Veronika Front

Veronika Front ImmiCo.

Právnička a zakladateľka spoločnosti ImmiCo., ktorá sa venuje konzultačnej činnosti v imigračnej oblasti. V spolupráci s obchodnými partnermi z tretích krajín a Európy sa podieľa na projektoch, ktoré sa týkajú úspešnej relokácie cudzincov na slovenský pracovný trh.


Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky