Právo a legislatíva

Aké sú práva a povinnosti vedúcich zamestnancov?
Tomáš Vavro | 18.11.2015

Aké sú práva a povinnosti vedúcich zamestnancov?

Prehľad práv, povinností a špecifík spojených s pozíciou vedúceho zamestnanca.

Ako funguje register právnických osôb?
Norbert Seneši | 16.11.2015

Ako funguje register právnických osôb?

Od 1. novembra 2015 bol spustený register právnických osôb, ktorý v sebe združuje základné údaje o širokom okruhu subjektov. Ako ho možno v praxi používať?

Aký je vzťah medzi podnikaním a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov?
Petra Kubinská | 11.11.2015

Aký je vzťah medzi podnikaním a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov?

Ako podnikanie ovplyvňuje majetkové vzťahy medzi manželmi.

Obchodný register v ČR
Michal Kurnota | 05.11.2015

Obchodný register v ČR

Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike sa obchodné spoločnosti a družstvá povinne zapisujú do obchodného registra (Obchodní rejstřík České republiky). Okrem toho možno na základe žiadosti do registra zapísať aj fyzické osoby. 

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Ján Benko | 03.11.2015

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Nový zákon o cezhraničnej spolupráci zefektívni kontrolu a má odradiť od nelegálneho zamestnávania. Prinesie však hromadu administratívnych povinností.

Opatrenia v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu od roku 2016
Ján Benko | 03.11.2015

Opatrenia v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu od roku 2016

Pri posudzovaní nelegálneho zamestnávania sa zavedie objektívna zodpovednosť odberateľa služby alebo práce. Inšpektorát práce si bude môcť fotiť alebo kamerovať osoby aj bez ich súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od roku 2016. Administratíva narastie.
Ján Benko | 03.11.2015

Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od roku 2016. Administratíva narastie.

Aké povinnosti má zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na prácu do zahraničia od 1.1.2016?

Konkurz spoločnosti s ručením obmedzeným
Michal Kurnota | 02.11.2015

Konkurz spoločnosti s ručením obmedzeným

Čo je to konkurz, kedy sa vyhlasuje, ako sa dá zistiť, či je dlžník v konkurze, ako dlho konkurz trvá a akú časť svojej pohľadávky môže dlžník dostať späť?

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.