Zrušenie občianskeho združenia

Občianske združenie môže zaniknúť buď v dôsledku zlúčenia s iným združením alebo na základe rozhodnutia samotného občianskeho združenia (v zákone pomenované ako dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia). Zrušenie občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením a následný výmaz z registra združení môže byť pre neskúsenú osobu náročným a zdĺhavým procesom.

Občianske združenie sa zrušuje likvidáciou. Likvidácia je proces, počas ktorého sa za zákonom predpísaného postupu vysporiadajú všetky záväzky združenia a následne sa zvyšok majetku združenia rozdelí medzi členov. Počas likvidácie občianske združenie spolu s menom uvádza na všetkých dokumentoch dodatok „v likvidácii“. Likvidátorom je štatutárny orgán združenia (teda ten, kto koná v mene združenia, napr. predseda) alebo osoba, ktorá bola najvyšším orgánom združenia splnomocnená likvidáciu vykonať.

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, oboznámime vás so zákonnými požiadavkami a potrebnú dokumentáciu k zrušeniu občianskeho združenia vám vypracujeme na kľúč. Ide napríklad o požiadavku na presnú evidenciu miesta aj adresy, kde budú archivované účtovné dokumenty po výmaze občianskeho združenia. Taktiež je nutné uviesť orgán združenia, ktorý je oprávnený vymenovať likvidátora (vrátane uvedenia osobných údajov likvidátora) podľa stanov, pričom ak takýto orgán nie je uvedený, vymenúva ho najvyšší orgán združenia (spravidla valné zhromaždenie).

V rámci služby zrušenia občianskeho združenia budú vypracované všetky potrebné listiny:

  • oznámenie (sprievodný list),
  • zápisnica z VZ,
  • podpisový vzor likvidátora,
  • dokument o archivácii účtovnej agendy,
  • správu likvidátora (vrátane majetkovo-právneho vyrovnania záväzkov a pohľadávok),
  • čestné vyhlásenie (v prípade nemajetnosti),
  • návrh na výmaz občianskeho združenia z registra,
  • splnomocnenie.

Výmaz z registra je podmienený úhradou správneho poplatku na Ministerstvo vnútra SR.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Neviete si poradiť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.         

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky