BSM a podnikanie

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako funguje a ako súvisí s podnikaním? Čo patrí a čo nepatrí do BSM? Ako sa dá zrušiť a je možné ho potom obnoviť? Čo o BSM potrebujete vedieť?


Obchodný podiel v s.r.o. a BSM

Patrí obchodný podiel v s.r.o. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)? Čo sa s ním stane v prípade rozvodu manželstva?

Vysporiadanie majetku manželov po rozvode alebo zániku BSM z iného dôvodu

Aký je postup rozdelenia majetku v prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Ktorá možnosť vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je najvhodnejšia a ktorá najrýchlejšia?

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky