Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Národná rada SR schválila návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorým došlo k zapracovaniu niektorých smerníc EÚ do slovenského právneho poriadku a tým aj k modernizácii doterajšej spotrebiteľskej legislatívy.

Nový zákon, ktorý bude účinný od 1. 7. 2024, prináša v prospech spotrebiteľa viaceré zmeny. Jednou z nich je aj zvýšenie ochrany spotrebiteľa pred umelým navyšovaním cien tovarov pred rôznymi zľavami a výpredajmi v záujme nalákať ho na zľavu, ktorá však reálne nie je zľavou.

Tak ako uvádza dôvodová správa k návrhu zákona, dôvodom zmeny bolo aj zistenie, že niektorí obchodníci v rámci EÚ manipulovali cenami tovarov, čím zavádzali konečného spotrebiteľa o výške skutočnej zľavy. Jedná sa nekalú obchodnú praktiku, ktorú obchodníci využívali najmä počas špeciálnych výpredajových akcií (napr. Black Friday). Aby nedochádzalo k takejto manipulácii, zavádza sa od júla 2024 nová právna regulácia pri znižovaní cien. Jej cieľom je zamedziť zavádzajúcim machináciám s cenami zo strany obchodníkov, a tým aj zavádzaniu spotrebiteľov o sume reálnej zľavy.

Zníženie ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje problematiku zníženia ceny tovaru v § 7, kde ustanovuje práva a povinnosti obchodníka (nevzťahuje sa zníženie ceny služieb).

Od júla 2024 musí obchodník (napr. kamenné obchody i e-shopy) v každom oznámení o znížení ceny tovaru (oznámení o zľave) uviesť predchádzajúcu cenu tovaru. Zákon pritom uvádza, že predchádzajúcou cenou tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar:

  • v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru alebo
  • od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru (v prípade novo uvedeného tovaru).

To znamená, že ak obchodník od 1. 7. 2024 poskytuje zľavu na daný tovar, tak musí postupovať podľa nových ustanovení o znížení ceny tovaru, ktoré mu nariaďujú určiť zľavu z najnižšej ceny daného tovaru, za ktorú ho predával v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy alebo od okamihu, kedy začal tovar predávať, do okamihu poskytnutia zľavy, ak je tovar v predaji kratšiu dobu ako 30 dní. Nie je pritom dôležité ako dlho zľava trvá. Oznámenie o zľave by malo byť zrozumiteľné a môže mať rôznu formu (zákon ju nepredpisuje).

Dôvodová správa k návrhu zákona uvádza, že táto úprava platí aj pre prípady, kedy obchodník zníži cenu iba na krátke obdobie a potom ju opätovne zvýši (ako napr. pri Black Friday), a to aj ak ich je niekoľko za sebou.

Upozornenie: Porovnávacia reklama sa nepovažuje za oznámenie o znížení ceny tovaru.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na oznámenie o znížení ceny tovaru v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy

V e-shope sa od začiatku júla 2024 predávala chladnička za cenu 500 eur. Obchodník sa 20. 7. 2024 rozhodne poskytnúť na tento tovar zľavu 10 %. Keďže sa posledný mesiac (v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy) predávala za 500 eur, jej nová znížená cena bude 450 eur. Obchodník musí potom v oznámení o znížení ceny tohto tovaru uviesť nielen novú cenu, ale aj predchádzajúcu cenu 500 eur, ako najnižšiu cenu, za ktorú ju predával v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy (napr. túto predchádzajúcu cenu preškrtne).  

Výnimkou z uvedenej úpravy je postupné znižovanie ceny, kedy je možné uvádzať pôvodnú cenu pred prvým znížením ceny. Nový zákon totiž umožňuje obchodníkovi uviesť pri postupnom znižovaní ceny tovaru ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu tovaru, a to pred prvým znížením ceny tovaru bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru.  Čiže, ak napríklad výrobca uvedie na trh nový tovar, ktorý každý mesiac zľavní o 10 %, môže obchodník uviesť ako pôvodnú cenu tohto tovaru tú, z ktorej začal prvýkrát zľavňovať.  

Príklad na oznámenie o znížení ceny tovaru pri postupnom znižovaní ceny

V e-shope sa predáva televízor za cenu 1 000 eur. Obchodník sa v súvislosti s akciou Black Friday rozhodne poskytnúť zľavu na tento tovar vo výške 10 %. Nová cena tovaru potom bude 900 eur s uvedením preškrtnutej predchádzajúcej ceny 1 000 eur (ako najnižšej ceny, za ktorú sa tovar predával v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy). Obchodník sa však po tejto akcii rozhodne, že túto zľavu ešte zvýši na 20 %, v dôsledku čoho bude nová cena televízora 800 eur. Obchodník potom v oznámení o zľave môže uviesť preškrtnutú pôvodnú cenu 1 000 eur.     

Nová právna úprava znižovania cien tovaru sa vzťahuje na všetky druhy predaja (kamenné obchody i e-shopy). Naopak, nevzťahuje sa na:

  • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze – napr. potraviny  ako čerstvá zelenina a mäso,
  • vernostné programy, poukážky či zľavové kartičky, pri ktorých má spotrebiteľ počas určitého časového obdobia právo uplatniť si zľavu na tovar.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Odstúpenie od kúpnej zmluvy: zmeny od 1. 7. 2024

V akej lehote môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky