Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Penzisti, ktorí pred 1. januárom 2023 získali 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku a odišli na predčasnú penziu, budú mať upravené zníženie dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých 30 dní od vzniku nároku na dovŕšenie dôchodkového veku. Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2022 sa totiž predčasný starobný dôchodok znižoval o 0,5 % za každých 30 dní, a to vždy, bez rozdielu na počet odpracovaných rokov. Prepočítaním týchto dôchodkov sa zabezpečí, že všetci poistenci, ktorí získali 40 odpracovaných rokov, budú mať dôchodok znížený iba o 0,3 % a nebudú tak znevýhodnení oproti poistencom, ktorí do predčasného starobného dôchodku odišli od 1. januára 2023. Podľa informácií Sociálnej poisťovne pôjde o viac ako 47-tisíc poberateľov. O novej výške dôchodku dostanú písomné rozhodnutie do konca mája 2024. Sociálna poisťovňa vykoná tento krok automaticky, nie je potrebné oň žiadať.

Čo to znamená v praxi?

Sociálna poisťovňa v súčasnosti nanovo posudzuje všetkých poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2023. V prípade, ak títo poberatelia splnili podmienku 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa im zníži tzv. pokutu za každých 30 dní skoršieho odchodu do dôchodku z 0,5 % na 0,3 %. Výška ich súčasného dôchodku sa tým pádom zvýši.

Sociálna poisťovňa dotknutým poberateľom taktiež vyplatí doplatok rozdielu od 1. januára 2023 po dátum rozhodnutia (v tomto prípade do mája 2024). Pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým vznikol nárok pred rokom 2023, to znamená, že sa ich dôchodok buď zvýši (teda splnili podmienku 40 odpracovaných rokov), alebo ostane na rovnakej úrovni (čiže nesplnili podmienku 40 odpracovaných rokov). 

Čo v prípade, ak penzista nedostane v máji 2024 rozhodnutie?

Ako uvádza v tlačovej správe Sociálna poisťovňa, poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí majú nárok na nové určenie sumy ich dôchodku a nedostanú v priebehu mája rozhodnutie, sa nemusia obávať. Povinnosťou Sociálnej poisťovne vyplývajúcou zo zákona o sociálnom poistení je prepočítať sumu predčasného starobného dôchodku do 31. decembra 2026. Celkovo je potrebné určiť novú sumu predčasného starobného dôchodku viac ako 125 000 dôchodcom, prepočet tak Sociálna poisťovňa vykonáva postupne, v niekoľkých etapách.

Zmena v priznávaní predčasného dôchodku od 15.5.2024

Po novom sa zjednotí zníženie predčasnej penzie pre obe skupiny žiadateľov – aj tým, ktorí odpracovali 40 rokov, aj tým, ktorí ich neodpracovali, no do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku im nechýba viac ako 2 roky, sa bude penzia znižovať o 0,5 % za každých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku.

Prečítajte si tiež

Zároveň dochádza k zmene, kedy sa nebude posudzovať 40 odpracovaných rokov, ale len potrebné odpracované obdobie. To sa bude meniť v závislosti od dôchodkového veku pre daný ročník. V praxi tak napríklad poistenec narodený v roku 1961 bude môcť ísť na predčasný dôchodok po odpracovaní 40 rokov a 2 mesiacov, ročník 1965 až po odpracovaní 40 rokov a 10 mesiacov (za predpokladu, že im do dovŕšenia dôchodkového veku chýba viac ako 2 roky).

Podrobnosti o zmene, ktorú priniesla novela zákona o sociálnom poistení, približujeme v článku Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky