Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022

Aká výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci, prácu vo sviatok, za sťažený výkon práce, či príplatkov za pracovnú pohotovosť platí v roku 2022? Všetko v prehľadných tabuľkách.

Od 1.1.2022 podľa § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) vstupuje do platnosti mesačná minimálna mzda vo výške 646 € a hodinová minimálna mzda vo výške 3,713 €/hod. Tieto sumy minimálnej mzdy sú platné pre prvý stupeň náročnosti práce.

V tomto článku si rozoberieme, či zmena hodinovej minimálnej mzdy má vplyv na výšku príplatkov a popíšeme si výšku mzdových zvýhodnení – príplatkov za:

 • prácu cez víkend (v sobotu, nedeľu),
 • prácu v noci,
 • prácu vo sviatok,
 • pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska, a
 • sťažený výkon práce.

Tip: o tom, kedy zamestnancovi patrí príplatok za prácu nadčas, si môžete prečítať v článku Príplatky za prácu nadčas.

Poznámka: v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) sa používa pojem mzdové zvýhodnenie, v článku však budeme používať pojem „príplatok“, ktorý sa v praxi využíva častejšie.

Praktickú pomôcku so sumami príplatkov od 1.1.2022 na stiahnutie nájdete v článku Príplatky v roku 2022 – tabuľka.

Zmena hodinovej minimálnej mzdy od 1.1.2022 – má vplyv na výšku príplatkov?

V článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 a vplyv na príplatky ste si mohli prečítať, že od 1.1.2021 sa zmenil mechanizmus pre určovanie výšky príplatkov, a to tak, že ich výška sa už neurčuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale výška príplatkov sa určuje pevnou sumou stanovenou v Zákonníku práce. Uvedené znamená, že zmena hodinovej minimálnej mzdy od 1.1.2022 nemá vplyv na výšku príplatkov v roku 2022, a preto sa výška minimálnych mzdových zvýhodnení – príplatkov oproti predošlému roku nemení. Výnimkou je však:

 • príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu (t. j. najmenej 3,713 €/hod.).
Prečítajte si tiež

Zamestnanec, ktorý odpracuje napr. pracovnú zmenu v sobotu, či vo sviatok, má okrem nároku na svoju mzdu, nárok aj na príplatok za prácu v sobotu, či sviatok.

Príplatok za prácu v sobotu v roku 2022

Poznámka: zníženú sumu príplatku za prácu v sobotu je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška a podmienky nároku na príplatok za prácu v sobotu v roku 2022
Legislatíva: § 122a Zákonníka práce
Výška príplatku za prácu v sobotu
u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere
minimálne 1,79 €/hod.
Výška príplatku za prácu v sobotu
u tzv. dohodára
minimálne 1,79 €/hod.
Znížená výška príplatku za prácu
v sobotu
minimálne 1,61 €/hod.
Kedy je možné dohodnúť nižšiu výšku príplatku za prácu v sobotu
(minimálne 1,61 €/hod.)
ak ide o prácu u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2022

Poznámka: zníženú sumu príplatku za prácu v nedeľu je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška a podmienky nároku na príplatok za prácu v nedeľu v roku 2022
Legislatíva: § 122b Zákonníka práce
Výška príplatku za prácu v nedeľu
u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere
minimálne 3,58 €/hod.
Výška príplatku za prácu v nedeľu
u tzv. dohodára
minimálne 3,58 €/hod.
Znížená výška príplatku za prácu
v nedeľu
minimálne 3,22 €/hod.
Kedy je možné dohodnúť nižšiu výšku príplatku za prácu v nedeľu
(minimálne 3,22 €/hod.)
ak ide o prácu u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu

Príplatok za nočnú prácu v roku 2022

Poznámka: zníženú sumu príplatku za prácu v nedeľu je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Pri výkone rizikovej práce nie je možné dohodnúť nižšiu sadzbu príplatku za nočnú prácu zamestnanca.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška a podmienky nároku na príplatok za nočnú prácu v roku 2022
Legislatíva: § 123 Zákonníka práce
Výška príplatku za nočnú prácu
u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere
 • minimálne 1,43 €/hod., ak ide o výkon nerizikovej práce,
 • minimálne 1,79 €/hod, ak ide o výkon rizikovej práce.
 • Výška príplatku za nočnú prácu
  u tzv. dohodára
 • minimálne 1,43 €/hod., ak ide o výkon nerizikovej práce,
 • minimálne 1,79 €/hod, ak ide o výkon rizikovej práce.
 • Znížená výška príplatku za nočnú prácu minimálne 1,25 €/hod.
  Kedy je možné dohodnúť nižšiu výšku príplatku za nočnú prácu (minimálne 1,25 €/hod.) ak ide o prácu u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v noci a ak ide o výkon nerizikovej práce

  Nočnú prácu a jej podmienky upravuje § 98 Zákonníka práce, podľa ktorého sa považuje za nočnú prácu práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

  Príplatok za prácu vo sviatok v roku 2022

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Výška a podmienky nároku na príplatok za prácu vo sviatok v roku 2022
  Legislatíva: § 122 Zákonníka práce
  Výška príplatku za prácu vo sviatok
  u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere
  minimálne vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca
  Výška príplatku za prácu vo sviatok
  u tzv. dohodára
  minimálne 3,58 €/hod.

  Príplatok za sťažený výkon práce v roku 2022

  Poznámka: zamestnancovi patrí príplatok za sťažený výkon práce, ak vykonáva pracovné činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia faktory uvedené v tabuľke, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu.
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Výška a podmienky nároku na príplatok za sťažený výkon práce v roku 2022
  Legislatíva: § 124 Zákonníka práce
  Výška príplatku za sťažený výkon práce u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere minimálne 0,72 €/hod.
  Výška príplatku za sťažený výkon práce u tzv. dohodára minimálne 0,72 €/hod.
  Pracovné činnosti podľa § 124 ods. 2, pri ktorých patrí zamestnancovi príplatok za sťažený výkon práce, sú činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia
 • chemické faktory,
 • karcinogénne
  a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • prach,
 • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie)
 • Príplatok za pracovnú pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska v roku 2022

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Výška a podmienky nároku na príplatok za pracovnú pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska v roku 2022
  Legislatíva: § 96 Zákonníka práce
  Výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť
  na pracovisku u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere
  Vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t. j. 3,713 €
  Výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere minimálne 0,72 €/hod.
  Výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť
  na pracovisku a mimo pracoviska u tzv. dohodára
  u tzv. dohodára nie je možné dohodnúť pracovnú pohotovosť

  Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa § 96 ods. 2 sa považuje čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva. Čas, počas, ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je podľa § 96 ods. 4 neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

  V prípade, ak počas pracovnej pohotovosti zamestnanec vykonáva prácu, ide o aktívnu časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Príplatok za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na víkend v roku 2022 – ako sa počíta?

  Aj v roku 2022 niekoľko štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja pripadne na víkend (sobotu alebo nedeľu). V článku Práca zamestnancov počas sviatkov uvádzame to, v ktorých prípadoch možno zamestnancovi nariadiť prácu počas sviatkov a kedy naopak nie. Ak bude zamestnanec pracovať počas sviatkov v deň, ktorý pripadne na sobotu alebo nedeľu, má okrem nároku na príplatok za prácu vo sviatok aj nárok na príplatok za prácu v sobotu, či nedeľu.

  Prečítajte si tiež

  Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak zamestnanec odpracuje tieto sviatky, ktoré v roku 2022 pripadnú na sobotu alebo nedeľu, bude mať nárok na viaceré príplatky, ktoré sa kumulujú:

  • 1. január (sobota): deň vzniku Slovenskej republiky,
  • 1. máj (nedeľa): Sviatok práce,
  • 8. máj (nedeľa): Deň víťazstva nad fašizmom,
  • 24. december (sobota): Štedrý deň,
  • 25. december (nedeľa): prvý sviatok vianočný.

  Príklad na príplatok za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na víkend v roku 2022:

  Márii zamestnávateľ nariadil na dňa 1.1.2022 dennú zmenu, pričom tento deň pripadne na sobotu a zároveň je to deň štátneho sviatku Mária je odmeňovaná hrubou mesačnou mzdou 700 €, má osem-hodinovú pracovnú zmenu a jej priemerný zárobok je vo výške 4,50 €/hod. Na aké príplatky má Mária v deň 1.1.2022 nárok?

  Mária má 1.1.2022 nárok na príplatok za:

  1. prácu v sobotu, v počte osem hodín, minimálne vo výške 1,79 €/hod.,
  2. prácu vo sviatok, v počte osem hodín, minimálne vo výške 4,50 €/hod.

  Príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny v roku 2022 – ako sa počíta?

  V praxi sa často stáva, že zamestnanec musí odpracovať svoju nočnú zmenu v deň sviatku. Čo to znamená, ak zamestnanec nastúpi na pracovnú zmenu, ktorá trvá od 22:00 hod. do 6:00 hod. práve v deň sviatku? Má nárok na príplatok za sviatok len do skončenia daného dňa, t. j. do 24:00 hod., alebo má nárok na príplatok za sviatok až do skončenia zmeny, t. j. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa?

  Prečítajte si tiež

  Túto problematiku sme podrobne rozobrali v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? V skratke môžeme povedať, že v prvom rade potrebujeme vedieť odpovedať na otázku, či:

  1. ide o pracovisko, na ktorom sú vykonávané pravidelne nočné zmeny, alebo
  2. ide o pracovisko, na ktorom je vykonávaná práca v noci len občas.

  Ako správne určiť nárok na príplatok za prácu vo sviatok na nočnej zmene, si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Určenie nároku na príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny v roku 2022
  Zamestnanec pracuje
  na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané pravidelne
  nočná zmena začala v deň,
  kedy je sviatok
  zamestnanec má nárok na príplatok
  za prácu vo sviatok až do konca zmeny
  na druhý deň
  nočná zmena začala deň
  pred sviatkom a končí v deň sviatku
  zamestnanec nemá nárok
  na príplatok za prácu vo sviatok
  Zamestnanec pracuje
  na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané ojedinele
  zamestnanec má nárok na príplatok za prácu vo sviatok za každú odpracovanú hodinu vo sviatok (to znamená, že sviatok sa počíta od jeho začiatku do konca, a teda od 0.00 hod. do 24.00 hod.)

  Príklad na posúdenie nároku na príplatok za prácu vo sviatok na nočnej zmene v trojzmennej prevádzke v roku 2022:

  Jana je zamestnankyňou a pracuje na pracovisku v trojzmennej prevádzke, kde sú pravidelne vykonávané nočné zmeny. Na dňa 6.1.2022 (štvrtok) jej pripadne nočná zmena v čase od 22.00 hod. do 6.30  hod., pričom tento deň je štátnym sviatkom. Jana je odmeňovaná hrubou mesačnou mzdou 800 €, má osem-hodinovú pracovnú zmenu a jej priemerný zárobok je vo výške 5,50 €/hod. Má Jana nárok na príplatok za nočnú prácu aj nárok na príplatok za prácu vo sviatok?

  Jana má 6.1.2022 nárok na príplatok za:

  1. prácu vo sviatok, v počte osem hodín, minimálne vo výške 5,50 €/hod.,
  2. nočnú prácu, v počte osem hodín, minimálne vo výške 1,43 €/hod.
  Prečítajte si tiež

  Ak by Jane pripadla nočná zmena na dňa 5.1.2022 (streda) v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod., nemala by nárok na príplatok za prácu vo sviatok, nakoľko jej nočná zmena začala v deň pred sviatkom, a to aj keď väčšiu časť nočnej zmeny by odpracovala v deň sviatku.

  Príklad na posúdenie nároku na príplatok za prácu vo sviatok na nočnej zmene, ktorá pripadne na nedeľu v prevádzke, kde je nočná práca vykonávaná ojedinele v roku 2022:

  Miriam je zamestnankyňou a pracuje na pracovisku, kde sú nočné zmeny vykonávané iba ojedinele, a to 1 až 2x mesačne. Na dňa 1.5.2022 (nedeľa) jej zamestnávateľ nariadil pracovnú zmenu v čase od 15.00 hod. do 23.30 hod.,  pričom tento deň je štátnym sviatkom. Miriam je odmeňovaná hrubou hodinovou mzdou 5,50 €, má osem-hodinovú pracovnú zmenu a jej priemerný zárobok je vo výške 5,70 €/hod. Na aké príplatky má Miriam nárok v deň 1.5.2022?

  Miriam má 1.5.2022 nárok na príplatok za:

  1. prácu vo sviatok, v počte osem hodín, minimálne vo výške 5,50 €/hod.,
  2. nočnú prácu, v počte 1 a pol hodiny (od 22.00 hod. do 23.30 hod.), minimálne vo výške 1,43 €/hod.,
  3. prácu v nedeľu, v počte osem hodín, minimálne vo výške 3,58 €/hod.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

  Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

  1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

  Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

  Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

  Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?

  Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

  Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky