Koronavírus a odklad splátok hypotéky a spotrebných úverov

Praktický prehľad možností odkladu splátok hypoték a spotrebných úverov v jednotlivých bankách v dôsledku korona krízy.

Ak nezvládate splácať hypotéku alebo spotrebný úver, odklad splátok by mal byť pre dlžníka tou poslednou možnosťou (ak za možnosť nerátame omeškanie a neplatenie). Každý odklad splátok bude zaznamenaný v tzv. úverovom registri (ak vláda v rámci balíka „korona opatrení“ nerozhodne inak) a dlžníkovi (prípadne spoludlžníkovi alebo ručiteľovi) skomplikuje získanie akéhokoľvek úverového produktu v budúcnosti.  Zároveň stále platí, že odklad splátok je pre dlžníka lepšie riešenie ako omeškanie (delikvencia) alebo zosplatnenie úveru a vymáhanie dlžnej čiastky a príslušenstva.

Vláda sa dohodla na podmienkách odkladu spácania úverov kvôli koronavírusu, o čom bližšie infromujeme v článku Odklad splácania úverov kvôli koronavírusu.

Prehľad možností zvýhodnených alebo bezúročných podnikateľských úverov, ale aj postup, ako ho získať, nájdete v článku Zvýhodnený alebo bezúročný podnikateľský úver na prekonanie koronakrízy

Ako funguje odklad splátok hypotéky a spotrebných úverov

Odklad splátok majú banky upravený v úverovej zmluve, v obchodných a prípadne produktových podmienkach. Na odklad splátok klient nemá nárok, to znamená, že banka klientovi odklad splátok môže, ale nemusí umožniť. A to po podaní žiadosti klienta a po individuálnom zohľadnení.

Existujú však dve výnimky:

  1. hypotéky so Štátnym príspevkom pre mladých (ŠPM, podpísané úverové zmluvy do 31. decembra 2017) a 
  2. hypotéky s daňovým bonusom pre mladých (od 1. januára 2018).

V týchto prípadoch banky musia dlžníkovi umožniť odklad splátok hypotéky.

V prípade hypoték so ŠPM platí, že:

  1. banka umožní dlžníkovi odklad splátok istiny hypotéky po dobu piatich rokov od začatia úročenia úveru, alebo
  2. banka umožní dlžníkovi, ktorý ku dňu podania žiadosti o úver dovŕšil 18 rokov a neprekročil 35 rokov veku, odklad splátky istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru na polovicu jej výšky na dobu 36 mesiacov. A to dlžníkovi, ktorému sa narodilo dieťa (prípadne si osvojil maloleté dieťa), a ktorý banku požiadal o odklad splátok do šiestich mesiacov od jeho narodenia. Túto možnosť má, ale len dlžník, ktorý nepožiadal o odklad splátok podľa bodu 1.
Prečítajte si tiež

V prípade hypoték pre mladých s daňovým bonusom platí už len druhý bod, teda že banka umožní dlžníkovi, ktorý ku dňu podania žiadosti o úver dovŕšil 18 rokov a neprekročil 35 rokov veku, odklad splátky istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru na polovicu jej výšky na dobu 36 mesiacov. A to dlžníkovi, ktorému sa narodilo dieťa (prípadne si osvojil maloleté dieťa), a ktorý banku požiadal o odklad splátok do šiestich mesiacov od jeho narodenia. Túto možnosť má, ale len dlžník, ktorý si neuplatnil odklad splátok skôr.

Odklad splátok hypotéky/úveru – praktický postup

Každá banka má pri žiadosti o odklad splátok svoju metodiku. V zásade ide o to, že klient musí banku v prvom kroku o odklad splátok požiadať (osobne, telefonicky, cez internetbanking). V žiadosti uvedie detaily (na ako dlho má byť odklad splátok, či má byť úplný alebo polovičný a pod.) a doloží potrebné dokumenty. Následne banka žiadosť schváli (prípadne neschváli) a pripraví dodatky k úverovým zmluvám na podpis. Klient a prípadný spoludlžník dodatky dohodnutou formou podpíšu.

Prečítajte si tiež

Náš tip: Overte si najskôr telefonicky vo vašej banke presný postup v čase, keď to bude aktuálne pre vás. Nezabudnite si overiť, či a kedy je potrebný aj (prípadný) spoludlžník.

Čo znamená odklad splátok istiny, polovičný odklad splátok, úplný odklad splátok

Odklad splátok istiny znamená, že počas obdobia odkladu splátok klient platí banke mesačne len úroky a prípadné poplatky (napr. za poistenie nehnuteľnosti). Príklad pre lepšie pochopenie: Pri hypotéke 100 000 eur s úrokom 1 % na 30 rokov klient platí splátku 321,64 eur. Z toho splátka istiny (suma, ktorá ide na znižovanie dlhu) predstavuje počas prvých rokov cca. 240 eur, splátka úrokov je cca 80 eur.

Ak banka umožní klientovi odklad splátok istiny, v praxi to znamená, že:

  • jeho mesačná splátka klesne o splátku istiny (v príklade klient platí 80 eur namiesto 320 eur),
  • počas odkladu splátok sa dlžná suma neznižuje,
  • po ukončení odkladu splátok sa dlžná suma rozráta nanovo do nového splátkového kalendára, spravidla s pôvodnou splatnosťou.

To znamená, že sa oproti bežnému anuitnému splátkovému plánu hypotéka/úver predraží o zaplatené úroky počas odkladu splátok istiny.

Pri polovičnom odklade splátok klient počas obdobia odkladu splátok platí polovicu pôvodnej splátky. V  ilustratívnom príklade by to bolo zníženie splátky z 321,64 eur na 160,82 eur. Zníženú splátku banky spravidla použijú na splátku úrokov a zvyšnú časť na splátku istiny. V našom príklade by tak so sumy 160,82 eur išlo cca 80 eur na splátku úrokov a cca 80 eur na znižovanie istiny. Po odklade splátok banka pripraví nový anuitný splátkový kalendár. Aj v tomto prípade sa hypotéka/úver oproti pôvodnému splátkovému plánu predraží, už ale menej ako v prvom prípade.

Prečítajte si tiež

Ak banka klientovi umožní úplný odklad splátok, klient na dohodnuté obdobie prestane platiť mesačné splátky úveru úplne (okrem prípadných poplatkov, či poistenia). Zastaví sa splácanie, ale úročenie dlžnej sumy sa nezastaví. Po ukončení odkladu splátok banka priráta úroky za toto obdobie k dlžnej sume a pripraví nový splátkový kalendár s pôvodnou dobou splatnosti. Táto možnosť je pre klienta najdrahšia.

Vo väčšine prípadov je možné s bankou dohodnúť aj predĺženie doby splácania hypotéky po odklade splátok, a to na max. 30 rokov, resp. do určitého veku (65 – 70 rokov) v závislosti od banky.

Poplatok za odklad splátok hypotéky/úveru

Bežne si banka za odklad splátok účtuje poplatok za zmenu zmluvy (zmena zmluvných podmienok). V priemere sa tento poplatok pohybuje na úrovni 200 eur. Vzhľadom na koronavírus a s ním spojené hospodárske problémy sa niektoré banky rozhodli tento poplatok úplne odpúšťať. Pozor, nie všetky banky a nie na všetkých produktoch (prehľad nájdete v tabuľke nižšie).

Článok pokračuje pod reklamou

Doklady potrebné pri žiadosti o odklad splátok hypotéky/úveru

Vo väčšine prípadov (najmä ak žiadate o bezplatný odklad splátok spojený s koronakrízou) si banky môžu vyžiadať relevantný doklad, ktorý potvrdzuje vašu zhoršenú situáciu.

Môže ísť najmä o:

  • potvrdenie z úradu práce,
  • potvrdenie od aktuálneho zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru/znížení mzdy,
  • potvrdenie o PN, OČR, prípadne iné.

Prehľad bezplatného odkladu splátok kvôli koronavírusu v bankách na Slovensku (stav k 25. 03. 2020)

Banka Produkt(y) Odpustenie poplatku Na ako dlho Čo umožňuje banka Ako je možné o odklad splátok požiadať Iné
Tatra banka Hypotéka Spotrebný úver Áno 3-6 mes. úplný alebo polovičný odklad splátok (úrok a istina) Prostredníctvom služby Dialog Akceptácia zmluvnej dokumentácie cez appku alebo cez Internetbanking
VÚB Spotrebný úver - 1-6 mes. úplný odklad splátok (úrok a istina) Na pobočke -
Hypotéka Áno 2-6 mes. úplný odklad splátok (úrok a istina) Na pobočke -
ČSOB Hypotéka Spotrebný úver - - úplný odklad splátky alebo iba istiny (úrok sa platí) Na pobočke predloženie dokladu zdôvodňujúceho odklad
Poštová banka Spotrebný úver Áno 1-6 mes. úplný odklad splátok (úrok a istina) Na pobočke predloženie dokladu zdôvodňujúceho odklad
Hypotéka Áno 1-6 mes. polovičný odklad splátok Na pobočke predloženie dokladu zdôvodňujúceho odklad
SLSP Hypotéka / Spotrebný úver Áno - - Online -
UniCredit bank Pripravujú - - - - -
Prima banka - - - - - -
mBank Hypotéka Spotrebný úver - 1-9 mes. odklad splátok istiny (úrok sa platí) Online -

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a využite náš kontaktný formulár. Radi vám poradíme. Bezplatne.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?

Príspevok na hypotéku: štát bude ľuďom kompenzovať vyššie splátky

Niektorí dlžníci budú môcť žiadať o príspevok na splácanie úveru na bývanie. Koľko maximálne možno získať, aké sú podmienky a ako bude dávka vyplácaná?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky