Ako vytvoriť názov pre firmu?

Dobrý názov by mal spĺňať určité kritériá a pri jeho tvorbe pomáhajú viaceré pravidlá. Aké to sú? A kde si overiť, či vytvorené meno firmy možno používať?

Vytvorenie dobrého názvu firmy si žiada čas a prípravu

Množstvo začínajúcich podnikateľov si myslí, že názov firmy je len formalita. Stačí ho vymyslieť, aby bol zapísaný do živnostenského či obchodného registra. Tento postup však môže veľmi rýchlo priniesť komplikácie.

Na názov firmy nemusí byť voľná internetová doména alebo názov účtu na sociálnych sieťach. Zákazníci si meno firmy nemusia vedieť zapamätať. Alebo ho bude používať iná spoločnosť a s tým spojené riziko žalôb.

Týmto problémom sa dá ľahko vyhnúť, ak k tvorbe názvu firmy začínajúci podnikateľ pristúpi s istými vedomosťami. Vďaka premyslenému prístupu vytvorí namiesto obyčajného mena dobrý základ pre hodnotnú značku a predíde drahému rebrandingu (premenovaniu firmy).

Avšak skôr, než začne, mal by si ujasniť niekoľko základných vecí:

 • činnosť firmy a jej budúcnosť,
 • aký bude mať imidž či prípadného maskota,
 • ako sa volajú konkurenčné firmy,
 • či bude podnikať online alebo offline,
 • typ zákazníkov,
 • právnu formu,
 • obsadenosť ochrannej známky.

Činnosť firmy a jej budúcnosť

Pred tvorbou názvu firmy sa treba zamyslieť nad tým, čo bude predmetom podnikania a či sa časom nerozšíri portfólio alebo trhy, na ktorých bude spoločnosť pôsobiť. Aj expanzia do zahraničia totiž z pohľadu názvu firmy môže potrápiť – meno môže vytvárať nevhodné asociácie alebo nemusí byť pochopiteľné v inom jazyku.

Na podobný problém narazila napríklad podnikateľka Slávka Kollárová, ktorá začínala s predajom predlôh na nástenné maľby. Keďže sa jej nápad ujal a biznis začal rásť, expandovali aj do zahraničia. Na Slovensku sa však firma volala ARTšablóny, v Nemecku ARTschablone a v Českej republike ARTsamolepky, čo nebolo príliš efektívne. Rozhodli sa preto pre rebranding a na trhu vystupujú ako značka INSPIO. Išlo o dobré rozhodnutie – časom totiž svoj sortiment rozšírila a začala predávať rôzne obrazy, tabuľky či hračky a knihy. S názvom firmy sa už ale trápiť nemusí.

Vyberať meno pre firmu na základe prvých produktov alebo služieb môže pomôcť pri rozbehu na trhu, no neskôr si môže vyžiadať väčšie náklady na marketing. Napr. firma s názvom Účtovná jednotka – hoci vhodne naznačuje, čo je predmetom podnikania, a tiež poukazuje na kvalitu služieb, bude takéto meno ľahko zapamätateľné najmä vtedy, ak ponúka vyslovene účtovné služby. Ak ale svoju ponuku rozšíri napríklad o daňové poradenstvo či finančné služby, bude to už musieť dať zákazníkom náležite vedieť prostredníctvom reklamy.

Na druhej strane z názvu ako Profirol možno na prvé počutie nie je jasné, že firma predáva tieniacu techniku a rozbeh môže mať ťažší, vo všeobecnosti ale šetrí neskôr, pretože môže rozšíriť sortiment bez toho, aby to malo nejaký dopad na názov a bez nutnosti rebrandovať.

Imidž, maskot či konkurencia

Pri tvorbe názvu je dôležité si zodpovedať otázku, ako chce firma pôsobiť na svojich zákazníkov. Pomôcť môžu firemné hodnoty, a tiež poznanie cieľových skupín.

Ak napríklad ide o startup, ktorý bude vyrábať tanečné tenisky pre mladých teenagerov, pokojne si môže dovoliť odviazanosť a veselý názov. Naopak, ak ide o advokátsku kanceláriu, klienti od nej budú očakávať serióznosť a „bláznivý“ názov by jej skôr uškodil. Navyše meno takejto firmy musí schváliť Slovenská advokátska komora.

Dobrou taktikou je tiež pozerať sa na názvy konkurencie. Podnikateľ tak môže zistiť, čo sa mu páči a čo nie. Zároveň by sa však nemal nechať ovplyvniť a nikoho by nemal kopírovať. Lepšie je vymyslieť originálny názov, ktorý ho od konkurencie spoľahlivo odlíši.

Ak podnikateľ potrebuje zasiahnuť širšiu cieľovú skupinu, môže pracovať s neutrálnym a abstraktným názvom, ktorý osloví väčšie publikum. Príkladom takéhoto názvu je meno nadnárodného e-shopu s kozmetikou NOTINO. E-shop, ktorý začínal na Slovensku ako Parfums.sk, sa neskôr premenoval kvôli množiacej sa konkurencii a rozširovaniu portfólia aj na iné druhy kozmetiky, teda potreboval zasiahnuť väčšie publikum.

Silným a dlhodobým trendom v namingu (vymýšľaní názvov firiem) je tiež zameranie sa na vizuálny potenciál značky. Ak firma vymyslí názov, ktorý sa dá spojiť s určitým maskotom alebo symbolom, zaručí si tak oveľa ľahšiu zapamätateľnosť u zákazníkov. O to viac, ak vybraný maskot alebo symbol reprezentuje hodnoty firmy. Ako napríklad spoločnosť Zelená stavba, zameraná na budovanie ekologických drevodomov.

Online verzus offline podnikanie a typ zákazníkov

Ak podnikateľ zakladá e-shop, pri ktorom zákazníci uvidia značku prevažne napísanú, môže si dovoliť aj mierne zložitejší názov. Ak však štartuje s podomovým predajom či so službou, pri ktorej bude musieť zákazníkom telefonovať, zložitý či zahranične znejúci názov mu môže robiť problémy.

Pri rozhodovaní si môže urobiť jednoduchý test a zodpovedať otázky:

 • Ako by názov firmy nadiktoval potenciálnemu zákazníkovi do telefónu?
 • Nestratí sa už dvakrát pri vysvetľovaní?
 • Ako jeho plánovaný názov firmy znie, keď ho nepovie nahlas, ale zašepká?
 • Nemenia sa v ňom niektoré písmená?
Prečítajte si tiež

Pri výbere názvu firmy je vhodné tiež zamerať sa na to, kto sú budúci zákazníci. Či začína vo sfére B2B (business to business), alebo B2C (business to customer). Ak ide o konzultanta či konzultantku pre firmy, zrejme by mal / mala zvoliť konzervatívnejší názov, prípadne podnikanie postaviť na svojom mene. Na vlastné meno však stavili aj mnohé zahraničné značky, ktoré pôsobia na B2C trhu. Napríklad názvy firiem ako Lavazza, Bosch, Maggi či Dell nie sú vymyslené, ale sú priezviskami ich zakladateľov.

Ak firma obsluhuje koncových zákazníkov, hodia sa pre ňu skôr kreatívne názvy firiem. Aj tie však treba prispôsobiť cieľovej skupine, resp. marketingovým persónam. V prípade anglického názvu je potrebné zvážiť, či nie je cieľovým publikom firmy staršia generácia, ktorá cudzie jazyky až tak dobre neovláda. Možno si ľahšie zapamätajú a vyslovia názov „Domov seniorov Náruč“, ako trendovo znejúce, no ťažšie zrozumiteľné „Senior Care“.

Právna forma a ochranná známka

Pri vymýšľaní mena pre firmu netreba zabudnúť na právnu formu. Napríklad aj k dvom často využívaným - živnosti a „eseročke“, sa totiž z pohľadu názvu firmy viažu rozdielne pravidlá.

Súčasťou názvu živnosti vždy musí byť meno a priezvisko živnostníka. Môže a nemusí obsahovať dodatok, ktorý si podnikateľ zvolí sám – teda akékoľvek iné slovo alebo viac slov. Ak chce svoje podnikanie špecifikovať alebo používať konkrétny názov ako značku, no podnikať formou živnosti, môže zvoliť práve túto kombináciu. V praxi by vyzerala napríklad takto: „Jozef Novák – Express Print“ alebo „Anička Mrkvičková – Koláčiky chutne a zdravo“.

Ak ide o formu spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o., ľudovo aj eseročka), môže sa podnikateľ „vyblázniť“ a vymýšľať kreatívne názvy firiem, až kým nenájde ten pravý. Ten si potom zaregistruje v podobe konkrétneho slova alebo slov s dodatkom s.r.o. alebo spol. s r.o. Ak si napríklad vymyslel názov Aurora, do obchodného registra bude jeho firma zapísaná ako Aurora s.r.o. Pozor však aj na to, či takáto firma náhodou už neexistuje. Názov totiž okliešťuje nielen dostupnosť zápisu do ORSR, ale aj dostupnosť takzvanej ochrannej známky.

Problematika ochranných známok je pomerne komplexná, podnikatelia by však mali vedieť, že nemôžu používať meno firmy, na ktoré si už niekto iný zaregistroval ochrannú známku. Známky sa registrujú podľa kategórií tovarov a služieb v konkrétnych krajinách alebo na celom svete a na určitý počet rokov. Ak sa už pri niektorých značkách vyskytuje v pravom hornom rohu pri logu či názve malé R v kruhu, názov je chránený ochrannou známkou.

Článok pokračuje pod reklamou

Tvorba originálneho názvu firmy: pravidlá a možnosti

Mnohí podnikatelia nechajú vymýšľanie mena spoločnosti na expertoch na kreatívu a naming. Tento proces je jednoduchší hlavne preto, že odborníci dobre poznajú celý brandingový proces a kritériá dobrého názvu firmy. Zároveň však nemusia dokonale vnímať podnikateľovu predstavu o budúcej značke, preto si vhodný názov spoločnosti môže vymyslieť aj sám, ak sa naučí základné princípy tvorby názvu firmy a bude poznať kritériá dobrého a funkčného názvu.

Ako teda na to? Názvy firiem možno rozdeliť do niekoľkých základných kategórií podľa toho, akým spôsobom boli vytvorené.

Abstraktné názvy vytvorené napr. spojením slov – sú veľmi neutrálne alebo úplne bez významu. Takýto názov bude unikátny, pravdepodobne bude mať voľné domény na registráciu a ľahko sa s ním firma odlíši od konkurencie. Vytvoriť ho možno napr. spojením častí dvoch samostatných slov do jedného, vďaka čomu vznikne novotvar (LEGO – leg godt, v preklade „hrať sa dobre“). Vzniknúť môže tiež spojením celých slov (aj takých, ktoré k sebe zdanlivo nepatria). Napr. Red Bull - Červený býk je neexistujúce zviera, no vo svete reklamy a nápojov sa ujal.

Meno firmy, ktoré tvorí symbol - pri tvorbe názvu môžu pomôcť aj rôzne tvary, farby, zvieratá, rastliny, chute, vône, osobnosti či udalosti, ktoré budú zákazníkom vytvárať isté asociácie a istým spôsobom sa symbol bude spájať s biznisom či produktom. Takéto typy mien majú zvyčajne výborný grafický potenciál a dajú sa pekne pretaviť do loga a neskôr do celej firemnej identity. Využiť tiež možno nadprirodzené, náboženské a mýtické bytosti. Napríklad spoločnosť ESET - podľa egyptskej bohyne Eset.

Názvy, ktoré vznikajú skracovaním či pridaním prípon / predpôn - meno firmy možno vytvoriť pomerne jednoducho aj pomocou rôznych predpôn či prípon. Trend je však nielen pridávať, ale aj skracovať. Napr. doručovateľská služba FedEx z dlhšieho Federal Express. Skratkou, ktorá v sebe nesie zároveň meno zakladateľa, je napríklad ALZA – ide o zloženie mena a priezviska zakladateľa Aleša Zavorala. Skracovaním si prešli aj veľké giganty, ako napríklad BMW (Bayerische Motoren Werke). Rozbehnúť biznis s názvom vo forme skratky však nemusí byť jednoduché, firma totiž bude musieť pravdepodobne zákazníkom svoj názov vysvetľovať a vynaložiť väčšie prostriedky na propagáciu svojej činnosti.

Názov vytvorený v cudzom jazyku - vďaka inému jazyku firma do mena vloží určitý skrytý význam, a tiež môže ľahšie nájsť voľnú doménu, hlavne ak potrebuje medzinárodnú .com. Inšpirovať sa možno aj latinčinou (urobila tak napr. značka notebookov Acer – toto slovo v latinčine znamená schopný, nebojácny či nekompromisný). Svetoznáma firma Xerox, ktorá vyrába kopírky, sa zasa inšpirovala gréčtinou. Vybrala si z nej slová xeros (suchý) a graphos (písanie), spojila ich do jedného a jemne upravila.

Meno firmy založené na geografickom názve – príkladom je spoločnosť Nokia, ktorá pôvodne začínala s ťažbou dreva vo fínskom meste s rovnomenným názvom. Až neskôr sa z tejto spoločnosti stal výrobca mobilných telefónov známy po celom svete. Názov firmy podľa domovského mesta však už ostal. Alebo tiež známa značka piva Šariš, ktoré bolo prvýkrát uvarené práve v Šariši na východe Slovenska.

Kritériá efektívneho názvu firmy

Ak si chce podnikateľ vytvoriť naozaj dobrý názov firmy, mal by poznať základné kritériá kvalitného namingu. Pomôcť môže zodpovedanie nasledovných otázok:

 • Zapamätateľnosť a vyjadriteľnosť – Je možné si vymyslené názvy vybaviť aj po týždni či dvoch? Dokáže cieľová skupina názov bez problémov vysloviť? Píše sa názov rovnako ako sa číta? Nie sú v ňom zameniteľné či zdvojené písmená, ktoré budú problémové?
 • Dĺžka názvu – Nie je názov príliš dlhý? Nebude robiť problém pri tvorbe loga alebo pri bežnom používaní?
 • Jedinečnosť – Nebude nový názov firmy ľahko zameniteľný s konkurenciou? Nepredstavuje vymyslené meno firmy konflikt s už iným existujúcim názvom spoločnosti?
 • Voľná doména a ochranná známka – Existuje na názov voľná doména (.sk, .cz, .com...)? Sú k dispozícii aj rovnomenné užívateľské mená na sociálnych sieťach? Aj keď si nechce podnikateľ registrovať ochrannú známku, overil si, či je voľná pre jeho názov?
 • Funkčnosť – Spĺňa názov atribúty pôvodného zadania a bude fungovať pre cieľovú skupinu? Alebo bol vymyslený len tak, bez premýšľania, pretože sa podnikateľovi páčil?
 • Brandingový a storytellingový potenciál – Je možné okolo celého názvu a podnikania vystavať uveriteľný príbeh, vďaka ktorému sa zákazník do značky sám zamiluje?

Ako vytvoriť názov firmy – súhrnný postup v 5 krokoch

Tvorba názvu firmy sa môže zdať ako zložitý proces, no nie je to tak, ak sa rozloží na niekoľko menších krokov. Postupovať možno napríklad aj takto:

1. Najskôr musí podnikateľ vedieť, čo chce - v čom bude podnikať, či bude časom rozširovať portfólio, či bude expandovať, kto budú jeho zákazníci. Na základe toho si vytvorí kritériá na budúce meno firmy. Napríklad – bude podnikať na Slovensku, lokálne, predávať kávu cez e-shop hlavne mladšej klientele, potrebuje .sk doménu a dostupné užívateľské mená na sociálnych sieťach. Názov by mal byť skôr kreatívny, s príbehom, bude sa používať hlavne v online písanej podobe.

2. Keď už podnikateľ vie, aký názov potrebuje, pustí sa do tvorby a brainstormingu. Najskôr si vypíše všetky možné slová, ktoré sa mu viažu k jeho firme - podstatné mená, prídavné mená, slovesá. Firemné princípy, produkty / služby, ich vlastnosti, rôzne asociácie a symboly, ktoré sa viažu k jeho predmetu podnikania, emócie spojené s nákupom jeho produktov / služieb, mená zakladateľov, geografické asociácie, ale aj rôzne spojenia so zvieratami, rastlinami, chuťami, vôňami, tvarmi - skrátka čokoľvek, čo podnikateľovi napadne. Pri tomto kroku sa ešte nijak nemusí obmedzovať. Pomôcť mu môžu obrázkové slovníky, atlasy, vyhľadávanie na internete či stránky ako Behance, kde možno nájsť veľa brandingových referencií, ktoré môžu podnikateľa inšpirovať.

3. Potom prichádza na rad kreatívna časť. Podľa vyššie uvedených metód tvorby názvu by mal podnikateľ vytvoriť čo najväčšie množstvo návrhov, aby mal neskôr z čoho vyberať. Najprv je však vhodné tvoriť, až potom okresávať podľa dostupnosti.

4. Z veľkého zoznamu potom treba vyškrtať tie názvy, ktoré nespĺňajú základné kritériá (napr. by sa zle vyslovovali cieľovej skupine alebo na ne nie je voľná doména / ochranná známka). Ak podnikateľ nevie, kde si overiť dostupnosť jednotlivých názvov, pomôže naša tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Overenie domény Napr. wy.sk či websupport.sk (alebo u iného poskytovateľa webhostingu) Po zadaní vymysleného názvu stránka ukáže zoznam dostupných aj obsadených domén z okolia či celého sveta.
Overenie ochrannej známky Služba TMview, ktorú spravuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo: tmdn.org/network/#/tmview Zadaním vymysleného názvu je možné zistiť, či existujú priame alebo podobné zhody, či sú v rovnakej krajine a v rovnakej oblasti podnikania (prípadne je vhodné sa o možnom zápise poradiť s právnikom) – ideálne je, ak systém nenájde priamu zhodu.
Overenie dostupnosti názvu Na stránke Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR podľa názvu firmy: zrsr.sk/zr_om.aspx Po napísaní vymysleného názvu je možné overiť si výsledky – v systéme nesmie byť priama zhoda, inak firmu nebude možné registrovať.
Overenie v rámci všetkých právnych foriem na Slovensku Na stránke Registra právnických osôb: rpo.statistics.sk Ak neexistuje priama zhoda s vymysleným názvom, bude možné si ho zaregistrovať.

5. Ak už si podnikateľ overil všetky potrebné formality a roztriedil názvy na tie, ktoré vyhovujú a tie, ktoré nie, pravdepodobne má užší výber a pár vhodných názvov, z ktorých bude treba vybrať ten jeden - finálny. Ako teda vybrať názov pre firmu? Dobrý názov by mal mať brandingový potenciál, mal by spĺňať všetky podnikateľove kritériá a ideálne by sa mu mal aj páčiť. Čo je však podstatné, mal by sa páčiť hlavne potenciálnym zákazníkom. Je vhodné sa pred finálnym výberom poradiť s ľuďmi, ktorí vo firme v budúcnosti budú nakupovať - spraviť si malý prieskum a pri finálnom výbere naň prihliadnuť.

Časté chyby pri vytváraní názvu firmy

Ak podnikateľ hľadá konkrétne tipy na meno firmy, zrejme bude sklamaný. Existujú síce rôzne online generátory názvov, tie však vôbec nevezmú do úvahy jeho kritériá a skôr mu uškodia ako pomôžu. Inšpirovať sa môže príbehmi známych značiek, samotný proces tvorby názvu sa však obísť nedá.

Zostavili sme preto súbor najčastejších chýb, ktorým by sa pri tvorbe názvu firmy mali vyhnúť.

Problémy s jazykom

Nekombinovať slová či mená v rôznych jazykoch, zákazníci si na takom názve vylámu zuby (napr. Schweiger Fleetline či Dubrovič Jewellery). Takisto si treba dať pozor na názvy, ktoré môžu byť v cudzích jazykoch zle pochopiteľné a nemusia byť na zahraničných trhoch tak zaujímavé ako na tom našom.

Pozor na výslovnosť

Je nový názov super fonetickou hračkou? Čo ak ju ale zákazníci nebudú vedieť vysloviť a meno budú neustále komoliť? Pozor tiež na spodobovanie, zamlčiavanie, zameniteľnosť slov alebo písmen, či prípadný problém s diktovaním názvu do telefónu. Hlavne, ak sa názov inak píše ako číta.

Zapamätateľnosť verzus zameniteľnosť

Existuje jednoduchý trik – pri zužovaní výberu názvov si treba konkrétny návrh zadať do vyhľadávača v úvodzovkách – ten ukáže priame zhody a podnikateľ tak uvidí, či je navrhované meno už na trhu používané, alebo nie. Ak sa podobá na desiatky iných, alebo bude ľahko zameniteľné, radšej sa mu treba vyhnúť. Veľmi originálne mená však zasa často prinášajú problém so zapamätateľnosťou. Na začiatku tak bude firma musieť oveľa viac investovať do reklamy, aby si ju zákazníci uložili do pamäti. Priveľmi abstraktným a dlhým názvom sa radšej treba vyhnúť.

Ako teda vymyslieť názov pre firmu? Stanoviť si treba kritériá, držať sa overených metód a nakoniec si všetky poriadne overiť a vybrať finálny variant.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.

Živnosť alebo s. r. o. (podnikanie) popri zamestnaní

Čo by mal zvažovať človek, ktorý chce podnikať popri zamestnaní? Oplatí sa viac živnosť alebo s. r. o.? Ktorou z týchto foriem ušetrí na daniach a odvodoch?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky