1. Zaočkovať sa a využiť aj posilňujúcu dávku vakcíny
  1. Vakcíny proti COVID-19 bezpečným a kontrolovaným spôsobom zabezpečia organizmu obranu proti infekcii vyvolanej SARS-CoV-2. Takto je potom organizmus pripravený brániť sa pred skutočnou infekciou. Ak sa očkovaný človek následne stretne s koronavírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém ho rozpozná a je schopný proti nemu bojovať.

 2. Uprednostniť exteriér alebo poriadne vetrať
  1. ÚVZ SR odporúča sústrediť všetky svoje aktivity na miesta s dobrou cirkuláciou vzduchu, najlepšie v exteriéri a s dostatočnými rozostupmi. Ak je nutné byť v interiéri (napríklad v kancelárii), je vhodné zabezpečiť pokiaľ možno nepretržité prúdenie a výmenu vzduchu - vhodná je kombinácia otvorených okien a / alebo dverí, ventilátorov či pravidelne udržiavanej vzduchotechniky.

 3. Chrániť sa respirátorom či rúškom
  1. V situáciách, kedy je človek obklopený ľuďmi a nedokáže si od nich udržať bezpečný odstup, resp. je v interiéri, odporúča ÚVZ SR mať cez nos a ústa riadne nasadený respirátor (FFP2) alebo aspoň jednorazové chirurgické rúško.

 4. Umývať si často a dôsledne ruky
  1. Vždy, keď je príležitosť, je vhodné využiť možnosť umyť si ruky mydlom a vodou (umývanie rúk by malo trvať najmenej 40 - 60 sekúnd), prípadne si ruky dôkladne vyčistiť pomocou na to určených dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu. Neodporúča sa dotýkať tváre neumytými rukami. Vírus môže do tela prenikať prostredníctvom očí, nosa či úst.

 5. Zvážiť účasť na stretnutiach a podujatiach
  1. V období, kedy narastá počet prípadov ochorenia COVID-19 v regióne alebo priamo v sociálnych kruhoch, je potrebné zvážiť osobnú účasť na stretnutiach či podujatiach. Je vhodné uvažovať nad tým, aké následky pre domácnosť môže mať nákaza COVID-19 z krátkodobého a dlhodobého hľadiska a prispôsobiť tomu svoje správanie.

 6. Opatrnosť netreba strácať ani na dovolenke
  1. ÚVZ SR odporúča oboznámiť sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobiť tomu svoje správanie počas pobytu, pripraviť si potrebné potvrdenia a vyplniť formuláre, ak sú vyžadované (či už v cieľovej krajine, alebo prepravcom). Vopred si treba premyslieť, ako postupovať v prípade výskytu príznakov COVID-19 počas pobytu v zahraničí. Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov spísal Úrad verejného zdravotníctva SR v letnom manuáli 2022.

Zdroj: ÚVZ SR
Zdroj: ÚVZ SR

Ako chrániť svoje okolie – rodinu či kolegov?

 1. Zaočkovať sa a využiť aj posilňujúcu dávku vakcíny
  1. Očkovaním proti COVID-19 sa znižuje riziko, že ochorenie človek zanesie medzi svojich blízkych či na pracovisko, čím zároveň spoluvytvára bezpečnejšie prostredie pre všetkých, ktorí sa nemôžu dať očkovať.

 2. Zostať doma, ak je človek chorý alebo má príznaky typické pre COVID-19
  1. Ak má človek potvrdený COVID-19, alebo má príznaky typické pre toto ochorenie, mal by ostať doma a držať si odstup aj od členov domácnosti. Riadiť sa treba platnou vyhláškou ÚVZ SR. „Nepodceňujte ani mierne príznaky ochorenia, poraďte sa s lekárom o vhodnom postupe a minimalizujte okolnosti, pri ktorých by ste mohli ochorenie ďalej šíriť,“ odporúča hlavný hygienik SR.

 3. Nosiť respirátor alebo rúško
  1. Dodržiavať treba platnú vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest a vhodné je riadiť sa aj odporúčaniami ÚVZ SR k noseniu respirátorov. Ak je človek chorý, riadne nasadeným respirátorom podstatne znižuje riziko, že nakazí ľudí vo svojom okolí. Ak je zdravý, nosením respirátora/rúška v ľudnatých interiéroch pomáha spomaliť šírenie nákazy v komunite, v ktorej žije.

 4. Pri kašli a kýchaní dodržať respiračnú etiketu
  1. Kašľať a kýchať treba do jednorazovej hygienickej vreckovky, ktorú bezprostredne po použití treba zahodiť do koša a umyť si ruky. Ak žiadnu vreckovku nemá človek poruke, prekryť si môže ústa aspoň lakťovou jamkou. Cieľom je zabrániť uvoľneniu potenciálne infekčných kvapôčok do okolitého vzduchu.

Odporúčania pre skupiny najviac ohrozené COVID-19

Vysoko rizikové skupiny pre COVID-19 (ľudia nad 60 a viac rokov alebo s chronickými zdravotnými problémami, oslabenou imunitou a podobne), okrem preventívnych opatrení uvedených vyššie by mali zvážiť aj:

 1. kontakt s chorými ľuďmi, najmä ak kašlú,
 2. nevyhnutnosť fyzických stretnutí, udalostí a iných spoločenských stretnutí v oblastiach, kde dochádza ku komunitnému prenosu ochorenia,
 3. účasť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, najmä v stiesnených a zle vetraných priestoroch,
 4. nákup potravín počas najväčšej návštevnosti prevádzky, prípadne je vhodné požiadať rodinu, priateľov alebo dobrovoľníkov o pomoc s nákupom a doručením liekov, jedla a iných potrieb;
 5. používať verejnú dopravu počas dopravných špičiek,
 6. cvičenie vo vnútorných priestoroch, uprednostňovať treba exteriér.

Platné vyhlášky, aktuálne odporúčania, vhodnú prevenciu proti COVID-19 a ďalšie potrebné informácie možno nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zdroj: ÚVZ SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky