Ako zistím, či mám druhý pilier?

Neviete, či máte druhý pilier? Túto informáciu si môžete jednoducho overiť. Ako na to?

Vstup do druhého piliera je v súčasnosti dobrovoľný a možný najneskôr pred dovŕšením 35 rokov veku a vznikom prvého dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa zasiela všetkým, ktorým vznikne prvý raz dôchodkové poistenie (napr. pri prvom zamestnaní a začiatku platenia poistného na dôchodkové poistenie, alebo pri študentskej dohode, pri ktorej si študent neuplatní odvodovú výnimku), informačný list o možnosti uzatvoriť zmluvu a vstúpiť do druhého piliera, a to do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia. Ten, kto má záujem stať sa sporiteľom, musí uzatvoriť s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností (DSS) zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. (V minulosti bolo obdobie, počas ktorého vstupovali ľudia do 2. piliera automaticky)

V súčasnosti na Slovensku pôsobí päť dôchodcovských správcovských spoločností:

  1. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  3. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  4. 365.life, d. s. s., a. s. (do júla 2021 DSS Poštovej banky)
  5. UNIQA d. s. s., a.s. (do januára 2021 AXA DSS)

Po uzatvorení zmluvy s jednou z dôchodcovských správcovských spoločností vám následne bude táto spoločnosť začiatkom kalendárneho roka automaticky zasielať výpis z osobného dôchodkového účtu (druhého piliera).

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) zasielajú jedným z nižšie uvedených troch spôsobov:

  1. elektronicky (e-mailom),
  2. poštou (listom) alebo
  3. prostredníctvom webového prístupu (bezplatný pasívny elektronický prístup).

Ako overiť, či mám druhý pilier?

Ak neviete alebo máte pochybnosti, či máte druhý pilier, zistíte to rýchlo a jednoducho prostredníctvom bezplatnej infolinky Sociálnej poisťovne 0800 123 123 (pre volania zo zahraničia +421 906 171 931, +421 2 3247 1931). Na overenie budete potrebovať meno, priezvisko a rodné číslo, prípadne informáciu o vašom zamestnaní. Od momentu, keď sa spojíte s operátorom netrvá celý proces zvyčajne dlhšie ako dve minúty. Na infolinke vám poskytnú informáciou, či máte druhý pilier, ale viete sa tiež dozvedieť, s ktorou dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou máte uzatvorenú zmluvu.

Prečítajte si tiež

Ak zistíte, že s niektorou z dôchodcovských správcovských spoločností máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, no výpis z druhého piliera vám nechodí alebo vám do konca januára neprišiel, kontaktujte svoju DSS (telefonicky alebo si aktivujte webový prístup).

Keď už máte v rukách výpis z vášho dôchodkového účtu v DSS, je potrebné, aby ste venovali pozornosť najmä správnemu nastaveniu dôchodkových fondov. Výber fondov má priamy vplyv na výšku vášho budúceho dôchodku. Priamo na výpise je možné vidieť prognózu vášho dôchodku v troch scenároch. Iba jedna suma dôchodku (namiesto troch) nie je uvedená preto, lebo pri dlhodobom investovaní nie je možné dosahovať rovnaký výnos každý rok, ale reálne zhodnotenie závisí od vývoja na finančných trhoch.

Prečítajte si tiež

Každá DSS na výpise uvádza každému sporiteľovi aj alternatívnu prognózu dôchodku, to znamená, prognózu, ako by vyzerala suma dôchodku, keby sporiteľ zmenil súčasnú investičnú stratégiu na vhodnejšiu, t. j. prestúpil by do indexového, resp. akciového fondu. Takouto jednoduchou zmenou si viete navýšiť budúci dôchodok o relevantnú sumu. Aj keby to „iba“ o 50 eur mesačne, na ročnej báze to je 600 eur. Je to, ako keby ste zmenou stratégie dostávali každoročne 13. dôchodok. Len pre porovnanie, priemerný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (1. piliera) k 31. decembru 2021 bol 505,68 eur.

Na výpise je zároveň uvedená suma predpokladaného dôchodku vyplácaného mesačne upravená o infláciu, a to preto, aby sporiteľov neprekvapil nízky reálny dôchodok. Napríklad suma mesačného dôchodku 214 eur bude mať o 20 rokov hodnotu súčasných 129 eur.

Venujte 2. pilieru dostatok pozornosti ešte v čase, kým s tým viete niečo urobiť a neoberajte sa nezáujmom a nečinnosťou o peniaze. Viac o tejto téme nájdete v článku Druhý pilier v roku 2022: čo robiť pre vyšší dôchodok?


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Osobný dôchodkový produkt z daňového hľadiska

Osobný dôchodkový produkt je zdaniteľný príjem, daň sa však nezráža z celej sumy. Zaplatené príspevky je možné uplatniť si ako nezdaniteľnú časť základu dane. Aké sú pravidlá?

Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?

AXA DSS či DSS Poštovej banky už budete hľadať márne

V uplynulom roku niektoré dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS) zmenili svoj názov, skontrolujte si, či medzi nimi nie je aj tá vaša.

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky